XSMN Chủ nhật - Xổ số miền Nam Chủ nhật hàng tuần - SXMN Chu nhat

Giải Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G.8 14 30 95
Giải bảy 762 620 157
Giải sáu 9057 3130 3724 9870 8106 5410 5604 7911 2351
Giải năm 9850 5938 6373
Giải tư 49447 55085 56044 58677 83210 29729 36317 88814 80915 21814 77233 09300 71238 32630 76104 80171 92188 79776 77188 11079 31191
Giải ba 42857 42938 52767 49813 37985 92431
Giải nhì 35309 19631 29482
Giải nhất 33858 24009 80444
Đặc biệt 425171 285556 685570

Lô tô Tiền Giang Chủ Nhật, 03/12/2023

Đầu Lô Tô
0 09
1 10, 17, 14
2 29, 24
3 38, 30
4 47, 44
5 58, 57, 50, 57
6 62
7 71, 77
8 85
9 -

Lô tô Kiên Giang Chủ Nhật, 03/12/2023

Đầu Lô Tô
0 09, 00, 06
1 13, 14, 15, 14, 10
2 20
3 31, 33, 38, 30, 38, 30
4 -
5 56
6 67
7 70
8 -
9 -

Lô tô Đà Lạt Chủ Nhật, 03/12/2023

Đầu Lô Tô
0 04, 04
1 11
2 -
3 31
4 44
5 51, 57
6 -
7 70, 71, 76, 79, 73
8 82, 85, 88, 88
9 91, 95
Giải Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G.8 32 47 59
Giải bảy 899 030 928
Giải sáu 3006 4462 5122 2151 2474 0406 8580 4876 0192
Giải năm 7880 3214 7060
Giải tư 32050 49265 14855 30012 87558 59702 46319 23918 01480 92794 15486 93827 92996 05458 08629 74549 50015 72137 43663 64107 26541
Giải ba 87309 89145 51675 56374 13632 64079
Giải nhì 04196 07395 98188
Giải nhất 76685 69552 89911
Đặc biệt 094895 350037 620552

Lô tô Tiền Giang Chủ Nhật, 26/11/2023

Đầu Lô Tô
0 09, 02, 06
1 12, 19
2 22
3 32
4 45
5 50, 55, 58
6 65, 62
7 -
8 85, 80
9 95, 96, 99

Lô tô Kiên Giang Chủ Nhật, 26/11/2023

Đầu Lô Tô
0 06
1 18, 14
2 27
3 37, 30
4 47
5 52, 58, 51
6 -
7 75, 74, 74
8 80, 86
9 95, 94, 96

Lô tô Đà Lạt Chủ Nhật, 26/11/2023

Đầu Lô Tô
0 07
1 11, 15
2 29, 28
3 32, 37
4 49, 41
5 52, 59
6 63, 60
7 79, 76
8 88, 80
9 92
Giải Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G.8 81 60 11
Giải bảy 362 497 603
Giải sáu 6771 9478 5476 0719 8185 6123 5840 2542 8280
Giải năm 8151 7300 3698
Giải tư 39616 52892 10892 57944 22628 58507 82160 72368 55127 99792 00876 93735 24077 14711 05220 38423 46565 92724 30619 75488 51331
Giải ba 29844 51297 21006 14489 37379 86693
Giải nhì 82800 00571 47582
Giải nhất 45805 80405 68857
Đặc biệt 710668 615960 961484

Lô tô Tiền Giang Chủ Nhật, 19/11/2023

Đầu Lô Tô
0 05, 00, 07
1 16
2 28
3 -
4 44, 44
5 51
6 68, 60, 62
7 71, 78, 76
8 81
9 97, 92, 92

Lô tô Kiên Giang Chủ Nhật, 19/11/2023

Đầu Lô Tô
0 05, 06, 00
1 11, 19
2 27, 23
3 35
4 -
5 -
6 60, 68, 60
7 71, 76, 77
8 89, 85
9 92, 97

Lô tô Đà Lạt Chủ Nhật, 19/11/2023

Đầu Lô Tô
0 03
1 19, 11
2 20, 23, 24
3 31
4 40, 42
5 57
6 65
7 79
8 84, 82, 88, 80
9 93, 98
Giải Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G.8 18 61 38
Giải bảy 851 448 782
Giải sáu 6340 7273 3277 2833 5158 6712 9331 5344 6477
Giải năm 8739 6643 4680
Giải tư 55280 39737 19894 58603 12171 33689 87346 66381 45357 88599 84505 73278 07196 10976 77076 98290 47944 04576 98091 11876 87365
Giải ba 22723 72074 60960 46299 88322 97916
Giải nhì 43603 73986 67245
Giải nhất 00309 95023 86660
Đặc biệt 647492 879516 755914

Lô tô Tiền Giang Chủ Nhật, 12/11/2023

Đầu Lô Tô
0 09, 03, 03
1 18
2 23
3 37, 39
4 46, 40
5 51
6 -
7 74, 71, 73, 77
8 80, 89
9 92, 94

Lô tô Kiên Giang Chủ Nhật, 12/11/2023

Đầu Lô Tô
0 05
1 16, 12
2 23
3 33
4 43, 48
5 57, 58
6 60, 61
7 78, 76
8 86, 81
9 99, 99, 96

Lô tô Đà Lạt Chủ Nhật, 12/11/2023

Đầu Lô Tô
0 -
1 14, 16
2 22
3 31, 38
4 45, 44, 44
5 -
6 60, 65
7 76, 76, 76, 77
8 80, 82
9 90, 91
Giải Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G.8 96 77 48
Giải bảy 767 666 677
Giải sáu 6837 7572 8765 0705 6862 3803 9951 2627 6931
Giải năm 2707 2672 4245
Giải tư 93594 80337 52171 92866 18887 97016 30933 89408 00472 70149 74233 09701 96830 89001 00135 66599 80472 44344 03086 26085 52350
Giải ba 18456 16016 61125 79331 28580 97394
Giải nhì 55622 27584 04060
Giải nhất 77677 25893 62031
Đặc biệt 413022 456669 893292

Lô tô Tiền Giang Chủ Nhật, 05/11/2023

Đầu Lô Tô
0 07
1 16, 16
2 22, 22
3 37, 33, 37
4 -
5 56
6 66, 65, 67
7 77, 71, 72
8 87
9 94, 96

Lô tô Kiên Giang Chủ Nhật, 05/11/2023

Đầu Lô Tô
0 08, 01, 01, 05, 03
1 -
2 25
3 31, 33, 30
4 49
5 -
6 69, 62, 66
7 72, 72, 77
8 84
9 93

Lô tô Đà Lạt Chủ Nhật, 05/11/2023

Đầu Lô Tô
0 -
1 -
2 27
3 31, 35, 31
4 44, 45, 48
5 50, 51
6 60
7 72, 77
8 80, 86, 85
9 92, 94, 99
Giải Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G.8 07 41 16
Giải bảy 992 960 347
Giải sáu 9140 1159 7211 0896 7354 3995 1158 3076 5834
Giải năm 1652 6383 6236
Giải tư 58119 83998 95961 48419 92069 14697 01244 61374 55114 11580 39171 54835 69352 32386 66280 64320 45237 84831 25582 67067 44372
Giải ba 98889 44072 95430 31757 97878 14561
Giải nhì 08479 82550 26207
Giải nhất 11451 06615 28802
Đặc biệt 070271 724368 399140

Lô tô Tiền Giang Chủ Nhật, 29/10/2023

Đầu Lô Tô
0 07
1 19, 19, 11
2 -
3 -
4 44, 40
5 51, 52, 59
6 61, 69
7 71, 79, 72
8 89
9 98, 97, 92

Lô tô Kiên Giang Chủ Nhật, 29/10/2023

Đầu Lô Tô
0 -
1 15, 14
2 -
3 30, 35
4 41
5 50, 57, 52, 54
6 68, 60
7 74, 71
8 80, 86, 83
9 96, 95

Lô tô Đà Lạt Chủ Nhật, 29/10/2023

Đầu Lô Tô
0 02, 07
1 16
2 20
3 37, 31, 36, 34
4 40, 47
5 58
6 61, 67
7 78, 72, 76
8 80, 82
9 -
Giải Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G.8 99 89 77
Giải bảy 077 396 131
Giải sáu 6098 7533 3134 9076 2756 1896 3413 6447 7953
Giải năm 6521 3388 6284
Giải tư 65053 02249 37407 45285 47339 67162 32212 36450 77649 37923 91807 46011 51438 71808 27398 34791 47933 01332 20932 97959 14380
Giải ba 50578 23361 42455 98985 60039 12643
Giải nhì 22344 74572 85726
Giải nhất 76934 39659 02851
Đặc biệt 027100 402281 898010

Lô tô Tiền Giang Chủ Nhật, 22/10/2023

Đầu Lô Tô
0 00, 07
1 12
2 21
3 34, 39, 33, 34
4 44, 49
5 53
6 61, 62
7 78, 77
8 85
9 98, 99

Lô tô Kiên Giang Chủ Nhật, 22/10/2023

Đầu Lô Tô
0 07, 08
1 11
2 23
3 38
4 49
5 59, 55, 50, 56
6 -
7 72, 76
8 81, 85, 88, 89
9 96, 96

Lô tô Đà Lạt Chủ Nhật, 22/10/2023

Đầu Lô Tô
0 -
1 10, 13
2 26
3 39, 33, 32, 32, 31
4 43, 47
5 51, 59, 53
6 -
7 77
8 80, 84
9 98, 91

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Nam (XSMN)

XSMN hàng ngày do các Công ty xổ số kiến thiết ở miền Nam tổ chức mở quay thưởng, được chúng tôi cập nhật trực tiếp sau từng giải quay. Các bạn có thể theo dõi, xem trực tiếp kết quả, thống kê, dò xổ số đài miền Nam hôm nay trên website trong khoảng thời gian từ 16h10p - 16h30p. Kết quả quay thưởng xổ số miền Nam mới nhất được update trực tiếp lên website để mọi người tiện theo dõi.

  1. Lịch mở thưởng
  2. Cơ cấu giải thưởng
    • Vé số truyền thống miền Nam phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
    • Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
    • Kết quả xổ số miền Nam có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
Giải thưởng Tiền thưởng (VNĐ) Trùng Số lượng giải thưởng
Giải ĐB 2.000.000.000 6 số 01
Giải Nhất 30.000.000 5 số 10
Giải Nhì 15.000.000 5 số 10
Giải Ba 10.000.000 5 số 20
Giải Tư 3.000.000 5 số 70
Giải Năm 1.000.000 4 số 100
Giải Sáu 400.000 4 số 300
Giải Bảy 200.000 3 số 1.000
Giải Tám 100.000 2 số 10.000

Xem thêm kết quả xổ số trực tiếp 3 miền Bắc, Trung, Nam hôm nay, hôm qua, tuần này, tuần trước tại đây: Xo so

Chúc các bạn chơi xổ số may mắn và trúng lớn!

Từ khóa tìm kiếm: XSMN Chu nhat, SXMN Chu nhat, XSMN CN, KQXSMN Chu nhat, XSMN Chu nhat Hang Tuan,xổ số miền Nam Chủ nhật