XS Power Thứ 5 - Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 5 hàng tuần

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

85.835.025.750 đ

Giá trị jackpot 2

4.776.786.100 đ

Ngày mở thưởng tiếp theo: 18h10 Thứ 3, 07/02/2023

Kỳ : Thứ 5, 02/02/2023

 • 03
 • 10
 • 23
 • 29
 • 34
 • 53
 • 11

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 79.652.814.150
Jackpot 2 0 4.089.873.700
Giải 1 15 40.000.000
Giải 2 899 500.000
Giải 3 19788 50.000

Kỳ : Thứ 5, 26/01/2023

 • 08
 • 15
 • 18
 • 20
 • 33
 • 41
 • 14

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 67.293.412.500
Jackpot 2 0 4.166.658.450
Giải 1 10 40.000.000
Giải 2 727 500.000
Giải 3 16315 50.000

Kỳ : Thứ 5, 19/01/2023

 • 03
 • 21
 • 32
 • 33
 • 38
 • 52
 • 30

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 62.304.180.150
Jackpot 2 0 3.612.299.300
Giải 1 12 40.000.000
Giải 2 791 500.000
Giải 3 16980 50.000

Kỳ : Thứ 5, 12/01/2023

 • 05
 • 14
 • 37
 • 45
 • 47
 • 55
 • 25

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 54.479.037.450
Jackpot 2 0 3.766.413.850
Giải 1 10 40.000.000
Giải 2 640 500.000
Giải 3 14449 50.000

Kỳ : Thứ 5, 05/01/2023

 • 05
 • 12
 • 34
 • 37
 • 47
 • 49
 • 28

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 47.581.312.800
Jackpot 2 1 3.487.777.200
Giải 1 12 40.000.000
Giải 2 625 500.000
Giải 3 13368 50.000

Kỳ : Thứ 5, 29/12/2022

 • 06
 • 08
 • 33
 • 37
 • 38
 • 51
 • 48

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 40.919.760.750
Jackpot 2 0 3.963.524.900
Giải 1 7 40.000.000
Giải 2 717 500.000
Giải 3 14341 50.000

Kỳ : Thứ 5, 22/12/2022

 • 14
 • 26
 • 35
 • 43
 • 45
 • 48
 • 03

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 34.469.658.750
Jackpot 2 0 3.246.846.900
Giải 1 6 40.000.000
Giải 2 557 500.000
Giải 3 11691 50.000

Kỳ : Thứ 5, 15/12/2022

 • 02
 • 25
 • 38
 • 50
 • 51
 • 55
 • 21

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 155.290.691.550
Jackpot 2 0 3.930.041.500
Giải 1 34 40.000.000
Giải 2 1727 500.000
Giải 3 34399 50.000

Kỳ : Thứ 5, 08/12/2022

 • 06
 • 30
 • 36
 • 41
 • 49
 • 55
 • 20

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 126.455.985.750
Jackpot 2 2 3.035.071.250
Giải 1 19 40.000.000
Giải 2 1349 500.000
Giải 3 30139 50.000

Kỳ : Thứ 5, 01/12/2022

 • 11
 • 14
 • 29
 • 31
 • 52
 • 54
 • 07

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 103.576.368.900
Jackpot 2 0 3.527.962.850
Giải 1 16 40.000.000
Giải 2 1176 500.000
Giải 3 27323 50.000

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55

 1. Lịch mở thưởng
  • Thời gian quay số bắt đầu lúc 18h10 các ngày thứ 3, thứ 5 và thứ 7 hàng tuần
 2. Cơ cấu giải thưởng
  • Vé số điện toán Power 6/55 phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
  • Mỗi dãy số tham gia gồm 6 bộ số (từ 01 đến 55) tạo thành bộ số tham gia dự thưởng.
Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng
(VNĐ)
Tỷ lệ trả
thưởng
Jackpot 1

Trùng 6 bộ số

30 tỷ + tích lũy 34,47%
Jackpot 2

Trùng 5 bộ số và số đặc biệt

03 tỷ + tích lũy 4,16%
Giải Nhất

Trùng 5 bộ số

40.000.000 3,97%
Giải Nhì

Trùng 4 bộ số

500.000 3,04%
Giải Ba

Trùng 3 bộ số

50.000 6,36%
Tổng 55,00%
Là bộ số trùng với kết quả mở thưởng
Là bộ số đặc biệt