XSMN Chủ nhật - Xổ số miền Nam Chủ nhật hàng tuần - SXMN Chu nhat

Giải Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G.8 35 18 78
Giải bảy 694 097 860
Giải sáu 5704 6837 1529 8374 3070 1797 7946 9425 9204
Giải năm 7108 7153 5252
Giải tư 07713 00139 87898 00553 85539 61542 57346 92356 56126 35101 31635 61185 58271 06277 51403 03058 02378 83624 93123 29168 26640
Giải ba 52190 09635 31614 26630 32101 35138
Giải nhì 69890 73891 00840
Giải nhất 23947 58346 27148
Đặc biệt 585165 853973 560921

Lô tô Tiền Giang Chủ Nhật, 04/06/2023

Đầu Lô Tô
0 08, 04
1 13
2 29
3 35, 39, 39, 37, 35
4 47, 42, 46
5 53
6 65
7 -
8 -
9 90, 90, 98, 94

Lô tô Kiên Giang Chủ Nhật, 04/06/2023

Đầu Lô Tô
0 01
1 14, 18
2 26
3 30, 35
4 46
5 56, 53
6 -
7 73, 71, 77, 74, 70
8 85
9 91, 97, 97

Lô tô Đà Lạt Chủ Nhật, 04/06/2023

Đầu Lô Tô
0 01, 03, 04
1 -
2 21, 24, 23, 25
3 38
4 48, 40, 40, 46
5 58, 52
6 68, 60
7 78, 78
8 -
9 -
Giải Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G.8 82 86 94
Giải bảy 497 308 604
Giải sáu 5152 3075 9573 1178 7155 9156 5600 0254 3631
Giải năm 4705 2825 3287
Giải tư 13195 19840 58854 06985 90936 04846 75946 77143 71458 42458 22137 12456 32273 14888 75086 41713 60326 93852 13474 53684 12231
Giải ba 12975 62157 47970 68530 58184 14911
Giải nhì 35479 65910 30252
Giải nhất 47338 35048 20604
Đặc biệt 230897 077788 716889

Lô tô Tiền Giang Chủ Nhật, 28/05/2023

Đầu Lô Tô
0 05
1 -
2 -
3 38, 36
4 40, 46, 46
5 57, 54, 52
6 -
7 79, 75, 75, 73
8 85, 82
9 97, 95, 97

Lô tô Kiên Giang Chủ Nhật, 28/05/2023

Đầu Lô Tô
0 08
1 10
2 25
3 30, 37
4 48, 43
5 58, 58, 56, 55, 56
6 -
7 70, 73, 78
8 88, 88, 86
9 -

Lô tô Đà Lạt Chủ Nhật, 28/05/2023

Đầu Lô Tô
0 04, 00, 04
1 11, 13
2 26
3 31, 31
4 -
5 52, 52, 54
6 -
7 74
8 89, 84, 86, 84, 87
9 94
Giải Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G.8 30 58 61
Giải bảy 173 592 666
Giải sáu 9968 3276 0155 1624 7910 9824 8581 5910 2723
Giải năm 9868 2892 7195
Giải tư 43099 81772 13619 55686 08237 40341 06071 01440 25461 67457 27314 47856 77855 23230 25876 06100 15620 78170 83376 09874 52100
Giải ba 88656 72151 15107 05250 73956 24239
Giải nhì 93334 50054 85826
Giải nhất 42329 40813 89533
Đặc biệt 532952 164268 504732

Lô tô Tiền Giang Chủ Nhật, 21/05/2023

Đầu Lô Tô
0 -
1 19
2 29
3 34, 37, 30
4 41
5 52, 56, 51, 55
6 68, 68
7 72, 71, 76, 73
8 86
9 99

Lô tô Kiên Giang Chủ Nhật, 21/05/2023

Đầu Lô Tô
0 07
1 13, 14, 10
2 24, 24
3 30
4 40
5 54, 50, 57, 56, 55, 58
6 68, 61
7 -
8 -
9 92, 92

Lô tô Đà Lạt Chủ Nhật, 21/05/2023

Đầu Lô Tô
0 00, 00
1 10
2 26, 20, 23
3 32, 33, 39
4 -
5 56
6 66, 61
7 76, 70, 76, 74
8 81
9 95
Giải Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G.8 65 78 32
Giải bảy 115 487 862
Giải sáu 2425 8448 3632 1976 8206 3100 4394 8514 9447
Giải năm 0843 2347 8697
Giải tư 15186 08239 37861 12371 56864 58591 47515 78568 05028 21735 84727 87934 34646 53483 65116 64865 98609 56475 17031 56300 83216
Giải ba 40094 37476 10078 18967 49841 29363
Giải nhì 84721 37150 57701
Giải nhất 03758 32242 43715
Đặc biệt 275671 381832 976255

Lô tô Tiền Giang Chủ Nhật, 14/05/2023

Đầu Lô Tô
0 -
1 15, 15
2 21, 25
3 39, 32
4 43, 48
5 58
6 61, 64, 65
7 71, 76, 71
8 86
9 94, 91

Lô tô Kiên Giang Chủ Nhật, 14/05/2023

Đầu Lô Tô
0 06, 00
1 -
2 28, 27
3 32, 35, 34
4 42, 46, 47
5 50
6 67, 68
7 78, 76, 78
8 83, 87
9 -

Lô tô Đà Lạt Chủ Nhật, 14/05/2023

Đầu Lô Tô
0 01, 09, 00
1 15, 16, 16, 14
2 -
3 31, 32
4 41, 47
5 55
6 63, 65, 62
7 75
8 -
9 97, 94
Giải Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G.8 41 49 26
Giải bảy 430 988 925
Giải sáu 4852 3231 4270 9893 5804 9407 7867 4256 6350
Giải năm 8102 8283 5898
Giải tư 64584 86594 93276 91960 74338 93596 22084 61560 99061 99212 04485 77089 98117 91609 66911 61481 84183 63379 36228 83936 45899
Giải ba 07087 28582 89403 65945 83018 00367
Giải nhì 99687 96835 79096
Giải nhất 63937 76555 95879
Đặc biệt 637712 405776 840440

Lô tô Tiền Giang Chủ Nhật, 07/05/2023

Đầu Lô Tô
0 02
1 12
2 -
3 37, 38, 31, 30
4 41
5 52
6 60
7 76, 70
8 87, 87, 82, 84, 84
9 94, 96

Lô tô Kiên Giang Chủ Nhật, 07/05/2023

Đầu Lô Tô
0 03, 09, 04, 07
1 12, 17
2 -
3 35
4 45, 49
5 55
6 60, 61
7 76
8 85, 89, 83, 88
9 93

Lô tô Đà Lạt Chủ Nhật, 07/05/2023

Đầu Lô Tô
0 -
1 18, 11
2 28, 25, 26
3 36
4 40
5 56, 50
6 67, 67
7 79, 79
8 81, 83
9 96, 99, 98
Giải Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G.8 21 63 27
Giải bảy 741 643 515
Giải sáu 6690 5557 3925 3822 3038 4490 8460 9943 9233
Giải năm 3580 5066 9723
Giải tư 66477 68702 63479 78947 10709 92512 04016 05123 40772 68951 40971 25987 47248 10844 16192 68535 16416 72308 78191 51734 47827
Giải ba 24980 29950 16071 63057 44377 14655
Giải nhì 87382 09543 04707
Giải nhất 82823 05528 12131
Đặc biệt 516125 820158 617283

Lô tô Tiền Giang Chủ Nhật, 30/04/2023

Đầu Lô Tô
0 02, 09
1 12, 16
2 25, 23, 25, 21
3 -
4 47, 41
5 50, 57
6 -
7 77, 79
8 82, 80, 80
9 90

Lô tô Kiên Giang Chủ Nhật, 30/04/2023

Đầu Lô Tô
0 -
1 -
2 28, 23, 22
3 38
4 43, 48, 44, 43
5 58, 57, 51
6 66, 63
7 71, 72, 71
8 87
9 90

Lô tô Đà Lạt Chủ Nhật, 30/04/2023

Đầu Lô Tô
0 07, 08
1 16, 15
2 27, 23, 27
3 31, 35, 34, 33
4 43
5 55
6 60
7 77
8 83
9 92, 91
Giải Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G.8 74 92 54
Giải bảy 367 876 036
Giải sáu 6133 2959 6790 6588 9047 9899 9245 7933 8622
Giải năm 1993 1029 3024
Giải tư 85793 99205 27669 32059 46998 94054 74953 39583 58835 11554 96631 86128 10163 39149 52614 11886 41111 02513 69386 37058 88010
Giải ba 10261 72639 72348 24223 47264 35731
Giải nhì 37152 66889 20929
Giải nhất 27278 16966 03192
Đặc biệt 945570 038472 227371

Lô tô Tiền Giang Chủ Nhật, 23/04/2023

Đầu Lô Tô
0 05
1 -
2 -
3 39, 33
4 -
5 52, 59, 54, 53, 59
6 61, 69, 67
7 70, 78, 74
8 -
9 93, 98, 93, 90

Lô tô Kiên Giang Chủ Nhật, 23/04/2023

Đầu Lô Tô
0 -
1 -
2 23, 28, 29
3 35, 31
4 48, 49, 47
5 54
6 66, 63
7 72, 76
8 89, 83, 88
9 99, 92

Lô tô Đà Lạt Chủ Nhật, 23/04/2023

Đầu Lô Tô
0 -
1 14, 11, 13, 10
2 29, 24, 22
3 31, 33, 36
4 45
5 58, 54
6 64
7 71
8 86, 86
9 92

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Nam (XSMN)

XSMN hàng ngày do các Công ty xổ số kiến thiết ở miền Nam tổ chức mở quay thưởng, được chúng tôi cập nhật trực tiếp sau từng giải quay. Các bạn có thể theo dõi, xem trực tiếp kết quả, thống kê, dò xổ số đài miền Nam hôm nay trên website trong khoảng thời gian từ 16h10p - 16h30p. Kết quả quay thưởng xổ số miền Nam mới nhất được update trực tiếp lên website để mọi người tiện theo dõi.

  1. Lịch mở thưởng
  2. Cơ cấu giải thưởng
    • Vé số truyền thống miền Nam phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
    • Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
    • Kết quả xổ số miền Nam có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
Giải thưởng Tiền thưởng (VNĐ) Trùng Số lượng giải thưởng
Giải ĐB 2.000.000.000 6 số 01
Giải Nhất 30.000.000 5 số 10
Giải Nhì 15.000.000 5 số 10
Giải Ba 10.000.000 5 số 20
Giải Tư 3.000.000 5 số 70
Giải Năm 1.000.000 4 số 100
Giải Sáu 400.000 4 số 300
Giải Bảy 200.000 3 số 1.000
Giải Tám 100.000 2 số 10.000

Xem thêm kết quả xổ số trực tiếp 3 miền Bắc, Trung, Nam hôm nay, hôm qua, tuần này, tuần trước tại đây: Xo so

Chúc các bạn chơi xổ số may mắn và trúng lớn!

Từ khóa tìm kiếm: XSMN Chu nhat, SXMN Chu nhat, XSMN CN, KQXSMN Chu nhat, XSMN Chu nhat Hang Tuan,xổ số miền Nam Chủ nhật