✔ Thống kê tần suất đổ bộ

THỐNG KÊ TẦN SUẤT KẾT QUẢ XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG TRONG 500 NGÀY TRƯỚC

Bộ số Tổng số ngày về Tổng số lần về Tần số theo ngày
48 145 ngày (29.00%) 159 lần (1.2%) 1.10 lần/ngày (109.66%)
84 141 ngày (28.20%) 156 lần (1.2%) 1.11 lần/ngày (110.64%)
88 141 ngày (28.20%) 158 lần (1.2%) 1.12 lần/ngày (112.06%)
68 138 ngày (27.60%) 161 lần (1.2%) 1.17 lần/ngày (116.67%)
76 136 ngày (27.20%) 144 lần (1.1%) 1.06 lần/ngày (105.88%)
02 135 ngày (27.00%) 149 lần (1.1%) 1.10 lần/ngày (110.37%)
12 135 ngày (27.00%) 157 lần (1.2%) 1.16 lần/ngày (116.30%)
78 135 ngày (27.00%) 151 lần (1.1%) 1.12 lần/ngày (111.85%)
94 135 ngày (27.00%) 155 lần (1.1%) 1.15 lần/ngày (114.81%)
92 134 ngày (26.80%) 159 lần (1.2%) 1.19 lần/ngày (118.66%)
93 134 ngày (26.80%) 157 lần (1.2%) 1.17 lần/ngày (117.16%)
19 130 ngày (26.00%) 149 lần (1.1%) 1.15 lần/ngày (114.62%)
23 130 ngày (26.00%) 146 lần (1.1%) 1.12 lần/ngày (112.31%)
38 130 ngày (26.00%) 148 lần (1.1%) 1.14 lần/ngày (113.85%)
42 130 ngày (26.00%) 150 lần (1.1%) 1.15 lần/ngày (115.38%)
64 130 ngày (26.00%) 151 lần (1.1%) 1.16 lần/ngày (116.15%)
04 129 ngày (25.80%) 139 lần (1.0%) 1.08 lần/ngày (107.75%)
05 129 ngày (25.80%) 148 lần (1.1%) 1.15 lần/ngày (114.73%)
81 129 ngày (25.80%) 141 lần (1.0%) 1.09 lần/ngày (109.30%)
11 128 ngày (25.60%) 146 lần (1.1%) 1.14 lần/ngày (114.06%)
59 128 ngày (25.60%) 145 lần (1.1%) 1.13 lần/ngày (113.28%)
95 128 ngày (25.60%) 141 lần (1.0%) 1.10 lần/ngày (110.16%)
30 127 ngày (25.40%) 150 lần (1.1%) 1.18 lần/ngày (118.11%)
35 127 ngày (25.40%) 137 lần (1.0%) 1.08 lần/ngày (107.87%)
58 126 ngày (25.20%) 141 lần (1.0%) 1.12 lần/ngày (111.90%)
83 126 ngày (25.20%) 138 lần (1.0%) 1.10 lần/ngày (109.52%)
25 125 ngày (25.00%) 139 lần (1.0%) 1.11 lần/ngày (111.20%)
41 125 ngày (25.00%) 140 lần (1.0%) 1.12 lần/ngày (112.00%)
71 125 ngày (25.00%) 145 lần (1.1%) 1.16 lần/ngày (116.00%)
87 125 ngày (25.00%) 140 lần (1.0%) 1.12 lần/ngày (112.00%)
97 125 ngày (25.00%) 141 lần (1.0%) 1.13 lần/ngày (112.80%)
21 124 ngày (24.80%) 147 lần (1.1%) 1.19 lần/ngày (118.55%)
54 124 ngày (24.80%) 137 lần (1.0%) 1.10 lần/ngày (110.48%)
08 123 ngày (24.60%) 140 lần (1.0%) 1.14 lần/ngày (113.82%)
63 123 ngày (24.60%) 139 lần (1.0%) 1.13 lần/ngày (113.01%)
57 122 ngày (24.40%) 139 lần (1.0%) 1.14 lần/ngày (113.93%)
09 121 ngày (24.20%) 132 lần (1.0%) 1.09 lần/ngày (109.09%)
61 121 ngày (24.20%) 144 lần (1.1%) 1.19 lần/ngày (119.01%)
70 121 ngày (24.20%) 133 lần (1.0%) 1.10 lần/ngày (109.92%)
00 120 ngày (24.00%) 139 lần (1.0%) 1.16 lần/ngày (115.83%)
40 120 ngày (24.00%) 142 lần (1.1%) 1.18 lần/ngày (118.33%)
49 120 ngày (24.00%) 148 lần (1.1%) 1.23 lần/ngày (123.33%)
56 120 ngày (24.00%) 134 lần (1.0%) 1.12 lần/ngày (111.67%)
01 119 ngày (23.80%) 136 lần (1.0%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
03 119 ngày (23.80%) 138 lần (1.0%) 1.16 lần/ngày (115.97%)
06 119 ngày (23.80%) 133 lần (1.0%) 1.12 lần/ngày (111.76%)
74 119 ngày (23.80%) 133 lần (1.0%) 1.12 lần/ngày (111.76%)
85 119 ngày (23.80%) 127 lần (0.9%) 1.07 lần/ngày (106.72%)
90 119 ngày (23.80%) 137 lần (1.0%) 1.15 lần/ngày (115.13%)
24 118 ngày (23.60%) 131 lần (1.0%) 1.11 lần/ngày (111.02%)
36 118 ngày (23.60%) 136 lần (1.0%) 1.15 lần/ngày (115.25%)
51 118 ngày (23.60%) 131 lần (1.0%) 1.11 lần/ngày (111.02%)
79 118 ngày (23.60%) 140 lần (1.0%) 1.19 lần/ngày (118.64%)
80 118 ngày (23.60%) 134 lần (1.0%) 1.14 lần/ngày (113.56%)
07 117 ngày (23.40%) 136 lần (1.0%) 1.16 lần/ngày (116.24%)
22 117 ngày (23.40%) 136 lần (1.0%) 1.16 lần/ngày (116.24%)
37 117 ngày (23.40%) 133 lần (1.0%) 1.14 lần/ngày (113.68%)
39 117 ngày (23.40%) 132 lần (1.0%) 1.13 lần/ngày (112.82%)
86 117 ngày (23.40%) 131 lần (1.0%) 1.12 lần/ngày (111.97%)
91 117 ngày (23.40%) 134 lần (1.0%) 1.15 lần/ngày (114.53%)
20 116 ngày (23.20%) 130 lần (1.0%) 1.12 lần/ngày (112.07%)
28 116 ngày (23.20%) 131 lần (1.0%) 1.13 lần/ngày (112.93%)
33 116 ngày (23.20%) 133 lần (1.0%) 1.15 lần/ngày (114.66%)
89 116 ngày (23.20%) 130 lần (1.0%) 1.12 lần/ngày (112.07%)
43 115 ngày (23.00%) 132 lần (1.0%) 1.15 lần/ngày (114.78%)
98 115 ngày (23.00%) 135 lần (1.0%) 1.17 lần/ngày (117.39%)
13 114 ngày (22.80%) 130 lần (1.0%) 1.14 lần/ngày (114.04%)
34 114 ngày (22.80%) 128 lần (0.9%) 1.12 lần/ngày (112.28%)
75 114 ngày (22.80%) 130 lần (1.0%) 1.14 lần/ngày (114.04%)
99 114 ngày (22.80%) 127 lần (0.9%) 1.11 lần/ngày (111.40%)
10 112 ngày (22.40%) 124 lần (0.9%) 1.11 lần/ngày (110.71%)
26 112 ngày (22.40%) 130 lần (1.0%) 1.16 lần/ngày (116.07%)
62 112 ngày (22.40%) 123 lần (0.9%) 1.10 lần/ngày (109.82%)
77 112 ngày (22.40%) 129 lần (1.0%) 1.15 lần/ngày (115.18%)
96 112 ngày (22.40%) 133 lần (1.0%) 1.19 lần/ngày (118.75%)
14 111 ngày (22.20%) 127 lần (0.9%) 1.14 lần/ngày (114.41%)
17 111 ngày (22.20%) 122 lần (0.9%) 1.10 lần/ngày (109.91%)
53 111 ngày (22.20%) 126 lần (0.9%) 1.14 lần/ngày (113.51%)
55 111 ngày (22.20%) 127 lần (0.9%) 1.14 lần/ngày (114.41%)
72 111 ngày (22.20%) 126 lần (0.9%) 1.14 lần/ngày (113.51%)
82 111 ngày (22.20%) 130 lần (1.0%) 1.17 lần/ngày (117.12%)
29 110 ngày (22.00%) 122 lần (0.9%) 1.11 lần/ngày (110.91%)
31 110 ngày (22.00%) 117 lần (0.9%) 1.06 lần/ngày (106.36%)
44 109 ngày (21.80%) 124 lần (0.9%) 1.14 lần/ngày (113.76%)
65 109 ngày (21.80%) 121 lần (0.9%) 1.11 lần/ngày (111.01%)
67 109 ngày (21.80%) 121 lần (0.9%) 1.11 lần/ngày (111.01%)
46 107 ngày (21.40%) 115 lần (0.9%) 1.07 lần/ngày (107.48%)
47 106 ngày (21.20%) 131 lần (1.0%) 1.24 lần/ngày (123.58%)
45 105 ngày (21.00%) 119 lần (0.9%) 1.13 lần/ngày (113.33%)
18 104 ngày (20.80%) 125 lần (0.9%) 1.20 lần/ngày (120.19%)
50 104 ngày (20.80%) 119 lần (0.9%) 1.14 lần/ngày (114.42%)
52 104 ngày (20.80%) 124 lần (0.9%) 1.19 lần/ngày (119.23%)
60 104 ngày (20.80%) 115 lần (0.9%) 1.11 lần/ngày (110.58%)
73 104 ngày (20.80%) 121 lần (0.9%) 1.16 lần/ngày (116.35%)
16 103 ngày (20.60%) 123 lần (0.9%) 1.19 lần/ngày (119.42%)
69 103 ngày (20.60%) 120 lần (0.9%) 1.17 lần/ngày (116.50%)
15 101 ngày (20.20%) 119 lần (0.9%) 1.18 lần/ngày (117.82%)
32 101 ngày (20.20%) 113 lần (0.8%) 1.12 lần/ngày (111.88%)
27 99 ngày (19.80%) 112 lần (0.8%) 1.13 lần/ngày (113.13%)
66 94 ngày (18.80%) 103 lần (0.8%) 1.10 lần/ngày (109.57%)