XSMN Thứ 2 - Xổ số miền Nam Thứ 2 hàng tuần - SXMN Thu 2

Giải TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
G.8 71 48 03
Giải bảy 189 096 428
Giải sáu 1717 1871 9942 6488 7565 9470 8408 3553 2979
Giải năm 4885 5202 5685
Giải tư 56691 02593 22377 00495 50737 43331 92107 25010 53619 68637 58441 27499 51201 11329 63492 19945 49881 26634 31045 79384 48458
Giải ba 67766 48534 09668 58849 99908 44985
Giải nhì 95278 80122 75529
Giải nhất 87569 10467 68583
Đặc biệt 674312 239358 629790

Lô tô TP.HCM Thứ 2, 27/11/2023

Đầu Lô Tô
0 07
1 12, 17
2 -
3 34, 37, 31
4 42
5 -
6 69, 66
7 78, 77, 71, 71
8 85, 89
9 91, 93, 95

Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 27/11/2023

Đầu Lô Tô
0 01, 02
1 10, 19
2 22, 29
3 37
4 49, 41, 48
5 58
6 67, 68, 65
7 70
8 88
9 99, 96

Lô tô Cà Mau Thứ 2, 27/11/2023

Đầu Lô Tô
0 08, 08, 03
1 -
2 29, 28
3 34
4 45, 45
5 58, 53
6 -
7 79
8 83, 85, 81, 84, 85
9 90, 92
Giải TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
G.8 75 27 51
Giải bảy 590 423 177
Giải sáu 8850 1393 1807 0473 7396 0809 4361 1354 2596
Giải năm 0635 3159 5241
Giải tư 02031 85587 95945 67452 36728 37236 00665 25078 37129 45382 04625 47619 93297 80165 03645 73815 72957 19474 74165 07013 17350
Giải ba 50046 63816 03247 17028 87801 27021
Giải nhì 50877 55093 75298
Giải nhất 73148 85030 78577
Đặc biệt 346003 463710 168350

Lô tô TP.HCM Thứ 2, 20/11/2023

Đầu Lô Tô
0 03, 07
1 16
2 28
3 31, 36, 35
4 48, 46, 45
5 52, 50
6 65
7 77, 75
8 87
9 93, 90

Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 20/11/2023

Đầu Lô Tô
0 09
1 10, 19
2 28, 29, 25, 23, 27
3 30
4 47
5 59
6 65
7 78, 73
8 82
9 93, 97, 96

Lô tô Cà Mau Thứ 2, 20/11/2023

Đầu Lô Tô
0 01
1 15, 13
2 21
3 -
4 45, 41
5 50, 57, 50, 54, 51
6 65, 61
7 77, 74, 77
8 -
9 98, 96
Giải TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
G.8 27 72 98
Giải bảy 248 041 148
Giải sáu 2527 6404 5286 7337 5494 3001 1155 3152 9782
Giải năm 2037 6425 0427
Giải tư 71196 35839 34195 40855 55196 27379 53939 83465 20169 11356 77649 71555 45515 51775 74667 49083 52439 69891 27682 73722 69902
Giải ba 84392 57111 63388 73254 75159 77649
Giải nhì 29597 40295 04330
Giải nhất 63174 36093 35055
Đặc biệt 815945 494745 978955

Lô tô TP.HCM Thứ 2, 13/11/2023

Đầu Lô Tô
0 04
1 11
2 27, 27
3 39, 39, 37
4 45, 48
5 55
6 -
7 74, 79
8 86
9 97, 92, 96, 95, 96

Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 13/11/2023

Đầu Lô Tô
0 01
1 15
2 25
3 37
4 45, 49, 41
5 54, 56, 55
6 65, 69
7 75, 72
8 88
9 93, 95, 94

Lô tô Cà Mau Thứ 2, 13/11/2023

Đầu Lô Tô
0 02
1 -
2 22, 27
3 30, 39
4 49, 48
5 55, 55, 59, 55, 52
6 67
7 -
8 83, 82, 82
9 91, 98
Giải TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
G.8 46 29 70
Giải bảy 305 320 322
Giải sáu 0494 0835 2043 3502 6592 3070 9171 0939 3344
Giải năm 1489 1281 6027
Giải tư 61157 20785 15606 48861 08778 05728 33750 82940 44379 58673 92682 32294 85350 78355 23567 05082 92310 03240 42444 74462 10845
Giải ba 42815 06063 06448 56841 79142 09615
Giải nhì 33678 45810 26755
Giải nhất 92952 59423 97401
Đặc biệt 151258 749865 272918

Lô tô TP.HCM Thứ 2, 06/11/2023

Đầu Lô Tô
0 06, 05
1 15
2 28
3 35
4 43, 46
5 58, 52, 57, 50
6 63, 61
7 78, 78
8 85, 89
9 94

Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 06/11/2023

Đầu Lô Tô
0 02
1 10
2 23, 20, 29
3 -
4 48, 41, 40
5 50, 55
6 65
7 79, 73, 70
8 82, 81
9 94, 92

Lô tô Cà Mau Thứ 2, 06/11/2023

Đầu Lô Tô
0 01
1 18, 15, 10
2 27, 22
3 39
4 42, 40, 44, 45, 44
5 55
6 67, 62
7 71, 70
8 82
9 -
Giải TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
G.8 60 97 00
Giải bảy 493 403 688
Giải sáu 1447 7512 8074 9427 6307 9270 3270 8196 1243
Giải năm 4907 9678 6844
Giải tư 63663 57010 13110 57959 29566 23871 32816 59743 18021 46409 24234 07989 78809 17049 40077 67177 39428 59064 43234 55581 53604
Giải ba 29798 82395 96020 71723 99882 14303
Giải nhì 76523 04452 23907
Giải nhất 71036 61877 72692
Đặc biệt 616404 110959 083753

Lô tô TP.HCM Thứ 2, 30/10/2023

Đầu Lô Tô
0 04, 07
1 10, 10, 16, 12
2 23
3 36
4 47
5 59
6 63, 66, 60
7 71, 74
8 -
9 98, 95, 93

Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 30/10/2023

Đầu Lô Tô
0 09, 09, 07, 03
1 -
2 20, 23, 21, 27
3 34
4 43, 49
5 59, 52
6 -
7 77, 78, 70
8 89
9 97

Lô tô Cà Mau Thứ 2, 30/10/2023

Đầu Lô Tô
0 07, 03, 04, 00
1 -
2 28
3 34
4 44, 43
5 53
6 64
7 77, 77, 70
8 82, 81, 88
9 92, 96
Giải TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
G.8 55 29 87
Giải bảy 134 432 975
Giải sáu 1329 1012 9368 7027 4286 9642 0786 3333 6738
Giải năm 8812 6793 2091
Giải tư 21407 10866 75888 08388 85880 02035 98627 72862 09567 80214 58421 10295 50454 51824 99696 81861 85629 87264 04545 85172 44762
Giải ba 02762 35480 19848 05741 79295 90219
Giải nhì 57116 80726 10048
Giải nhất 72791 89728 51136
Đặc biệt 870926 569478 800926

Lô tô TP.HCM Thứ 2, 23/10/2023

Đầu Lô Tô
0 07
1 16, 12, 12
2 26, 27, 29
3 35, 34
4 -
5 55
6 62, 66, 68
7 -
8 80, 88, 88, 80
9 91

Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 23/10/2023

Đầu Lô Tô
0 -
1 14
2 28, 26, 21, 24, 27, 29
3 32
4 48, 41, 42
5 54
6 62, 67
7 78
8 86
9 95, 93

Lô tô Cà Mau Thứ 2, 23/10/2023

Đầu Lô Tô
0 -
1 19
2 26, 29
3 36, 33, 38
4 48, 45
5 -
6 61, 64, 62
7 72, 75
8 86, 87
9 95, 96, 91
Giải TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
G.8 52 53 59
Giải bảy 885 957 057
Giải sáu 3560 6514 8364 4674 1661 4878 4678 6740 7357
Giải năm 6033 4959 3127
Giải tư 26030 90682 63932 61364 12264 49229 92740 93854 01856 19796 50225 73634 55328 44936 48568 23120 37950 29198 81554 72386 74081
Giải ba 22557 52122 42505 35180 80580 72118
Giải nhì 90883 77777 07667
Giải nhất 77358 68124 53226
Đặc biệt 266274 726635 760158

Lô tô TP.HCM Thứ 2, 16/10/2023

Đầu Lô Tô
0 -
1 14
2 22, 29
3 30, 32, 33
4 40
5 58, 57, 52
6 64, 64, 60, 64
7 74
8 83, 82, 85
9 -

Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 16/10/2023

Đầu Lô Tô
0 05
1 -
2 24, 25, 28
3 35, 34, 36
4 -
5 54, 56, 59, 57, 53
6 61
7 77, 74, 78
8 80
9 96

Lô tô Cà Mau Thứ 2, 16/10/2023

Đầu Lô Tô
0 -
1 18
2 26, 20, 27
3 -
4 40
5 58, 50, 54, 57, 57, 59
6 67, 68
7 78
8 80, 86, 81
9 98

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Nam (XSMN)

XSMN hàng ngày do các Công ty xổ số kiến thiết ở miền Nam tổ chức mở quay thưởng, được chúng tôi cập nhật trực tiếp sau từng giải quay. Các bạn có thể theo dõi, xem trực tiếp kết quả, thống kê, dò xổ số đài miền Nam hôm nay trên website trong khoảng thời gian từ 16h10p - 16h30p. Kết quả quay thưởng xổ số miền Nam mới nhất được update trực tiếp lên website để mọi người tiện theo dõi.

  1. Lịch mở thưởng
  2. Cơ cấu giải thưởng
    • Vé số truyền thống miền Nam phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
    • Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
    • Kết quả xổ số miền Nam có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
Giải thưởng Tiền thưởng (VNĐ) Trùng Số lượng giải thưởng
Giải ĐB 2.000.000.000 6 số 01
Giải Nhất 30.000.000 5 số 10
Giải Nhì 15.000.000 5 số 10
Giải Ba 10.000.000 5 số 20
Giải Tư 3.000.000 5 số 70
Giải Năm 1.000.000 4 số 100
Giải Sáu 400.000 4 số 300
Giải Bảy 200.000 3 số 1.000
Giải Tám 100.000 2 số 10.000

Xem thêm kết quả xổ số trực tiếp 3 miền Bắc, Trung, Nam hôm nay, hôm qua, tuần này, tuần trước tại đây: Xo so

Chúc các bạn chơi xổ số may mắn và trúng lớn!

Từ khóa tìm kiếm: XSMN Thu 2, SXMN Thu 2, XSMN T2, KQXSMN Thu 2, XSMN Thu 2 Hang Tuan,xổ số miền Nam Thứ 2