Soi cau XSBDI - Soi cau xổ số Bình Định


+ Biên độ 6 ngày
 • 41
 • 15
+ Biên độ 5 ngày
 • 87
 • 61
 • 28
+ Biên độ 4 ngày
 • 99
 • 98
 • 90
 • 85
 • 68
 • 64
 • 64
 • 60
 • 48
 • 45
 • 44
 • 44
 • 43
 • 39
 • 34
 • 32
 • 26
 • 20
 • 20
 • 17
 • 08
 • 04
 • 03
+ Biên độ 3 ngày
 • 96
 • 95
 • 94
 • 94
 • 92
 • 92
 • 88
 • 88
 • 88
 • 84
 • 83
 • 82
 • 82
 • 80
 • 80
 • 78
 • 76
 • 72
 • 67
 • 67
 • 65
 • 63
 • 52
 • 42
 • 40
 • 40
 • 36
 • 36
 • 35
 • 24
 • 23
 • 21
 • 18
 • 18
 • 18
 • 18
 • 14
 • 14
 • 14
 • 12
 • 12
 • 12
 • 12
 • 11
 • 10
 • 10
 • 07
 • 02
 • 01
 • 01
 • 00

- Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô đã về, cặp màu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số dưới đây.

Chi tiết thống kê cầu xổ số Bình Định

G.8 92
Giải bảy 285
Giải sáu 7284 0333 1036
Giải năm 2800
Giải tư 88289 46641 27808 08054 26782 84138 40773
Giải ba 12229 27113
Giải nhì 44133
Giải nhất 92648
ĐB 097317
Lô tô Bình Định Thứ 5, 26/01/2023
Đầu Lô Tô
0 08, 00
1 17, 13
2 29
3 33, 38, 33, 36
4 48, 41
5 54
6 -
7 73
8 89, 82, 84, 85
9 92
G.8 17
Giải bảy 914
Giải sáu 2863 2648 5929
Giải năm 2526
Giải tư 07785 04737 32583 22739 76151 24146 17303
Giải ba 21794 86617
Giải nhì 74110
Giải nhất 15828
ĐB 346270
Lô tô Bình Định Thứ 5, 19/01/2023
Đầu Lô Tô
0 03
1 10, 17, 14, 17
2 28, 26, 29
3 37, 39
4 46, 48
5 51
6 63
7 70
8 85, 83
9 94
G.8 03
Giải bảy 886
Giải sáu 5600 2373 6080
Giải năm 5316
Giải tư 94219 96845 14145 00359 86045 59259 22509
Giải ba 46076 44087
Giải nhì 98236
Giải nhất 44753
ĐB 707383
Lô tô Bình Định Thứ 5, 12/01/2023
Đầu Lô Tô
0 09, 00, 03
1 19, 16
2 -
3 36
4 45, 45, 45
5 53, 59, 59
6 -
7 76, 73
8 83, 87, 80, 86
9 -
G.8 95
Giải bảy 430
Giải sáu 6830 7643 4492
Giải năm 8182
Giải tư 89731 76817 25950 84838 73885 18323 05092
Giải ba 62963 23835
Giải nhì 09472
Giải nhất 81002
ĐB 714799
Lô tô Bình Định Thứ 5, 05/01/2023
Đầu Lô Tô
0 02
1 17
2 23
3 35, 31, 38, 30, 30
4 43
5 50
6 63
7 72
8 85, 82
9 99, 92, 92, 95
G.8 88
Giải bảy 972
Giải sáu 0722 4314 2210
Giải năm 0655
Giải tư 25116 22138 93019 90701 75707 93055 30445
Giải ba 52193 56949
Giải nhì 06518
Giải nhất 48834
ĐB 889134
Lô tô Bình Định Thứ 5, 29/12/2022
Đầu Lô Tô
0 01, 07
1 18, 16, 19, 14, 10
2 22
3 34, 34, 38
4 49, 45
5 55, 55
6 -
7 72
8 88
9 93
G.8 18
Giải bảy 180
Giải sáu 4911 8186 0819
Giải năm 9920
Giải tư 51865 74975 41508 19594 13826 98130 53954
Giải ba 80816 35586
Giải nhì 00602
Giải nhất 82164
ĐB 751877
Lô tô Bình Định Thứ 5, 22/12/2022
Đầu Lô Tô
0 02, 08
1 16, 11, 19, 18
2 26, 20
3 30
4 -
5 54
6 64, 65
7 77, 75
8 86, 86, 80
9 94
G.8 07
Giải bảy 805
Giải sáu 3836 6913 0605
Giải năm 4720
Giải tư 22480 98546 47262 52058 36046 15745 40836
Giải ba 96401 18809
Giải nhì 27566
Giải nhất 09580
ĐB 962043
Lô tô Bình Định Thứ 5, 15/12/2022
Đầu Lô Tô
0 01, 09, 05, 05, 07
1 13
2 20
3 36, 36
4 43, 46, 46, 45
5 58
6 66, 62
7 -
8 80, 80
9 -
G.8 43
Giải bảy 415
Giải sáu 6363 5800 1311
Giải năm 6307
Giải tư 87612 22055 67563 00211 44042 22160 86249
Giải ba 96091 54986
Giải nhì 55306
Giải nhất 95782
ĐB 242193
Lô tô Bình Định Thứ 5, 08/12/2022
Đầu Lô Tô
0 06, 07, 00
1 12, 11, 11, 15
2 -
3 -
4 42, 49, 43
5 55
6 63, 60, 63
7 -
8 82, 86
9 93, 91
G.8 69
Giải bảy 239
Giải sáu 8889 1266 4364
Giải năm 7791
Giải tư 96637 05216 15611 24227 34582 42398 60553
Giải ba 75671 24438
Giải nhì 30257
Giải nhất 42478
ĐB 044031
Lô tô Bình Định Thứ 5, 01/12/2022
Đầu Lô Tô
0 -
1 16, 11
2 27
3 31, 38, 37, 39
4 -
5 57, 53
6 66, 64, 69
7 78, 71
8 82, 89
9 98, 91
G.8 68
Giải bảy 134
Giải sáu 1318 1899 4528
Giải năm 9420
Giải tư 30859 63083 27211 73379 13440 63320 56824
Giải ba 80639 65062
Giải nhì 82039
Giải nhất 60794
ĐB 113652
Lô tô Bình Định Thứ 5, 24/11/2022
Đầu Lô Tô
0 -
1 11, 18
2 20, 24, 20, 28
3 39, 39, 34
4 40
5 52, 59
6 62, 68
7 79
8 83
9 94, 99
G.8 72
Giải bảy 388
Giải sáu 0732 4774 4508
Giải năm 4130
Giải tư 00172 95755 97878 10021 76116 76905 24274
Giải ba 76040 97036
Giải nhì 35432
Giải nhất 14088
ĐB 246429
Lô tô Bình Định Thứ 5, 17/11/2022
Đầu Lô Tô
0 05, 08
1 16
2 29, 21
3 32, 36, 30, 32
4 40
5 55
6 -
7 72, 78, 74, 74, 72
8 88, 88
9 -
G.8 16
Giải bảy 358
Giải sáu 3512 2089 8498
Giải năm 2029
Giải tư 65177 14534 73283 59006 20995 13793 24049
Giải ba 56667 51827
Giải nhì 96030
Giải nhất 75042
ĐB 341134
Lô tô Bình Định Thứ 5, 10/11/2022
Đầu Lô Tô
0 06
1 12, 16
2 27, 29
3 34, 30, 34
4 42, 49
5 58
6 67
7 77
8 83, 89
9 95, 93, 98
G.8 16
Giải bảy 227
Giải sáu 4101 0981 1641
Giải năm 9713
Giải tư 38559 17368 88576 33259 50389 93011 08850
Giải ba 63230 36570
Giải nhì 91966
Giải nhất 13023
ĐB 485958
Lô tô Bình Định Thứ 5, 03/11/2022
Đầu Lô Tô
0 01
1 11, 13, 16
2 23, 27
3 30
4 41
5 58, 59, 59, 50
6 66, 68
7 70, 76
8 89, 81
9 -
G.8 33
Giải bảy 652
Giải sáu 6162 0196 3381
Giải năm 4239
Giải tư 78049 32188 18072 70206 14707 87432 22471
Giải ba 09352 55219
Giải nhì 22449
Giải nhất 96717
ĐB 131735
Lô tô Bình Định Thứ 5, 27/10/2022
Đầu Lô Tô
0 06, 07
1 17, 19
2 -
3 35, 32, 39, 33
4 49, 49
5 52, 52
6 62
7 72, 71
8 88, 81
9 96