XSMN Thứ 2 - Xổ số miền Nam Thứ 2 hàng tuần - SXMN Thu 2

Giải TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
G.8 02 48 74
Giải bảy 107 589 423
Giải sáu 5365 6729 1126 8099 0178 3305 5526 7327 4955
Giải năm 6044 0492 0176
Giải tư 97539 50838 84886 08834 35653 43973 28308 07221 43346 47089 14847 53197 75496 01311 39719 58125 87710 35139 32956 51925 27375
Giải ba 72092 98840 10037 31343 40458 51490
Giải nhì 50891 39932 15630
Giải nhất 32809 29079 14803
Đặc biệt 204147 898030 455494

Lô tô TP.HCM Thứ 2, 05/06/2023

Đầu Lô Tô
0 09, 08, 07, 02
1 -
2 29, 26
3 39, 38, 34
4 47, 40, 44
5 53
6 65
7 73
8 86
9 91, 92

Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 05/06/2023

Đầu Lô Tô
0 05
1 11
2 21
3 30, 32, 37
4 43, 46, 47, 48
5 -
6 -
7 79, 78
8 89, 89
9 97, 96, 92, 99

Lô tô Cà Mau Thứ 2, 05/06/2023

Đầu Lô Tô
0 03
1 19, 10
2 25, 25, 26, 27, 23
3 30, 39
4 -
5 58, 56, 55
6 -
7 75, 76, 74
8 -
9 94, 90
Giải TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
G.8 50 15 45
Giải bảy 453 398 988
Giải sáu 9927 2176 1003 1269 6300 3681 8499 1319 0526
Giải năm 8051 1865 0332
Giải tư 67589 09910 66017 14590 01912 81722 52246 49894 90856 89313 97588 98120 28011 37641 06419 30902 63646 59799 76404 38635 01988
Giải ba 66390 40716 31700 03744 14122 59503
Giải nhì 87280 48322 36933
Giải nhất 58068 59352 86591
Đặc biệt 124399 526934 031619

Lô tô TP.HCM Thứ 2, 29/05/2023

Đầu Lô Tô
0 03
1 16, 10, 17, 12
2 22, 27
3 -
4 46
5 51, 53, 50
6 68
7 76
8 80, 89
9 99, 90, 90

Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 29/05/2023

Đầu Lô Tô
0 00, 00
1 13, 11, 15
2 22, 20
3 34
4 44, 41
5 52, 56
6 65, 69
7 -
8 88, 81
9 94, 98

Lô tô Cà Mau Thứ 2, 29/05/2023

Đầu Lô Tô
0 03, 02, 04
1 19, 19, 19
2 22, 26
3 33, 35, 32
4 46, 45
5 -
6 -
7 -
8 88, 88
9 91, 99, 99
Giải TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
G.8 34 77 66
Giải bảy 678 448 004
Giải sáu 8750 4913 1502 5085 0501 1156 2973 1794 0863
Giải năm 8154 9096 9983
Giải tư 04335 96482 17857 69373 48065 15443 90554 85181 45219 64727 53849 07680 05839 29596 84072 55612 62368 57886 86818 43472 55197
Giải ba 57542 10898 34943 23912 95427 89892
Giải nhì 67849 60589 68777
Giải nhất 71714 80542 96024
Đặc biệt 940078 817013 443616

Lô tô TP.HCM Thứ 2, 22/05/2023

Đầu Lô Tô
0 02
1 14, 13
2 -
3 35, 34
4 49, 42, 43
5 57, 54, 54, 50
6 65
7 78, 73, 78
8 82
9 98

Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 22/05/2023

Đầu Lô Tô
0 01
1 13, 12, 19
2 27
3 39
4 42, 43, 49, 48
5 56
6 -
7 77
8 89, 81, 80, 85
9 96, 96

Lô tô Cà Mau Thứ 2, 22/05/2023

Đầu Lô Tô
0 04
1 16, 12, 18
2 24, 27
3 -
4 -
5 -
6 68, 63, 66
7 77, 72, 72, 73
8 86, 83
9 92, 97, 94
Giải TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
G.8 81 33 85
Giải bảy 314 492 190
Giải sáu 1166 3706 6901 8252 4026 7703 9251 5990 4603
Giải năm 3434 8213 2830
Giải tư 24648 55019 29755 76145 18552 65173 10335 09967 83497 45601 21731 38882 05326 44130 22198 02903 62779 62381 49957 57880 03827
Giải ba 17355 91438 99756 50426 19339 55486
Giải nhì 80802 64754 88067
Giải nhất 56292 96610 01002
Đặc biệt 054090 823050 762245

Lô tô TP.HCM Thứ 2, 15/05/2023

Đầu Lô Tô
0 02, 06, 01
1 19, 14
2 -
3 38, 35, 34
4 48, 45
5 55, 55, 52
6 66
7 73
8 81
9 90, 92

Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 15/05/2023

Đầu Lô Tô
0 01, 03
1 10, 13
2 26, 26, 26
3 31, 30, 33
4 -
5 50, 54, 56, 52
6 67
7 -
8 82
9 97, 92

Lô tô Cà Mau Thứ 2, 15/05/2023

Đầu Lô Tô
0 02, 03, 03
1 -
2 27
3 39, 30
4 45
5 57, 51
6 67
7 79
8 86, 81, 80, 85
9 98, 90, 90
Giải TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
G.8 33 03 89
Giải bảy 214 267 678
Giải sáu 0745 6624 9846 0890 0080 5134 1322 7615 2225
Giải năm 4615 7160 1898
Giải tư 27323 01912 45702 79912 30681 94109 59890 79577 09104 65394 03438 77266 66973 38386 67572 36211 94495 41929 71794 19740 37297
Giải ba 55907 49526 21231 19572 67297 67474
Giải nhì 72503 60450 51687
Giải nhất 12451 11258 49590
Đặc biệt 127663 637269 256412

Lô tô TP.HCM Thứ 2, 08/05/2023

Đầu Lô Tô
0 03, 07, 02, 09
1 12, 12, 15, 14
2 26, 23, 24
3 33
4 45, 46
5 51
6 63
7 -
8 81
9 90

Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 08/05/2023

Đầu Lô Tô
0 04, 03
1 -
2 -
3 31, 38, 34
4 -
5 58, 50
6 69, 66, 60, 67
7 72, 77, 73
8 86, 80
9 94, 90

Lô tô Cà Mau Thứ 2, 08/05/2023

Đầu Lô Tô
0 -
1 12, 11, 15
2 29, 22, 25
3 -
4 40
5 -
6 -
7 74, 72, 78
8 87, 89
9 90, 97, 95, 94, 97, 98
Giải TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
G.8 62 18 12
Giải bảy 071 525 192
Giải sáu 6531 5382 5585 6669 7310 8360 2043 2956 1762
Giải năm 5966 8757 8293
Giải tư 84057 72427 79783 51060 82418 34708 09510 08988 80427 89808 24749 67331 53515 51345 37934 22802 74302 01444 30730 07240 25581
Giải ba 15556 28509 37824 63558 28547 05361
Giải nhì 90121 83732 73938
Giải nhất 27778 77102 39065
Đặc biệt 109127 397597 972947

Lô tô TP.HCM Thứ 2, 01/05/2023

Đầu Lô Tô
0 09, 08
1 18, 10
2 27, 21, 27
3 31
4 -
5 56, 57
6 60, 66, 62
7 78, 71
8 83, 82, 85
9 -

Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 01/05/2023

Đầu Lô Tô
0 02, 08
1 15, 10, 18
2 24, 27, 25
3 32, 31
4 49, 45
5 58, 57
6 69, 60
7 -
8 88
9 97

Lô tô Cà Mau Thứ 2, 01/05/2023

Đầu Lô Tô
0 02, 02
1 12
2 -
3 38, 34, 30
4 47, 47, 44, 40, 43
5 56
6 65, 61, 62
7 -
8 81
9 93, 92
Giải TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
G.8 44 87 59
Giải bảy 126 727 915
Giải sáu 5549 5495 3306 8853 4404 7852 9513 5132 1148
Giải năm 4052 8586 7405
Giải tư 57937 29742 47636 24830 55989 12784 04115 85909 80181 79783 10648 04815 64180 69455 05536 77969 29240 46432 59254 49084 98232
Giải ba 67374 60126 54089 65129 42871 01243
Giải nhì 80521 66122 46373
Giải nhất 97773 64748 80464
Đặc biệt 228827 102237 963087

Lô tô TP.HCM Thứ 2, 24/04/2023

Đầu Lô Tô
0 06
1 15
2 27, 21, 26, 26
3 37, 36, 30
4 42, 49, 44
5 52
6 -
7 73, 74
8 89, 84
9 95

Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 24/04/2023

Đầu Lô Tô
0 09, 04
1 15
2 22, 29, 27
3 37
4 48, 48
5 55, 53, 52
6 -
7 -
8 89, 81, 83, 80, 86, 87
9 -

Lô tô Cà Mau Thứ 2, 24/04/2023

Đầu Lô Tô
0 05
1 13, 15
2 -
3 36, 32, 32, 32
4 43, 40, 48
5 54, 59
6 64, 69
7 73, 71
8 87, 84
9 -

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Nam (XSMN)

XSMN hàng ngày do các Công ty xổ số kiến thiết ở miền Nam tổ chức mở quay thưởng, được chúng tôi cập nhật trực tiếp sau từng giải quay. Các bạn có thể theo dõi, xem trực tiếp kết quả, thống kê, dò xổ số đài miền Nam hôm nay trên website trong khoảng thời gian từ 16h10p - 16h30p. Kết quả quay thưởng xổ số miền Nam mới nhất được update trực tiếp lên website để mọi người tiện theo dõi.

  1. Lịch mở thưởng
  2. Cơ cấu giải thưởng
    • Vé số truyền thống miền Nam phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
    • Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
    • Kết quả xổ số miền Nam có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
Giải thưởng Tiền thưởng (VNĐ) Trùng Số lượng giải thưởng
Giải ĐB 2.000.000.000 6 số 01
Giải Nhất 30.000.000 5 số 10
Giải Nhì 15.000.000 5 số 10
Giải Ba 10.000.000 5 số 20
Giải Tư 3.000.000 5 số 70
Giải Năm 1.000.000 4 số 100
Giải Sáu 400.000 4 số 300
Giải Bảy 200.000 3 số 1.000
Giải Tám 100.000 2 số 10.000

Xem thêm kết quả xổ số trực tiếp 3 miền Bắc, Trung, Nam hôm nay, hôm qua, tuần này, tuần trước tại đây: Xo so

Chúc các bạn chơi xổ số may mắn và trúng lớn!

Từ khóa tìm kiếm: XSMN Thu 2, SXMN Thu 2, XSMN T2, KQXSMN Thu 2, XSMN Thu 2 Hang Tuan,xổ số miền Nam Thứ 2