✔ Thống kê tần suất đổ bộ

THỐNG KÊ TẦN SUẤT KẾT QUẢ XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG TRONG 500 NGÀY TRƯỚC

Bộ số Tổng số ngày về Tổng số lần về Tần số theo ngày
68 144 ngày (28.80%) 166 lần (1.2%) 1.15 lần/ngày (115.28%)
49 139 ngày (27.80%) 162 lần (1.2%) 1.17 lần/ngày (116.55%)
93 139 ngày (27.80%) 158 lần (1.2%) 1.14 lần/ngày (113.67%)
02 136 ngày (27.20%) 148 lần (1.1%) 1.09 lần/ngày (108.82%)
36 136 ngày (27.20%) 150 lần (1.1%) 1.10 lần/ngày (110.29%)
14 135 ngày (27.00%) 148 lần (1.1%) 1.10 lần/ngày (109.63%)
52 135 ngày (27.00%) 152 lần (1.1%) 1.13 lần/ngày (112.59%)
24 134 ngày (26.80%) 147 lần (1.1%) 1.10 lần/ngày (109.70%)
59 134 ngày (26.80%) 155 lần (1.1%) 1.16 lần/ngày (115.67%)
86 134 ngày (26.80%) 156 lần (1.2%) 1.16 lần/ngày (116.42%)
72 133 ngày (26.60%) 144 lần (1.1%) 1.08 lần/ngày (108.27%)
56 132 ngày (26.40%) 147 lần (1.1%) 1.11 lần/ngày (111.36%)
75 132 ngày (26.40%) 146 lần (1.1%) 1.11 lần/ngày (110.61%)
57 131 ngày (26.20%) 150 lần (1.1%) 1.15 lần/ngày (114.50%)
65 131 ngày (26.20%) 151 lần (1.1%) 1.15 lần/ngày (115.27%)
20 129 ngày (25.80%) 148 lần (1.1%) 1.15 lần/ngày (114.73%)
39 129 ngày (25.80%) 145 lần (1.1%) 1.12 lần/ngày (112.40%)
67 129 ngày (25.80%) 146 lần (1.1%) 1.13 lần/ngày (113.18%)
00 128 ngày (25.60%) 144 lần (1.1%) 1.12 lần/ngày (112.50%)
12 128 ngày (25.60%) 141 lần (1.0%) 1.10 lần/ngày (110.16%)
35 128 ngày (25.60%) 138 lần (1.0%) 1.08 lần/ngày (107.81%)
83 128 ngày (25.60%) 143 lần (1.1%) 1.12 lần/ngày (111.72%)
05 127 ngày (25.40%) 137 lần (1.0%) 1.08 lần/ngày (107.87%)
23 126 ngày (25.20%) 139 lần (1.0%) 1.10 lần/ngày (110.32%)
48 126 ngày (25.20%) 139 lần (1.0%) 1.10 lần/ngày (110.32%)
82 126 ngày (25.20%) 142 lần (1.1%) 1.13 lần/ngày (112.70%)
92 126 ngày (25.20%) 158 lần (1.2%) 1.25 lần/ngày (125.40%)
54 125 ngày (25.00%) 147 lần (1.1%) 1.18 lần/ngày (117.60%)
62 125 ngày (25.00%) 141 lần (1.0%) 1.13 lần/ngày (112.80%)
07 124 ngày (24.80%) 138 lần (1.0%) 1.11 lần/ngày (111.29%)
19 124 ngày (24.80%) 140 lần (1.0%) 1.13 lần/ngày (112.90%)
73 124 ngày (24.80%) 136 lần (1.0%) 1.10 lần/ngày (109.68%)
78 124 ngày (24.80%) 144 lần (1.1%) 1.16 lần/ngày (116.13%)
81 124 ngày (24.80%) 136 lần (1.0%) 1.10 lần/ngày (109.68%)
84 124 ngày (24.80%) 138 lần (1.0%) 1.11 lần/ngày (111.29%)
88 124 ngày (24.80%) 139 lần (1.0%) 1.12 lần/ngày (112.10%)
16 123 ngày (24.60%) 134 lần (1.0%) 1.09 lần/ngày (108.94%)
22 123 ngày (24.60%) 145 lần (1.1%) 1.18 lần/ngày (117.89%)
27 123 ngày (24.60%) 143 lần (1.1%) 1.16 lần/ngày (116.26%)
30 123 ngày (24.60%) 144 lần (1.1%) 1.17 lần/ngày (117.07%)
58 123 ngày (24.60%) 138 lần (1.0%) 1.12 lần/ngày (112.20%)
64 123 ngày (24.60%) 142 lần (1.1%) 1.15 lần/ngày (115.45%)
70 123 ngày (24.60%) 131 lần (1.0%) 1.07 lần/ngày (106.50%)
99 123 ngày (24.60%) 144 lần (1.1%) 1.17 lần/ngày (117.07%)
40 122 ngày (24.40%) 135 lần (1.0%) 1.11 lần/ngày (110.66%)
53 122 ngày (24.40%) 142 lần (1.1%) 1.16 lần/ngày (116.39%)
80 122 ngày (24.40%) 134 lần (1.0%) 1.10 lần/ngày (109.84%)
90 122 ngày (24.40%) 132 lần (1.0%) 1.08 lần/ngày (108.20%)
96 122 ngày (24.40%) 138 lần (1.0%) 1.13 lần/ngày (113.11%)
97 122 ngày (24.40%) 144 lần (1.1%) 1.18 lần/ngày (118.03%)
03 121 ngày (24.20%) 133 lần (1.0%) 1.10 lần/ngày (109.92%)
63 121 ngày (24.20%) 134 lần (1.0%) 1.11 lần/ngày (110.74%)
85 120 ngày (24.00%) 128 lần (0.9%) 1.07 lần/ngày (106.67%)
21 119 ngày (23.80%) 135 lần (1.0%) 1.13 lần/ngày (113.45%)
25 119 ngày (23.80%) 129 lần (1.0%) 1.08 lần/ngày (108.40%)
43 119 ngày (23.80%) 137 lần (1.0%) 1.15 lần/ngày (115.13%)
74 119 ngày (23.80%) 128 lần (0.9%) 1.08 lần/ngày (107.56%)
34 118 ngày (23.60%) 135 lần (1.0%) 1.14 lần/ngày (114.41%)
77 118 ngày (23.60%) 135 lần (1.0%) 1.14 lần/ngày (114.41%)
76 117 ngày (23.40%) 129 lần (1.0%) 1.10 lần/ngày (110.26%)
17 116 ngày (23.20%) 134 lần (1.0%) 1.16 lần/ngày (115.52%)
26 116 ngày (23.20%) 133 lần (1.0%) 1.15 lần/ngày (114.66%)
29 116 ngày (23.20%) 124 lần (0.9%) 1.07 lần/ngày (106.90%)
89 116 ngày (23.20%) 132 lần (1.0%) 1.14 lần/ngày (113.79%)
04 115 ngày (23.00%) 130 lần (1.0%) 1.13 lần/ngày (113.04%)
18 115 ngày (23.00%) 130 lần (1.0%) 1.13 lần/ngày (113.04%)
32 115 ngày (23.00%) 137 lần (1.0%) 1.19 lần/ngày (119.13%)
66 115 ngày (23.00%) 128 lần (0.9%) 1.11 lần/ngày (111.30%)
71 115 ngày (23.00%) 128 lần (0.9%) 1.11 lần/ngày (111.30%)
15 114 ngày (22.80%) 129 lần (1.0%) 1.13 lần/ngày (113.16%)
79 114 ngày (22.80%) 129 lần (1.0%) 1.13 lần/ngày (113.16%)
94 114 ngày (22.80%) 126 lần (0.9%) 1.11 lần/ngày (110.53%)
09 113 ngày (22.60%) 132 lần (1.0%) 1.17 lần/ngày (116.81%)
10 113 ngày (22.60%) 126 lần (0.9%) 1.12 lần/ngày (111.50%)
28 113 ngày (22.60%) 126 lần (0.9%) 1.12 lần/ngày (111.50%)
31 113 ngày (22.60%) 134 lần (1.0%) 1.19 lần/ngày (118.58%)
50 113 ngày (22.60%) 129 lần (1.0%) 1.14 lần/ngày (114.16%)
51 113 ngày (22.60%) 126 lần (0.9%) 1.12 lần/ngày (111.50%)
01 112 ngày (22.40%) 126 lần (0.9%) 1.12 lần/ngày (112.50%)
38 111 ngày (22.20%) 122 lần (0.9%) 1.10 lần/ngày (109.91%)
44 111 ngày (22.20%) 132 lần (1.0%) 1.19 lần/ngày (118.92%)
47 111 ngày (22.20%) 126 lần (0.9%) 1.14 lần/ngày (113.51%)
55 111 ngày (22.20%) 121 lần (0.9%) 1.09 lần/ngày (109.01%)
95 111 ngày (22.20%) 119 lần (0.9%) 1.07 lần/ngày (107.21%)
87 110 ngày (22.00%) 131 lần (1.0%) 1.19 lần/ngày (119.09%)
91 110 ngày (22.00%) 121 lần (0.9%) 1.10 lần/ngày (110.00%)
46 109 ngày (21.80%) 116 lần (0.9%) 1.06 lần/ngày (106.42%)
42 108 ngày (21.60%) 117 lần (0.9%) 1.08 lần/ngày (108.33%)
69 108 ngày (21.60%) 124 lần (0.9%) 1.15 lần/ngày (114.81%)
98 108 ngày (21.60%) 125 lần (0.9%) 1.16 lần/ngày (115.74%)
08 107 ngày (21.40%) 120 lần (0.9%) 1.12 lần/ngày (112.15%)
33 107 ngày (21.40%) 124 lần (0.9%) 1.16 lần/ngày (115.89%)
41 107 ngày (21.40%) 119 lần (0.9%) 1.11 lần/ngày (111.21%)
45 107 ngày (21.40%) 119 lần (0.9%) 1.11 lần/ngày (111.21%)
60 105 ngày (21.00%) 112 lần (0.8%) 1.07 lần/ngày (106.67%)
06 103 ngày (20.60%) 115 lần (0.9%) 1.12 lần/ngày (111.65%)
11 103 ngày (20.60%) 113 lần (0.8%) 1.10 lần/ngày (109.71%)
37 103 ngày (20.60%) 116 lần (0.9%) 1.13 lần/ngày (112.62%)
13 102 ngày (20.40%) 112 lần (0.8%) 1.10 lần/ngày (109.80%)
61 101 ngày (20.20%) 109 lần (0.8%) 1.08 lần/ngày (107.92%)