XSMN Chủ nhật - Xổ số miền Nam Chủ nhật hàng tuần - SXMN Chu nhat

Giải Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G.8 55 64 26
Giải bảy 871 749 803
Giải sáu 5083 6573 5026 8018 7231 1820 1080 8890 8525
Giải năm 3980 8530 9703
Giải tư 91798 62792 06714 68953 63287 44801 60099 18551 40760 83583 00361 55673 99178 40171 88692 84830 75713 76906 37647 74984 08588
Giải ba 22914 89864 63836 12901 76053 27427
Giải nhì 59107 93357 43086
Giải nhất 77028 36163 33213
Đặc biệt 459562 201243 951032

Lô tô Tiền Giang Chủ Nhật, 29/01/2023

Đầu Lô Tô
0 07, 01
1 14, 14
2 28, 26
3 -
4 -
5 53, 55
6 62, 64
7 73, 71
8 87, 80, 83
9 98, 92, 99

Lô tô Kiên Giang Chủ Nhật, 29/01/2023

Đầu Lô Tô
0 01
1 18
2 20
3 36, 30, 31
4 43, 49
5 57, 51
6 63, 60, 61, 64
7 73, 78, 71
8 83
9 -

Lô tô Đà Lạt Chủ Nhật, 29/01/2023

Đầu Lô Tô
0 06, 03, 03
1 13, 13
2 27, 25, 26
3 32, 30
4 47
5 53
6 -
7 -
8 86, 84, 88, 80
9 92, 90
Giải Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G.8 44 99 97
Giải bảy 559 356 039
Giải sáu 1334 8769 2424 4812 0948 7517 3458 1351 9814
Giải năm 1740 0290 1960
Giải tư 54788 19863 15615 09497 95599 18769 55377 67998 12443 35394 25392 98939 69730 54892 20566 26870 17670 42270 90719 18486 80006
Giải ba 30839 33185 10586 05172 77696 35943
Giải nhì 05346 18434 30374
Giải nhất 56954 74636 75100
Đặc biệt 205717 332403 808214

Lô tô Tiền Giang Chủ Nhật, 22/01/2023

Đầu Lô Tô
0 -
1 17, 15
2 24
3 39, 34
4 46, 40, 44
5 54, 59
6 63, 69, 69
7 77
8 85, 88
9 97, 99

Lô tô Kiên Giang Chủ Nhật, 22/01/2023

Đầu Lô Tô
0 03
1 12, 17
2 -
3 36, 34, 39, 30
4 43, 48
5 56
6 -
7 72
8 86
9 98, 94, 92, 92, 90, 99

Lô tô Đà Lạt Chủ Nhật, 22/01/2023

Đầu Lô Tô
0 00, 06
1 14, 19, 14
2 -
3 39
4 43
5 58, 51
6 66, 60
7 74, 70, 70, 70
8 86
9 96, 97
Giải Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G.8 56 80 70
Giải bảy 719 482 565
Giải sáu 9103 4868 4294 1746 0466 5869 2061 8082 2308
Giải năm 2197 1904 0922
Giải tư 50665 62334 99049 22747 56982 84820 13635 30076 88832 81832 00454 48264 33688 77145 58423 55669 15320 10121 08832 80998 46706
Giải ba 32679 32954 38086 87725 06907 15254
Giải nhì 13430 52814 62365
Giải nhất 10169 27423 40461
Đặc biệt 623494 515546 356396

Lô tô Tiền Giang Chủ Nhật, 15/01/2023

Đầu Lô Tô
0 03
1 19
2 20
3 30, 34, 35
4 49, 47
5 54, 56
6 69, 65, 68
7 79
8 82
9 94, 97, 94

Lô tô Kiên Giang Chủ Nhật, 15/01/2023

Đầu Lô Tô
0 04
1 14
2 23, 25
3 32, 32
4 46, 45, 46
5 54
6 64, 66, 69
7 76
8 86, 88, 82, 80
9 -

Lô tô Đà Lạt Chủ Nhật, 15/01/2023

Đầu Lô Tô
0 07, 06, 08
1 -
2 23, 20, 21, 22
3 32
4 -
5 54
6 61, 65, 69, 61, 65
7 70
8 82
9 96, 98
Giải Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G.8 46 28 11
Giải bảy 345 124 308
Giải sáu 5562 4189 0758 1400 2869 3021 2787 7511 7249
Giải năm 6692 9267 5028
Giải tư 21190 79563 33127 18494 36727 95792 90897 62746 44556 79317 07016 81274 05953 84765 49306 69982 85345 69087 61211 21673 73566
Giải ba 01027 87317 89331 84056 41488 83472
Giải nhì 54482 62855 58335
Giải nhất 94928 81332 73731
Đặc biệt 834815 140182 292709

Lô tô Tiền Giang Chủ Nhật, 08/01/2023

Đầu Lô Tô
0 -
1 15, 17
2 28, 27, 27, 27
3 -
4 45, 46
5 58
6 63, 62
7 -
8 82, 89
9 90, 94, 92, 97, 92

Lô tô Kiên Giang Chủ Nhật, 08/01/2023

Đầu Lô Tô
0 00
1 17, 16
2 21, 24, 28
3 32, 31
4 46
5 55, 56, 56, 53
6 65, 67, 69
7 74
8 82
9 -

Lô tô Đà Lạt Chủ Nhật, 08/01/2023

Đầu Lô Tô
0 09, 06, 08
1 11, 11, 11
2 28
3 31, 35
4 45, 49
5 -
6 66
7 72, 73
8 88, 82, 87, 87
9 -
Giải Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G.8 95 64 09
Giải bảy 310 528 015
Giải sáu 8907 9492 3535 2636 5029 5020 5501 2986 7991
Giải năm 4594 7486 4081
Giải tư 69180 34333 46859 54425 02420 87374 25317 76611 29433 13198 91143 95007 69599 35731 53637 60795 70108 85825 12125 17972 90667
Giải ba 86406 51077 44067 79309 69260 47622
Giải nhì 00249 45354 17695
Giải nhất 87430 13089 32313
Đặc biệt 939439 104380 712933

Lô tô Tiền Giang Chủ Nhật, 01/01/2023

Đầu Lô Tô
0 06, 07
1 17, 10
2 25, 20
3 39, 30, 33, 35
4 49
5 59
6 -
7 77, 74
8 80
9 94, 92, 95

Lô tô Kiên Giang Chủ Nhật, 01/01/2023

Đầu Lô Tô
0 09, 07
1 11
2 29, 20, 28
3 33, 31, 36
4 43
5 54
6 67, 64
7 -
8 80, 89, 86
9 98, 99

Lô tô Đà Lạt Chủ Nhật, 01/01/2023

Đầu Lô Tô
0 08, 01, 09
1 13, 15
2 22, 25, 25
3 33, 37
4 -
5 -
6 60, 67
7 72
8 81, 86
9 95, 95, 91
Giải Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G.8 44 25 00
Giải bảy 948 674 725
Giải sáu 3806 7361 2726 9488 9551 0754 6448 3235 1866
Giải năm 2287 9479 8415
Giải tư 50659 70845 73490 58863 87787 95345 00057 44154 16230 79035 69626 95137 80189 87317 80706 47574 52326 50589 44032 17328 35458
Giải ba 83337 71109 92586 59327 80172 14721
Giải nhì 87240 55393 44364
Giải nhất 04338 28866 42088
Đặc biệt 837069 845155 263503

Lô tô Tiền Giang Chủ Nhật, 25/12/2022

Đầu Lô Tô
0 09, 06
1 -
2 26
3 38, 37
4 40, 45, 45, 48, 44
5 59, 57
6 69, 63, 61
7 -
8 87, 87
9 90

Lô tô Kiên Giang Chủ Nhật, 25/12/2022

Đầu Lô Tô
0 -
1 17
2 27, 26, 25
3 30, 35, 37
4 -
5 55, 54, 51, 54
6 66
7 79, 74
8 86, 89, 88
9 93

Lô tô Đà Lạt Chủ Nhật, 25/12/2022

Đầu Lô Tô
0 03, 06, 00
1 15
2 21, 26, 28, 25
3 32, 35
4 48
5 58
6 64, 66
7 72, 74
8 88, 89
9 -
Giải Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G.8 75 60 35
Giải bảy 420 440 906
Giải sáu 4867 5797 2941 3357 7305 3161 7661 1519 7975
Giải năm 0310 8597 8099
Giải tư 28883 19602 32631 79137 34397 02357 97249 98154 77411 29353 34116 93806 89787 49418 41465 43252 38941 66866 22327 08195 84936
Giải ba 11425 70915 03700 20858 14147 37593
Giải nhì 45858 57985 14818
Giải nhất 82355 13145 64859
Đặc biệt 096372 480954 699189

Lô tô Tiền Giang Chủ Nhật, 18/12/2022

Đầu Lô Tô
0 02
1 15, 10
2 25, 20
3 31, 37
4 49, 41
5 55, 58, 57
6 67
7 72, 75
8 83
9 97, 97

Lô tô Kiên Giang Chủ Nhật, 18/12/2022

Đầu Lô Tô
0 00, 06, 05
1 11, 16, 18
2 -
3 -
4 45, 40
5 54, 58, 54, 53, 57
6 61, 60
7 -
8 85, 87
9 97

Lô tô Đà Lạt Chủ Nhật, 18/12/2022

Đầu Lô Tô
0 06
1 18, 19
2 27
3 36, 35
4 47, 41
5 59, 52
6 65, 66, 61
7 75
8 89
9 93, 95, 99

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Nam (XSMN)

XSMN hàng ngày do các Công ty xổ số kiến thiết ở miền Nam tổ chức mở quay thưởng, được chúng tôi cập nhật trực tiếp sau từng giải quay. Các bạn có thể theo dõi, xem trực tiếp kết quả, thống kê, dò xổ số đài miền Nam hôm nay trên website trong khoảng thời gian từ 16h10p - 16h30p. Kết quả quay thưởng xổ số miền Nam mới nhất được update trực tiếp lên website để mọi người tiện theo dõi.

  1. Lịch mở thưởng
  2. Cơ cấu giải thưởng
    • Vé số truyền thống miền Nam phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
    • Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
    • Kết quả xổ số miền Nam có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
Giải thưởng Tiền thưởng (VNĐ) Trùng Số lượng giải thưởng
Giải ĐB 2.000.000.000 6 số 01
Giải Nhất 30.000.000 5 số 10
Giải Nhì 15.000.000 5 số 10
Giải Ba 10.000.000 5 số 20
Giải Tư 3.000.000 5 số 70
Giải Năm 1.000.000 4 số 100
Giải Sáu 400.000 4 số 300
Giải Bảy 200.000 3 số 1.000
Giải Tám 100.000 2 số 10.000

Xem thêm kết quả xổ số trực tiếp 3 miền Bắc, Trung, Nam hôm nay, hôm qua, tuần này, tuần trước tại đây: Xo so

Chúc các bạn chơi xổ số may mắn và trúng lớn!

Từ khóa tìm kiếm: XSMN Chu nhat, SXMN Chu nhat, XSMN CN, KQXSMN Chu nhat, XSMN Chu nhat Hang Tuan,xổ số miền Nam Chủ nhật