Soi cau XSDNO - Soi cau xổ số Đắk Nông


+ Biên độ 6 ngày
 • 92
 • 63
 • 52
 • 06
+ Biên độ 5 ngày
 • 84
 • 82
 • 75
 • 24
 • 23
 • 13
 • 11
+ Biên độ 4 ngày
 • 96
 • 79
 • 72
 • 67
 • 53
 • 48
 • 45
 • 43
 • 37
+ Biên độ 3 ngày
 • 99
 • 95
 • 93
 • 93
 • 87
 • 86
 • 85
 • 83
 • 83
 • 83
 • 76
 • 76
 • 70
 • 69
 • 65
 • 59
 • 59
 • 58
 • 57
 • 57
 • 56
 • 55
 • 54
 • 54
 • 51
 • 49
 • 47
 • 42
 • 41
 • 39
 • 38
 • 38
 • 34
 • 34
 • 34
 • 29
 • 28
 • 27
 • 26
 • 22
 • 15
 • 10
 • 09
 • 09

- Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô đã về, cặp màu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số dưới đây.

Chi tiết thống kê cầu xổ số Đắk Nông

G.8 58
Giải bảy 756
Giải sáu 3989 6317 3439
Giải năm 2932
Giải tư 84995 57652 68294 40716 21088 67368 21774
Giải ba 18870 13515
Giải nhì 10259
Giải nhất 84670
ĐB 766838
Lô tô Đắk Nông Thứ 7, 02/12/2023
Đầu Lô Tô
0 -
1 15, 16, 17
2 -
3 38, 32, 39
4 -
5 59, 52, 56, 58
6 68
7 70, 70, 74
8 88, 89
9 95, 94
G.8 63
Giải bảy 639
Giải sáu 8837 0823 2557
Giải năm 0192
Giải tư 15337 20478 32493 94906 44551 90007 61246
Giải ba 08648 95322
Giải nhì 34250
Giải nhất 02951
ĐB 721110
Lô tô Đắk Nông Thứ 7, 25/11/2023
Đầu Lô Tô
0 06, 07
1 10
2 22, 23
3 37, 37, 39
4 48, 46
5 51, 50, 51, 57
6 63
7 78
8 -
9 93, 92
G.8 89
Giải bảy 345
Giải sáu 6452 2964 5394
Giải năm 2698
Giải tư 93343 76402 40895 33471 37632 72561 94821
Giải ba 82215 09999
Giải nhì 11680
Giải nhất 03388
ĐB 919424
Lô tô Đắk Nông Thứ 7, 18/11/2023
Đầu Lô Tô
0 02
1 15
2 24, 21
3 32
4 43, 45
5 52
6 61, 64
7 71
8 88, 80, 89
9 99, 95, 98, 94
G.8 98
Giải bảy 827
Giải sáu 6518 0175 4729
Giải năm 3516
Giải tư 71633 92821 94108 43922 57136 49196 68095
Giải ba 27033 13204
Giải nhì 49256
Giải nhất 80464
ĐB 243185
Lô tô Đắk Nông Thứ 7, 11/11/2023
Đầu Lô Tô
0 04, 08
1 16, 18
2 21, 22, 29, 27
3 33, 33, 36
4 -
5 56
6 64
7 75
8 85
9 96, 95, 98
G.8 73
Giải bảy 254
Giải sáu 2390 8271 7893
Giải năm 1089
Giải tư 46691 81359 15132 35600 02715 08771 79917
Giải ba 28098 74840
Giải nhì 70379
Giải nhất 45239
ĐB 498917
Lô tô Đắk Nông Thứ 7, 04/11/2023
Đầu Lô Tô
0 00
1 17, 15, 17
2 -
3 39, 32
4 40
5 59, 54
6 -
7 79, 71, 71, 73
8 89
9 98, 91, 90, 93
G.8 86
Giải bảy 996
Giải sáu 9628 7993 0161
Giải năm 4256
Giải tư 98588 44439 33813 39340 13661 65590 80357
Giải ba 93780 76551
Giải nhì 09128
Giải nhất 92736
ĐB 844290
Lô tô Đắk Nông Thứ 7, 28/10/2023
Đầu Lô Tô
0 -
1 13
2 28, 28
3 36, 39
4 40
5 51, 57, 56
6 61, 61
7 -
8 80, 88, 86
9 90, 90, 93, 96
G.8 03
Giải bảy 498
Giải sáu 9363 9108 1795
Giải năm 6990
Giải tư 37977 76810 86634 83816 54368 06689 19518
Giải ba 66093 10496
Giải nhì 69765
Giải nhất 52071
ĐB 581409
Lô tô Đắk Nông Thứ 7, 21/10/2023
Đầu Lô Tô
0 09, 08, 03
1 10, 16, 18
2 -
3 34
4 -
5 -
6 65, 68, 63
7 71, 77
8 89
9 93, 96, 90, 95, 98
G.8 38
Giải bảy 297
Giải sáu 9859 9194 0931
Giải năm 5185
Giải tư 98793 12703 13469 39072 12954 81638 36978
Giải ba 23272 81266
Giải nhì 81944
Giải nhất 11708
ĐB 069366
Lô tô Đắk Nông Thứ 7, 14/10/2023
Đầu Lô Tô
0 08, 03
1 -
2 -
3 38, 31, 38
4 44
5 54, 59
6 66, 66, 69
7 72, 72, 78
8 85
9 93, 94, 97
G.8 85
Giải bảy 202
Giải sáu 2562 3791 2625
Giải năm 5032
Giải tư 11153 45564 98049 57858 53649 38618 77688
Giải ba 71288 67968
Giải nhì 06109
Giải nhất 18773
ĐB 214554
Lô tô Đắk Nông Thứ 7, 07/10/2023
Đầu Lô Tô
0 09, 02
1 18
2 25
3 32
4 49, 49
5 54, 53, 58
6 68, 64, 62
7 73
8 88, 88, 85
9 91
G.8 50
Giải bảy 224
Giải sáu 1116 5476 4499
Giải năm 8112
Giải tư 59081 26073 07699 61936 49240 74890 76426
Giải ba 70173 95467
Giải nhì 03818
Giải nhất 78566
ĐB 590479
Lô tô Đắk Nông Thứ 7, 30/09/2023
Đầu Lô Tô
0 -
1 18, 12, 16
2 26, 24
3 36
4 40
5 50
6 66, 67
7 79, 73, 73, 76
8 81
9 99, 90, 99
G.8 02
Giải bảy 899
Giải sáu 9237 5996 2512
Giải năm 1696
Giải tư 42983 33275 40005 71136 18696 64478 20950
Giải ba 46122 74876
Giải nhì 06139
Giải nhất 69999
ĐB 985281
Lô tô Đắk Nông Thứ 7, 23/09/2023
Đầu Lô Tô
0 05, 02
1 12
2 22
3 39, 36, 37
4 -
5 50
6 -
7 76, 75, 78
8 81, 83
9 99, 96, 96, 96, 99
G.8 89
Giải bảy 646
Giải sáu 4241 4417 7421
Giải năm 3951
Giải tư 88472 42275 05567 85957 31142 21634 32527
Giải ba 72652 73586
Giải nhì 84633
Giải nhất 74632
ĐB 835555
Lô tô Đắk Nông Thứ 7, 16/09/2023
Đầu Lô Tô
0 -
1 17
2 27, 21
3 32, 33, 34
4 42, 41, 46
5 55, 52, 57, 51
6 67
7 72, 75
8 86, 89
9 -
G.8 86
Giải bảy 558
Giải sáu 7515 3948 3907
Giải năm 2035
Giải tư 49413 53069 52402 08826 83142 50879 23030
Giải ba 86963 79370
Giải nhì 25851
Giải nhất 60344
ĐB 929614
Lô tô Đắk Nông Thứ 7, 09/09/2023
Đầu Lô Tô
0 02, 07
1 14, 13, 15
2 26
3 30, 35
4 44, 42, 48
5 51, 58
6 63, 69
7 70, 79
8 86
9 -
G.8 72
Giải bảy 888
Giải sáu 3622 4875 4751
Giải năm 1539
Giải tư 12498 39200 17830 80913 52642 12827 31788
Giải ba 23387 08827
Giải nhì 85837
Giải nhất 89502
ĐB 992668
Lô tô Đắk Nông Thứ 7, 02/09/2023
Đầu Lô Tô
0 02, 00
1 13
2 27, 27, 22
3 37, 30, 39
4 42
5 51
6 68
7 75, 72
8 87, 88, 88
9 98