XSMT 10 ngày - KQXSMT 10 ngày gần nhất

Giải Đà Nẵng Khánh Hòa
G.8 04 95
Giải bảy 073 211
Giải sáu 9121 4633 5609 4129 1903 8848
Giải năm 7495 4358
Giải tư 66890 59449 83320 50300 83712 05131 37166 48108 61790 28768 07755 28928 75837 80066
Giải ba 78676 10562 58940 04491
Giải nhì 99788 02628
Giải nhất 06562 19096
Đặc biệt 843654 063123

Lô tô Đà Nẵng Thứ 4, 07/06/2023

Đầu Lô Tô
0 00, 09, 04
1 12
2 20, 21
3 31, 33
4 49
5 54
6 62, 62, 66
7 76, 73
8 88
9 90, 95

Lô tô Khánh Hòa Thứ 4, 07/06/2023

Đầu Lô Tô
0 08, 03
1 11
2 23, 28, 28, 29
3 37
4 40, 48
5 55, 58
6 68, 66
7 -
8 -
9 96, 91, 90, 95
Giải Đắk Lắk Quảng Nam
G.8 30 65
Giải bảy 069 076
Giải sáu 0841 0598 6450 5940 2391 7971
Giải năm 4892 9434
Giải tư 93544 54664 88859 88949 09337 18777 77400 88238 22137 19694 54006 36559 98964 60098
Giải ba 65629 80456 53082 15922
Giải nhì 41827 99943
Giải nhất 64720 18088
Đặc biệt 438668 044686

Lô tô Đắk Lắk Thứ 3, 06/06/2023

Đầu Lô Tô
0 00
1 -
2 20, 27, 29
3 37, 30
4 44, 49, 41
5 56, 59, 50
6 68, 64, 69
7 77
8 -
9 92, 98

Lô tô Quảng Nam Thứ 3, 06/06/2023

Đầu Lô Tô
0 06
1 -
2 22
3 38, 37, 34
4 43, 40
5 59
6 64, 65
7 71, 76
8 86, 88, 82
9 94, 98, 91
Giải Huế Phú Yên
G.8 29 51
Giải bảy 768 603
Giải sáu 2954 6971 0874 2199 2908 8273
Giải năm 3690 0718
Giải tư 49094 90593 43839 03503 46069 92351 54539 73534 15017 00204 12696 04918 42829 16937
Giải ba 54561 28182 03558 80230
Giải nhì 66542 51150
Giải nhất 57629 95561
Đặc biệt 386370 284879

Lô tô Huế Thứ 2, 05/06/2023

Đầu Lô Tô
0 03
1 -
2 29, 29
3 39, 39
4 42
5 51, 54
6 61, 69, 68
7 70, 71, 74
8 82
9 94, 93, 90

Lô tô Phú Yên Thứ 2, 05/06/2023

Đầu Lô Tô
0 04, 08, 03
1 17, 18, 18
2 29
3 30, 34, 37
4 -
5 50, 58, 51
6 61
7 79, 73
8 -
9 96, 99
Giải Khánh Hòa Kon Tum Huế
G.8 25 00 10
Giải bảy 594 450 396
Giải sáu 4772 2924 2303 2698 8708 7242 5170 1132 0925
Giải năm 5322 2346 7918
Giải tư 05175 24975 29833 28922 38107 12293 28420 39236 37959 47005 68200 64802 94806 56603 05196 91001 87596 73538 56780 09336 26005
Giải ba 84464 41199 90612 15712 72288 56372
Giải nhì 32838 41169 75098
Giải nhất 63569 49603 20278
Đặc biệt 308701 767900 438348

Lô tô Khánh Hòa Chủ Nhật, 04/06/2023

Đầu Lô Tô
0 01, 07, 03
1 -
2 22, 20, 22, 24, 25
3 38, 33
4 -
5 -
6 69, 64
7 75, 75, 72
8 -
9 99, 93, 94

Lô tô Kon Tum Chủ Nhật, 04/06/2023

Đầu Lô Tô
0 00, 03, 05, 00, 02, 06, 03, 08, 00
1 12, 12
2 -
3 36
4 46, 42
5 59, 50
6 69
7 -
8 -
9 98

Lô tô Huế Chủ Nhật, 04/06/2023

Đầu Lô Tô
0 01, 05
1 18, 10
2 25
3 38, 36, 32
4 48
5 -
6 -
7 78, 72, 70
8 88, 80
9 98, 96, 96, 96
Giải Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G.8 71 08 50
Giải bảy 035 617 517
Giải sáu 9097 6989 8947 9578 3118 2941 7523 8679 6419
Giải năm 0959 2354 4718
Giải tư 52690 30460 93339 69074 87782 98692 59995 63676 58243 22957 73936 73212 53298 16042 99188 81629 16822 32845 77660 43807 27391
Giải ba 76783 04344 22542 77701 83029 90831
Giải nhì 77036 55125 85265
Giải nhất 43248 45518 84755
Đặc biệt 764709 443635 520971

Lô tô Đà Nẵng Thứ 7, 03/06/2023

Đầu Lô Tô
0 09
1 -
2 -
3 36, 39, 35
4 48, 44, 47
5 59
6 60
7 74, 71
8 83, 82, 89
9 90, 92, 95, 97

Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 03/06/2023

Đầu Lô Tô
0 01, 08
1 18, 12, 18, 17
2 25
3 35, 36
4 42, 43, 42, 41
5 57, 54
6 -
7 76, 78
8 -
9 98

Lô tô Đắk Nông Thứ 7, 03/06/2023

Đầu Lô Tô
0 07
1 18, 19, 17
2 29, 29, 22, 23
3 31
4 45
5 55, 50
6 65, 60
7 71, 79
8 88
9 91
Giải Gia Lai Ninh Thuận
G.8 07 01
Giải bảy 906 680
Giải sáu 0390 6600 9895 7498 2178 9346
Giải năm 3974 5023
Giải tư 10687 52204 09087 34600 53258 02865 91768 09101 34885 81170 40849 73324 73963 67924
Giải ba 51616 86666 55511 14609
Giải nhì 28656 64054
Giải nhất 44300 60969
Đặc biệt 316288 054076

Lô tô Gia Lai Thứ 6, 02/06/2023

Đầu Lô Tô
0 00, 04, 00, 00, 06, 07
1 16
2 -
3 -
4 -
5 56, 58
6 66, 65, 68
7 74
8 88, 87, 87
9 90, 95

Lô tô Ninh Thuận Thứ 6, 02/06/2023

Đầu Lô Tô
0 09, 01, 01
1 11
2 24, 24, 23
3 -
4 49, 46
5 54
6 69, 63
7 76, 70, 78
8 85, 80
9 98
Giải Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
G.8 65 87 55
Giải bảy 239 982 801
Giải sáu 1065 0600 6539 7650 3144 8911 0775 4688 6170
Giải năm 1223 9870 2541
Giải tư 32865 56336 65477 03160 63925 21438 21490 32830 59801 35861 41622 90108 35077 17201 84612 60058 15281 04600 14335 24255 90584
Giải ba 51340 66743 80788 12593 13524 09020
Giải nhì 47571 24471 40890
Giải nhất 12189 02073 68534
Đặc biệt 896120 379299 875870

Lô tô Bình Định Thứ 5, 01/06/2023

Đầu Lô Tô
0 00
1 -
2 20, 25, 23
3 36, 38, 39, 39
4 40, 43
5 -
6 65, 60, 65, 65
7 71, 77
8 89
9 90

Lô tô Quảng Trị Thứ 5, 01/06/2023

Đầu Lô Tô
0 01, 08, 01
1 11
2 22
3 30
4 44
5 50
6 61
7 73, 71, 77, 70
8 88, 82, 87
9 99, 93

Lô tô Quảng Bình Thứ 5, 01/06/2023

Đầu Lô Tô
0 00, 01
1 12
2 24, 20
3 34, 35
4 41
5 58, 55, 55
6 -
7 70, 75, 70
8 81, 84, 88
9 90
Giải Đà Nẵng Khánh Hòa
G.8 80 28
Giải bảy 614 852
Giải sáu 2129 3231 4491 2857 7036 1215
Giải năm 6935 9981
Giải tư 79866 23311 75425 50695 57318 51759 08335 66699 84442 28907 54532 57584 24816 72451
Giải ba 04450 97833 99220 11024
Giải nhì 08299 52657
Giải nhất 78889 66266
Đặc biệt 128315 626829

Lô tô Đà Nẵng Thứ 4, 31/05/2023

Đầu Lô Tô
0 -
1 15, 11, 18, 14
2 25, 29
3 33, 35, 35, 31
4 -
5 50, 59
6 66
7 -
8 89, 80
9 99, 95, 91

Lô tô Khánh Hòa Thứ 4, 31/05/2023

Đầu Lô Tô
0 07
1 16, 15
2 29, 20, 24, 28
3 32, 36
4 42
5 57, 51, 57, 52
6 66
7 -
8 84, 81
9 99
Giải Đắk Lắk Quảng Nam
G.8 64 33
Giải bảy 562 811
Giải sáu 7608 4683 4082 3664 1192 6961
Giải năm 9876 6485
Giải tư 44111 10668 65775 35529 29535 59300 90884 61183 08609 49489 81858 97051 82151 75876
Giải ba 01846 41627 49286 16509
Giải nhì 43852 92125
Giải nhất 11762 49034
Đặc biệt 858571 171896

Lô tô Đắk Lắk Thứ 3, 30/05/2023

Đầu Lô Tô
0 00, 08
1 11
2 27, 29
3 35
4 46
5 52
6 62, 68, 62, 64
7 71, 75, 76
8 84, 83, 82
9 -

Lô tô Quảng Nam Thứ 3, 30/05/2023

Đầu Lô Tô
0 09, 09
1 11
2 25
3 34, 33
4 -
5 58, 51, 51
6 64, 61
7 76
8 86, 83, 89, 85
9 96, 92
Giải Huế Phú Yên
G.8 29 90
Giải bảy 261 714
Giải sáu 6686 0971 3355 6003 5725 5897
Giải năm 4652 3328
Giải tư 52074 18988 32620 81802 28267 10248 27336 33674 81340 84464 73531 87886 94627 04009
Giải ba 03805 50513 92315 33182
Giải nhì 12210 01696
Giải nhất 95785 04280
Đặc biệt 753212 048500

Lô tô Huế Thứ 2, 29/05/2023

Đầu Lô Tô
0 05, 02
1 12, 10, 13
2 20, 29
3 36
4 48
5 52, 55
6 67, 61
7 74, 71
8 85, 88, 86
9 -

Lô tô Phú Yên Thứ 2, 29/05/2023

Đầu Lô Tô
0 00, 09, 03
1 15, 14
2 27, 28, 25
3 31
4 40
5 -
6 64
7 74
8 80, 82, 86
9 96, 97, 90

Xổ số miền Trung là một chương trình xổ số vừa ích nước, vừa lợi nhà. Người chơi thường hay quan tâm đến các thông tin có liên quan  như KQXSMT 10 ngày trở lại đây, những con số thường xuất hiện trong bảng kết quả hoặc những con lô gan lì lâu ngày không về trong bảng kết quả.

Kết quả XSMT 10 ngày gần đây nhất tổng hợp chi tiết thông tin của các giải đã mở thưởng trong tháng qua.

Bạn có thể xem các thông tin trong 10 ngày sau:

- Chỉ xem thống kê của các giải thưởng đã được quay số mở thưởng trong 10 ngày gần nhất bằng cách nhấp chuột vào phần “Đầy đủ” .

- Chỉ xem kết quả lô tô 2 số cuối của các giải đã mở thưởng XSMT trong 10 ngày thì nhấp chuột vào mục “2 số”.

- Chỉ xem thông tin lô tô 3 số cuối của các giải thưởng kết quả xổ số miền trung 10 ngày trước đó thì nhấp chuột vào mục “3 số”.

Lựa chọn hình thức theo dõi kết quả 10 ngày trên đây sẽ giúp bạn tiết kiệm được thời gian theo dõi XSMT trong tháng, từ đó có thể tìm ra được những quy luật đặc biệt của các cặp số dễ về.

Chúc các bạn may mắn với những cặp số đẹp xsmt 10 ngày chuẩn nhất các bạn nhé!

Từ khóa tìm kiếm: xsmt 10 ngay, xsmt 10 ngày, kqxsmt 10 ngay, xo so mien trung 10 ngay