✔ Thống kê tần suất đổ bộ

THỐNG KÊ TẦN SUẤT KẾT QUẢ XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG TRONG 500 NGÀY TRƯỚC

Bộ số Tổng số ngày về Tổng số lần về Tần số theo ngày
68 146 ngày (29.20%) 175 lần (1.3%) 1.20 lần/ngày (119.86%)
49 139 ngày (27.80%) 165 lần (1.2%) 1.19 lần/ngày (118.71%)
58 138 ngày (27.60%) 157 lần (1.2%) 1.14 lần/ngày (113.77%)
75 138 ngày (27.60%) 153 lần (1.1%) 1.11 lần/ngày (110.87%)
84 136 ngày (27.20%) 152 lần (1.1%) 1.12 lần/ngày (111.76%)
86 136 ngày (27.20%) 154 lần (1.1%) 1.13 lần/ngày (113.24%)
59 135 ngày (27.00%) 155 lần (1.1%) 1.15 lần/ngày (114.81%)
93 135 ngày (27.00%) 156 lần (1.2%) 1.16 lần/ngày (115.56%)
02 132 ngày (26.40%) 146 lần (1.1%) 1.11 lần/ngày (110.61%)
05 132 ngày (26.40%) 143 lần (1.1%) 1.08 lần/ngày (108.33%)
24 132 ngày (26.40%) 144 lần (1.1%) 1.09 lần/ngày (109.09%)
81 132 ngày (26.40%) 144 lần (1.1%) 1.09 lần/ngày (109.09%)
20 131 ngày (26.20%) 152 lần (1.1%) 1.16 lần/ngày (116.03%)
48 131 ngày (26.20%) 144 lần (1.1%) 1.10 lần/ngày (109.92%)
00 130 ngày (26.00%) 145 lần (1.1%) 1.12 lần/ngày (111.54%)
52 130 ngày (26.00%) 148 lần (1.1%) 1.14 lần/ngày (113.85%)
54 130 ngày (26.00%) 152 lần (1.1%) 1.17 lần/ngày (116.92%)
76 130 ngày (26.00%) 143 lần (1.1%) 1.10 lần/ngày (110.00%)
78 130 ngày (26.00%) 150 lần (1.1%) 1.15 lần/ngày (115.38%)
35 129 ngày (25.80%) 136 lần (1.0%) 1.05 lần/ngày (105.43%)
94 129 ngày (25.80%) 143 lần (1.1%) 1.11 lần/ngày (110.85%)
12 128 ngày (25.60%) 143 lần (1.1%) 1.12 lần/ngày (111.72%)
23 128 ngày (25.60%) 142 lần (1.1%) 1.11 lần/ngày (110.94%)
57 128 ngày (25.60%) 144 lần (1.1%) 1.12 lần/ngày (112.50%)
03 127 ngày (25.40%) 143 lần (1.1%) 1.13 lần/ngày (112.60%)
07 127 ngày (25.40%) 142 lần (1.1%) 1.12 lần/ngày (111.81%)
92 127 ngày (25.40%) 150 lần (1.1%) 1.18 lần/ngày (118.11%)
14 126 ngày (25.20%) 138 lần (1.0%) 1.10 lần/ngày (109.52%)
39 126 ngày (25.20%) 138 lần (1.0%) 1.10 lần/ngày (109.52%)
43 126 ngày (25.20%) 146 lần (1.1%) 1.16 lần/ngày (115.87%)
62 126 ngày (25.20%) 139 lần (1.0%) 1.10 lần/ngày (110.32%)
36 125 ngày (25.00%) 139 lần (1.0%) 1.11 lần/ngày (111.20%)
96 124 ngày (24.80%) 141 lần (1.0%) 1.14 lần/ngày (113.71%)
42 123 ngày (24.60%) 140 lần (1.0%) 1.14 lần/ngày (113.82%)
56 123 ngày (24.60%) 136 lần (1.0%) 1.11 lần/ngày (110.57%)
70 123 ngày (24.60%) 130 lần (1.0%) 1.06 lần/ngày (105.69%)
72 123 ngày (24.60%) 135 lần (1.0%) 1.10 lần/ngày (109.76%)
19 122 ngày (24.40%) 139 lần (1.0%) 1.14 lần/ngày (113.93%)
21 122 ngày (24.40%) 140 lần (1.0%) 1.15 lần/ngày (114.75%)
25 122 ngày (24.40%) 131 lần (1.0%) 1.07 lần/ngày (107.38%)
27 122 ngày (24.40%) 140 lần (1.0%) 1.15 lần/ngày (114.75%)
32 122 ngày (24.40%) 146 lần (1.1%) 1.20 lần/ngày (119.67%)
63 122 ngày (24.40%) 136 lần (1.0%) 1.11 lần/ngày (111.48%)
90 122 ngày (24.40%) 134 lần (1.0%) 1.10 lần/ngày (109.84%)
30 121 ngày (24.20%) 145 lần (1.1%) 1.20 lần/ngày (119.83%)
15 120 ngày (24.00%) 134 lần (1.0%) 1.12 lần/ngày (111.67%)
47 120 ngày (24.00%) 141 lần (1.0%) 1.18 lần/ngày (117.50%)
50 120 ngày (24.00%) 138 lần (1.0%) 1.15 lần/ngày (115.00%)
64 120 ngày (24.00%) 137 lần (1.0%) 1.14 lần/ngày (114.17%)
65 120 ngày (24.00%) 137 lần (1.0%) 1.14 lần/ngày (114.17%)
74 120 ngày (24.00%) 129 lần (1.0%) 1.07 lần/ngày (107.50%)
85 119 ngày (23.80%) 124 lần (0.9%) 1.04 lần/ngày (104.20%)
51 118 ngày (23.60%) 132 lần (1.0%) 1.12 lần/ngày (111.86%)
71 118 ngày (23.60%) 134 lần (1.0%) 1.14 lần/ngày (113.56%)
77 118 ngày (23.60%) 136 lần (1.0%) 1.15 lần/ngày (115.25%)
89 118 ngày (23.60%) 133 lần (1.0%) 1.13 lần/ngày (112.71%)
26 117 ngày (23.40%) 139 lần (1.0%) 1.19 lần/ngày (118.80%)
34 117 ngày (23.40%) 134 lần (1.0%) 1.15 lần/ngày (114.53%)
67 117 ngày (23.40%) 123 lần (0.9%) 1.05 lần/ngày (105.13%)
82 117 ngày (23.40%) 131 lần (1.0%) 1.12 lần/ngày (111.97%)
83 117 ngày (23.40%) 133 lần (1.0%) 1.14 lần/ngày (113.68%)
87 117 ngày (23.40%) 134 lần (1.0%) 1.15 lần/ngày (114.53%)
11 116 ngày (23.20%) 127 lần (0.9%) 1.09 lần/ngày (109.48%)
13 116 ngày (23.20%) 131 lần (1.0%) 1.13 lần/ngày (112.93%)
44 116 ngày (23.20%) 136 lần (1.0%) 1.17 lần/ngày (117.24%)
73 116 ngày (23.20%) 128 lần (0.9%) 1.10 lần/ngày (110.34%)
97 116 ngày (23.20%) 135 lần (1.0%) 1.16 lần/ngày (116.38%)
01 115 ngày (23.00%) 130 lần (1.0%) 1.13 lần/ngày (113.04%)
10 115 ngày (23.00%) 130 lần (1.0%) 1.13 lần/ngày (113.04%)
29 115 ngày (23.00%) 124 lần (0.9%) 1.08 lần/ngày (107.83%)
80 115 ngày (23.00%) 128 lần (0.9%) 1.11 lần/ngày (111.30%)
88 115 ngày (23.00%) 130 lần (1.0%) 1.13 lần/ngày (113.04%)
28 113 ngày (22.60%) 127 lần (0.9%) 1.12 lần/ngày (112.39%)
40 113 ngày (22.60%) 124 lần (0.9%) 1.10 lần/ngày (109.73%)
99 113 ngày (22.60%) 133 lần (1.0%) 1.18 lần/ngày (117.70%)
09 112 ngày (22.40%) 128 lần (0.9%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
18 112 ngày (22.40%) 129 lần (1.0%) 1.15 lần/ngày (115.18%)
22 112 ngày (22.40%) 132 lần (1.0%) 1.18 lần/ngày (117.86%)
38 112 ngày (22.40%) 124 lần (0.9%) 1.11 lần/ngày (110.71%)
06 111 ngày (22.20%) 123 lần (0.9%) 1.11 lần/ngày (110.81%)
08 111 ngày (22.20%) 124 lần (0.9%) 1.12 lần/ngày (111.71%)
16 111 ngày (22.20%) 121 lần (0.9%) 1.09 lần/ngày (109.01%)
91 109 ngày (21.80%) 120 lần (0.9%) 1.10 lần/ngày (110.09%)
33 108 ngày (21.60%) 127 lần (0.9%) 1.18 lần/ngày (117.59%)
37 108 ngày (21.60%) 127 lần (0.9%) 1.18 lần/ngày (117.59%)
55 108 ngày (21.60%) 119 lần (0.9%) 1.10 lần/ngày (110.19%)
69 108 ngày (21.60%) 125 lần (0.9%) 1.16 lần/ngày (115.74%)
45 107 ngày (21.40%) 119 lần (0.9%) 1.11 lần/ngày (111.21%)
79 107 ngày (21.40%) 125 lần (0.9%) 1.17 lần/ngày (116.82%)
61 106 ngày (21.20%) 114 lần (0.8%) 1.08 lần/ngày (107.55%)
95 106 ngày (21.20%) 115 lần (0.9%) 1.08 lần/ngày (108.49%)
41 105 ngày (21.00%) 120 lần (0.9%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
53 105 ngày (21.00%) 124 lần (0.9%) 1.18 lần/ngày (118.10%)
98 105 ngày (21.00%) 122 lần (0.9%) 1.16 lần/ngày (116.19%)
04 104 ngày (20.80%) 117 lần (0.9%) 1.12 lần/ngày (112.50%)
17 104 ngày (20.80%) 121 lần (0.9%) 1.16 lần/ngày (116.35%)
31 104 ngày (20.80%) 119 lần (0.9%) 1.14 lần/ngày (114.42%)
46 104 ngày (20.80%) 110 lần (0.8%) 1.06 lần/ngày (105.77%)
60 102 ngày (20.40%) 113 lần (0.8%) 1.11 lần/ngày (110.78%)
66 102 ngày (20.40%) 116 lần (0.9%) 1.14 lần/ngày (113.73%)