Max 4D - XS Max 4D - Kết quả xổ số Max 4D

Giải nhất 8004
Giải nhì 9066 8386
Giải ba 9066 8386
KK 1 *004
KK 2 **04
Ký hiệu bộ số
A 0210 D 5560
B 8386 E 8004
C 1709 G 9066
Giải nhất 2087
Giải nhì 9144 7067
Giải ba 9144 7067
KK 1 *087
KK 2 **87
Ký hiệu bộ số
A 2087 D 5501
B 9144 E 7067
C 0317 G 7738
Giải nhất 6148
Giải nhì 2924 4264
Giải ba 2924 4264
KK 1 *148
KK 2 **48
Ký hiệu bộ số
A 5968 D 8131
B 2085 E 6148
C 4264 G 2924
Giải nhất 7897
Giải nhì 9499 4716
Giải ba 9499 4716
KK 1 *897
KK 2 **97
Ký hiệu bộ số
A 4716 D 1657
B 7897 E 2006
C 0301 G 9499
Giải nhất 0087
Giải nhì 0935 3447
Giải ba 0935 3447
KK 1 *087
KK 2 **87
Ký hiệu bộ số
A 0087 D 9709
B 9847 E 3447
C 2780 G 0935
Giải nhất 5338
Giải nhì 3754 1972
Giải ba 3754 1972
KK 1 *338
KK 2 **38
Ký hiệu bộ số
A 1972 D 5338
B 3754 E 5088
C 6072 G 4729
Giải nhất 3290
Giải nhì 3131 3813
Giải ba 3131 3813
KK 1 *290
KK 2 **90
Ký hiệu bộ số
A 5079 D 3290
B 5020 E 3131
C 1159 G 3813
Giải nhất 0315
Giải nhì 8891 5969
Giải ba 8891 5969
KK 1 *315
KK 2 **15
Ký hiệu bộ số
A 8688 D 0315
B 0131 E 9886
C 8891 G 5969
Giải nhất 9042
Giải nhì 2580 1764
Giải ba 2580 1764
KK 1 *042
KK 2 **42
Ký hiệu bộ số
A 1764 D 9072
B 9042 E 4700
C 6669 G 2580
Giải nhất 3602
Giải nhì 4974 5983
Giải ba 4974 5983
KK 1 *602
KK 2 **02
Ký hiệu bộ số
A 8575 D 3602
B 9913 E 4270
C 4974 G 5983

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max 4D

  1. Lịch mở thưởng
    • Thời gian quay số bắt đầu lúc 18h10 các ngày thứ 3, thứ 5 và thứ 7 hàng tuần
  2. Cơ cấu giải thưởng
    • Vé số điện toán Max 4D phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
    • Mỗi dãy số tham gia gồm 4 số (từ 0 đến 9)
    • Kết quả xổ số Max 4D có 3 giải chính , mỗi giải có 6 bộ số tương ứng với 6 lần quay. Ngoài ra còn có thêm 2 giải phụ KK1 và KK2.
Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ) Tương ứng với giá trị tham gia dự thưởng
Giải nhất Trùng số trúng giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 15.000.000 1.500 lần
Giải nhì Trùng 1 trong 2 số trúng giải Nhì theo đúng thứ tự các số 6.500.000 650 lần
Giải ba Trùng 1 trong 3 số trúng giải Ba theo đúng thứ tự các số 3.000.000 300 lần
G.KK1 3 chữ số cuối của số tham gia dự thưởng trùng với 3 chữ số cuối của số trúng giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 1.000.000 100 lần
G.KK2 2 chữ số cuối của số tham gia dự thưởng trùng với 2 chữ số cuối của số trúng giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 100.000 10 lần