Kết Quả VN - Kết Quả Xổ Số 3 Miền, XS, KQXS, XSKT Nhanh Nhất

Xổ số Power Thứ 5 ngày 16/05/2024

 • 20 25 27 39 45 55 44

  Giá trị Jackpot 1: 35,985,134,550 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 3,222,062,850 đồng

  Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 35,985,134,550
  Jackpot 2 | 0 3,222,062,850
  Giải nhất 8 40.000.000
  Giải nhì 538 500.000
  Giải ba 12,439 50.000

Xổ số Power Thứ 3 ngày 14/05/2024

 • 05 17 36 40 46 50 01

  Giá trị Jackpot 1: 33,986,568,900 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 3,442,952,100 đồng

  Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 33,986,568,900
  Jackpot 2 | 1 3,442,952,100
  Giải nhất 13 40.000.000
  Giải nhì 554 500.000
  Giải ba 12,448 50.000

Xổ số Power Thứ 7 ngày 11/05/2024

 • 19 23 25 43 46 54 42

  Giá trị Jackpot 1: 31,730,182,500 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 3,192,242,500 đồng

  Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 31,730,182,500
  Jackpot 2 | 0 3,192,242,500
  Giải nhất 12 40.000.000
  Giải nhì 546 500.000
  Giải ba 11,770 50.000

Xổ số Power Thứ 5 ngày 09/05/2024

 • 03 16 21 36 37 40 31

  Giá trị Jackpot 1: 62,575,096,350 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 5,660,148,700 đồng

  Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 1 62,575,096,350
  Jackpot 2 | 1 5,660,148,700
  Giải nhất 66 40.000.000
  Giải nhì 888 500.000
  Giải ba 17,709 50.000

Xổ số Power Thứ 3 ngày 07/05/2024

 • 21 26 35 41 44 52 13

  Giá trị Jackpot 1: 61,542,131,250 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 5,545,374,800 đồng

  Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 61,542,131,250
  Jackpot 2 | 0 5,545,374,800
  Giải nhất 13 40.000.000
  Giải nhì 912 500.000
  Giải ba 19,585 50.000

Xổ số Power Thứ 7 ngày 04/05/2024

 • 05 27 35 45 49 55 18

  Giá trị Jackpot 1: 58,191,976,650 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 5,173,135,400 đồng

  Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 58,191,976,650
  Jackpot 2 | 0 5,173,135,400
  Giải nhất 12 40.000.000
  Giải nhì 1,120 500.000
  Giải ba 17,823 50.000

Xổ số Power Thứ 5 ngày 02/05/2024

 • 30 32 33 36 42 48 18

  Giá trị Jackpot 1: 55,439,469,300 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 4,867,301,250 đồng

  Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 55,439,469,300
  Jackpot 2 | 0 4,867,301,250
  Giải nhất 10 40.000.000
  Giải nhì 597 500.000
  Giải ba 14,270 50.000

Xổ số Power Thứ 3 ngày 30/04/2024

 • 13 16 26 46 49 54 08

  Giá trị Jackpot 1: 52,411,684,800 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 4,530,880,750 đồng

  Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 52,411,684,800
  Jackpot 2 | 0 4,530,880,750
  Giải nhất 17 40.000.000
  Giải nhì 774 500.000
  Giải ba 15,862 50.000

Xổ số Power Thứ 7 ngày 27/04/2024

 • 07 12 38 43 48 55 08

  Giá trị Jackpot 1: 49,665,978,300 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 4,225,802,250 đồng

  Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 49,665,978,300
  Jackpot 2 | 0 4,225,802,250
  Giải nhất 23 40.000.000
  Giải nhì 896 500.000
  Giải ba 18,181 50.000

Xổ số Power Thứ 5 ngày 25/04/2024

 • 13 19 27 38 41 54 46

  Giá trị Jackpot 1: 47,354,753,100 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 3,968,999,450 đồng

  Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 47,354,753,100
  Jackpot 2 | 0 3,968,999,450
  Giải nhất 23 40.000.000
  Giải nhì 1,049 500.000
  Giải ba 20,236 50.000