✔ Thống kê tần suất đổ bộ

THỐNG KÊ TẦN SUẤT KẾT QUẢ XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG TRONG 500 NGÀY TRƯỚC

Bộ số Tổng số ngày về Tổng số lần về Tần số theo ngày
88 151 ngày (30.20%) 168 lần (1.2%) 1.11 lần/ngày (111.26%)
11 140 ngày (28.00%) 163 lần (1.2%) 1.16 lần/ngày (116.43%)
38 138 ngày (27.60%) 162 lần (1.2%) 1.17 lần/ngày (117.39%)
71 138 ngày (27.60%) 157 lần (1.2%) 1.14 lần/ngày (113.77%)
64 137 ngày (27.40%) 154 lần (1.1%) 1.12 lần/ngày (112.41%)
02 136 ngày (27.20%) 149 lần (1.1%) 1.10 lần/ngày (109.56%)
06 136 ngày (27.20%) 148 lần (1.1%) 1.09 lần/ngày (108.82%)
48 136 ngày (27.20%) 158 lần (1.2%) 1.16 lần/ngày (116.18%)
41 135 ngày (27.00%) 160 lần (1.2%) 1.19 lần/ngày (118.52%)
08 133 ngày (26.60%) 156 lần (1.2%) 1.17 lần/ngày (117.29%)
13 133 ngày (26.60%) 151 lần (1.1%) 1.14 lần/ngày (113.53%)
33 132 ngày (26.40%) 153 lần (1.1%) 1.16 lần/ngày (115.91%)
42 132 ngày (26.40%) 147 lần (1.1%) 1.11 lần/ngày (111.36%)
59 131 ngày (26.20%) 144 lần (1.1%) 1.10 lần/ngày (109.92%)
79 131 ngày (26.20%) 156 lần (1.2%) 1.19 lần/ngày (119.08%)
95 131 ngày (26.20%) 146 lần (1.1%) 1.11 lần/ngày (111.45%)
84 128 ngày (25.60%) 144 lần (1.1%) 1.12 lần/ngày (112.50%)
04 127 ngày (25.40%) 140 lần (1.0%) 1.10 lần/ngày (110.24%)
12 127 ngày (25.40%) 146 lần (1.1%) 1.15 lần/ngày (114.96%)
97 127 ngày (25.40%) 146 lần (1.1%) 1.15 lần/ngày (114.96%)
09 126 ngày (25.20%) 144 lần (1.1%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
36 126 ngày (25.20%) 144 lần (1.1%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
49 126 ngày (25.20%) 148 lần (1.1%) 1.17 lần/ngày (117.46%)
68 126 ngày (25.20%) 145 lần (1.1%) 1.15 lần/ngày (115.08%)
89 126 ngày (25.20%) 143 lần (1.1%) 1.13 lần/ngày (113.49%)
93 126 ngày (25.20%) 148 lần (1.1%) 1.17 lần/ngày (117.46%)
10 125 ngày (25.00%) 144 lần (1.1%) 1.15 lần/ngày (115.20%)
80 125 ngày (25.00%) 145 lần (1.1%) 1.16 lần/ngày (116.00%)
82 125 ngày (25.00%) 142 lần (1.1%) 1.14 lần/ngày (113.60%)
81 124 ngày (24.80%) 141 lần (1.0%) 1.14 lần/ngày (113.71%)
83 124 ngày (24.80%) 137 lần (1.0%) 1.10 lần/ngày (110.48%)
54 123 ngày (24.60%) 134 lần (1.0%) 1.09 lần/ngày (108.94%)
87 123 ngày (24.60%) 138 lần (1.0%) 1.12 lần/ngày (112.20%)
40 122 ngày (24.40%) 145 lần (1.1%) 1.19 lần/ngày (118.85%)
70 122 ngày (24.40%) 138 lần (1.0%) 1.13 lần/ngày (113.11%)
76 122 ngày (24.40%) 130 lần (1.0%) 1.07 lần/ngày (106.56%)
17 121 ngày (24.20%) 134 lần (1.0%) 1.11 lần/ngày (110.74%)
94 121 ngày (24.20%) 138 lần (1.0%) 1.14 lần/ngày (114.05%)
98 121 ngày (24.20%) 145 lần (1.1%) 1.20 lần/ngày (119.83%)
19 120 ngày (24.00%) 134 lần (1.0%) 1.12 lần/ngày (111.67%)
21 120 ngày (24.00%) 142 lần (1.1%) 1.18 lần/ngày (118.33%)
51 120 ngày (24.00%) 132 lần (1.0%) 1.10 lần/ngày (110.00%)
90 120 ngày (24.00%) 138 lần (1.0%) 1.15 lần/ngày (115.00%)
14 119 ngày (23.80%) 142 lần (1.1%) 1.19 lần/ngày (119.33%)
37 119 ngày (23.80%) 134 lần (1.0%) 1.13 lần/ngày (112.61%)
74 119 ngày (23.80%) 129 lần (1.0%) 1.08 lần/ngày (108.40%)
86 119 ngày (23.80%) 136 lần (1.0%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
99 119 ngày (23.80%) 129 lần (1.0%) 1.08 lần/ngày (108.40%)
00 118 ngày (23.60%) 128 lần (0.9%) 1.08 lần/ngày (108.47%)
05 118 ngày (23.60%) 136 lần (1.0%) 1.15 lần/ngày (115.25%)
63 118 ngày (23.60%) 131 lần (1.0%) 1.11 lần/ngày (111.02%)
07 117 ngày (23.40%) 139 lần (1.0%) 1.19 lần/ngày (118.80%)
16 117 ngày (23.40%) 143 lần (1.1%) 1.22 lần/ngày (122.22%)
43 117 ngày (23.40%) 137 lần (1.0%) 1.17 lần/ngày (117.09%)
46 117 ngày (23.40%) 128 lần (0.9%) 1.09 lần/ngày (109.40%)
61 117 ngày (23.40%) 137 lần (1.0%) 1.17 lần/ngày (117.09%)
67 117 ngày (23.40%) 132 lần (1.0%) 1.13 lần/ngày (112.82%)
35 116 ngày (23.20%) 128 lần (0.9%) 1.10 lần/ngày (110.34%)
39 116 ngày (23.20%) 132 lần (1.0%) 1.14 lần/ngày (113.79%)
18 115 ngày (23.00%) 136 lần (1.0%) 1.18 lần/ngày (118.26%)
23 115 ngày (23.00%) 125 lần (0.9%) 1.09 lần/ngày (108.70%)
25 115 ngày (23.00%) 127 lần (0.9%) 1.10 lần/ngày (110.43%)
55 115 ngày (23.00%) 130 lần (1.0%) 1.13 lần/ngày (113.04%)
57 115 ngày (23.00%) 128 lần (0.9%) 1.11 lần/ngày (111.30%)
77 115 ngày (23.00%) 132 lần (1.0%) 1.15 lần/ngày (114.78%)
92 115 ngày (23.00%) 132 lần (1.0%) 1.15 lần/ngày (114.78%)
22 114 ngày (22.80%) 127 lần (0.9%) 1.11 lần/ngày (111.40%)
65 114 ngày (22.80%) 122 lần (0.9%) 1.07 lần/ngày (107.02%)
28 113 ngày (22.60%) 127 lần (0.9%) 1.12 lần/ngày (112.39%)
56 113 ngày (22.60%) 121 lần (0.9%) 1.07 lần/ngày (107.08%)
75 113 ngày (22.60%) 129 lần (1.0%) 1.14 lần/ngày (114.16%)
91 113 ngày (22.60%) 128 lần (0.9%) 1.13 lần/ngày (113.27%)
15 112 ngày (22.40%) 128 lần (0.9%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
29 112 ngày (22.40%) 129 lần (1.0%) 1.15 lần/ngày (115.18%)
53 112 ngày (22.40%) 129 lần (1.0%) 1.15 lần/ngày (115.18%)
78 112 ngày (22.40%) 130 lần (1.0%) 1.16 lần/ngày (116.07%)
31 111 ngày (22.20%) 121 lần (0.9%) 1.09 lần/ngày (109.01%)
32 111 ngày (22.20%) 121 lần (0.9%) 1.09 lần/ngày (109.01%)
58 111 ngày (22.20%) 122 lần (0.9%) 1.10 lần/ngày (109.91%)
45 110 ngày (22.00%) 130 lần (1.0%) 1.18 lần/ngày (118.18%)
62 110 ngày (22.00%) 124 lần (0.9%) 1.13 lần/ngày (112.73%)
66 110 ngày (22.00%) 122 lần (0.9%) 1.11 lần/ngày (110.91%)
03 109 ngày (21.80%) 122 lần (0.9%) 1.12 lần/ngày (111.93%)
60 109 ngày (21.80%) 117 lần (0.9%) 1.07 lần/ngày (107.34%)
85 109 ngày (21.80%) 125 lần (0.9%) 1.15 lần/ngày (114.68%)
20 108 ngày (21.60%) 125 lần (0.9%) 1.16 lần/ngày (115.74%)
26 108 ngày (21.60%) 124 lần (0.9%) 1.15 lần/ngày (114.81%)
30 108 ngày (21.60%) 121 lần (0.9%) 1.12 lần/ngày (112.04%)
52 108 ngày (21.60%) 126 lần (0.9%) 1.17 lần/ngày (116.67%)
96 108 ngày (21.60%) 125 lần (0.9%) 1.16 lần/ngày (115.74%)
47 107 ngày (21.40%) 128 lần (0.9%) 1.20 lần/ngày (119.63%)
50 106 ngày (21.20%) 115 lần (0.9%) 1.08 lần/ngày (108.49%)
69 106 ngày (21.20%) 126 lần (0.9%) 1.19 lần/ngày (118.87%)
01 105 ngày (21.00%) 125 lần (0.9%) 1.19 lần/ngày (119.05%)
44 105 ngày (21.00%) 119 lần (0.9%) 1.13 lần/ngày (113.33%)
34 103 ngày (20.60%) 116 lần (0.9%) 1.13 lần/ngày (112.62%)
72 103 ngày (20.60%) 119 lần (0.9%) 1.16 lần/ngày (115.53%)
24 101 ngày (20.20%) 115 lần (0.9%) 1.14 lần/ngày (113.86%)
27 95 ngày (19.00%) 106 lần (0.8%) 1.12 lần/ngày (111.58%)
73 92 ngày (18.40%) 108 lần (0.8%) 1.17 lần/ngày (117.39%)