Soi cau XSHCM - Soi cau xổ số TP.HCM


+ Biên độ 8 ngày
 • 71
+ Biên độ 7 ngày
 • 78
+ Biên độ 6 ngày
 • 91
+ Biên độ 5 ngày
 • 85
 • 64
 • 55
 • 12
+ Biên độ 4 ngày
 • 98
 • 95
 • 94
 • 79
 • 75
 • 52
 • 52
 • 51
 • 29
 • 28
 • 19
 • 17
 • 15
+ Biên độ 3 ngày
 • 84
 • 83
 • 74
 • 74
 • 74
 • 72
 • 61
 • 59
 • 58
 • 44
 • 41
 • 41
 • 39
 • 37
 • 36
 • 35
 • 31
 • 25
 • 24
 • 24
 • 21
 • 21
 • 21
 • 14
 • 14
 • 07
 • 07
 • 01

- Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô đã về, cặp màu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số dưới đây.

Chi tiết thống kê cầu xổ số TP.HCM

G.8 49
Giải bảy 489
Giải sáu 3817 1999 4913
Giải năm 5642
Giải tư 18373 55790 62498 65214 40454 64697 29841
Giải ba 17892 59228
Giải nhì 78968
Giải nhất 21640
ĐB 587017
Lô tô TP.HCM Thứ 2, 25/09/2023
Đầu Lô Tô
0 -
1 17, 14, 17, 13
2 28
3 -
4 40, 41, 42, 49
5 54
6 68
7 73
8 89
9 92, 90, 98, 97, 99
G.8 51
Giải bảy 720
Giải sáu 5622 9030 5248
Giải năm 1771
Giải tư 63823 11751 09012 00075 68872 50190 05383
Giải ba 21604 32777
Giải nhì 60565
Giải nhất 23918
ĐB 262641
Lô tô TP.HCM Thứ 7, 23/09/2023
Đầu Lô Tô
0 04
1 18, 12
2 23, 22, 20
3 30
4 41, 48
5 51, 51
6 65
7 77, 75, 72, 71
8 83
9 90
G.8 57
Giải bảy 031
Giải sáu 1901 6797 6982
Giải năm 1533
Giải tư 24461 69769 93127 63431 31122 80697 10225
Giải ba 42113 39282
Giải nhì 53523
Giải nhất 31965
ĐB 415373
Lô tô TP.HCM Thứ 2, 18/09/2023
Đầu Lô Tô
0 01
1 13
2 23, 27, 22, 25
3 31, 33, 31
4 -
5 57
6 65, 61, 69
7 73
8 82, 82
9 97, 97
G.8 51
Giải bảy 997
Giải sáu 1532 9443 2480
Giải năm 3532
Giải tư 61127 10324 62034 94572 54733 88071 88193
Giải ba 96415 91604
Giải nhì 65464
Giải nhất 55737
ĐB 819447
Lô tô TP.HCM Thứ 7, 16/09/2023
Đầu Lô Tô
0 04
1 15
2 27, 24
3 37, 34, 33, 32, 32
4 47, 43
5 51
6 64
7 72, 71
8 80
9 93, 97
G.8 99
Giải bảy 199
Giải sáu 1945 2051 8618
Giải năm 3993
Giải tư 15555 36735 89875 19730 38526 35031 78937
Giải ba 84201 92751
Giải nhì 30599
Giải nhất 83509
ĐB 329681
Lô tô TP.HCM Thứ 2, 11/09/2023
Đầu Lô Tô
0 09, 01
1 18
2 26
3 35, 30, 31, 37
4 45
5 51, 55, 51
6 -
7 75
8 81
9 99, 93, 99, 99
G.8 02
Giải bảy 504
Giải sáu 3928 4823 6117
Giải năm 0129
Giải tư 13438 81025 08540 08555 75619 49498 34370
Giải ba 46603 00414
Giải nhì 15442
Giải nhất 85132
ĐB 058175
Lô tô TP.HCM Thứ 7, 09/09/2023
Đầu Lô Tô
0 03, 04, 02
1 14, 19, 17
2 25, 29, 28, 23
3 32, 38
4 42, 40
5 55
6 -
7 75, 70
8 -
9 98
G.8 05
Giải bảy 668
Giải sáu 2667 6206 4209
Giải năm 0967
Giải tư 43305 57276 99124 14200 37019 26649 16939
Giải ba 16184 16031
Giải nhì 80430
Giải nhất 06308
ĐB 579482
Lô tô TP.HCM Thứ 2, 04/09/2023
Đầu Lô Tô
0 08, 05, 00, 06, 09, 05
1 19
2 24
3 30, 31, 39
4 49
5 -
6 67, 67, 68
7 76
8 82, 84
9 -
G.8 32
Giải bảy 927
Giải sáu 0954 5594 6789
Giải năm 5752
Giải tư 71070 35928 14370 18493 92479 34456 21055
Giải ba 20372 44013
Giải nhì 80405
Giải nhất 10493
ĐB 491459
Lô tô TP.HCM Thứ 7, 02/09/2023
Đầu Lô Tô
0 05
1 13
2 28, 27
3 32
4 -
5 59, 56, 55, 52, 54
6 -
7 72, 70, 70, 79
8 89
9 93, 93, 94
G.8 25
Giải bảy 938
Giải sáu 9525 9918 7402
Giải năm 3625
Giải tư 42016 66001 23683 21572 51452 62042 67260
Giải ba 97924 40294
Giải nhì 99874
Giải nhất 11846
ĐB 877720
Lô tô TP.HCM Thứ 2, 28/08/2023
Đầu Lô Tô
0 01, 02
1 16, 18
2 20, 24, 25, 25, 25
3 38
4 46, 42
5 52
6 60
7 74, 72
8 83
9 94
G.8 99
Giải bảy 431
Giải sáu 7611 3412 1396
Giải năm 0440
Giải tư 89227 24560 97873 59740 13185 25347 14476
Giải ba 33728 69781
Giải nhì 75326
Giải nhất 86521
ĐB 588057
Lô tô TP.HCM Thứ 7, 26/08/2023
Đầu Lô Tô
0 -
1 11, 12
2 21, 26, 28, 27
3 31
4 40, 47, 40
5 57
6 60
7 73, 76
8 81, 85
9 96, 99
G.8 47
Giải bảy 471
Giải sáu 0312 0409 9662
Giải năm 7731
Giải tư 30231 37470 82708 73930 19650 70497 18615
Giải ba 37719 19814
Giải nhì 37324
Giải nhất 96500
ĐB 302838
Lô tô TP.HCM Thứ 2, 21/08/2023
Đầu Lô Tô
0 00, 08, 09
1 19, 14, 15, 12
2 24
3 38, 31, 30, 31
4 47
5 50
6 62
7 70, 71
8 -
9 97
G.8 06
Giải bảy 995
Giải sáu 0153 0864 1321
Giải năm 9494
Giải tư 28231 96217 33759 60338 31517 84950 02294
Giải ba 50088 85393
Giải nhì 38538
Giải nhất 47115
ĐB 938237
Lô tô TP.HCM Thứ 7, 19/08/2023
Đầu Lô Tô
0 06
1 15, 17, 17
2 21
3 37, 38, 31, 38
4 -
5 59, 50, 53
6 64
7 -
8 88
9 93, 94, 94, 95
G.8 91
Giải bảy 553
Giải sáu 4247 1284 2066
Giải năm 3276
Giải tư 08825 91177 73269 10667 78345 68981 82725
Giải ba 85894 38520
Giải nhì 10763
Giải nhất 86386
ĐB 193854
Lô tô TP.HCM Thứ 2, 14/08/2023
Đầu Lô Tô
0 -
1 -
2 20, 25, 25
3 -
4 45, 47
5 54, 53
6 63, 69, 67, 66
7 77, 76
8 86, 81, 84
9 94, 91
G.8 03
Giải bảy 011
Giải sáu 1263 4269 9406
Giải năm 2235
Giải tư 14995 57577 75317 85109 16278 52693 16383
Giải ba 20975 68210
Giải nhì 41899
Giải nhất 17382
ĐB 508327
Lô tô TP.HCM Thứ 7, 12/08/2023
Đầu Lô Tô
0 09, 06, 03
1 10, 17, 11
2 27
3 35
4 -
5 -
6 63, 69
7 75, 77, 78
8 82, 83
9 99, 95, 93