Soi cau XSDNA - Soi cau xổ số Đà Nẵng


+ Biên độ 6 ngày
 • 30
 • 27
+ Biên độ 5 ngày
 • 96
 • 96
 • 90
 • 69
 • 39
 • 29
 • 19
 • 11
+ Biên độ 4 ngày
 • 99
 • 99
 • 98
 • 97
 • 91
 • 88
 • 86
 • 86
 • 82
 • 80
 • 80
 • 70
 • 66
 • 59
 • 56
 • 50
 • 35
 • 31
 • 25
 • 04
 • 01
 • 00
+ Biên độ 3 ngày
 • 95
 • 94
 • 92
 • 75
 • 68
 • 67
 • 63
 • 63
 • 62
 • 60
 • 58
 • 58
 • 58
 • 54
 • 54
 • 49
 • 38
 • 38
 • 38
 • 36
 • 34
 • 33
 • 33
 • 33
 • 32
 • 32
 • 28
 • 28
 • 23
 • 21
 • 20
 • 16
 • 15
 • 08
 • 06

- Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô đã về, cặp màu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số dưới đây.

Chi tiết thống kê cầu xổ số Đà Nẵng

G.8 26
Giải bảy 903
Giải sáu 9196 0530 1884
Giải năm 7808
Giải tư 29338 78255 57742 30359 86976 51895 01385
Giải ba 11267 93435
Giải nhì 22509
Giải nhất 28169
ĐB 332396
Lô tô Đà Nẵng Thứ 7, 28/01/2023
Đầu Lô Tô
0 09, 08, 03
1 -
2 26
3 35, 38, 30
4 42
5 55, 59
6 69, 67
7 76
8 85, 84
9 96, 95, 96
G.8 28
Giải bảy 563
Giải sáu 3305 0793 0740
Giải năm 1032
Giải tư 99619 30220 26471 19719 89043 85296 92449
Giải ba 05284 65956
Giải nhì 44688
Giải nhất 62864
ĐB 268790
Lô tô Đà Nẵng Thứ 4, 25/01/2023
Đầu Lô Tô
0 05
1 19, 19
2 20, 28
3 32
4 43, 49, 40
5 56
6 64, 63
7 71
8 88, 84
9 90, 96, 93
G.8 10
Giải bảy 490
Giải sáu 2479 6712 0494
Giải năm 1210
Giải tư 49926 16046 76645 72533 10902 33622 34297
Giải ba 99258 48994
Giải nhì 34028
Giải nhất 70057
ĐB 016979
Lô tô Đà Nẵng Thứ 7, 21/01/2023
Đầu Lô Tô
0 02
1 10, 12, 10
2 28, 26, 22
3 33
4 46, 45
5 57, 58
6 -
7 79, 79
8 -
9 94, 97, 94, 90
G.8 45
Giải bảy 417
Giải sáu 6345 5519 6561
Giải năm 2880
Giải tư 12828 12235 66051 12365 07483 91511 23691
Giải ba 73692 90539
Giải nhì 13877
Giải nhất 71905
ĐB 295701
Lô tô Đà Nẵng Thứ 4, 18/01/2023
Đầu Lô Tô
0 01, 05
1 11, 19, 17
2 28
3 39, 35
4 45, 45
5 51
6 65, 61
7 77
8 83, 80
9 92, 91
G.8 97
Giải bảy 130
Giải sáu 8706 4371 4724
Giải năm 0728
Giải tư 71445 14457 70442 09061 25025 61115 55190
Giải ba 94992 63416
Giải nhì 31251
Giải nhất 56176
ĐB 415405
Lô tô Đà Nẵng Thứ 7, 14/01/2023
Đầu Lô Tô
0 05, 06
1 16, 15
2 25, 28, 24
3 30
4 45, 42
5 51, 57
6 61
7 76, 71
8 -
9 92, 90, 97
G.8 71
Giải bảy 791
Giải sáu 8016 5845 6641
Giải năm 8333
Giải tư 76266 58915 83942 30142 16296 42274 41019
Giải ba 42910 06816
Giải nhì 41741
Giải nhất 77206
ĐB 386421
Lô tô Đà Nẵng Thứ 4, 11/01/2023
Đầu Lô Tô
0 06
1 10, 16, 15, 19, 16
2 21
3 33
4 41, 42, 42, 45, 41
5 -
6 66
7 74, 71
8 -
9 96, 91
G.8 15
Giải bảy 874
Giải sáu 4175 3438 5166
Giải năm 2641
Giải tư 40182 62930 29223 63650 61067 95446 77450
Giải ba 52156 30386
Giải nhì 81528
Giải nhất 24893
ĐB 791136
Lô tô Đà Nẵng Thứ 7, 07/01/2023
Đầu Lô Tô
0 -
1 15
2 28, 23
3 36, 30, 38
4 46, 41
5 56, 50, 50
6 67, 66
7 75, 74
8 86, 82
9 93
G.8 41
Giải bảy 211
Giải sáu 7849 8302 9731
Giải năm 6675
Giải tư 11827 05468 22854 96457 93592 35113 48913
Giải ba 77535 78857
Giải nhì 58698
Giải nhất 20693
ĐB 183890
Lô tô Đà Nẵng Thứ 4, 04/01/2023
Đầu Lô Tô
0 02
1 13, 13, 11
2 27
3 35, 31
4 49, 41
5 57, 54, 57
6 68
7 75
8 -
9 90, 93, 98, 92
G.8 87
Giải bảy 754
Giải sáu 3943 5585 7919
Giải năm 6784
Giải tư 12053 37529 65591 61030 75228 40096 59059
Giải ba 55376 32626
Giải nhì 71841
Giải nhất 92246
ĐB 516362
Lô tô Đà Nẵng Thứ 7, 31/12/2022
Đầu Lô Tô
0 -
1 19
2 26, 29, 28
3 30
4 46, 41, 43
5 53, 59, 54
6 62
7 76
8 84, 85, 87
9 91, 96
G.8 92
Giải bảy 222
Giải sáu 7744 7028 9056
Giải năm 7095
Giải tư 84107 24530 72086 35356 28185 69579 12910
Giải ba 11053 08576
Giải nhì 17869
Giải nhất 96394
ĐB 815527
Lô tô Đà Nẵng Thứ 4, 28/12/2022
Đầu Lô Tô
0 07
1 10
2 27, 28, 22
3 30
4 44
5 53, 56, 56
6 69
7 76, 79
8 86, 85
9 94, 95, 92
G.8 08
Giải bảy 983
Giải sáu 1301 8634 1038
Giải năm 1419
Giải tư 34487 61270 41447 73323 43132 74397 98393
Giải ba 53684 79984
Giải nhì 19727
Giải nhất 55323
ĐB 283957
Lô tô Đà Nẵng Thứ 7, 24/12/2022
Đầu Lô Tô
0 01, 08
1 19
2 23, 27, 23
3 32, 34, 38
4 47
5 57
6 -
7 70
8 84, 84, 87, 83
9 97, 93
G.8 45
Giải bảy 794
Giải sáu 9221 6640 0247
Giải năm 0485
Giải tư 68909 35138 42560 12236 69453 39070 52659
Giải ba 32724 39359
Giải nhì 76667
Giải nhất 84602
ĐB 906516
Lô tô Đà Nẵng Thứ 4, 21/12/2022
Đầu Lô Tô
0 02, 09
1 16
2 24, 21
3 38, 36
4 40, 47, 45
5 59, 53, 59
6 67, 60
7 70
8 85
9 94
G.8 53
Giải bảy 995
Giải sáu 6739 9800 7649
Giải năm 2101
Giải tư 99459 61377 29415 75511 98265 59490 12193
Giải ba 95377 91921
Giải nhì 65424
Giải nhất 52979
ĐB 402234
Lô tô Đà Nẵng Thứ 7, 17/12/2022
Đầu Lô Tô
0 01, 00
1 15, 11
2 24, 21
3 34, 39
4 49
5 59, 53
6 65
7 79, 77, 77
8 -
9 90, 93, 95
G.8 05
Giải bảy 743
Giải sáu 3734 0350 8280
Giải năm 2763
Giải tư 42413 65158 75743 73179 61994 80985 40058
Giải ba 85601 92417
Giải nhì 27789
Giải nhất 41747
ĐB 090256
Lô tô Đà Nẵng Thứ 4, 14/12/2022
Đầu Lô Tô
0 01, 05
1 17, 13
2 -
3 34
4 47, 43, 43
5 56, 58, 58, 50
6 63
7 79
8 89, 85, 80
9 94