Soi cau XSDT - Soi cau xổ số Đồng Tháp


+ Biên độ 8 ngày
 • 39
+ Biên độ 7 ngày
 • 35
 • 09
+ Biên độ 6 ngày
 • 34
 • 20
 • 10
+ Biên độ 5 ngày
 • 29
+ Biên độ 4 ngày
 • 93
 • 74
 • 47
 • 44
 • 44
 • 38
 • 31
 • 28
 • 24
 • 15
 • 13
 • 06
+ Biên độ 3 ngày
 • 99
 • 98
 • 98
 • 95
 • 95
 • 94
 • 91
 • 88
 • 78
 • 73
 • 70
 • 50
 • 49
 • 49
 • 48
 • 48
 • 48
 • 48
 • 45
 • 43
 • 43
 • 43
 • 41
 • 41
 • 41
 • 41
 • 37
 • 36
 • 32
 • 30
 • 30
 • 25
 • 22
 • 21
 • 19
 • 19
 • 18
 • 18
 • 18
 • 07
 • 07
 • 03
 • 00
 • 00

- Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô đã về, cặp màu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số dưới đây.

Chi tiết thống kê cầu xổ số Đồng Tháp

G.8 48
Giải bảy 589
Giải sáu 8099 0178 3305
Giải năm 0492
Giải tư 07221 43346 47089 14847 53197 75496 01311
Giải ba 10037 31343
Giải nhì 39932
Giải nhất 29079
ĐB 898030
Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 05/06/2023
Đầu Lô Tô
0 05
1 11
2 21
3 30, 32, 37
4 43, 46, 47, 48
5 -
6 -
7 79, 78
8 89, 89
9 97, 96, 92, 99
G.8 15
Giải bảy 398
Giải sáu 1269 6300 3681
Giải năm 1865
Giải tư 49894 90856 89313 97588 98120 28011 37641
Giải ba 31700 03744
Giải nhì 48322
Giải nhất 59352
ĐB 526934
Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 29/05/2023
Đầu Lô Tô
0 00, 00
1 13, 11, 15
2 22, 20
3 34
4 44, 41
5 52, 56
6 65, 69
7 -
8 88, 81
9 94, 98
G.8 77
Giải bảy 448
Giải sáu 5085 0501 1156
Giải năm 9096
Giải tư 85181 45219 64727 53849 07680 05839 29596
Giải ba 34943 23912
Giải nhì 60589
Giải nhất 80542
ĐB 817013
Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 22/05/2023
Đầu Lô Tô
0 01
1 13, 12, 19
2 27
3 39
4 42, 43, 49, 48
5 56
6 -
7 77
8 89, 81, 80, 85
9 96, 96
G.8 33
Giải bảy 492
Giải sáu 8252 4026 7703
Giải năm 8213
Giải tư 09967 83497 45601 21731 38882 05326 44130
Giải ba 99756 50426
Giải nhì 64754
Giải nhất 96610
ĐB 823050
Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 15/05/2023
Đầu Lô Tô
0 01, 03
1 10, 13
2 26, 26, 26
3 31, 30, 33
4 -
5 50, 54, 56, 52
6 67
7 -
8 82
9 97, 92
G.8 03
Giải bảy 267
Giải sáu 0890 0080 5134
Giải năm 7160
Giải tư 79577 09104 65394 03438 77266 66973 38386
Giải ba 21231 19572
Giải nhì 60450
Giải nhất 11258
ĐB 637269
Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 08/05/2023
Đầu Lô Tô
0 04, 03
1 -
2 -
3 31, 38, 34
4 -
5 58, 50
6 69, 66, 60, 67
7 72, 77, 73
8 86, 80
9 94, 90
G.8 18
Giải bảy 525
Giải sáu 6669 7310 8360
Giải năm 8757
Giải tư 08988 80427 89808 24749 67331 53515 51345
Giải ba 37824 63558
Giải nhì 83732
Giải nhất 77102
ĐB 397597
Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 01/05/2023
Đầu Lô Tô
0 02, 08
1 15, 10, 18
2 24, 27, 25
3 32, 31
4 49, 45
5 58, 57
6 69, 60
7 -
8 88
9 97
G.8 87
Giải bảy 727
Giải sáu 8853 4404 7852
Giải năm 8586
Giải tư 85909 80181 79783 10648 04815 64180 69455
Giải ba 54089 65129
Giải nhì 66122
Giải nhất 64748
ĐB 102237
Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 24/04/2023
Đầu Lô Tô
0 09, 04
1 15
2 22, 29, 27
3 37
4 48, 48
5 55, 53, 52
6 -
7 -
8 89, 81, 83, 80, 86, 87
9 -
G.8 62
Giải bảy 882
Giải sáu 2558 7420 0072
Giải năm 5206
Giải tư 42916 54327 60372 20283 10526 37252 67060
Giải ba 24910 30053
Giải nhì 43456
Giải nhất 91114
ĐB 169373
Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 17/04/2023
Đầu Lô Tô
0 06
1 14, 10, 16
2 27, 26, 20
3 -
4 -
5 56, 53, 52, 58
6 60, 62
7 73, 72, 72
8 83, 82
9 -
G.8 80
Giải bảy 712
Giải sáu 6028 9408 3343
Giải năm 8278
Giải tư 86882 15521 74108 76521 04849 08640 13687
Giải ba 95633 69447
Giải nhì 22034
Giải nhất 18970
ĐB 019373
Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 10/04/2023
Đầu Lô Tô
0 08, 08
1 12
2 21, 21, 28
3 34, 33
4 47, 49, 40, 43
5 -
6 -
7 73, 70, 78
8 82, 87, 80
9 -
G.8 05
Giải bảy 517
Giải sáu 8956 6664 6311
Giải năm 0711
Giải tư 32846 19556 53741 08195 53311 42882 10382
Giải ba 50031 22643
Giải nhì 17419
Giải nhất 31691
ĐB 456415
Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 03/04/2023
Đầu Lô Tô
0 05
1 15, 19, 11, 11, 11, 17
2 -
3 31
4 43, 46, 41
5 56, 56
6 64
7 -
8 82, 82
9 91, 95
G.8 27
Giải bảy 752
Giải sáu 0753 4282 9960
Giải năm 0273
Giải tư 34876 49629 67763 35844 84967 97775 37124
Giải ba 28391 31019
Giải nhì 15517
Giải nhất 40560
ĐB 624449
Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 27/03/2023
Đầu Lô Tô
0 -
1 17, 19
2 29, 24, 27
3 -
4 49, 44
5 53, 52
6 60, 63, 67, 60
7 76, 75, 73
8 82
9 91
G.8 62
Giải bảy 762
Giải sáu 0228 0569 3511
Giải năm 7495
Giải tư 60175 12705 49236 68735 76959 80240 88834
Giải ba 26517 00107
Giải nhì 75224
Giải nhất 56233
ĐB 665017
Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 20/03/2023
Đầu Lô Tô
0 07, 05
1 17, 17, 11
2 24, 28
3 33, 36, 35, 34
4 40
5 59
6 69, 62, 62
7 75
8 -
9 95
G.8 99
Giải bảy 253
Giải sáu 6743 5171 7428
Giải năm 7663
Giải tư 07802 02466 98748 21889 08789 91346 20618
Giải ba 17963 56454
Giải nhì 06350
Giải nhất 44689
ĐB 646022
Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 13/03/2023
Đầu Lô Tô
0 02
1 18
2 22, 28
3 -
4 48, 46, 43
5 50, 54, 53
6 63, 66, 63
7 71
8 89, 89, 89
9 99
G.8 66
Giải bảy 666
Giải sáu 4709 4547 2630
Giải năm 7543
Giải tư 38886 15285 17094 34570 62642 80096 80229
Giải ba 00016 09803
Giải nhì 53737
Giải nhất 68544
ĐB 376440
Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 06/03/2023
Đầu Lô Tô
0 03, 09
1 16
2 29
3 37, 30
4 40, 44, 42, 43, 47
5 -
6 66, 66
7 70
8 86, 85
9 94, 96