✔ Thống kê tần suất đổ bộ

THỐNG KÊ TẦN SUẤT KẾT QUẢ XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG TRONG 500 NGÀY TRƯỚC

Bộ số Tổng số ngày về Tổng số lần về Tần số theo ngày
68 150 ngày (30.00%) 181 lần (1.3%) 1.21 lần/ngày (120.67%)
58 138 ngày (27.60%) 155 lần (1.1%) 1.12 lần/ngày (112.32%)
59 138 ngày (27.60%) 160 lần (1.2%) 1.16 lần/ngày (115.94%)
84 138 ngày (27.60%) 154 lần (1.1%) 1.12 lần/ngày (111.59%)
49 137 ngày (27.40%) 160 lần (1.2%) 1.17 lần/ngày (116.79%)
93 137 ngày (27.40%) 159 lần (1.2%) 1.16 lần/ngày (116.06%)
05 136 ngày (27.20%) 150 lần (1.1%) 1.10 lần/ngày (110.29%)
76 136 ngày (27.20%) 148 lần (1.1%) 1.09 lần/ngày (108.82%)
02 135 ngày (27.00%) 150 lần (1.1%) 1.11 lần/ngày (111.11%)
00 132 ngày (26.40%) 152 lần (1.1%) 1.15 lần/ngày (115.15%)
78 132 ngày (26.40%) 154 lần (1.1%) 1.17 lần/ngày (116.67%)
48 131 ngày (26.20%) 143 lần (1.1%) 1.09 lần/ngày (109.16%)
81 131 ngày (26.20%) 141 lần (1.0%) 1.08 lần/ngày (107.63%)
24 130 ngày (26.00%) 142 lần (1.1%) 1.09 lần/ngày (109.23%)
52 130 ngày (26.00%) 147 lần (1.1%) 1.13 lần/ngày (113.08%)
07 129 ngày (25.80%) 145 lần (1.1%) 1.12 lần/ngày (112.40%)
23 129 ngày (25.80%) 143 lần (1.1%) 1.11 lần/ngày (110.85%)
54 129 ngày (25.80%) 149 lần (1.1%) 1.16 lần/ngày (115.50%)
89 129 ngày (25.80%) 145 lần (1.1%) 1.12 lần/ngày (112.40%)
63 128 ngày (25.60%) 144 lần (1.1%) 1.12 lần/ngày (112.50%)
92 128 ngày (25.60%) 152 lần (1.1%) 1.19 lần/ngày (118.75%)
94 128 ngày (25.60%) 145 lần (1.1%) 1.13 lần/ngày (113.28%)
14 127 ngày (25.40%) 141 lần (1.0%) 1.11 lần/ngày (111.02%)
86 127 ngày (25.40%) 141 lần (1.0%) 1.11 lần/ngày (111.02%)
03 126 ngày (25.20%) 141 lần (1.0%) 1.12 lần/ngày (111.90%)
35 126 ngày (25.20%) 132 lần (1.0%) 1.05 lần/ngày (104.76%)
36 126 ngày (25.20%) 137 lần (1.0%) 1.09 lần/ngày (108.73%)
77 126 ngày (25.20%) 145 lần (1.1%) 1.15 lần/ngày (115.08%)
12 125 ngày (25.00%) 140 lần (1.0%) 1.12 lần/ngày (112.00%)
30 125 ngày (25.00%) 149 lần (1.1%) 1.19 lần/ngày (119.20%)
39 125 ngày (25.00%) 138 lần (1.0%) 1.10 lần/ngày (110.40%)
75 125 ngày (25.00%) 141 lần (1.0%) 1.13 lần/ngày (112.80%)
15 124 ngày (24.80%) 145 lần (1.1%) 1.17 lần/ngày (116.94%)
19 124 ngày (24.80%) 142 lần (1.1%) 1.15 lần/ngày (114.52%)
20 124 ngày (24.80%) 142 lần (1.1%) 1.15 lần/ngày (114.52%)
96 124 ngày (24.80%) 142 lần (1.1%) 1.15 lần/ngày (114.52%)
21 123 ngày (24.60%) 139 lần (1.0%) 1.13 lần/ngày (113.01%)
43 123 ngày (24.60%) 145 lần (1.1%) 1.18 lần/ngày (117.89%)
57 123 ngày (24.60%) 139 lần (1.0%) 1.13 lần/ngày (113.01%)
64 123 ngày (24.60%) 140 lần (1.0%) 1.14 lần/ngày (113.82%)
65 123 ngày (24.60%) 139 lần (1.0%) 1.13 lần/ngày (113.01%)
51 122 ngày (24.40%) 137 lần (1.0%) 1.12 lần/ngày (112.30%)
71 122 ngày (24.40%) 136 lần (1.0%) 1.11 lần/ngày (111.48%)
73 122 ngày (24.40%) 139 lần (1.0%) 1.14 lần/ngày (113.93%)
74 122 ngày (24.40%) 134 lần (1.0%) 1.10 lần/ngày (109.84%)
62 121 ngày (24.20%) 134 lần (1.0%) 1.11 lần/ngày (110.74%)
72 121 ngày (24.20%) 132 lần (1.0%) 1.09 lần/ngày (109.09%)
11 120 ngày (24.00%) 133 lần (1.0%) 1.11 lần/ngày (110.83%)
56 120 ngày (24.00%) 133 lần (1.0%) 1.11 lần/ngày (110.83%)
40 119 ngày (23.80%) 134 lần (1.0%) 1.13 lần/ngày (112.61%)
99 118 ngày (23.60%) 136 lần (1.0%) 1.15 lần/ngày (115.25%)
42 117 ngày (23.40%) 133 lần (1.0%) 1.14 lần/ngày (113.68%)
85 117 ngày (23.40%) 124 lần (0.9%) 1.06 lần/ngày (105.98%)
88 117 ngày (23.40%) 131 lần (1.0%) 1.12 lần/ngày (111.97%)
09 116 ngày (23.20%) 131 lần (1.0%) 1.13 lần/ngày (112.93%)
26 116 ngày (23.20%) 136 lần (1.0%) 1.17 lần/ngày (117.24%)
29 116 ngày (23.20%) 124 lần (0.9%) 1.07 lần/ngày (106.90%)
38 116 ngày (23.20%) 132 lần (1.0%) 1.14 lần/ngày (113.79%)
47 116 ngày (23.20%) 137 lần (1.0%) 1.18 lần/ngày (118.10%)
50 116 ngày (23.20%) 131 lần (1.0%) 1.13 lần/ngày (112.93%)
83 116 ngày (23.20%) 131 lần (1.0%) 1.13 lần/ngày (112.93%)
01 115 ngày (23.00%) 130 lần (1.0%) 1.13 lần/ngày (113.04%)
06 115 ngày (23.00%) 128 lần (0.9%) 1.11 lần/ngày (111.30%)
22 115 ngày (23.00%) 136 lần (1.0%) 1.18 lần/ngày (118.26%)
32 115 ngày (23.00%) 135 lần (1.0%) 1.17 lần/ngày (117.39%)
82 115 ngày (23.00%) 132 lần (1.0%) 1.15 lần/ngày (114.78%)
97 115 ngày (23.00%) 134 lần (1.0%) 1.17 lần/ngày (116.52%)
27 114 ngày (22.80%) 129 lần (1.0%) 1.13 lần/ngày (113.16%)
34 114 ngày (22.80%) 127 lần (0.9%) 1.11 lần/ngày (111.40%)
70 114 ngày (22.80%) 122 lần (0.9%) 1.07 lần/ngày (107.02%)
87 114 ngày (22.80%) 132 lần (1.0%) 1.16 lần/ngày (115.79%)
10 113 ngày (22.60%) 127 lần (0.9%) 1.12 lần/ngày (112.39%)
25 113 ngày (22.60%) 123 lần (0.9%) 1.09 lần/ngày (108.85%)
33 113 ngày (22.60%) 132 lần (1.0%) 1.17 lần/ngày (116.81%)
04 112 ngày (22.40%) 126 lần (0.9%) 1.12 lần/ngày (112.50%)
28 112 ngày (22.40%) 125 lần (0.9%) 1.12 lần/ngày (111.61%)
44 112 ngày (22.40%) 132 lần (1.0%) 1.18 lần/ngày (117.86%)
90 112 ngày (22.40%) 122 lần (0.9%) 1.09 lần/ngày (108.93%)
91 112 ngày (22.40%) 127 lần (0.9%) 1.13 lần/ngày (113.39%)
95 112 ngày (22.40%) 123 lần (0.9%) 1.10 lần/ngày (109.82%)
98 112 ngày (22.40%) 130 lần (1.0%) 1.16 lần/ngày (116.07%)
18 111 ngày (22.20%) 128 lần (0.9%) 1.15 lần/ngày (115.32%)
67 111 ngày (22.20%) 115 lần (0.9%) 1.04 lần/ngày (103.60%)
13 110 ngày (22.00%) 126 lần (0.9%) 1.15 lần/ngày (114.55%)
41 110 ngày (22.00%) 127 lần (0.9%) 1.15 lần/ngày (115.45%)
80 110 ngày (22.00%) 120 lần (0.9%) 1.09 lần/ngày (109.09%)
08 109 ngày (21.80%) 119 lần (0.9%) 1.09 lần/ngày (109.17%)
46 109 ngày (21.80%) 115 lần (0.9%) 1.06 lần/ngày (105.50%)
53 109 ngày (21.80%) 123 lần (0.9%) 1.13 lần/ngày (112.84%)
61 109 ngày (21.80%) 121 lần (0.9%) 1.11 lần/ngày (111.01%)
16 108 ngày (21.60%) 118 lần (0.9%) 1.09 lần/ngày (109.26%)
79 107 ngày (21.40%) 130 lần (1.0%) 1.21 lần/ngày (121.50%)
66 106 ngày (21.20%) 119 lần (0.9%) 1.12 lần/ngày (112.26%)
37 105 ngày (21.00%) 121 lần (0.9%) 1.15 lần/ngày (115.24%)
60 105 ngày (21.00%) 116 lần (0.9%) 1.10 lần/ngày (110.48%)
31 104 ngày (20.80%) 118 lần (0.9%) 1.13 lần/ngày (113.46%)
55 104 ngày (20.80%) 116 lần (0.9%) 1.12 lần/ngày (111.54%)
17 100 ngày (20.00%) 117 lần (0.9%) 1.17 lần/ngày (117.00%)
69 100 ngày (20.00%) 115 lần (0.9%) 1.15 lần/ngày (115.00%)
45 98 ngày (19.60%) 109 lần (0.8%) 1.11 lần/ngày (111.22%)