Thống kê loto từ 00 đến 99

Chọn tỉnh và số lần quay cần xem

Tỷ lệ ra Loto xổ số Miền Bắc trong 180 lần quay gần nhất

Lô tô Tỷ lệ xuất hiện Số lần về
34
38.9% 70 lượt
91
36.1% 65 lượt
26
35.6% 64 lượt
70
34.4% 62 lượt
82
33.9% 61 lượt
42
33.9% 61 lượt
92
33.9% 61 lượt
21
33.3% 60 lượt
55
32.8% 59 lượt
67
32.8% 59 lượt
20
32.2% 58 lượt
74
31.7% 57 lượt
40
31.7% 57 lượt
38
31.1% 56 lượt
31
31.1% 56 lượt
64
31.1% 56 lượt
16
30.6% 55 lượt
43
30.6% 55 lượt
96
30.6% 55 lượt
12
30% 54 lượt
36
30% 54 lượt
46
30% 54 lượt
83
29.4% 53 lượt
65
29.4% 53 lượt
66
29.4% 53 lượt
57
29.4% 53 lượt
76
28.9% 52 lượt
78
28.9% 52 lượt
88
28.9% 52 lượt
15
28.3% 51 lượt
04
28.3% 51 lượt
18
28.3% 51 lượt
30
28.3% 51 lượt
13
27.8% 50 lượt
50
27.8% 50 lượt
84
27.8% 50 lượt
10
27.8% 50 lượt
07
27.8% 50 lượt
22
27.8% 50 lượt
35
27.8% 50 lượt
51
27.2% 49 lượt
29
27.2% 49 lượt
79
27.2% 49 lượt
71
27.2% 49 lượt
94
27.2% 49 lượt
95
27.2% 49 lượt
05
27.2% 49 lượt
99
27.2% 49 lượt
54
26.7% 48 lượt
00
26.7% 48 lượt
56
26.7% 48 lượt
14
26.7% 48 lượt
23
26.1% 47 lượt
59
26.1% 47 lượt
03
26.1% 47 lượt
68
26.1% 47 lượt
89
25.6% 46 lượt
24
25.6% 46 lượt
25
25.6% 46 lượt
17
25.6% 46 lượt
73
25.6% 46 lượt
47
25.6% 46 lượt
28
25.6% 46 lượt
87
25% 45 lượt
41
25% 45 lượt
48
25% 45 lượt
90
25% 45 lượt
11
25% 45 lượt
69
25% 45 lượt
80
25% 45 lượt
02
25% 45 lượt
53
25% 45 lượt
01
25% 45 lượt
09
24.4% 44 lượt
44
24.4% 44 lượt
75
24.4% 44 lượt
37
24.4% 44 lượt
72
24.4% 44 lượt
60
23.9% 43 lượt
62
23.9% 43 lượt
39
23.9% 43 lượt
77
23.9% 43 lượt
49
23.9% 43 lượt
61
22.8% 41 lượt
06
22.8% 41 lượt
85
22.8% 41 lượt
93
22.8% 41 lượt
86
22.8% 41 lượt
58
22.8% 41 lượt
52
22.8% 41 lượt
33
22.8% 41 lượt
98
22.2% 40 lượt
97
22.2% 40 lượt
08
21.7% 39 lượt
32
21.7% 39 lượt
81
21.7% 39 lượt
19
21.1% 38 lượt
27
21.1% 38 lượt
45
20.6% 37 lượt
63
17.8% 32 lượt