✔ Thống kê tần suất đổ bộ

THỐNG KÊ TẦN SUẤT KẾT QUẢ XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG TRONG 500 NGÀY TRƯỚC

Bộ số Tổng số ngày về Tổng số lần về Tần số theo ngày
68 148 ngày (29.60%) 176 lần (1.3%) 1.19 lần/ngày (118.92%)
93 138 ngày (27.60%) 161 lần (1.2%) 1.17 lần/ngày (116.67%)
02 137 ngày (27.40%) 153 lần (1.1%) 1.12 lần/ngày (111.68%)
84 137 ngày (27.40%) 153 lần (1.1%) 1.12 lần/ngày (111.68%)
76 136 ngày (27.20%) 148 lần (1.1%) 1.09 lần/ngày (108.82%)
58 135 ngày (27.00%) 151 lần (1.1%) 1.12 lần/ngày (111.85%)
63 135 ngày (27.00%) 153 lần (1.1%) 1.13 lần/ngày (113.33%)
23 133 ngày (26.60%) 147 lần (1.1%) 1.11 lần/ngày (110.53%)
59 133 ngày (26.60%) 155 lần (1.1%) 1.17 lần/ngày (116.54%)
94 133 ngày (26.60%) 152 lần (1.1%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
49 132 ngày (26.40%) 156 lần (1.2%) 1.18 lần/ngày (118.18%)
78 132 ngày (26.40%) 153 lần (1.1%) 1.16 lần/ngày (115.91%)
05 131 ngày (26.20%) 146 lần (1.1%) 1.11 lần/ngày (111.45%)
00 130 ngày (26.00%) 150 lần (1.1%) 1.15 lần/ngày (115.38%)
12 130 ngày (26.00%) 146 lần (1.1%) 1.12 lần/ngày (112.31%)
81 130 ngày (26.00%) 141 lần (1.0%) 1.08 lần/ngày (108.46%)
39 129 ngày (25.80%) 141 lần (1.0%) 1.09 lần/ngày (109.30%)
51 128 ngày (25.60%) 145 lần (1.1%) 1.13 lần/ngày (113.28%)
24 127 ngày (25.40%) 140 lần (1.0%) 1.10 lần/ngày (110.24%)
52 127 ngày (25.40%) 143 lần (1.1%) 1.13 lần/ngày (112.60%)
64 127 ngày (25.40%) 142 lần (1.1%) 1.12 lần/ngày (111.81%)
03 126 ngày (25.20%) 144 lần (1.1%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
36 126 ngày (25.20%) 139 lần (1.0%) 1.10 lần/ngày (110.32%)
73 126 ngày (25.20%) 143 lần (1.1%) 1.13 lần/ngày (113.49%)
14 125 ngày (25.00%) 138 lần (1.0%) 1.10 lần/ngày (110.40%)
19 125 ngày (25.00%) 144 lần (1.1%) 1.15 lần/ngày (115.20%)
48 125 ngày (25.00%) 134 lần (1.0%) 1.07 lần/ngày (107.20%)
54 125 ngày (25.00%) 142 lần (1.1%) 1.14 lần/ngày (113.60%)
10 124 ngày (24.80%) 140 lần (1.0%) 1.13 lần/ngày (112.90%)
35 124 ngày (24.80%) 130 lần (1.0%) 1.05 lần/ngày (104.84%)
40 124 ngày (24.80%) 142 lần (1.1%) 1.15 lần/ngày (114.52%)
43 124 ngày (24.80%) 146 lần (1.1%) 1.18 lần/ngày (117.74%)
72 124 ngày (24.80%) 137 lần (1.0%) 1.10 lần/ngày (110.48%)
92 124 ngày (24.80%) 148 lần (1.1%) 1.19 lần/ngày (119.35%)
42 123 ngày (24.60%) 144 lần (1.1%) 1.17 lần/ngày (117.07%)
77 123 ngày (24.60%) 141 lần (1.0%) 1.15 lần/ngày (114.63%)
07 122 ngày (24.40%) 137 lần (1.0%) 1.12 lần/ngày (112.30%)
15 122 ngày (24.40%) 141 lần (1.0%) 1.16 lần/ngày (115.57%)
74 122 ngày (24.40%) 135 lần (1.0%) 1.11 lần/ngày (110.66%)
75 122 ngày (24.40%) 139 lần (1.0%) 1.14 lần/ngày (113.93%)
20 121 ngày (24.20%) 136 lần (1.0%) 1.12 lần/ngày (112.40%)
22 121 ngày (24.20%) 142 lần (1.1%) 1.17 lần/ngày (117.36%)
86 121 ngày (24.20%) 132 lần (1.0%) 1.09 lần/ngày (109.09%)
88 121 ngày (24.20%) 137 lần (1.0%) 1.13 lần/ngày (113.22%)
25 120 ngày (24.00%) 133 lần (1.0%) 1.11 lần/ngày (110.83%)
33 120 ngày (24.00%) 140 lần (1.0%) 1.17 lần/ngày (116.67%)
80 120 ngày (24.00%) 134 lần (1.0%) 1.12 lần/ngày (111.67%)
89 120 ngày (24.00%) 137 lần (1.0%) 1.14 lần/ngày (114.17%)
95 120 ngày (24.00%) 133 lần (1.0%) 1.11 lần/ngày (110.83%)
34 119 ngày (23.80%) 133 lần (1.0%) 1.12 lần/ngày (111.76%)
87 119 ngày (23.80%) 138 lần (1.0%) 1.16 lần/ngày (115.97%)
62 118 ngày (23.60%) 131 lần (1.0%) 1.11 lần/ngày (111.02%)
65 118 ngày (23.60%) 134 lần (1.0%) 1.14 lần/ngày (113.56%)
83 118 ngày (23.60%) 130 lần (1.0%) 1.10 lần/ngày (110.17%)
97 118 ngày (23.60%) 137 lần (1.0%) 1.16 lần/ngày (116.10%)
30 117 ngày (23.40%) 142 lần (1.1%) 1.21 lần/ngày (121.37%)
38 117 ngày (23.40%) 133 lần (1.0%) 1.14 lần/ngày (113.68%)
85 117 ngày (23.40%) 122 lần (0.9%) 1.04 lần/ngày (104.27%)
13 116 ngày (23.20%) 135 lần (1.0%) 1.16 lần/ngày (116.38%)
29 116 ngày (23.20%) 123 lần (0.9%) 1.06 lần/ngày (106.03%)
44 116 ngày (23.20%) 137 lần (1.0%) 1.18 lần/ngày (118.10%)
57 116 ngày (23.20%) 134 lần (1.0%) 1.16 lần/ngày (115.52%)
96 116 ngày (23.20%) 133 lần (1.0%) 1.15 lần/ngày (114.66%)
08 115 ngày (23.00%) 125 lần (0.9%) 1.09 lần/ngày (108.70%)
21 115 ngày (23.00%) 132 lần (1.0%) 1.15 lần/ngày (114.78%)
56 115 ngày (23.00%) 127 lần (0.9%) 1.10 lần/ngày (110.43%)
71 115 ngày (23.00%) 133 lần (1.0%) 1.16 lần/ngày (115.65%)
99 115 ngày (23.00%) 134 lần (1.0%) 1.17 lần/ngày (116.52%)
09 114 ngày (22.80%) 128 lần (0.9%) 1.12 lần/ngày (112.28%)
82 114 ngày (22.80%) 133 lần (1.0%) 1.17 lần/ngày (116.67%)
98 114 ngày (22.80%) 137 lần (1.0%) 1.20 lần/ngày (120.18%)
11 113 ngày (22.60%) 129 lần (1.0%) 1.14 lần/ngày (114.16%)
46 113 ngày (22.60%) 120 lần (0.9%) 1.06 lần/ngày (106.19%)
47 113 ngày (22.60%) 137 lần (1.0%) 1.21 lần/ngày (121.24%)
61 113 ngày (22.60%) 129 lần (1.0%) 1.14 lần/ngày (114.16%)
26 112 ngày (22.40%) 134 lần (1.0%) 1.20 lần/ngày (119.64%)
50 112 ngày (22.40%) 127 lần (0.9%) 1.13 lần/ngày (113.39%)
01 111 ngày (22.20%) 124 lần (0.9%) 1.12 lần/ngày (111.71%)
28 111 ngày (22.20%) 126 lần (0.9%) 1.14 lần/ngày (113.51%)
41 111 ngày (22.20%) 128 lần (0.9%) 1.15 lần/ngày (115.32%)
79 111 ngày (22.20%) 136 lần (1.0%) 1.23 lần/ngày (122.52%)
32 110 ngày (22.00%) 127 lần (0.9%) 1.15 lần/ngày (115.45%)
91 110 ngày (22.00%) 125 lần (0.9%) 1.14 lần/ngày (113.64%)
16 109 ngày (21.80%) 121 lần (0.9%) 1.11 lần/ngày (111.01%)
18 109 ngày (21.80%) 128 lần (0.9%) 1.17 lần/ngày (117.43%)
31 109 ngày (21.80%) 122 lần (0.9%) 1.12 lần/ngày (111.93%)
67 109 ngày (21.80%) 114 lần (0.8%) 1.05 lần/ngày (104.59%)
04 108 ngày (21.60%) 120 lần (0.9%) 1.11 lần/ngày (111.11%)
27 108 ngày (21.60%) 118 lần (0.9%) 1.09 lần/ngày (109.26%)
37 108 ngày (21.60%) 126 lần (0.9%) 1.17 lần/ngày (116.67%)
70 108 ngày (21.60%) 117 lần (0.9%) 1.08 lần/ngày (108.33%)
90 108 ngày (21.60%) 117 lần (0.9%) 1.08 lần/ngày (108.33%)
55 106 ngày (21.20%) 120 lần (0.9%) 1.13 lần/ngày (113.21%)
53 104 ngày (20.80%) 118 lần (0.9%) 1.13 lần/ngày (113.46%)
60 104 ngày (20.80%) 115 lần (0.9%) 1.11 lần/ngày (110.58%)
06 103 ngày (20.60%) 116 lần (0.9%) 1.13 lần/ngày (112.62%)
66 103 ngày (20.60%) 114 lần (0.8%) 1.11 lần/ngày (110.68%)
17 102 ngày (20.40%) 117 lần (0.9%) 1.15 lần/ngày (114.71%)
45 102 ngày (20.40%) 113 lần (0.8%) 1.11 lần/ngày (110.78%)
69 97 ngày (19.40%) 111 lần (0.8%) 1.14 lần/ngày (114.43%)