Max 4D Thứ 7 - Kết quả XS Max 4D Thứ 7 hàng tuần

Giải nhất 2087
Giải nhì 9144 7067
Giải ba 9144 7067
KK 1 *087
KK 2 **87
Ký hiệu bộ số
A 2087 D 5501
B 9144 E 7067
C 0317 G 7738
Giải nhất 0087
Giải nhì 0935 3447
Giải ba 0935 3447
KK 1 *087
KK 2 **87
Ký hiệu bộ số
A 0087 D 9709
B 9847 E 3447
C 2780 G 0935
Giải nhất 0315
Giải nhì 8891 5969
Giải ba 8891 5969
KK 1 *315
KK 2 **15
Ký hiệu bộ số
A 8688 D 0315
B 0131 E 9886
C 8891 G 5969
Giải nhất 2919
Giải nhì 6960 3308
Giải ba 6960 3308
KK 1 *919
KK 2 **19
Ký hiệu bộ số
A 6960 D 2919
B 3033 E 6938
C 9233 G 3308
Giải nhất 7651
Giải nhì 5973 7383
Giải ba 5973 7383
KK 1 *651
KK 2 **51
Ký hiệu bộ số
A 7651 D 0189
B 7383 E 9537
C 5973 G 0942
Giải nhất 9713
Giải nhì 3001 9821
Giải ba 3001 9821
KK 1 *713
KK 2 **13
Ký hiệu bộ số
A 6616 D 9713
B 3001 E 4487
C 4052 G 9821
Giải nhất 6022
Giải nhì 3182 3197
Giải ba 3182 3197
KK 1 *022
KK 2 **22
Ký hiệu bộ số
A 3098 D 1747
B 3197 E 3182
C 6022 G 5327
Giải nhất 2248
Giải nhì 1304 6110
Giải ba 1304 6110
KK 1 *248
KK 2 **48
Ký hiệu bộ số
A 1304 D 1088
B 2248 E 4145
C 6110 G 7625
Giải nhất 5673
Giải nhì 0285 7394
Giải ba 0285 7394
KK 1 *673
KK 2 **73
Ký hiệu bộ số
A 0285 D 4079
B 5716 E 7394
C 8732 G 5673
Giải nhất 9940
Giải nhì 1338 6616
Giải ba 1338 6616
KK 1 *940
KK 2 **40
Ký hiệu bộ số
A 2481 D 6616
B 1338 E 3675
C 9940 G 7140

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max 4D

  1. Lịch mở thưởng
    • Thời gian quay số bắt đầu lúc 18h10 các ngày thứ 3, thứ 5 và thứ 7 hàng tuần
  2. Cơ cấu giải thưởng
    • Vé số điện toán Max 4D phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
    • Mỗi dãy số tham gia gồm 4 số (từ 0 đến 9)
    • Kết quả xổ số Max 4D có 3 giải chính , mỗi giải có 6 bộ số tương ứng với 6 lần quay. Ngoài ra còn có thêm 2 giải phụ KK1 và KK2.
Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ) Tương ứng với giá trị tham gia dự thưởng
Giải nhất Trùng số trúng giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 15.000.000 1.500 lần
Giải nhì Trùng 1 trong 2 số trúng giải Nhì theo đúng thứ tự các số 6.500.000 650 lần
Giải ba Trùng 1 trong 3 số trúng giải Ba theo đúng thứ tự các số 3.000.000 300 lần
G.KK1 3 chữ số cuối của số tham gia dự thưởng trùng với 3 chữ số cuối của số trúng giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 1.000.000 100 lần
G.KK2 2 chữ số cuối của số tham gia dự thưởng trùng với 2 chữ số cuối của số trúng giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 100.000 10 lần