Soi cau XSDNA - Soi cau xổ số Đà Nẵng


+ Biên độ 5 ngày
 • 99
 • 45
+ Biên độ 4 ngày
 • 87
 • 87
 • 86
 • 85
 • 82
 • 76
 • 71
 • 68
 • 67
 • 63
 • 61
 • 60
 • 57
 • 53
 • 50
 • 34
 • 20
 • 17
 • 04
+ Biên độ 3 ngày
 • 97
 • 94
 • 93
 • 88
 • 83
 • 83
 • 81
 • 80
 • 73
 • 73
 • 70
 • 70
 • 66
 • 65
 • 58
 • 55
 • 49
 • 48
 • 47
 • 44
 • 43
 • 41
 • 40
 • 40
 • 40
 • 10
 • 09
 • 01
 • 01

- Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô đã về, cặp màu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số dưới đây.

Chi tiết thống kê cầu xổ số Đà Nẵng

G.8 04
Giải bảy 073
Giải sáu 9121 4633 5609
Giải năm 7495
Giải tư 66890 59449 83320 50300 83712 05131 37166
Giải ba 78676 10562
Giải nhì 99788
Giải nhất 06562
ĐB 843654
Lô tô Đà Nẵng Thứ 4, 07/06/2023
Đầu Lô Tô
0 00, 09, 04
1 12
2 20, 21
3 31, 33
4 49
5 54
6 62, 62, 66
7 76, 73
8 88
9 90, 95
G.8 71
Giải bảy 035
Giải sáu 9097 6989 8947
Giải năm 0959
Giải tư 52690 30460 93339 69074 87782 98692 59995
Giải ba 76783 04344
Giải nhì 77036
Giải nhất 43248
ĐB 764709
Lô tô Đà Nẵng Thứ 7, 03/06/2023
Đầu Lô Tô
0 09
1 -
2 -
3 36, 39, 35
4 48, 44, 47
5 59
6 60
7 74, 71
8 83, 82, 89
9 90, 92, 95, 97
G.8 80
Giải bảy 614
Giải sáu 2129 3231 4491
Giải năm 6935
Giải tư 79866 23311 75425 50695 57318 51759 08335
Giải ba 04450 97833
Giải nhì 08299
Giải nhất 78889
ĐB 128315
Lô tô Đà Nẵng Thứ 4, 31/05/2023
Đầu Lô Tô
0 -
1 15, 11, 18, 14
2 25, 29
3 33, 35, 35, 31
4 -
5 50, 59
6 66
7 -
8 89, 80
9 99, 95, 91
G.8 84
Giải bảy 320
Giải sáu 4842 0717 5634
Giải năm 0886
Giải tư 52982 80212 72809 70382 98196 66044 05487
Giải ba 72233 22074
Giải nhì 84553
Giải nhất 19370
ĐB 434485
Lô tô Đà Nẵng Thứ 7, 27/05/2023
Đầu Lô Tô
0 09
1 12, 17
2 20
3 33, 34
4 44, 42
5 53
6 -
7 70, 74
8 85, 82, 82, 87, 86, 84
9 96
G.8 57
Giải bảy 194
Giải sáu 1143 2976 7417
Giải năm 2926
Giải tư 86074 61037 15473 36245 32782 82092 61333
Giải ba 40693 71400
Giải nhì 87843
Giải nhất 84672
ĐB 194093
Lô tô Đà Nẵng Thứ 4, 24/05/2023
Đầu Lô Tô
0 00
1 17
2 26
3 37, 33
4 43, 45, 43
5 57
6 -
7 72, 74, 73, 76
8 82
9 93, 93, 92, 94
G.8 19
Giải bảy 185
Giải sáu 1381 3664 3273
Giải năm 8521
Giải tư 48552 44475 54046 94913 02015 99466 81156
Giải ba 18009 53383
Giải nhì 90664
Giải nhất 14491
ĐB 193652
Lô tô Đà Nẵng Thứ 7, 20/05/2023
Đầu Lô Tô
0 09
1 13, 15, 19
2 21
3 -
4 46
5 52, 52, 56
6 64, 66, 64
7 75, 73
8 83, 81, 85
9 91
G.8 29
Giải bảy 715
Giải sáu 7284 1565 1339
Giải năm 5105
Giải tư 85618 76528 87325 66502 54745 02430 94725
Giải ba 17386 24408
Giải nhì 98739
Giải nhất 32934
ĐB 181996
Lô tô Đà Nẵng Thứ 4, 17/05/2023
Đầu Lô Tô
0 08, 02, 05
1 18, 15
2 28, 25, 25, 29
3 34, 39, 30, 39
4 45
5 -
6 65
7 -
8 86, 84
9 96
G.8 57
Giải bảy 568
Giải sáu 6626 6289 8216
Giải năm 3999
Giải tư 11549 51709 54851 39292 81549 84711 73895
Giải ba 17872 53843
Giải nhì 86258
Giải nhất 17640
ĐB 161597
Lô tô Đà Nẵng Thứ 7, 13/05/2023
Đầu Lô Tô
0 09
1 11, 16
2 26
3 -
4 40, 43, 49, 49
5 58, 51, 57
6 68
7 72
8 89
9 97, 92, 95, 99
G.8 33
Giải bảy 186
Giải sáu 9719 4070 6783
Giải năm 1218
Giải tư 15814 73135 14208 28850 97986 05561 96818
Giải ba 54469 57616
Giải nhì 91000
Giải nhất 62574
ĐB 997962
Lô tô Đà Nẵng Thứ 4, 10/05/2023
Đầu Lô Tô
0 00, 08
1 16, 14, 18, 18, 19
2 -
3 35, 33
4 -
5 50
6 62, 69, 61
7 74, 70
8 86, 83, 86
9 -
G.8 25
Giải bảy 806
Giải sáu 9267 8155 0297
Giải năm 0504
Giải tư 88158 05520 93963 51209 37390 85077 99002
Giải ba 71656 94969
Giải nhì 83136
Giải nhất 21850
ĐB 922468
Lô tô Đà Nẵng Thứ 7, 06/05/2023
Đầu Lô Tô
0 09, 02, 04, 06
1 -
2 20, 25
3 36
4 -
5 50, 56, 58, 55
6 68, 69, 63, 67
7 77
8 -
9 90, 97
G.8 36
Giải bảy 927
Giải sáu 8059 9337 3616
Giải năm 1921
Giải tư 39779 95513 99859 15830 39698 24948 57326
Giải ba 86578 75718
Giải nhì 43699
Giải nhất 76642
ĐB 498688
Lô tô Đà Nẵng Thứ 4, 03/05/2023
Đầu Lô Tô
0 -
1 18, 13, 16
2 26, 21, 27
3 30, 37, 36
4 42, 48
5 59, 59
6 -
7 78, 79
8 88
9 99, 98
G.8 73
Giải bảy 479
Giải sáu 8604 9962 6295
Giải năm 8849
Giải tư 75747 26669 11076 14824 42927 61334 68146
Giải ba 32107 19897
Giải nhì 77612
Giải nhất 07748
ĐB 478364
Lô tô Đà Nẵng Thứ 7, 29/04/2023
Đầu Lô Tô
0 07, 04
1 12
2 24, 27
3 34
4 48, 47, 46, 49
5 -
6 64, 69, 62
7 76, 79, 73
8 -
9 97, 95
G.8 03
Giải bảy 905
Giải sáu 7401 5702 3702
Giải năm 2346
Giải tư 62650 59198 89590 63514 23594 50705 18804
Giải ba 31080 04540
Giải nhì 80100
Giải nhất 04271
ĐB 626057
Lô tô Đà Nẵng Thứ 4, 26/04/2023
Đầu Lô Tô
0 00, 05, 04, 01, 02, 02, 05, 03
1 14
2 -
3 -
4 40, 46
5 57, 50
6 -
7 71
8 80
9 98, 90, 94
G.8 24
Giải bảy 283
Giải sáu 7873 3778 5053
Giải năm 1909
Giải tư 26171 21421 39753 97238 55214 56685 00774
Giải ba 25060 23353
Giải nhì 56867
Giải nhất 62494
ĐB 028174
Lô tô Đà Nẵng Thứ 7, 22/04/2023
Đầu Lô Tô
0 09
1 14
2 21, 24
3 38
4 -
5 53, 53, 53
6 67, 60
7 74, 71, 74, 73, 78
8 85, 83
9 94