XSMB 30 Ngày - KQXSMB 30 Ngày - Xổ Số Miền Bắc 30 Ngày Gần Đây

Đặc biệt 93447
Giải nhất 71106
Giải nhì 67705 00384
Giải ba 67673 22611 18030 35885 62710 86306
Giải tư 7621 1221 9671 5497
Giải năm 2608 8234 3524 0541 6323 6518
Giải sáu 043 466 205
Giải bảy 56 28 22 74
Lô tô miền Bắc
Đầu Lô Tô
0 06, 05, 06, 08, 05
1 11, 10, 18
2 21, 21, 24, 23, 28, 22
3 30, 34
4 47, 41, 43
5 56
6 66
7 73, 71, 74
8 84, 85
9 97
Đặc biệt 45236
Giải nhất 33099
Giải nhì 92248 85832
Giải ba 19963 86594 04650 57903 51103 34001
Giải tư 9605 8174 8695 3932
Giải năm 1100 9835 6748 3452 5816 9380
Giải sáu 003 883 109
Giải bảy 34 77 84 81
Lô tô miền Bắc
Đầu Lô Tô
0 03, 03, 01, 05, 00, 03, 09
1 16
2 -
3 36, 32, 32, 35, 34
4 48, 48
5 50, 52
6 63
7 74, 77
8 80, 83, 84, 81
9 99, 94, 95
Đặc biệt 68779
Giải nhất 71548
Giải nhì 82470 84221
Giải ba 03065 37527 36975 08761 59916 52871
Giải tư 9605 6005 9627 8751
Giải năm 2897 5156 0016 2707 3603 9705
Giải sáu 665 493 022
Giải bảy 83 14 68 77
Lô tô miền Bắc
Đầu Lô Tô
0 05, 05, 07, 03, 05
1 16, 16, 14
2 21, 27, 27, 22
3 -
4 48
5 51, 56
6 65, 61, 65, 68
7 79, 70, 75, 71, 77
8 83
9 97, 93
Đặc biệt 62778
Giải nhất 20839
Giải nhì 29228 65528
Giải ba 22314 73466 17819 70905 97087 67176
Giải tư 8299 1202 0788 8971
Giải năm 5759 0216 3733 2360 8984 1505
Giải sáu 067 617 701
Giải bảy 40 44 30 51
Lô tô miền Bắc
Đầu Lô Tô
0 05, 02, 05, 01
1 14, 19, 16, 17
2 28, 28
3 39, 33, 30
4 40, 44
5 59, 51
6 66, 60, 67
7 78, 76, 71
8 87, 88, 84
9 99
Đặc biệt 76922
Giải nhất 99878
Giải nhì 60050 42231
Giải ba 70197 24029 17888 42024 71288 33727
Giải tư 5488 9596 2292 3714
Giải năm 9571 7953 2680 0653 6341 3334
Giải sáu 075 832 375
Giải bảy 92 42 40 10
Lô tô miền Bắc
Đầu Lô Tô
0 -
1 14, 10
2 22, 29, 24, 27
3 31, 34, 32
4 41, 42, 40
5 50, 53, 53
6 -
7 78, 71, 75, 75
8 88, 88, 88, 80
9 97, 96, 92, 92
Đặc biệt 22714
Giải nhất 66480
Giải nhì 36490 79715
Giải ba 56683 54921 79449 80550 24952 86607
Giải tư 8307 1435 0484 0941
Giải năm 1863 0675 5349 9969 1503 4197
Giải sáu 826 983 510
Giải bảy 80 00 67 31
Lô tô miền Bắc
Đầu Lô Tô
0 07, 07, 03, 00
1 14, 15, 10
2 21, 26
3 35, 31
4 49, 41, 49
5 50, 52
6 63, 69, 67
7 75
8 80, 83, 84, 83, 80
9 90, 97
Đặc biệt 52566
Giải nhất 34841
Giải nhì 51527 93225
Giải ba 11728 25151 80780 49217 55120 57854
Giải tư 0466 4980 0563 6846
Giải năm 6189 5380 9292 6703 4758 9247
Giải sáu 104 794 694
Giải bảy 64 63 21 91
Lô tô miền Bắc
Đầu Lô Tô
0 03, 04
1 17
2 27, 25, 28, 20, 21
3 -
4 41, 46, 47
5 51, 54, 58
6 66, 66, 63, 64, 63
7 -
8 80, 80, 89, 80
9 92, 94, 94, 91
Đặc biệt 40303
Giải nhất 10239
Giải nhì 54210 50718
Giải ba 43807 58233 34307 28734 80115 71208
Giải tư 5730 3813 6767 5531
Giải năm 0634 0364 2201 3711 5086 0814
Giải sáu 393 729 536
Giải bảy 22 23 91 75
Lô tô miền Bắc
Đầu Lô Tô
0 03, 07, 07, 08, 01
1 10, 18, 15, 13, 11, 14
2 29, 22, 23
3 39, 33, 34, 30, 31, 34, 36
4 -
5 -
6 67, 64
7 75
8 86
9 93, 91
Đặc biệt 50925
Giải nhất 75781
Giải nhì 95072 45895
Giải ba 41571 89042 12852 47456 00818 62562
Giải tư 8894 5615 3165 5278
Giải năm 1942 7055 3612 4780 5138 3630
Giải sáu 212 766 598
Giải bảy 41 28 85 40
Lô tô miền Bắc
Đầu Lô Tô
0 -
1 18, 15, 12, 12
2 25, 28
3 38, 30
4 42, 42, 41, 40
5 52, 56, 55
6 62, 65, 66
7 72, 71, 78
8 81, 80, 85
9 95, 94, 98
Đặc biệt 43104
Giải nhất 28261
Giải nhì 94697 54948
Giải ba 94817 46842 80937 93431 84038 68623
Giải tư 9898 3566 9576 3523
Giải năm 2967 8407 0472 8087 2142 0254
Giải sáu 564 906 826
Giải bảy 92 19 52 44
Lô tô miền Bắc
Đầu Lô Tô
0 04, 07, 06
1 17, 19
2 23, 23, 26
3 37, 31, 38
4 48, 42, 42, 44
5 54, 52
6 61, 66, 67, 64
7 76, 72
8 87
9 97, 98, 92
Đặc biệt 22365
Giải nhất 80585
Giải nhì 51233 18206
Giải ba 96019 28041 33335 84405 47766 56983
Giải tư 0662 9764 3649 9731
Giải năm 9034 3966 3093 1775 7898 1925
Giải sáu 266 316 572
Giải bảy 97 50 53 24
Lô tô miền Bắc
Đầu Lô Tô
0 06, 05
1 19, 16
2 25, 24
3 33, 35, 31, 34
4 41, 49
5 50, 53
6 65, 66, 62, 64, 66, 66
7 75, 72
8 85, 83
9 93, 98, 97
Đặc biệt 11724
Giải nhất 98298
Giải nhì 19917 53982
Giải ba 09894 85689 21669 68513 50670 77330
Giải tư 1580 7154 6751 2983
Giải năm 7989 0174 4014 8953 5493 8885
Giải sáu 459 607 700
Giải bảy 95 97 40 99
Lô tô miền Bắc
Đầu Lô Tô
0 07, 00
1 17, 13, 14
2 24
3 30
4 40
5 54, 51, 53, 59
6 69
7 70, 74
8 82, 89, 80, 83, 89, 85
9 98, 94, 93, 95, 97, 99
Đặc biệt 13720
Giải nhất 08293
Giải nhì 39853 99463
Giải ba 40902 18299 67472 71197 09602 98672
Giải tư 6266 7877 7531 1382
Giải năm 8533 8041 0107 1775 2242 9568
Giải sáu 692 139 713
Giải bảy 00 90 14 61
Lô tô miền Bắc
Đầu Lô Tô
0 02, 02, 07, 00
1 13, 14
2 20
3 31, 33, 39
4 41, 42
5 53
6 63, 66, 68, 61
7 72, 72, 77, 75
8 82
9 93, 99, 97, 92, 90
Đặc biệt 59722
Giải nhất 39954
Giải nhì 82710 03209
Giải ba 78624 32001 43234 62757 70781 81883
Giải tư 8076 8791 9056 0768
Giải năm 6452 1096 3635 6305 6223 8703
Giải sáu 457 589 380
Giải bảy 92 33 70 38
Lô tô miền Bắc
Đầu Lô Tô
0 09, 01, 05, 03
1 10
2 22, 24, 23
3 34, 35, 33, 38
4 -
5 54, 57, 56, 52, 57
6 68
7 76, 70
8 81, 83, 89, 80
9 91, 96, 92
Đặc biệt 56650
Giải nhất 37406
Giải nhì 50515 25911
Giải ba 41234 89462 16592 53472 18697 36227
Giải tư 3240 6790 0262 3750
Giải năm 3676 9266 7549 9781 1704 3680
Giải sáu 405 446 442
Giải bảy 49 45 59 21
Lô tô miền Bắc
Đầu Lô Tô
0 06, 04, 05
1 15, 11
2 27, 21
3 34
4 40, 49, 46, 42, 49, 45
5 50, 50, 59
6 62, 62, 66
7 72, 76
8 81, 80
9 92, 97, 90
Đặc biệt 73132
Giải nhất 07023
Giải nhì 20680 11439
Giải ba 90823 34894 66864 31763 56916 32737
Giải tư 7532 1372 5554 4557
Giải năm 9339 3954 0197 9470 3478 3924
Giải sáu 827 958 726
Giải bảy 03 31 52 10
Lô tô miền Bắc
Đầu Lô Tô
0 03
1 16, 10
2 23, 23, 24, 27, 26
3 32, 39, 37, 32, 39, 31
4 -
5 54, 57, 54, 58, 52
6 64, 63
7 72, 70, 78
8 80
9 94, 97
Đặc biệt 63768
Giải nhất 07404
Giải nhì 76409 96941
Giải ba 36081 69640 53912 46658 14279 54968
Giải tư 5802 8956 7809 3074
Giải năm 0262 5994 3823 7323 3169 7052
Giải sáu 598 735 736
Giải bảy 93 87 75 00
Lô tô miền Bắc
Đầu Lô Tô
0 04, 09, 02, 09, 00
1 12
2 23, 23
3 35, 36
4 41, 40
5 58, 56, 52
6 68, 68, 62, 69
7 79, 74, 75
8 81, 87
9 94, 98, 93
Đặc biệt 35902
Giải nhất 31314
Giải nhì 95602 40508
Giải ba 88800 91768 96669 72035 32840 02228
Giải tư 7304 9775 0393 2766
Giải năm 9414 1229 3791 2810 9720 9332
Giải sáu 840 864 219
Giải bảy 40 66 26 22
Lô tô miền Bắc
Đầu Lô Tô
0 02, 02, 08, 00, 04
1 14, 14, 10, 19
2 28, 29, 20, 26, 22
3 35, 32
4 40, 40, 40
5 -
6 68, 69, 66, 64, 66
7 75
8 -
9 93, 91
Đặc biệt 35252
Giải nhất 16451
Giải nhì 69969 18026
Giải ba 68810 96008 18951 03293 30814 22188
Giải tư 3595 6413 8291 8579
Giải năm 4729 1428 1299 1711 8069 5240
Giải sáu 046 773 149
Giải bảy 51 81 69 78
Lô tô miền Bắc
Đầu Lô Tô
0 08
1 10, 14, 13, 11
2 26, 29, 28
3 -
4 40, 46, 49
5 52, 51, 51, 51
6 69, 69, 69
7 79, 73, 78
8 88, 81
9 93, 95, 91, 99
Đặc biệt 13676
Giải nhất 24740
Giải nhì 56012 32207
Giải ba 50515 81421 34783 31017 30582 37899
Giải tư 3520 0313 6597 2690
Giải năm 5491 7633 7787 7739 0294 9275
Giải sáu 594 073 755
Giải bảy 25 94 51 23
Lô tô miền Bắc
Đầu Lô Tô
0 07
1 12, 15, 17, 13
2 21, 20, 25, 23
3 33, 39
4 40
5 55, 51
6 -
7 76, 75, 73
8 83, 82, 87
9 99, 97, 90, 91, 94, 94, 94
Đặc biệt 49956
Giải nhất 86503
Giải nhì 30149 91295
Giải ba 79898 88109 48412 53869 38343 84577
Giải tư 7509 5019 9362 1933
Giải năm 0559 2748 4246 4497 3950 1919
Giải sáu 057 038 963
Giải bảy 48 12 14 78
Lô tô miền Bắc
Đầu Lô Tô
0 03, 09, 09
1 12, 19, 19, 12, 14
2 -
3 33, 38
4 49, 43, 48, 46, 48
5 56, 59, 50, 57
6 69, 62, 63
7 77, 78
8 -
9 95, 98, 97
Đặc biệt 15269
Giải nhất 98469
Giải nhì 58959 81886
Giải ba 32925 78517 82116 72574 29546 87724
Giải tư 1861 3124 4876 0278
Giải năm 8305 8781 9304 5924 8293 4248
Giải sáu 989 746 484
Giải bảy 95 32 01 30
Lô tô miền Bắc
Đầu Lô Tô
0 05, 04, 01
1 17, 16
2 25, 24, 24, 24
3 32, 30
4 46, 48, 46
5 59
6 69, 69, 61
7 74, 76, 78
8 86, 81, 89, 84
9 93, 95
Đặc biệt 06367
Giải nhất 75549
Giải nhì 37897 86396
Giải ba 21049 38393 71943 84506 00776 95951
Giải tư 0309 1286 8450 4114
Giải năm 9424 1746 2855 0197 4572 4922
Giải sáu 912 992 842
Giải bảy 72 44 38 96
Lô tô miền Bắc
Đầu Lô Tô
0 06, 09
1 14, 12
2 24, 22
3 38
4 49, 49, 43, 46, 42, 44
5 51, 50, 55
6 67
7 76, 72, 72
8 86
9 97, 96, 93, 97, 92, 96
Đặc biệt 08811
Giải nhất 37863
Giải nhì 87846 28711
Giải ba 18824 07874 25822 50186 66056 41908
Giải tư 3781 1650 3560 7411
Giải năm 3315 3628 8407 0132 3485 5123
Giải sáu 490 255 462
Giải bảy 43 36 25 53
Lô tô miền Bắc
Đầu Lô Tô
0 08, 07
1 11, 11, 11, 15
2 24, 22, 28, 23, 25
3 32, 36
4 46, 43
5 56, 50, 55, 53
6 63, 60, 62
7 74
8 86, 81, 85
9 90
Đặc biệt 31186
Giải nhất 04843
Giải nhì 91474 14263
Giải ba 71382 56092 53921 86765 79000 44950
Giải tư 6310 9597 4434 5220
Giải năm 8407 8811 5408 5120 4332 2064
Giải sáu 058 233 028
Giải bảy 36 10 13 21
Lô tô miền Bắc
Đầu Lô Tô
0 00, 07, 08
1 10, 11, 10, 13
2 21, 20, 20, 28, 21
3 34, 32, 33, 36
4 43
5 50, 58
6 63, 65, 64
7 74
8 86, 82
9 92, 97
Đặc biệt 06380
Giải nhất 98000
Giải nhì 99597 53685
Giải ba 34586 78688 64779 57124 13835 11414
Giải tư 5991 0633 8196 3616
Giải năm 9491 9707 7686 3397 8542 6448
Giải sáu 325 892 195
Giải bảy 09 36 54 76
Lô tô miền Bắc
Đầu Lô Tô
0 00, 07, 09
1 14, 16
2 24, 25
3 35, 33, 36
4 42, 48
5 54
6 -
7 79, 76
8 80, 85, 86, 88, 86
9 97, 91, 96, 91, 97, 92, 95
Đặc biệt 61379
Giải nhất 79008
Giải nhì 07854 80318
Giải ba 48527 90784 13121 89610 34437 47431
Giải tư 7099 6773 7723 6743
Giải năm 4050 1687 2692 4187 1868 4573
Giải sáu 559 179 626
Giải bảy 43 54 36 09
Lô tô miền Bắc
Đầu Lô Tô
0 08, 09
1 18, 10
2 27, 21, 23, 26
3 37, 31, 36
4 43, 43
5 54, 50, 59, 54
6 68
7 79, 73, 73, 79
8 84, 87, 87
9 99, 92
Đặc biệt 73040
Giải nhất 49951
Giải nhì 45966 86381
Giải ba 41593 00092 86954 84340 47439 63862
Giải tư 2848 7645 3439 0211
Giải năm 1304 4480 3555 3946 5126 3834
Giải sáu 166 251 788
Giải bảy 52 05 29 62
Lô tô miền Bắc
Đầu Lô Tô
0 04, 05
1 11
2 26, 29
3 39, 39, 34
4 40, 40, 48, 45, 46
5 51, 54, 55, 51, 52
6 66, 62, 66, 62
7 -
8 81, 80, 88
9 93, 92
Đặc biệt 76551
Giải nhất 15711
Giải nhì 12428 67802
Giải ba 34939 72484 06815 67171 03982 08356
Giải tư 7737 0624 4241 6756
Giải năm 8203 1352 5226 3071 4097 1274
Giải sáu 709 496 393
Giải bảy 00 27 68 72
Lô tô miền Bắc
Đầu Lô Tô
0 02, 03, 09, 00
1 11, 15
2 28, 24, 26, 27
3 39, 37
4 41
5 51, 56, 56, 52
6 68
7 71, 71, 74, 72
8 84, 82
9 97, 96, 93
Đặc biệt 49278
Giải nhất 26681
Giải nhì 25277 61276
Giải ba 25040 04826 77227 44526 16626 06494
Giải tư 1586 5687 6866 2962
Giải năm 6617 6686 1073 9124 8961 3505
Giải sáu 030 130 681
Giải bảy 22 72 21 71
Lô tô miền Bắc
Đầu Lô Tô
0 05
1 17
2 26, 27, 26, 26, 24, 22, 21
3 30, 30
4 40
5 -
6 66, 62, 61
7 78, 77, 76, 73, 72, 71
8 81, 86, 87, 86, 81
9 94

Xổ số miền Bắc là một chương trình xổ số vừa ích nước, vừa lợi nhà. Người chơi thường hay quan tâm đến các thông tin có liên quan  như KQXSMB 30 ngày trở lại đây, những con số thường xuất hiện trong bảng kết quả hoặc những con lô gan lì lâu ngày không về trong bảng kết quả.

Kết quả XSMB 30 ngày gần đây nhất tổng hợp chi tiết thông tin của các giải đã mở thưởng trong tháng qua.

Bạn có thể xem các thông tin trong 30 ngày sau:

- Chỉ xem thống kê của các giải thưởng đã được quay số mở thưởng trong 30 ngày gần nhất bằng cách nhấp chuột vào phần “Đầy đủ” .

- Chỉ xem kết quả lô tô 2 số cuối của các giải đã mở thưởng xổ số Thủ Đô trong 30 ngày thì nhấp chuột vào mục “2 số”.

- Chỉ xem thông tin lô tô 3 số cuối của các giải thưởng kết quả xổ số miền bắc 30 ngày trước đó thì nhấp chuột vào mục “3 số”.

Lựa chọn hình thức theo dõi kết quả 30 ngày trên đây sẽ giúp bạn tiết kiệm được thời gian theo dõi XSMB trong tháng, từ đó có thể tìm ra được những quy luật đặc biệt của các cặp số dễ về.

Chúc các bạn may mắn với những cặp số đẹp xsmb 30 ngày chuẩn nhất các bạn nhé!

Từ khóa tìm kiếm: xsmb 30 ngay, xstd 30 ngay, xsmb 30 ngày, kqxsmb 30 ngay, xstd 30 ngày, xo so mien bac 30 ngay