XSMN Thứ 3 - Xổ số miền Nam Thứ 3 hàng tuần - SXMN Thu 3

Giải Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G.8 03 32 93
Giải bảy 443 278 056
Giải sáu 7051 3748 4932 0423 1312 9175 4659 1303 5350
Giải năm 7057 9322 6359
Giải tư 91989 93667 05913 47224 77669 09379 80866 06210 77234 06123 43599 57816 43398 86714 67352 02081 40422 45675 60768 18371 07372
Giải ba 56854 60438 05909 04851 42520 37239
Giải nhì 06961 17445 92096
Giải nhất 65586 69008 43862
Đặc biệt 267164 264625 369728

Lô tô Bến Tre Thứ 3, 06/06/2023

Đầu Lô Tô
0 03
1 13
2 24
3 38, 32
4 48, 43
5 54, 57, 51
6 64, 61, 67, 69, 66
7 79
8 86, 89
9 -

Lô tô Vũng Tàu Thứ 3, 06/06/2023

Đầu Lô Tô
0 08, 09
1 10, 16, 14, 12
2 25, 23, 22, 23
3 34, 32
4 45
5 51
6 -
7 75, 78
8 -
9 99, 98

Lô tô Bạc Liêu Thứ 3, 06/06/2023

Đầu Lô Tô
0 03
1 -
2 28, 20, 22
3 39
4 -
5 52, 59, 59, 50, 56
6 62, 68
7 75, 71, 72
8 81
9 96, 93
Giải Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G.8 70 76 29
Giải bảy 237 775 585
Giải sáu 7954 6999 0586 6752 7899 2193 1592 1302 6978
Giải năm 1348 2455 0152
Giải tư 62453 90186 14840 45345 17115 66409 04502 51919 05671 69912 57800 71006 39929 60165 07583 38824 33135 91264 26174 91803 31739
Giải ba 94442 87102 81765 06321 84864 06013
Giải nhì 47014 51890 97390
Giải nhất 31195 29032 74242
Đặc biệt 263248 183144 962882

Lô tô Bến Tre Thứ 3, 30/05/2023

Đầu Lô Tô
0 02, 09, 02
1 14, 15
2 -
3 37
4 48, 42, 40, 45, 48
5 53, 54
6 -
7 70
8 86, 86
9 95, 99

Lô tô Vũng Tàu Thứ 3, 30/05/2023

Đầu Lô Tô
0 00, 06
1 19, 12
2 21, 29
3 32
4 44
5 55, 52
6 65, 65
7 71, 75, 76
8 -
9 90, 99, 93

Lô tô Bạc Liêu Thứ 3, 30/05/2023

Đầu Lô Tô
0 03, 02
1 13
2 24, 29
3 35, 39
4 42
5 52
6 64, 64
7 74, 78
8 82, 83, 85
9 90, 92
Giải Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G.8 18 36 11
Giải bảy 104 338 008
Giải sáu 7995 3127 7820 5497 1261 0595 4988 4080 4395
Giải năm 0372 6413 8014
Giải tư 80394 34190 78305 47310 18683 10395 97852 99833 87748 60004 01142 06627 70878 91187 39079 71275 73941 62004 78557 23365 63773
Giải ba 30872 34039 60047 43859 31955 93242
Giải nhì 75364 37550 05860
Giải nhất 01834 66112 57715
Đặc biệt 176224 139573 386018

Lô tô Bến Tre Thứ 3, 23/05/2023

Đầu Lô Tô
0 05, 04
1 10, 18
2 24, 27, 20
3 34, 39
4 -
5 52
6 64
7 72, 72
8 83
9 94, 90, 95, 95

Lô tô Vũng Tàu Thứ 3, 23/05/2023

Đầu Lô Tô
0 04
1 12, 13
2 27
3 33, 38, 36
4 47, 48, 42
5 50, 59
6 61
7 73, 78
8 87
9 97, 95

Lô tô Bạc Liêu Thứ 3, 23/05/2023

Đầu Lô Tô
0 04, 08
1 18, 15, 14, 11
2 -
3 -
4 42, 41
5 55, 57
6 60, 65
7 79, 75, 73
8 88, 80
9 95
Giải Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G.8 88 03 07
Giải bảy 493 426 976
Giải sáu 5070 8116 1159 5972 1169 4275 6059 7144 7648
Giải năm 1737 6668 3146
Giải tư 40270 61004 57963 61808 03915 05072 87371 31832 35044 08241 78462 80474 59548 90268 05131 98740 93338 49872 17496 69035 81101
Giải ba 07877 43953 35361 09798 33386 77211
Giải nhì 29156 82625 18955
Giải nhất 71813 19782 28867
Đặc biệt 339526 524717 665077

Lô tô Bến Tre Thứ 3, 16/05/2023

Đầu Lô Tô
0 04, 08
1 13, 15, 16
2 26
3 37
4 -
5 56, 53, 59
6 63
7 77, 70, 72, 71, 70
8 88
9 93

Lô tô Vũng Tàu Thứ 3, 16/05/2023

Đầu Lô Tô
0 03
1 17
2 25, 26
3 32
4 44, 41, 48
5 -
6 61, 62, 68, 68, 69
7 74, 72, 75
8 82
9 98

Lô tô Bạc Liêu Thứ 3, 16/05/2023

Đầu Lô Tô
0 01, 07
1 11
2 -
3 31, 38, 35
4 40, 46, 44, 48
5 55, 59
6 67
7 77, 72, 76
8 86
9 96
Giải Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G.8 09 14 01
Giải bảy 479 629 079
Giải sáu 8146 8984 3255 0735 9601 4816 3889 1726 2425
Giải năm 8468 6353 0872
Giải tư 53156 88722 59076 95228 57956 05408 17398 61164 79541 79017 91668 00865 94187 70714 12805 49089 11061 34665 15861 82683 89139
Giải ba 66044 55461 85567 29622 20660 33156
Giải nhì 31620 73886 24286
Giải nhất 38831 72610 65607
Đặc biệt 006150 295200 026755

Lô tô Bến Tre Thứ 3, 09/05/2023

Đầu Lô Tô
0 08, 09
1 -
2 20, 22, 28
3 31
4 44, 46
5 50, 56, 56, 55
6 61, 68
7 76, 79
8 84
9 98

Lô tô Vũng Tàu Thứ 3, 09/05/2023

Đầu Lô Tô
0 00, 01
1 10, 17, 14, 16, 14
2 22, 29
3 35
4 41
5 53
6 67, 64, 68, 65
7 -
8 86, 87
9 -

Lô tô Bạc Liêu Thứ 3, 09/05/2023

Đầu Lô Tô
0 07, 05, 01
1 -
2 26, 25
3 39
4 -
5 55, 56
6 60, 61, 65, 61
7 72, 79
8 86, 89, 83, 89
9 -
Giải Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G.8 90 01 76
Giải bảy 249 068 605
Giải sáu 2481 8251 7746 1614 9555 4856 5301 0993 5374
Giải năm 4998 4531 2797
Giải tư 41555 64309 34268 63315 87134 38908 71360 80699 82764 54014 19006 26932 11625 54532 84898 43187 44613 79138 60257 54382 49388
Giải ba 16706 53974 66565 18506 46272 21997
Giải nhì 24176 82382 01554
Giải nhất 17735 57609 34450
Đặc biệt 479876 751687 692341

Lô tô Bến Tre Thứ 3, 02/05/2023

Đầu Lô Tô
0 06, 09, 08
1 15
2 -
3 35, 34
4 46, 49
5 55, 51
6 68, 60
7 76, 76, 74
8 81
9 98, 90

Lô tô Vũng Tàu Thứ 3, 02/05/2023

Đầu Lô Tô
0 09, 06, 06, 01
1 14, 14
2 25
3 32, 32, 31
4 -
5 55, 56
6 65, 64, 68
7 -
8 87, 82
9 99

Lô tô Bạc Liêu Thứ 3, 02/05/2023

Đầu Lô Tô
0 01, 05
1 13
2 -
3 38
4 41
5 50, 54, 57
6 -
7 72, 74, 76
8 87, 82, 88
9 97, 98, 97, 93
Giải Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G.8 86 71 66
Giải bảy 139 365 948
Giải sáu 6170 9035 0849 7717 9481 5154 8830 6230 3996
Giải năm 4735 7109 1693
Giải tư 85295 69765 96154 36433 46135 03773 40091 63716 89865 80169 51163 16722 74725 38010 64593 96971 91126 09540 38109 94166 97448
Giải ba 64281 92063 58707 31727 39043 91252
Giải nhì 37057 99105 07976
Giải nhất 70727 99880 41793
Đặc biệt 954389 641062 865922

Lô tô Bến Tre Thứ 3, 25/04/2023

Đầu Lô Tô
0 -
1 -
2 27
3 33, 35, 35, 35, 39
4 49
5 57, 54
6 63, 65
7 73, 70
8 89, 81, 86
9 95, 91

Lô tô Vũng Tàu Thứ 3, 25/04/2023

Đầu Lô Tô
0 05, 07, 09
1 16, 10, 17
2 27, 22, 25
3 -
4 -
5 54
6 62, 65, 69, 63, 65
7 71
8 80, 81
9 -

Lô tô Bạc Liêu Thứ 3, 25/04/2023

Đầu Lô Tô
0 09
1 -
2 22, 26
3 30, 30
4 43, 40, 48, 48
5 52
6 66, 66
7 76, 71
8 -
9 93, 93, 93, 96

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Nam (XSMN)

XSMN hàng ngày do các Công ty xổ số kiến thiết ở miền Nam tổ chức mở quay thưởng, được chúng tôi cập nhật trực tiếp sau từng giải quay. Các bạn có thể theo dõi, xem trực tiếp kết quả, thống kê, dò xổ số đài miền Nam hôm nay trên website trong khoảng thời gian từ 16h10p - 16h30p. Kết quả quay thưởng xổ số miền Nam mới nhất được update trực tiếp lên website để mọi người tiện theo dõi.

  1. Lịch mở thưởng
  2. Cơ cấu giải thưởng
    • Vé số truyền thống miền Nam phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
    • Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
    • Kết quả xổ số miền Nam có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
Giải thưởng Tiền thưởng (VNĐ) Trùng Số lượng giải thưởng
Giải ĐB 2.000.000.000 6 số 01
Giải Nhất 30.000.000 5 số 10
Giải Nhì 15.000.000 5 số 10
Giải Ba 10.000.000 5 số 20
Giải Tư 3.000.000 5 số 70
Giải Năm 1.000.000 4 số 100
Giải Sáu 400.000 4 số 300
Giải Bảy 200.000 3 số 1.000
Giải Tám 100.000 2 số 10.000

Xem thêm kết quả xổ số trực tiếp 3 miền Bắc, Trung, Nam hôm nay, hôm qua, tuần này, tuần trước tại đây: Xo so

Chúc các bạn chơi xổ số may mắn và trúng lớn!

Từ khóa tìm kiếm: XSMN Thu 3, SXMN Thu 3, XSMN T3, KQXSMN Thu 3, XSMN Thu 3 Hang Tuan,xổ số miền Nam Thứ 3