Thống kê loto từ 00 đến 99

Chọn tỉnh và số lần quay cần xem

Tỷ lệ ra Loto xổ số Miền Bắc trong 180 lần quay gần nhất

Lô tô Tỷ lệ xuất hiện Số lần về
34
38.9% 70 lượt
42
36.7% 66 lượt
16
36.1% 65 lượt
56
36.1% 65 lượt
79
36.1% 65 lượt
38
35.6% 64 lượt
60
35% 63 lượt
44
34.4% 62 lượt
91
32.8% 59 lượt
41
32.2% 58 lượt
70
32.2% 58 lượt
62
31.1% 56 lượt
88
31.1% 56 lượt
10
31.1% 56 lượt
95
31.1% 56 lượt
58
30.6% 55 lượt
65
30.6% 55 lượt
35
30.6% 55 lượt
74
30.6% 55 lượt
40
30% 54 lượt
82
30% 54 lượt
57
30% 54 lượt
17
30% 54 lượt
49
30% 54 lượt
96
30% 54 lượt
26
29.4% 53 lượt
08
29.4% 53 lượt
64
29.4% 53 lượt
89
28.9% 52 lượt
97
28.9% 52 lượt
67
28.3% 51 lượt
92
28.3% 51 lượt
68
28.3% 51 lượt
20
28.3% 51 lượt
46
28.3% 51 lượt
12
27.8% 50 lượt
63
27.8% 50 lượt
84
27.8% 50 lượt
43
27.8% 50 lượt
04
27.8% 50 lượt
48
27.2% 49 lượt
30
27.2% 49 lượt
55
27.2% 49 lượt
39
27.2% 49 lượt
21
27.2% 49 lượt
00
27.2% 49 lượt
86
27.2% 49 lượt
13
26.7% 48 lượt
61
26.7% 48 lượt
18
26.7% 48 lượt
85
26.7% 48 lượt
11
26.7% 48 lượt
54
26.7% 48 lượt
87
26.1% 47 lượt
32
26.1% 47 lượt
15
26.1% 47 lượt
05
26.1% 47 lượt
52
25.6% 46 lượt
53
25.6% 46 lượt
93
25.6% 46 lượt
19
25.6% 46 lượt
83
25.6% 46 lượt
27
25.6% 46 lượt
23
25% 45 lượt
90
25% 45 lượt
50
25% 45 lượt
72
25% 45 lượt
29
25% 45 lượt
75
25% 45 lượt
09
25% 45 lượt
81
25% 45 lượt
36
24.4% 44 lượt
25
23.9% 43 lượt
22
23.9% 43 lượt
77
23.9% 43 lượt
45
23.9% 43 lượt
99
23.9% 43 lượt
47
23.3% 42 lượt
59
23.3% 42 lượt
31
23.3% 42 lượt
24
23.3% 42 lượt
37
23.3% 42 lượt
71
23.3% 42 lượt
06
23.3% 42 lượt
33
22.8% 41 lượt
02
22.8% 41 lượt
73
22.8% 41 lượt
66
22.8% 41 lượt
78
22.2% 40 lượt
14
22.2% 40 lượt
80
22.2% 40 lượt
03
22.2% 40 lượt
01
21.7% 39 lượt
94
21.7% 39 lượt
51
21.1% 38 lượt
07
21.1% 38 lượt
28
20% 36 lượt
98
20% 36 lượt
69
20% 36 lượt
76
19.4% 35 lượt