XS Power Thứ 5 - Kết quả xổ số Power 6/55 Thứ 5 hàng tuần

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

48.285.119.100 đ

Giá trị jackpot 2

4.542.281.150 đ

Ngày mở thưởng tiếp theo: 18h10 Thứ 5, 08/06/2023

Kỳ : Thứ 5, 01/06/2023

 • 03
 • 18
 • 40
 • 41
 • 46
 • 47
 • 36

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 43.522.243.950
Jackpot 2 0 4.013.072.800
Giải 1 2 40.000.000
Giải 2 379 500.000
Giải 3 9437 50.000

Kỳ : Thứ 5, 25/05/2023

 • 15
 • 16
 • 19
 • 31
 • 33
 • 46
 • 07

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 37.840.372.050
Jackpot 2 0 3.381.753.700
Giải 1 4 40.000.000
Giải 2 483 500.000
Giải 3 9329 50.000

Kỳ : Thứ 5, 18/05/2023

 • 13
 • 14
 • 21
 • 23
 • 30
 • 41
 • 49

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 32.942.141.850
Jackpot 2 0 4.499.150.650
Giải 1 12 40.000.000
Giải 2 491 500.000
Giải 3 9032 50.000

Kỳ : Thứ 5, 11/05/2023

 • 01
 • 03
 • 19
 • 33
 • 34
 • 51
 • 17

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 73.659.305.100
Jackpot 2 0 3.871.997.800
Giải 1 17 40.000.000
Giải 2 739 500.000
Giải 3 17299 50.000

Kỳ : Thứ 5, 04/05/2023

 • 13
 • 30
 • 32
 • 35
 • 45
 • 52
 • 29

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 65.811.324.900
Jackpot 2 2 1.774.701.200
Giải 1 4 40.000.000
Giải 2 656 500.000
Giải 3 15422 50.000

Kỳ : Thứ 5, 27/04/2023

 • 08
 • 28
 • 38
 • 39
 • 41
 • 45
 • 54

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 58.514.317.950
Jackpot 2 1 3.466.427.050
Giải 1 11 40.000.000
Giải 2 804 500.000
Giải 3 16507 50.000

Kỳ : Thứ 5, 20/04/2023

 • 07
 • 11
 • 32
 • 35
 • 42
 • 51
 • 46

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 53.021.964.900
Jackpot 2 0 3.246.319.600
Giải 1 12 40.000.000
Giải 2 667 500.000
Giải 3 13906 50.000

Kỳ : Thứ 5, 13/04/2023

 • 22
 • 26
 • 28
 • 37
 • 39
 • 48
 • 15

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 46.173.445.950
Jackpot 2 1 5.423.864.950
Giải 1 7 40.000.000
Giải 2 609 500.000
Giải 3 12101 50.000

Kỳ : Thứ 5, 06/04/2023

 • 07
 • 10
 • 12
 • 33
 • 52
 • 54
 • 16

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 40.461.283.650
Jackpot 2 0 4.789.180.250
Giải 1 10 40.000.000
Giải 2 593 500.000
Giải 3 11271 50.000

Kỳ : Thứ 5, 30/03/2023

 • 06
 • 11
 • 14
 • 21
 • 30
 • 32
 • 22

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 35.002.371.900
Jackpot 2 0 4.182.634.500
Giải 1 7 40.000.000
Giải 2 476 500.000
Giải 3 10469 50.000

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55

 1. Lịch mở thưởng
  • Thời gian quay số bắt đầu lúc 18h10 các ngày thứ 3, thứ 5 và thứ 7 hàng tuần
 2. Cơ cấu giải thưởng
  • Vé số điện toán Power 6/55 phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
  • Mỗi dãy số tham gia gồm 6 bộ số (từ 01 đến 55) tạo thành bộ số tham gia dự thưởng.
Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng
(VNĐ)
Tỷ lệ trả
thưởng
Jackpot 1

Trùng 6 bộ số

30 tỷ + tích lũy 34,47%
Jackpot 2

Trùng 5 bộ số và số đặc biệt

03 tỷ + tích lũy 4,16%
Giải Nhất

Trùng 5 bộ số

40.000.000 3,97%
Giải Nhì

Trùng 4 bộ số

500.000 3,04%
Giải Ba

Trùng 3 bộ số

50.000 6,36%
Tổng 55,00%
Là bộ số trùng với kết quả mở thưởng
Là bộ số đặc biệt