Soi cau XSLA - Soi cau xổ số Long An


+ Biên độ 6 ngày
 • 14
+ Biên độ 5 ngày
 • 64
 • 44
 • 28
 • 25
 • 20
+ Biên độ 4 ngày
 • 99
 • 93
 • 79
 • 79
 • 79
 • 66
 • 59
 • 51
 • 45
 • 45
 • 41
 • 40
 • 34
 • 29
 • 24
 • 21
 • 02
 • 00
 • 00
 • 00
 • 00
+ Biên độ 3 ngày
 • 89
 • 89
 • 87
 • 85
 • 83
 • 81
 • 78
 • 77
 • 75
 • 75
 • 71
 • 71
 • 70
 • 70
 • 67
 • 63
 • 63
 • 61
 • 60
 • 60
 • 57
 • 56
 • 55
 • 55
 • 54
 • 53
 • 50
 • 50
 • 49
 • 49
 • 48
 • 42
 • 39
 • 38
 • 35
 • 27
 • 22
 • 22
 • 19
 • 15
 • 10
 • 07
 • 05
 • 04
 • 03
 • 03
 • 03

- Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số màu đỏ chỉ cặp lô đã về, cặp màu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số dưới đây.

Chi tiết thống kê cầu xổ số Long An

G.8 09
Giải bảy 947
Giải sáu 9085 9453 7709
Giải năm 1974
Giải tư 28882 77427 13358 30343 65757 81450 58610
Giải ba 26475 26054
Giải nhì 35332
Giải nhất 04281
ĐB 669051
Lô tô Long An Thứ 7, 02/12/2023
Đầu Lô Tô
0 09, 09
1 10
2 27
3 32
4 43, 47
5 51, 54, 58, 57, 50, 53
6 -
7 75, 74
8 81, 82, 85
9 -
G.8 39
Giải bảy 027
Giải sáu 3575 1920 4916
Giải năm 1502
Giải tư 88769 57408 76707 71366 37210 61585 99950
Giải ba 54079 16935
Giải nhì 26503
Giải nhất 12463
ĐB 736932
Lô tô Long An Thứ 7, 25/11/2023
Đầu Lô Tô
0 03, 08, 07, 02
1 10, 16
2 20, 27
3 32, 35, 39
4 -
5 50
6 63, 69, 66
7 79, 75
8 85
9 -
G.8 21
Giải bảy 778
Giải sáu 0910 0217 2485
Giải năm 4873
Giải tư 03438 74181 21439 71527 18441 43833 09690
Giải ba 60766 56412
Giải nhì 33488
Giải nhất 14351
ĐB 033554
Lô tô Long An Thứ 7, 18/11/2023
Đầu Lô Tô
0 -
1 12, 10, 17
2 27, 21
3 38, 39, 33
4 41
5 54, 51
6 66
7 73, 78
8 88, 81, 85
9 90
G.8 01
Giải bảy 806
Giải sáu 2214 0131 2281
Giải năm 4119
Giải tư 09434 10570 09675 00691 25939 91662 17131
Giải ba 29797 14063
Giải nhì 47419
Giải nhất 29969
ĐB 101272
Lô tô Long An Thứ 7, 11/11/2023
Đầu Lô Tô
0 06, 01
1 19, 19, 14
2 -
3 34, 39, 31, 31
4 -
5 -
6 69, 63, 62
7 72, 70, 75
8 81
9 97, 91
G.8 80
Giải bảy 587
Giải sáu 6411 3106 5545
Giải năm 4661
Giải tư 30649 08122 87765 78456 52379 37329 55791
Giải ba 96785 31942
Giải nhì 94577
Giải nhất 80830
ĐB 200606
Lô tô Long An Thứ 7, 04/11/2023
Đầu Lô Tô
0 06, 06
1 11
2 22, 29
3 30
4 42, 49, 45
5 56
6 65, 61
7 77, 79
8 85, 87, 80
9 91
G.8 35
Giải bảy 318
Giải sáu 6091 8108 6370
Giải năm 8365
Giải tư 19743 90491 60122 97426 33166 73701 97730
Giải ba 47571 35588
Giải nhì 76449
Giải nhất 49671
ĐB 755944
Lô tô Long An Thứ 7, 28/10/2023
Đầu Lô Tô
0 01, 08
1 18
2 22, 26
3 30, 35
4 44, 49, 43
5 -
6 66, 65
7 71, 71, 70
8 88
9 91, 91
G.8 31
Giải bảy 531
Giải sáu 9025 8022 0631
Giải năm 4630
Giải tư 21276 02597 18892 85485 16997 31833 46081
Giải ba 38910 92675
Giải nhì 23355
Giải nhất 63450
ĐB 044937
Lô tô Long An Thứ 7, 21/10/2023
Đầu Lô Tô
0 -
1 10
2 25, 22
3 37, 33, 30, 31, 31, 31
4 -
5 50, 55
6 -
7 75, 76
8 85, 81
9 97, 92, 97
G.8 21
Giải bảy 620
Giải sáu 8772 7290 3191
Giải năm 2663
Giải tư 29956 56632 93554 47571 89859 31376 63264
Giải ba 38287 23612
Giải nhì 74965
Giải nhất 40854
ĐB 620613
Lô tô Long An Thứ 7, 14/10/2023
Đầu Lô Tô
0 -
1 13, 12
2 20, 21
3 32
4 -
5 54, 56, 54, 59
6 65, 64, 63
7 71, 76, 72
8 87
9 90, 91
G.8 48
Giải bảy 257
Giải sáu 6422 7120 3688
Giải năm 6978
Giải tư 34972 17122 82191 08243 17654 41052 32470
Giải ba 56398 40285
Giải nhì 71709
Giải nhất 73577
ĐB 723191
Lô tô Long An Thứ 7, 07/10/2023
Đầu Lô Tô
0 09
1 -
2 22, 22, 20
3 -
4 43, 48
5 54, 52, 57
6 -
7 77, 72, 70, 78
8 85, 88
9 91, 98, 91
G.8 96
Giải bảy 714
Giải sáu 5344 0023 0226
Giải năm 2760
Giải tư 74944 82355 57870 10950 32474 65596 41049
Giải ba 43426 93521
Giải nhì 94657
Giải nhất 94077
ĐB 115078
Lô tô Long An Thứ 7, 30/09/2023
Đầu Lô Tô
0 -
1 14
2 26, 21, 23, 26
3 -
4 44, 49, 44
5 57, 55, 50
6 60
7 78, 77, 70, 74
8 -
9 96, 96
G.8 67
Giải bảy 091
Giải sáu 8029 0092 8207
Giải năm 9140
Giải tư 08870 82310 49139 96714 36992 37729 97777
Giải ba 53900 51290
Giải nhì 36435
Giải nhất 74190
ĐB 133524
Lô tô Long An Thứ 7, 23/09/2023
Đầu Lô Tô
0 00, 07
1 10, 14
2 24, 29, 29
3 35, 39
4 40
5 -
6 67
7 70, 77
8 -
9 90, 90, 92, 92, 91
G.8 59
Giải bảy 197
Giải sáu 8706 8059 3392
Giải năm 7364
Giải tư 22668 42442 12678 08162 18399 95549 97552
Giải ba 23240 43402
Giải nhì 85380
Giải nhất 63514
ĐB 097778
Lô tô Long An Thứ 7, 16/09/2023
Đầu Lô Tô
0 02, 06
1 14
2 -
3 -
4 40, 42, 49
5 52, 59, 59
6 68, 62, 64
7 78, 78
8 80
9 99, 92, 97
G.8 92
Giải bảy 709
Giải sáu 6012 0951 5435
Giải năm 0264
Giải tư 67990 40423 24012 00834 95898 62134 61155
Giải ba 68924 45708
Giải nhì 84072
Giải nhất 99061
ĐB 503039
Lô tô Long An Thứ 7, 09/09/2023
Đầu Lô Tô
0 08, 09
1 12, 12
2 24, 23
3 39, 34, 34, 35
4 -
5 55, 51
6 61, 64
7 72
8 -
9 90, 98, 92
G.8 65
Giải bảy 509
Giải sáu 3228 2433 8504
Giải năm 5424
Giải tư 32786 70544 10133 02803 55762 41640 49216
Giải ba 86865 53067
Giải nhì 18056
Giải nhất 09175
ĐB 475373
Lô tô Long An Thứ 7, 02/09/2023
Đầu Lô Tô
0 03, 04, 09
1 16
2 24, 28
3 33, 33
4 44, 40
5 56
6 65, 67, 62, 65
7 73, 75
8 86
9 -