Max 4D Thứ 3 - Kết quả XS Max 4D Thứ 3 hàng tuần

Giải nhất 8004
Giải nhì 9066 8386
Giải ba 9066 8386
KK 1 *004
KK 2 **04
Ký hiệu bộ số
A 0210 D 5560
B 8386 E 8004
C 1709 G 9066
Giải nhất 7897
Giải nhì 9499 4716
Giải ba 9499 4716
KK 1 *897
KK 2 **97
Ký hiệu bộ số
A 4716 D 1657
B 7897 E 2006
C 0301 G 9499
Giải nhất 3290
Giải nhì 3131 3813
Giải ba 3131 3813
KK 1 *290
KK 2 **90
Ký hiệu bộ số
A 5079 D 3290
B 5020 E 3131
C 1159 G 3813
Giải nhất 3602
Giải nhì 4974 5983
Giải ba 4974 5983
KK 1 *602
KK 2 **02
Ký hiệu bộ số
A 8575 D 3602
B 9913 E 4270
C 4974 G 5983
Giải nhất 6399
Giải nhì 4374 6975
Giải ba 4374 6975
KK 1 *399
KK 2 **99
Ký hiệu bộ số
A 0092 D 6399
B 4374 E 7620
C 6975 G 2418
Giải nhất 3554
Giải nhì 4259 6052
Giải ba 4259 6052
KK 1 *554
KK 2 **54
Ký hiệu bộ số
A 3554 D 0880
B 6052 E 3679
C 4259 G 9970
Giải nhất 3611
Giải nhì 2719 3993
Giải ba 2719 3993
KK 1 *611
KK 2 **11
Ký hiệu bộ số
A 8443 D 2719
B 3993 E 2564
C 3611 G 8256
Giải nhất 2012
Giải nhì 2249 8386
Giải ba 2249 8386
KK 1 *012
KK 2 **12
Ký hiệu bộ số
A 0899 D 2012
B 8386 E 0387
C 1300 G 2249
Giải nhất 6245
Giải nhì 9553 9913
Giải ba 9553 9913
KK 1 *245
KK 2 **45
Ký hiệu bộ số
A 9553 D 3146
B 6245 E 8552
C 6490 G 9913
Giải nhất 2827
Giải nhì 6457 7568
Giải ba 6457 7568
KK 1 *827
KK 2 **27
Ký hiệu bộ số
A 0991 D 2827
B 1478 E 7532
C 7568 G 6457

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max 4D

  1. Lịch mở thưởng
    • Thời gian quay số bắt đầu lúc 18h10 các ngày thứ 3, thứ 5 và thứ 7 hàng tuần
  2. Cơ cấu giải thưởng
    • Vé số điện toán Max 4D phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
    • Mỗi dãy số tham gia gồm 4 số (từ 0 đến 9)
    • Kết quả xổ số Max 4D có 3 giải chính , mỗi giải có 6 bộ số tương ứng với 6 lần quay. Ngoài ra còn có thêm 2 giải phụ KK1 và KK2.
Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ) Tương ứng với giá trị tham gia dự thưởng
Giải nhất Trùng số trúng giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 15.000.000 1.500 lần
Giải nhì Trùng 1 trong 2 số trúng giải Nhì theo đúng thứ tự các số 6.500.000 650 lần
Giải ba Trùng 1 trong 3 số trúng giải Ba theo đúng thứ tự các số 3.000.000 300 lần
G.KK1 3 chữ số cuối của số tham gia dự thưởng trùng với 3 chữ số cuối của số trúng giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 1.000.000 100 lần
G.KK2 2 chữ số cuối của số tham gia dự thưởng trùng với 2 chữ số cuối của số trúng giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 100.000 10 lần