XSMB 30 Ngày - KQXSMB 30 Ngày - Xổ Số Miền Bắc 30 Ngày Gần Đây

Đặc biệt 64948
Giải nhất 04674
Giải nhì 16883 77334
Giải ba 12795 68347 65312 09038 86560 22314
Giải tư 2746 8474 2057 3300
Giải năm 5264 2363 1877 0033 2488 9198
Giải sáu 104 622 010
Giải bảy 77 06 18 96
Lô tô miền Bắc
Đầu Lô Tô
0 00, 04, 06
1 12, 14, 10, 18
2 22
3 34, 38, 33
4 48, 47, 46
5 57
6 60, 64, 63
7 74, 74, 77, 77
8 83, 88
9 95, 98, 96
Đặc biệt 52766
Giải nhất 79512
Giải nhì 12874 00591
Giải ba 19739 53846 86931 48174 75976 36988
Giải tư 9591 7194 9590 7739
Giải năm 9894 3969 3811 5153 3349 3722
Giải sáu 561 446 237
Giải bảy 29 67 28 25
Lô tô miền Bắc
Đầu Lô Tô
0 -
1 12, 11
2 22, 29, 28, 25
3 39, 31, 39, 37
4 46, 49, 46
5 53
6 66, 69, 61, 67
7 74, 74, 76
8 88
9 91, 91, 94, 90, 94
Đặc biệt 60755
Giải nhất 35682
Giải nhì 29934 63527
Giải ba 36869 93254 18961 79187 66574 51138
Giải tư 9942 3708 0879 3794
Giải năm 1300 9770 4034 6902 1730 9819
Giải sáu 104 606 619
Giải bảy 51 19 90 89
Lô tô miền Bắc
Đầu Lô Tô
0 08, 00, 02, 04, 06
1 19, 19, 19
2 27
3 34, 38, 34, 30
4 42
5 55, 54, 51
6 69, 61
7 74, 79, 70
8 82, 87, 89
9 94, 90
Đặc biệt 34838
Giải nhất 29989
Giải nhì 64285 65938
Giải ba 54835 94648 82384 40292 70918 01062
Giải tư 8441 1468 0916 5129
Giải năm 6463 5037 7184 2312 3165 6247
Giải sáu 042 076 709
Giải bảy 74 54 61 06
Lô tô miền Bắc
Đầu Lô Tô
0 09, 06
1 18, 16, 12
2 29
3 38, 38, 35, 37
4 48, 41, 47, 42
5 54
6 62, 68, 63, 65, 61
7 76, 74
8 89, 85, 84, 84
9 92
Đặc biệt 30061
Giải nhất 21284
Giải nhì 95201 18959
Giải ba 39371 85823 24941 22036 22477 18709
Giải tư 1081 8622 3216 0868
Giải năm 8908 5675 3757 0290 6421 3461
Giải sáu 940 315 055
Giải bảy 07 15 20 49
Lô tô miền Bắc
Đầu Lô Tô
0 01, 09, 08, 07
1 16, 15, 15
2 23, 22, 21, 20
3 36
4 41, 40, 49
5 59, 57, 55
6 61, 68, 61
7 71, 77, 75
8 84, 81
9 90
Đặc biệt 16179
Giải nhất 12198
Giải nhì 66824 97525
Giải ba 76829 01458 00678 04710 93846 11457
Giải tư 3440 5637 9612 9495
Giải năm 2099 6964 0572 7189 8620 3391
Giải sáu 901 919 624
Giải bảy 96 65 03 70
Lô tô miền Bắc
Đầu Lô Tô
0 01, 03
1 10, 12, 19
2 24, 25, 29, 20, 24
3 37
4 46, 40
5 58, 57
6 64, 65
7 79, 78, 72, 70
8 89
9 98, 95, 99, 91, 96
Đặc biệt 76479
Giải nhất 25766
Giải nhì 72194 11034
Giải ba 40098 29006 40715 61584 39911 24856
Giải tư 3454 3693 5723 7638
Giải năm 5842 0789 9534 0388 1327 2320
Giải sáu 134 548 571
Giải bảy 35 26 48 03
Lô tô miền Bắc
Đầu Lô Tô
0 06, 03
1 15, 11
2 23, 27, 20, 26
3 34, 38, 34, 34, 35
4 42, 48, 48
5 56, 54
6 66
7 79, 71
8 84, 89, 88
9 94, 98, 93
Đặc biệt 87219
Giải nhất 88795
Giải nhì 61887 71870
Giải ba 36399 99176 44895 48144 89665 83781
Giải tư 1226 3681 3051 3591
Giải năm 1368 8512 0613 9140 8974 7483
Giải sáu 313 104 436
Giải bảy 30 87 80 75
Lô tô miền Bắc
Đầu Lô Tô
0 04
1 19, 12, 13, 13
2 26
3 36, 30
4 44, 40
5 51
6 65, 68
7 70, 76, 74, 75
8 87, 81, 81, 83, 87, 80
9 95, 99, 95, 91
Đặc biệt 72859
Giải nhất 84970
Giải nhì 22948 27905
Giải ba 68839 72151 45870 16675 45622 30683
Giải tư 5687 8094 1582 5288
Giải năm 9289 6626 4652 3120 7508 5479
Giải sáu 166 101 463
Giải bảy 93 42 35 69
Lô tô miền Bắc
Đầu Lô Tô
0 05, 08, 01
1 -
2 22, 26, 20
3 39, 35
4 48, 42
5 59, 51, 52
6 66, 63, 69
7 70, 70, 75, 79
8 83, 87, 82, 88, 89
9 94, 93
Đặc biệt 34164
Giải nhất 21642
Giải nhì 85331 53702
Giải ba 36678 49662 96488 70757 21183 72285
Giải tư 2204 4344 9025 9940
Giải năm 3753 4608 9088 7731 5934 6916
Giải sáu 100 874 364
Giải bảy 32 60 46 20
Lô tô miền Bắc
Đầu Lô Tô
0 02, 04, 08, 00
1 16
2 25, 20
3 31, 31, 34, 32
4 42, 44, 40, 46
5 57, 53
6 64, 62, 64, 60
7 78, 74
8 88, 83, 85, 88
9 -
Đặc biệt 52371
Giải nhất 45082
Giải nhì 87473 55003
Giải ba 44656 18647 37207 71263 51955 58209
Giải tư 7943 2928 1910 4411
Giải năm 4148 0340 5084 5712 7654 1849
Giải sáu 083 687 637
Giải bảy 07 18 29 55
Lô tô miền Bắc
Đầu Lô Tô
0 03, 07, 09, 07
1 10, 11, 12, 18
2 28, 29
3 37
4 47, 43, 48, 40, 49
5 56, 55, 54, 55
6 63
7 71, 73
8 82, 84, 83, 87
9 -
Đặc biệt ...
Giải nhất ...
Giải nhì ... ...
Giải ba ... ... ... ... ... ...
Giải tư ... ... ... ...
Giải năm ... ... ... ... ... ...
Giải sáu ... ... ...
Giải bảy ... ... ... ...
Lô tô miền Bắc
Đầu Lô Tô
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đặc biệt ...
Giải nhất ...
Giải nhì ... ...
Giải ba ... ... ... ... ... ...
Giải tư ... ... ... ...
Giải năm ... ... ... ... ... ...
Giải sáu ... ... ...
Giải bảy ... ... ... ...
Lô tô miền Bắc
Đầu Lô Tô
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đặc biệt ...
Giải nhất ...
Giải nhì ... ...
Giải ba ... ... ... ... ... ...
Giải tư ... ... ... ...
Giải năm ... ... ... ... ... ...
Giải sáu ... ... ...
Giải bảy ... ... ... ...
Lô tô miền Bắc
Đầu Lô Tô
0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
Đặc biệt 91869
Giải nhất 62613
Giải nhì 89561 17438
Giải ba 79710 68693 48902 08300 92038 67549
Giải tư 2455 1085 3800 5406
Giải năm 1138 8058 3367 2046 1602 0067
Giải sáu 216 832 186
Giải bảy 18 36 82 59
Lô tô miền Bắc
Đầu Lô Tô
0 02, 00, 00, 06, 02
1 13, 10, 16, 18
2 -
3 38, 38, 38, 32, 36
4 49, 46
5 55, 58, 59
6 69, 61, 67, 67
7 -
8 85, 86, 82
9 93
Đặc biệt 62857
Giải nhất 24246
Giải nhì 65122 22745
Giải ba 90440 33540 05110 78018 71497 53655
Giải tư 1463 1863 4482 5932
Giải năm 2342 9101 9125 9116 9435 9550
Giải sáu 915 320 074
Giải bảy 26 23 57 96
Lô tô miền Bắc
Đầu Lô Tô
0 01
1 10, 18, 16, 15
2 22, 25, 20, 26, 23
3 32, 35
4 46, 45, 40, 40, 42
5 57, 55, 50, 57
6 63, 63
7 74
8 82
9 97, 96
Đặc biệt 45282
Giải nhất 76552
Giải nhì 51893 50516
Giải ba 92764 68866 66740 51752 37335 04030
Giải tư 3342 4405 7005 3904
Giải năm 3556 7580 0501 2381 4260 3127
Giải sáu 926 295 635
Giải bảy 69 04 35 86
Lô tô miền Bắc
Đầu Lô Tô
0 05, 05, 04, 01, 04
1 16
2 27, 26
3 35, 30, 35, 35
4 40, 42
5 52, 52, 56
6 64, 66, 60, 69
7 -
8 82, 80, 81, 86
9 93, 95
Đặc biệt 53363
Giải nhất 01443
Giải nhì 02569 17053
Giải ba 87586 46192 21006 19548 86539 33921
Giải tư 7295 3401 0582 6328
Giải năm 4443 2517 8199 7522 7936 3211
Giải sáu 197 642 529
Giải bảy 35 29 04 55
Lô tô miền Bắc
Đầu Lô Tô
0 06, 01, 04
1 17, 11
2 21, 28, 22, 29, 29
3 39, 36, 35
4 43, 48, 43, 42
5 53, 55
6 63, 69
7 -
8 86, 82
9 92, 95, 99, 97
Đặc biệt 48260
Giải nhất 83587
Giải nhì 79324 24955
Giải ba 97698 03474 79118 27721 67766 60068
Giải tư 9999 2793 8423 8738
Giải năm 6232 7156 7587 1067 6779 6885
Giải sáu 456 695 805
Giải bảy 53 07 71 23
Lô tô miền Bắc
Đầu Lô Tô
0 05, 07
1 18
2 24, 21, 23, 23
3 38, 32
4 -
5 55, 56, 56, 53
6 60, 66, 68, 67
7 74, 79, 71
8 87, 87, 85
9 98, 99, 93, 95
Đặc biệt 44221
Giải nhất 25945
Giải nhì 14590 57392
Giải ba 84792 14379 92716 86841 87280 96564
Giải tư 7401 4194 1991 5569
Giải năm 9333 9812 3708 3904 1078 2104
Giải sáu 938 566 749
Giải bảy 45 57 00 28
Lô tô miền Bắc
Đầu Lô Tô
0 01, 08, 04, 04, 00
1 16, 12
2 21, 28
3 33, 38
4 45, 41, 49, 45
5 57
6 64, 69, 66
7 79, 78
8 80
9 90, 92, 92, 94, 91
Đặc biệt 62940
Giải nhất 27086
Giải nhì 84830 42992
Giải ba 26177 28240 86842 54934 53016 11166
Giải tư 1213 7375 8375 1727
Giải năm 0737 3018 1279 2435 5696 5434
Giải sáu 949 318 656
Giải bảy 02 34 82 81
Lô tô miền Bắc
Đầu Lô Tô
0 02
1 16, 13, 18, 18
2 27
3 30, 34, 37, 35, 34, 34
4 40, 40, 42, 49
5 56
6 66
7 77, 75, 75, 79
8 86, 82, 81
9 92, 96
Đặc biệt 60762
Giải nhất 70413
Giải nhì 94856 73874
Giải ba 38562 54962 09294 88168 03998 21450
Giải tư 8234 7644 3492 0818
Giải năm 1114 2556 1891 8732 9010 4068
Giải sáu 962 160 238
Giải bảy 70 73 54 66
Lô tô miền Bắc
Đầu Lô Tô
0 -
1 13, 18, 14, 10
2 -
3 34, 32, 38
4 44
5 56, 50, 56, 54
6 62, 62, 62, 68, 68, 62, 60, 66
7 74, 70, 73
8 -
9 94, 98, 92, 91
Đặc biệt 18452
Giải nhất 99849
Giải nhì 27621 91955
Giải ba 09319 34625 29740 28430 97779 44856
Giải tư 2502 3884 3118 5818
Giải năm 5434 7882 4474 0383 7694 3970
Giải sáu 122 547 305
Giải bảy 47 29 85 00
Lô tô miền Bắc
Đầu Lô Tô
0 02, 05, 00
1 19, 18, 18
2 21, 25, 22, 29
3 30, 34
4 49, 40, 47, 47
5 52, 55, 56
6 -
7 79, 74, 70
8 84, 82, 83, 85
9 94
Đặc biệt 04942
Giải nhất 31511
Giải nhì 96915 35210
Giải ba 18352 34017 18642 36531 84392 83681
Giải tư 3310 7880 2041 5685
Giải năm 8549 1897 3789 6576 0560 7094
Giải sáu 001 655 214
Giải bảy 97 79 12 74
Lô tô miền Bắc
Đầu Lô Tô
0 01
1 11, 15, 10, 17, 10, 14, 12
2 -
3 31
4 42, 42, 41, 49
5 52, 55
6 60
7 76, 79, 74
8 81, 80, 85, 89
9 92, 97, 94, 97
Đặc biệt 81191
Giải nhất 88140
Giải nhì 67096 63288
Giải ba 95651 44209 16651 57329 83066 30657
Giải tư 6386 5753 7345 3988
Giải năm 8146 2499 8664 9180 2900 7842
Giải sáu 061 913 843
Giải bảy 44 46 75 18
Lô tô miền Bắc
Đầu Lô Tô
0 09, 00
1 13, 18
2 29
3 -
4 40, 45, 46, 42, 43, 44, 46
5 51, 51, 57, 53
6 66, 64, 61
7 75
8 88, 86, 88, 80
9 91, 96, 99
Đặc biệt 78014
Giải nhất 16270
Giải nhì 24159 26757
Giải ba 49767 38438 02952 13127 61711 61184
Giải tư 9459 2157 2326 3734
Giải năm 4225 7765 2017 6211 9689 0717
Giải sáu 747 254 703
Giải bảy 91 86 30 15
Lô tô miền Bắc
Đầu Lô Tô
0 03
1 14, 11, 17, 11, 17, 15
2 27, 26, 25
3 38, 34, 30
4 47
5 59, 57, 52, 59, 57, 54
6 67, 65
7 70
8 84, 89, 86
9 91
Đặc biệt 20040
Giải nhất 76965
Giải nhì 00725 96045
Giải ba 24055 40269 79722 76857 77039 09960
Giải tư 0127 1158 7977 9924
Giải năm 8164 3677 6511 3395 2012 1538
Giải sáu 389 582 191
Giải bảy 84 73 61 44
Lô tô miền Bắc
Đầu Lô Tô
0 -
1 11, 12
2 25, 22, 27, 24
3 39, 38
4 40, 45, 44
5 55, 57, 58
6 65, 69, 60, 64, 61
7 77, 77, 73
8 89, 82, 84
9 95, 91
Đặc biệt 39597
Giải nhất 20448
Giải nhì 98375 45648
Giải ba 55850 97079 25197 01795 69588 07835
Giải tư 1913 8015 5241 3912
Giải năm 7722 5706 0051 1050 3377 4923
Giải sáu 710 696 135
Giải bảy 95 12 05 93
Lô tô miền Bắc
Đầu Lô Tô
0 06, 05
1 13, 15, 12, 10, 12
2 22, 23
3 35, 35
4 48, 48, 41
5 50, 51, 50
6 -
7 75, 79, 77
8 88
9 97, 97, 95, 96, 95, 93
Đặc biệt 45370
Giải nhất 05808
Giải nhì 84879 98182
Giải ba 24293 04306 89635 00442 69931 82844
Giải tư 0554 4775 4677 9083
Giải năm 9984 2064 0832 5681 4616 1573
Giải sáu 187 486 857
Giải bảy 75 66 10 21
Lô tô miền Bắc
Đầu Lô Tô
0 08, 06
1 16, 10
2 21
3 35, 31, 32
4 42, 44
5 54, 57
6 64, 66
7 70, 79, 75, 77, 73, 75
8 82, 83, 84, 81, 87, 86
9 93
Đặc biệt 76191
Giải nhất 12810
Giải nhì 11458 74967
Giải ba 71235 86498 02353 79691 79635 03257
Giải tư 6925 4512 5726 7634
Giải năm 3778 8441 9916 1111 9597 6530
Giải sáu 165 396 516
Giải bảy 65 61 91 27
Lô tô miền Bắc
Đầu Lô Tô
0 -
1 10, 12, 16, 11, 16
2 25, 26, 27
3 35, 35, 34, 30
4 41
5 58, 53, 57
6 67, 65, 65, 61
7 78
8 -
9 91, 98, 91, 97, 96, 91

Xổ số miền Bắc là một chương trình xổ số vừa ích nước, vừa lợi nhà. Người chơi thường hay quan tâm đến các thông tin có liên quan  như KQXSMB 30 ngày trở lại đây, những con số thường xuất hiện trong bảng kết quả hoặc những con lô gan lì lâu ngày không về trong bảng kết quả.

Kết quả XSMB 30 ngày gần đây nhất tổng hợp chi tiết thông tin của các giải đã mở thưởng trong tháng qua.

Bạn có thể xem các thông tin trong 30 ngày sau:

- Chỉ xem thống kê của các giải thưởng đã được quay số mở thưởng trong 30 ngày gần nhất bằng cách nhấp chuột vào phần “Đầy đủ” .

- Chỉ xem kết quả lô tô 2 số cuối của các giải đã mở thưởng xổ số Thủ Đô trong 30 ngày thì nhấp chuột vào mục “2 số”.

- Chỉ xem thông tin lô tô 3 số cuối của các giải thưởng kết quả xổ số miền bắc 30 ngày trước đó thì nhấp chuột vào mục “3 số”.

Lựa chọn hình thức theo dõi kết quả 30 ngày trên đây sẽ giúp bạn tiết kiệm được thời gian theo dõi XSMB trong tháng, từ đó có thể tìm ra được những quy luật đặc biệt của các cặp số dễ về.

Chúc các bạn may mắn với những cặp số đẹp xsmb 30 ngày chuẩn nhất các bạn nhé!

Từ khóa tìm kiếm: xsmb 30 ngay, xstd 30 ngay, xsmb 30 ngày, kqxsmb 30 ngay, xstd 30 ngày, xo so mien bac 30 ngay