Soi cau XSHCM - Soi cau xổ số TP.HCM


+ Biên độ 9 ngày
 • 42
+ Biên độ 6 ngày
 • 45
 • 33
 • 01
+ Biên độ 5 ngày
 • 87
 • 58
 • 43
+ Biên độ 4 ngày
 • 83
 • 77
 • 77
 • 77
 • 73
 • 73
 • 72
 • 47
 • 37
 • 25
 • 23
 • 21
 • 06
+ Biên độ 3 ngày
 • 95
 • 84
 • 79
 • 75
 • 75
 • 75
 • 74
 • 74
 • 71
 • 71
 • 57
 • 53
 • 53
 • 51
 • 51
 • 49
 • 46
 • 41
 • 41
 • 41
 • 41
 • 39
 • 38
 • 36
 • 35
 • 34
 • 32
 • 31
 • 31
 • 31
 • 31
 • 28
 • 28
 • 27
 • 24
 • 19
 • 18
 • 17
 • 17
 • 17
 • 17
 • 15
 • 12
 • 11
 • 11
 • 11
 • 10
 • 10
 • 08

- Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô đã về, cặp màu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số dưới đây.

Chi tiết thống kê cầu xổ số TP.HCM

G.8 73
Giải bảy 910
Giải sáu 7178 3123 2541
Giải năm 2375
Giải tư 08784 73036 77725 83856 45284 48547 01178
Giải ba 18442 25304
Giải nhì 75881
Giải nhất 15333
ĐB 970167
Lô tô TP.HCM Thứ 7, 04/02/2023
Đầu Lô Tô
0 04
1 10
2 25, 23
3 33, 36
4 42, 47, 41
5 56
6 67
7 78, 75, 78, 73
8 81, 84, 84
9 -
G.8 09
Giải bảy 822
Giải sáu 2366 1297 0653
Giải năm 3440
Giải tư 92806 59263 50723 46785 02895 86940 43219
Giải ba 82340 72769
Giải nhì 06994
Giải nhất 86395
ĐB 772132
Lô tô TP.HCM Thứ 2, 30/01/2023
Đầu Lô Tô
0 06, 09
1 19
2 23, 22
3 32
4 40, 40, 40
5 53
6 69, 63, 66
7 -
8 85
9 95, 94, 95, 97
G.8 49
Giải bảy 540
Giải sáu 1932 2646 4776
Giải năm 3396
Giải tư 67118 74362 68665 50465 48370 79985 18160
Giải ba 04639 67075
Giải nhì 19166
Giải nhất 77246
ĐB 153878
Lô tô TP.HCM Thứ 7, 28/01/2023
Đầu Lô Tô
0 -
1 18
2 -
3 39, 32
4 46, 46, 40, 49
5 -
6 66, 62, 65, 65, 60
7 78, 75, 70, 76
8 85
9 96
G.8 33
Giải bảy 735
Giải sáu 6837 7526 4177
Giải năm 0006
Giải tư 00556 25563 24722 70087 54307 52874 46694
Giải ba 34565 55651
Giải nhì 24213
Giải nhất 23955
ĐB 929647
Lô tô TP.HCM Thứ 2, 23/01/2023
Đầu Lô Tô
0 07, 06
1 13
2 22, 26
3 37, 35, 33
4 47
5 55, 51, 56
6 65, 63
7 74, 77
8 87
9 94
G.8 52
Giải bảy 278
Giải sáu 5832 7227 7091
Giải năm 8430
Giải tư 69146 95421 64180 02518 94637 43779 13484
Giải ba 15459 52487
Giải nhì 16775
Giải nhất 87021
ĐB 483886
Lô tô TP.HCM Thứ 7, 21/01/2023
Đầu Lô Tô
0 -
1 18
2 21, 21, 27
3 37, 30, 32
4 46
5 59, 52
6 -
7 75, 79, 78
8 86, 87, 80, 84
9 91
G.8 02
Giải bảy 804
Giải sáu 6307 6494 6759
Giải năm 9428
Giải tư 89651 45438 57479 58773 90665 54540 38718
Giải ba 05643 67161
Giải nhì 22110
Giải nhất 82146
ĐB 793235
Lô tô TP.HCM Thứ 2, 16/01/2023
Đầu Lô Tô
0 07, 04, 02
1 10, 18
2 28
3 35, 38
4 46, 43, 40
5 51, 59
6 61, 65
7 79, 73
8 -
9 94
G.8 65
Giải bảy 427
Giải sáu 9843 8402 3977
Giải năm 1317
Giải tư 38120 48914 12464 25770 99919 28188 93355
Giải ba 94268 11865
Giải nhì 45596
Giải nhất 82970
ĐB 105565
Lô tô TP.HCM Thứ 7, 14/01/2023
Đầu Lô Tô
0 02
1 14, 19, 17
2 20, 27
3 -
4 43
5 55
6 65, 68, 65, 64, 65
7 70, 70, 77
8 88
9 96
G.8 03
Giải bảy 787
Giải sáu 8026 5971 2521
Giải năm 4066
Giải tư 47653 09931 12722 05665 11810 22318 46883
Giải ba 08815 71714
Giải nhì 64131
Giải nhất 71905
ĐB 830434
Lô tô TP.HCM Thứ 2, 09/01/2023
Đầu Lô Tô
0 05, 03
1 15, 14, 10, 18
2 22, 26, 21
3 34, 31, 31
4 -
5 53
6 65, 66
7 71
8 83, 87
9 -
G.8 01
Giải bảy 592
Giải sáu 6558 8586 2316
Giải năm 3005
Giải tư 31293 44115 08215 82895 36565 66982 03376
Giải ba 06449 39050
Giải nhì 14040
Giải nhất 80219
ĐB 825071
Lô tô TP.HCM Thứ 7, 07/01/2023
Đầu Lô Tô
0 05, 01
1 19, 15, 15, 16
2 -
3 -
4 40, 49
5 50, 58
6 65
7 71, 76
8 82, 86
9 93, 95, 92
G.8 94
Giải bảy 150
Giải sáu 4903 1963 3601
Giải năm 0445
Giải tư 03881 56450 24498 43263 51476 24164 90954
Giải ba 56460 50266
Giải nhì 66478
Giải nhất 27346
ĐB 487998
Lô tô TP.HCM Thứ 2, 02/01/2023
Đầu Lô Tô
0 03, 01
1 -
2 -
3 -
4 46, 45
5 50, 54, 50
6 60, 66, 63, 64, 63
7 78, 76
8 81
9 98, 98, 94
G.8 52
Giải bảy 650
Giải sáu 7871 0360 8758
Giải năm 1821
Giải tư 13760 85649 08725 45951 10773 54155 48902
Giải ba 73837 48615
Giải nhì 83749
Giải nhất 84806
ĐB 562675
Lô tô TP.HCM Thứ 7, 31/12/2022
Đầu Lô Tô
0 06, 02
1 15
2 25, 21
3 37
4 49, 49
5 51, 55, 58, 50, 52
6 60, 60
7 75, 73, 71
8 -
9 -
G.8 14
Giải bảy 807
Giải sáu 7990 9594 5680
Giải năm 0169
Giải tư 73911 10107 51802 54691 60707 82727 08285
Giải ba 21309 16801
Giải nhì 76274
Giải nhất 33063
ĐB 305973
Lô tô TP.HCM Thứ 2, 26/12/2022
Đầu Lô Tô
0 09, 01, 07, 02, 07, 07
1 11, 14
2 27
3 -
4 -
5 -
6 63, 69
7 73, 74
8 85, 80
9 91, 90, 94
G.8 42
Giải bảy 984
Giải sáu 2737 6876 5782
Giải năm 3066
Giải tư 03190 30276 47285 29911 86532 86908 81871
Giải ba 23644 64489
Giải nhì 69244
Giải nhất 27728
ĐB 129033
Lô tô TP.HCM Thứ 7, 24/12/2022
Đầu Lô Tô
0 08
1 11
2 28
3 33, 32, 37
4 44, 44, 42
5 -
6 66
7 76, 71, 76
8 89, 85, 82, 84
9 90
G.8 42
Giải bảy 711
Giải sáu 4045 4631 9858
Giải năm 6736
Giải tư 14023 13803 76771 03457 14617 02778 43021
Giải ba 02019 91153
Giải nhì 00681
Giải nhất 92627
ĐB 685342
Lô tô TP.HCM Thứ 2, 19/12/2022
Đầu Lô Tô
0 03
1 19, 17, 11
2 27, 23, 21
3 36, 31
4 42, 45, 42
5 53, 57, 58
6 -
7 71, 78
8 81
9 -