✔ Thống kê tần suất đổ bộ

THỐNG KÊ TẦN SUẤT KẾT QUẢ XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG TRONG 500 NGÀY TRƯỚC

Bộ số Tổng số ngày về Tổng số lần về Tần số theo ngày
68 146 ngày (29.20%) 171 lần (1.3%) 1.17 lần/ngày (117.12%)
93 142 ngày (28.40%) 161 lần (1.2%) 1.13 lần/ngày (113.38%)
49 139 ngày (27.80%) 164 lần (1.2%) 1.18 lần/ngày (117.99%)
86 139 ngày (27.80%) 160 lần (1.2%) 1.15 lần/ngày (115.11%)
02 137 ngày (27.40%) 150 lần (1.1%) 1.09 lần/ngày (109.49%)
14 135 ngày (27.00%) 149 lần (1.1%) 1.10 lần/ngày (110.37%)
59 134 ngày (26.80%) 155 lần (1.1%) 1.16 lần/ngày (115.67%)
23 133 ngày (26.60%) 145 lần (1.1%) 1.09 lần/ngày (109.02%)
24 133 ngày (26.60%) 144 lần (1.1%) 1.08 lần/ngày (108.27%)
52 133 ngày (26.60%) 151 lần (1.1%) 1.14 lần/ngày (113.53%)
57 133 ngày (26.60%) 153 lần (1.1%) 1.15 lần/ngày (115.04%)
00 132 ngày (26.40%) 147 lần (1.1%) 1.11 lần/ngày (111.36%)
75 132 ngày (26.40%) 147 lần (1.1%) 1.11 lần/ngày (111.36%)
05 131 ngày (26.20%) 141 lần (1.0%) 1.08 lần/ngày (107.63%)
56 131 ngày (26.20%) 145 lần (1.1%) 1.11 lần/ngày (110.69%)
20 130 ngày (26.00%) 149 lần (1.1%) 1.15 lần/ngày (114.62%)
65 130 ngày (26.00%) 149 lần (1.1%) 1.15 lần/ngày (114.62%)
35 129 ngày (25.80%) 139 lần (1.0%) 1.08 lần/ngày (107.75%)
36 129 ngày (25.80%) 144 lần (1.1%) 1.12 lần/ngày (111.63%)
03 128 ngày (25.60%) 142 lần (1.1%) 1.11 lần/ngày (110.94%)
07 128 ngày (25.60%) 143 lần (1.1%) 1.12 lần/ngày (111.72%)
39 128 ngày (25.60%) 141 lần (1.0%) 1.10 lần/ngày (110.16%)
48 128 ngày (25.60%) 141 lần (1.0%) 1.10 lần/ngày (110.16%)
54 128 ngày (25.60%) 150 lần (1.1%) 1.17 lần/ngày (117.19%)
81 128 ngày (25.60%) 140 lần (1.0%) 1.09 lần/ngày (109.38%)
58 127 ngày (25.40%) 147 lần (1.1%) 1.16 lần/ngày (115.75%)
67 127 ngày (25.40%) 141 lần (1.0%) 1.11 lần/ngày (111.02%)
12 126 ngày (25.20%) 138 lần (1.0%) 1.10 lần/ngày (109.52%)
62 126 ngày (25.20%) 141 lần (1.0%) 1.12 lần/ngày (111.90%)
72 125 ngày (25.00%) 135 lần (1.0%) 1.08 lần/ngày (108.00%)
83 125 ngày (25.00%) 141 lần (1.0%) 1.13 lần/ngày (112.80%)
19 124 ngày (24.80%) 140 lần (1.0%) 1.13 lần/ngày (112.90%)
27 124 ngày (24.80%) 146 lần (1.1%) 1.18 lần/ngày (117.74%)
84 124 ngày (24.80%) 138 lần (1.0%) 1.11 lần/ngày (111.29%)
78 123 ngày (24.60%) 141 lần (1.0%) 1.15 lần/ngày (114.63%)
63 121 ngày (24.20%) 136 lần (1.0%) 1.12 lần/ngày (112.40%)
70 121 ngày (24.20%) 129 lần (1.0%) 1.07 lần/ngày (106.61%)
76 121 ngày (24.20%) 133 lần (1.0%) 1.10 lần/ngày (109.92%)
90 121 ngày (24.20%) 131 lần (1.0%) 1.08 lần/ngày (108.26%)
96 121 ngày (24.20%) 138 lần (1.0%) 1.14 lần/ngày (114.05%)
25 120 ngày (24.00%) 129 lần (1.0%) 1.07 lần/ngày (107.50%)
34 120 ngày (24.00%) 137 lần (1.0%) 1.14 lần/ngày (114.17%)
40 120 ngày (24.00%) 132 lần (1.0%) 1.10 lần/ngày (110.00%)
43 120 ngày (24.00%) 140 lần (1.0%) 1.17 lần/ngày (116.67%)
88 120 ngày (24.00%) 133 lần (1.0%) 1.11 lần/ngày (110.83%)
99 120 ngày (24.00%) 140 lần (1.0%) 1.17 lần/ngày (116.67%)
64 119 ngày (23.80%) 137 lần (1.0%) 1.15 lần/ngày (115.13%)
71 119 ngày (23.80%) 135 lần (1.0%) 1.13 lần/ngày (113.45%)
73 119 ngày (23.80%) 133 lần (1.0%) 1.12 lần/ngày (111.76%)
74 119 ngày (23.80%) 129 lần (1.0%) 1.08 lần/ngày (108.40%)
77 119 ngày (23.80%) 138 lần (1.0%) 1.16 lần/ngày (115.97%)
85 119 ngày (23.80%) 125 lần (0.9%) 1.05 lần/ngày (105.04%)
92 119 ngày (23.80%) 149 lần (1.1%) 1.25 lần/ngày (125.21%)
94 119 ngày (23.80%) 131 lần (1.0%) 1.10 lần/ngày (110.08%)
09 118 ngày (23.60%) 137 lần (1.0%) 1.16 lần/ngày (116.10%)
16 118 ngày (23.60%) 129 lần (1.0%) 1.09 lần/ngày (109.32%)
32 118 ngày (23.60%) 142 lần (1.1%) 1.20 lần/ngày (120.34%)
82 118 ngày (23.60%) 130 lần (1.0%) 1.10 lần/ngày (110.17%)
87 118 ngày (23.60%) 139 lần (1.0%) 1.18 lần/ngày (117.80%)
97 118 ngày (23.60%) 138 lần (1.0%) 1.17 lần/ngày (116.95%)
15 117 ngày (23.40%) 132 lần (1.0%) 1.13 lần/ngày (112.82%)
21 117 ngày (23.40%) 134 lần (1.0%) 1.15 lần/ngày (114.53%)
22 117 ngày (23.40%) 138 lần (1.0%) 1.18 lần/ngày (117.95%)
29 117 ngày (23.40%) 127 lần (0.9%) 1.09 lần/ngày (108.55%)
30 117 ngày (23.40%) 139 lần (1.0%) 1.19 lần/ngày (118.80%)
53 117 ngày (23.40%) 137 lần (1.0%) 1.17 lần/ngày (117.09%)
26 116 ngày (23.20%) 133 lần (1.0%) 1.15 lần/ngày (114.66%)
55 115 ngày (23.00%) 126 lần (0.9%) 1.10 lần/ngày (109.57%)
28 114 ngày (22.80%) 128 lần (0.9%) 1.12 lần/ngày (112.28%)
42 114 ngày (22.80%) 128 lần (0.9%) 1.12 lần/ngày (112.28%)
44 114 ngày (22.80%) 135 lần (1.0%) 1.18 lần/ngày (118.42%)
79 114 ngày (22.80%) 129 lần (1.0%) 1.13 lần/ngày (113.16%)
10 113 ngày (22.60%) 126 lần (0.9%) 1.12 lần/ngày (111.50%)
47 113 ngày (22.60%) 130 lần (1.0%) 1.15 lần/ngày (115.04%)
51 113 ngày (22.60%) 127 lần (0.9%) 1.12 lần/ngày (112.39%)
17 112 ngày (22.40%) 130 lần (1.0%) 1.16 lần/ngày (116.07%)
50 112 ngày (22.40%) 128 lần (0.9%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
66 112 ngày (22.40%) 125 lần (0.9%) 1.12 lần/ngày (111.61%)
80 112 ngày (22.40%) 123 lần (0.9%) 1.10 lần/ngày (109.82%)
95 112 ngày (22.40%) 121 lần (0.9%) 1.08 lần/ngày (108.04%)
18 111 ngày (22.20%) 126 lần (0.9%) 1.14 lần/ngày (113.51%)
31 111 ngày (22.20%) 131 lần (1.0%) 1.18 lần/ngày (118.02%)
45 111 ngày (22.20%) 123 lần (0.9%) 1.11 lần/ngày (110.81%)
69 111 ngày (22.20%) 129 lần (1.0%) 1.16 lần/ngày (116.22%)
33 110 ngày (22.00%) 129 lần (1.0%) 1.17 lần/ngày (117.27%)
89 110 ngày (22.00%) 126 lần (0.9%) 1.15 lần/ngày (114.55%)
01 109 ngày (21.80%) 122 lần (0.9%) 1.12 lần/ngày (111.93%)
38 109 ngày (21.80%) 120 lần (0.9%) 1.10 lần/ngày (110.09%)
91 109 ngày (21.80%) 122 lần (0.9%) 1.12 lần/ngày (111.93%)
04 107 ngày (21.40%) 120 lần (0.9%) 1.12 lần/ngày (112.15%)
46 107 ngày (21.40%) 114 lần (0.8%) 1.07 lần/ngày (106.54%)
98 107 ngày (21.40%) 124 lần (0.9%) 1.16 lần/ngày (115.89%)
08 105 ngày (21.00%) 118 lần (0.9%) 1.12 lần/ngày (112.38%)
60 105 ngày (21.00%) 115 lần (0.9%) 1.10 lần/ngày (109.52%)
11 104 ngày (20.80%) 115 lần (0.9%) 1.11 lần/ngày (110.58%)
41 104 ngày (20.80%) 118 lần (0.9%) 1.13 lần/ngày (113.46%)
37 103 ngày (20.60%) 117 lần (0.9%) 1.14 lần/ngày (113.59%)
61 103 ngày (20.60%) 111 lần (0.8%) 1.08 lần/ngày (107.77%)
13 102 ngày (20.40%) 114 lần (0.8%) 1.12 lần/ngày (111.76%)
06 101 ngày (20.20%) 111 lần (0.8%) 1.10 lần/ngày (109.90%)