XSMN Thứ 2 - Xổ số miền Nam Thứ 2 hàng tuần - SXMN Thu 2

Giải TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
G.8 09 71 80
Giải bảy 822 420 070
Giải sáu 2366 1297 0653 8083 7209 5408 2724 7162 5345
Giải năm 3440 7523 8429
Giải tư 92806 59263 50723 46785 02895 86940 43219 28639 03824 14308 85423 55105 80678 93592 15025 02956 37616 48397 24478 25159 35611
Giải ba 82340 72769 89224 72404 46175 15764
Giải nhì 06994 26635 21992
Giải nhất 86395 94012 51911
Đặc biệt 772132 155515 708575

Lô tô TP.HCM Thứ 2, 30/01/2023

Đầu Lô Tô
0 06, 09
1 19
2 23, 22
3 32
4 40, 40, 40
5 53
6 69, 63, 66
7 -
8 85
9 95, 94, 95, 97

Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 30/01/2023

Đầu Lô Tô
0 04, 08, 05, 09, 08
1 15, 12
2 24, 24, 23, 23, 20
3 35, 39
4 -
5 -
6 -
7 78, 71
8 83
9 92

Lô tô Cà Mau Thứ 2, 30/01/2023

Đầu Lô Tô
0 -
1 11, 16, 11
2 25, 29, 24
3 -
4 45
5 56, 59
6 64, 62
7 75, 75, 78, 70
8 80
9 92, 97
Giải TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
G.8 33 38 11
Giải bảy 735 268 723
Giải sáu 6837 7526 4177 4162 7760 1884 6836 2442 5335
Giải năm 0006 5839 5010
Giải tư 00556 25563 24722 70087 54307 52874 46694 41470 30057 71748 86494 76524 36842 94165 65593 20112 06479 60247 21215 65051 07439
Giải ba 34565 55651 06978 70855 27741 36372
Giải nhì 24213 78004 98686
Giải nhất 23955 08505 42726
Đặc biệt 929647 241081 114916

Lô tô TP.HCM Thứ 2, 23/01/2023

Đầu Lô Tô
0 07, 06
1 13
2 22, 26
3 37, 35, 33
4 47
5 55, 51, 56
6 65, 63
7 74, 77
8 87
9 94

Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 23/01/2023

Đầu Lô Tô
0 05, 04
1 -
2 24
3 39, 38
4 48, 42
5 55, 57
6 65, 62, 60, 68
7 78, 70
8 81, 84
9 94

Lô tô Cà Mau Thứ 2, 23/01/2023

Đầu Lô Tô
0 -
1 16, 12, 15, 10, 11
2 26, 23
3 39, 36, 35
4 41, 47, 42
5 51
6 -
7 72, 79
8 86
9 93
Giải TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
G.8 02 50 03
Giải bảy 804 536 389
Giải sáu 6307 6494 6759 3920 4840 8951 5543 1568 0385
Giải năm 9428 3427 5823
Giải tư 89651 45438 57479 58773 90665 54540 38718 96897 84098 90033 76241 67198 45657 12496 43935 54660 59258 86337 92822 94282 33069
Giải ba 05643 67161 53141 25029 35323 23330
Giải nhì 22110 00388 06609
Giải nhất 82146 20486 31021
Đặc biệt 793235 288300 680217

Lô tô TP.HCM Thứ 2, 16/01/2023

Đầu Lô Tô
0 07, 04, 02
1 10, 18
2 28
3 35, 38
4 46, 43, 40
5 51, 59
6 61, 65
7 79, 73
8 -
9 94

Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 16/01/2023

Đầu Lô Tô
0 00
1 -
2 29, 27, 20
3 33, 36
4 41, 41, 40
5 57, 51, 50
6 -
7 -
8 86, 88
9 97, 98, 98, 96

Lô tô Cà Mau Thứ 2, 16/01/2023

Đầu Lô Tô
0 09, 03
1 17
2 21, 23, 22, 23
3 30, 35, 37
4 43
5 58
6 60, 69, 68
7 -
8 82, 85, 89
9 -
Giải TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
G.8 03 06 14
Giải bảy 787 554 714
Giải sáu 8026 5971 2521 2873 0838 0645 7191 6177 6937
Giải năm 4066 7876 3061
Giải tư 47653 09931 12722 05665 11810 22318 46883 42059 17872 79841 09259 18243 69356 79362 61721 40207 92328 21886 13442 47810 77614
Giải ba 08815 71714 75745 02835 96605 08874
Giải nhì 64131 09874 96499
Giải nhất 71905 29371 37015
Đặc biệt 830434 123923 257201

Lô tô TP.HCM Thứ 2, 09/01/2023

Đầu Lô Tô
0 05, 03
1 15, 14, 10, 18
2 22, 26, 21
3 34, 31, 31
4 -
5 53
6 65, 66
7 71
8 83, 87
9 -

Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 09/01/2023

Đầu Lô Tô
0 06
1 -
2 23
3 35, 38
4 45, 41, 43, 45
5 59, 59, 56, 54
6 62
7 71, 74, 72, 76, 73
8 -
9 -

Lô tô Cà Mau Thứ 2, 09/01/2023

Đầu Lô Tô
0 01, 05, 07
1 15, 10, 14, 14, 14
2 21, 28
3 37
4 42
5 -
6 61
7 74, 77
8 86
9 99, 91
Giải TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
G.8 94 32 08
Giải bảy 150 543 634
Giải sáu 4903 1963 3601 1745 8099 0034 9019 6746 1529
Giải năm 0445 8722 1038
Giải tư 03881 56450 24498 43263 51476 24164 90954 71349 71484 79415 05107 41249 94723 99283 88999 34146 18108 47852 88629 95424 98503
Giải ba 56460 50266 79010 75547 51139 97743
Giải nhì 66478 83304 19559
Giải nhất 27346 52465 68735
Đặc biệt 487998 909577 572215

Lô tô TP.HCM Thứ 2, 02/01/2023

Đầu Lô Tô
0 03, 01
1 -
2 -
3 -
4 46, 45
5 50, 54, 50
6 60, 66, 63, 64, 63
7 78, 76
8 81
9 98, 98, 94

Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 02/01/2023

Đầu Lô Tô
0 04, 07
1 10, 15
2 23, 22
3 34, 32
4 47, 49, 49, 45, 43
5 -
6 65
7 77
8 84, 83
9 99

Lô tô Cà Mau Thứ 2, 02/01/2023

Đầu Lô Tô
0 08, 03, 08
1 15, 19
2 29, 24, 29
3 35, 39, 38, 34
4 43, 46, 46
5 59, 52
6 -
7 -
8 -
9 99
Giải TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
G.8 14 69 80
Giải bảy 807 699 872
Giải sáu 7990 9594 5680 9141 8319 6958 9500 3783 9402
Giải năm 0169 3803 6539
Giải tư 73911 10107 51802 54691 60707 82727 08285 84075 64010 72044 79721 94696 00702 43259 77354 39598 58169 26093 67729 00507 12349
Giải ba 21309 16801 23213 50476 82795 67069
Giải nhì 76274 42416 01860
Giải nhất 33063 58062 79345
Đặc biệt 305973 084679 219069

Lô tô TP.HCM Thứ 2, 26/12/2022

Đầu Lô Tô
0 09, 01, 07, 02, 07, 07
1 11, 14
2 27
3 -
4 -
5 -
6 63, 69
7 73, 74
8 85, 80
9 91, 90, 94

Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 26/12/2022

Đầu Lô Tô
0 02, 03
1 16, 13, 10, 19
2 21
3 -
4 44, 41
5 59, 58
6 62, 69
7 79, 76, 75
8 -
9 96, 99

Lô tô Cà Mau Thứ 2, 26/12/2022

Đầu Lô Tô
0 07, 00, 02
1 -
2 29
3 39
4 45, 49
5 54
6 69, 60, 69, 69
7 72
8 83, 80
9 95, 98, 93
Giải TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
G.8 42 68 36
Giải bảy 711 882 601
Giải sáu 4045 4631 9858 0662 0515 6627 5792 5162 1197
Giải năm 6736 4849 4483
Giải tư 14023 13803 76771 03457 14617 02778 43021 00963 58716 24670 62607 80946 23545 40420 00700 91754 24136 31967 32211 01529 40921
Giải ba 02019 91153 84017 17901 02238 95510
Giải nhì 00681 34835 58230
Giải nhất 92627 07425 88548
Đặc biệt 685342 140732 782904

Lô tô TP.HCM Thứ 2, 19/12/2022

Đầu Lô Tô
0 03
1 19, 17, 11
2 27, 23, 21
3 36, 31
4 42, 45, 42
5 53, 57, 58
6 -
7 71, 78
8 81
9 -

Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 19/12/2022

Đầu Lô Tô
0 01, 07
1 17, 16, 15
2 25, 20, 27
3 32, 35
4 46, 45, 49
5 -
6 63, 62, 68
7 70
8 82
9 -

Lô tô Cà Mau Thứ 2, 19/12/2022

Đầu Lô Tô
0 04, 00, 01
1 10, 11
2 29, 21
3 30, 38, 36, 36
4 48
5 54
6 67, 62
7 -
8 83
9 92, 97

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Nam (XSMN)

XSMN hàng ngày do các Công ty xổ số kiến thiết ở miền Nam tổ chức mở quay thưởng, được chúng tôi cập nhật trực tiếp sau từng giải quay. Các bạn có thể theo dõi, xem trực tiếp kết quả, thống kê, dò xổ số đài miền Nam hôm nay trên website trong khoảng thời gian từ 16h10p - 16h30p. Kết quả quay thưởng xổ số miền Nam mới nhất được update trực tiếp lên website để mọi người tiện theo dõi.

  1. Lịch mở thưởng
  2. Cơ cấu giải thưởng
    • Vé số truyền thống miền Nam phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
    • Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
    • Kết quả xổ số miền Nam có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
Giải thưởng Tiền thưởng (VNĐ) Trùng Số lượng giải thưởng
Giải ĐB 2.000.000.000 6 số 01
Giải Nhất 30.000.000 5 số 10
Giải Nhì 15.000.000 5 số 10
Giải Ba 10.000.000 5 số 20
Giải Tư 3.000.000 5 số 70
Giải Năm 1.000.000 4 số 100
Giải Sáu 400.000 4 số 300
Giải Bảy 200.000 3 số 1.000
Giải Tám 100.000 2 số 10.000

Xem thêm kết quả xổ số trực tiếp 3 miền Bắc, Trung, Nam hôm nay, hôm qua, tuần này, tuần trước tại đây: Xo so

Chúc các bạn chơi xổ số may mắn và trúng lớn!

Từ khóa tìm kiếm: XSMN Thu 2, SXMN Thu 2, XSMN T2, KQXSMN Thu 2, XSMN Thu 2 Hang Tuan,xổ số miền Nam Thứ 2