Thống kê loto từ 00 đến 99

Chọn tỉnh và số lần quay cần xem

Tỷ lệ ra Loto xổ số Miền Bắc trong 180 lần quay gần nhất

Lô tô Tỷ lệ xuất hiện Số lần về
72
35.6% 64 lượt
52
35% 63 lượt
79
35% 63 lượt
83
35% 63 lượt
62
34.4% 62 lượt
43
33.9% 61 lượt
24
33.9% 61 lượt
73
33.3% 60 lượt
36
32.8% 59 lượt
08
32.2% 58 lượt
05
31.7% 57 lượt
97
31.7% 57 lượt
49
31.1% 56 lượt
66
30.6% 55 lượt
68
30.6% 55 lượt
07
30.6% 55 lượt
03
30.6% 55 lượt
19
30.6% 55 lượt
02
30.6% 55 lượt
30
30.6% 55 lượt
44
30% 54 lượt
82
30% 54 lượt
48
30% 54 lượt
22
30% 54 lượt
32
29.4% 53 lượt
56
29.4% 53 lượt
87
29.4% 53 lượt
61
29.4% 53 lượt
88
28.9% 52 lượt
96
28.9% 52 lượt
57
28.9% 52 lượt
26
28.3% 51 lượt
10
28.3% 51 lượt
18
27.8% 50 lượt
84
27.8% 50 lượt
59
27.8% 50 lượt
09
27.8% 50 lượt
93
27.8% 50 lượt
29
27.8% 50 lượt
13
27.8% 50 lượt
98
27.8% 50 lượt
80
27.2% 49 lượt
94
27.2% 49 lượt
06
27.2% 49 lượt
14
27.2% 49 lượt
92
27.2% 49 lượt
60
26.7% 48 lượt
50
26.7% 48 lượt
15
26.7% 48 lượt
55
26.7% 48 lượt
40
26.1% 47 lượt
71
26.1% 47 lượt
20
26.1% 47 lượt
89
26.1% 47 lượt
51
26.1% 47 lượt
99
26.1% 47 lượt
70
25.6% 46 lượt
27
25.6% 46 lượt
46
25.6% 46 lượt
86
25.6% 46 lượt
00
25.6% 46 lượt
67
25.6% 46 lượt
35
25.6% 46 lượt
28
25% 45 lượt
37
25% 45 lượt
17
25% 45 lượt
04
25% 45 lượt
74
25% 45 lượt
75
25% 45 lượt
01
25% 45 lượt
53
25% 45 lượt
16
25% 45 lượt
47
25% 45 lượt
69
25% 45 lượt
78
24.4% 44 lượt
21
24.4% 44 lượt
42
24.4% 44 lượt
81
24.4% 44 lượt
64
24.4% 44 lượt
65
24.4% 44 lượt
11
24.4% 44 lượt
39
24.4% 44 lượt
54
24.4% 44 lượt
33
23.9% 43 lượt
23
23.9% 43 lượt
91
23.9% 43 lượt
95
23.9% 43 lượt
76
23.3% 42 lượt
63
22.8% 41 lượt
77
22.8% 41 lượt
45
22.2% 40 lượt
25
22.2% 40 lượt
90
21.7% 39 lượt
12
21.7% 39 lượt
31
21.1% 38 lượt
38
21.1% 38 lượt
34
21.1% 38 lượt
41
20% 36 lượt
58
19.4% 35 lượt
85
18.9% 34 lượt