XSMN Thứ 3 - Xổ số miền Nam Thứ 3 hàng tuần - SXMN Thu 3

Giải Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G.8 38 12 79
Giải bảy 429 681 762
Giải sáu 7765 5098 7390 4409 2363 8962 0772 0671 0899
Giải năm 6073 4549 5478
Giải tư 66115 17862 13195 69122 63078 57009 49119 55361 36357 45001 74609 74031 63124 78477 00024 61818 50809 51295 15641 31896 17420
Giải ba 58734 61746 64475 58055 92687 40556
Giải nhì 23548 45999 46410
Giải nhất 90397 01558 87280
Đặc biệt 598862 566289 003053

Lô tô Bến Tre Thứ 3, 31/01/2023

Đầu Lô Tô
0 09
1 15, 19
2 22, 29
3 34, 38
4 48, 46
5 -
6 62, 62, 65
7 78, 73
8 -
9 97, 95, 98, 90

Lô tô Vũng Tàu Thứ 3, 31/01/2023

Đầu Lô Tô
0 01, 09, 09
1 12
2 24
3 31
4 49
5 58, 55, 57
6 61, 63, 62
7 75, 77
8 89, 81
9 99

Lô tô Bạc Liêu Thứ 3, 31/01/2023

Đầu Lô Tô
0 09
1 10, 18
2 24, 20
3 -
4 41
5 53, 56
6 62
7 78, 72, 71, 79
8 80, 87
9 95, 96, 99
Giải Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G.8 40 75 71
Giải bảy 980 860 977
Giải sáu 1438 1790 2135 2172 2192 5865 1769 1374 4077
Giải năm 7863 3128 6487
Giải tư 95787 85813 83952 60753 10150 31917 61930 51519 31563 75937 91419 35746 61849 04195 91661 13194 48498 35138 27037 64713 42772
Giải ba 08989 24510 53530 59288 97224 97921
Giải nhì 68746 56839 40848
Giải nhất 19888 50420 42081
Đặc biệt 831255 790795 368280

Lô tô Bến Tre Thứ 3, 24/01/2023

Đầu Lô Tô
0 -
1 10, 13, 17
2 -
3 30, 38, 35
4 46, 40
5 55, 52, 53, 50
6 63
7 -
8 88, 89, 87, 80
9 90

Lô tô Vũng Tàu Thứ 3, 24/01/2023

Đầu Lô Tô
0 -
1 19, 19
2 20, 28
3 39, 30, 37
4 46, 49
5 -
6 63, 65, 60
7 72, 75
8 88
9 95, 95, 92

Lô tô Bạc Liêu Thứ 3, 24/01/2023

Đầu Lô Tô
0 -
1 13
2 24, 21
3 38, 37
4 48
5 -
6 61, 69
7 72, 74, 77, 77, 71
8 80, 81, 87
9 94, 98
Giải Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G.8 85 83 97
Giải bảy 566 213 479
Giải sáu 0232 8908 3577 4613 3754 7479 1348 4390 9999
Giải năm 3530 6487 8976
Giải tư 45416 81818 66990 44330 63109 70247 54414 01806 10709 71620 97551 97295 39141 02265 60367 10096 52374 59835 06330 45777 34537
Giải ba 10925 59433 29637 94124 89076 61180
Giải nhì 06292 39555 59798
Giải nhất 69119 90950 85446
Đặc biệt 893450 171253 364533

Lô tô Bến Tre Thứ 3, 17/01/2023

Đầu Lô Tô
0 09, 08
1 19, 16, 18, 14
2 25
3 33, 30, 30, 32
4 47
5 50
6 66
7 77
8 85
9 92, 90

Lô tô Vũng Tàu Thứ 3, 17/01/2023

Đầu Lô Tô
0 06, 09
1 13, 13
2 24, 20
3 37
4 41
5 53, 50, 55, 51, 54
6 65
7 79
8 87, 83
9 95

Lô tô Bạc Liêu Thứ 3, 17/01/2023

Đầu Lô Tô
0 -
1 -
2 -
3 33, 35, 30, 37
4 46, 48
5 -
6 67
7 76, 74, 77, 76, 79
8 80
9 98, 96, 90, 99, 97
Giải Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G.8 27 48 07
Giải bảy 387 626 215
Giải sáu 9093 2536 7257 5027 7968 9860 7434 0142 1830
Giải năm 3097 0376 6478
Giải tư 66146 41939 99724 41577 15499 16073 64927 93217 72750 60138 89205 28973 63780 77437 32600 94798 01886 81402 18490 59247 02387
Giải ba 08277 16083 02246 43830 50121 66796
Giải nhì 56422 37138 76707
Giải nhất 64246 59176 27884
Đặc biệt 409362 686404 978673

Lô tô Bến Tre Thứ 3, 10/01/2023

Đầu Lô Tô
0 -
1 -
2 22, 24, 27, 27
3 39, 36
4 46, 46
5 57
6 62
7 77, 77, 73
8 83, 87
9 99, 97, 93

Lô tô Vũng Tàu Thứ 3, 10/01/2023

Đầu Lô Tô
0 04, 05
1 17
2 27, 26
3 38, 30, 38, 37
4 46, 48
5 50
6 68, 60
7 76, 73, 76
8 80
9 -

Lô tô Bạc Liêu Thứ 3, 10/01/2023

Đầu Lô Tô
0 07, 00, 02, 07
1 15
2 21
3 34, 30
4 47, 42
5 -
6 -
7 73, 78
8 84, 86, 87
9 96, 98, 90
Giải Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G.8 08 93 41
Giải bảy 422 108 180
Giải sáu 7063 3412 8728 1826 9908 2235 2482 3860 2674
Giải năm 9619 6489 9985
Giải tư 39124 55536 60411 60907 83225 04163 56326 85641 55685 77578 03739 01920 74957 64331 20214 43073 89851 58910 32376 11950 02388
Giải ba 04044 72042 53875 78573 28564 93789
Giải nhì 40483 47240 49082
Giải nhất 05222 33388 37749
Đặc biệt 144979 045594 558222

Lô tô Bến Tre Thứ 3, 03/01/2023

Đầu Lô Tô
0 07, 08
1 11, 19, 12
2 22, 24, 25, 26, 28, 22
3 36
4 44, 42
5 -
6 63, 63
7 79
8 83
9 -

Lô tô Vũng Tàu Thứ 3, 03/01/2023

Đầu Lô Tô
0 08, 08
1 -
2 20, 26
3 39, 31, 35
4 40, 41
5 57
6 -
7 75, 73, 78
8 88, 85, 89
9 94, 93

Lô tô Bạc Liêu Thứ 3, 03/01/2023

Đầu Lô Tô
0 -
1 14, 10
2 22
3 -
4 49, 41
5 51, 50
6 64, 60
7 73, 76, 74
8 82, 89, 88, 85, 82, 80
9 -
Giải Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G.8 55 79 42
Giải bảy 006 894 755
Giải sáu 5881 5421 0785 3074 0470 6500 8632 9975 8472
Giải năm 9573 5577 9205
Giải tư 58717 60388 84404 75203 79390 50035 58504 60149 70425 20210 11822 78795 96756 97184 68231 42531 28767 72661 27868 82769 50527
Giải ba 43380 74731 19529 05841 05002 59996
Giải nhì 10955 87381 53255
Giải nhất 84388 15789 69377
Đặc biệt 505483 422978 114282

Lô tô Bến Tre Thứ 3, 27/12/2022

Đầu Lô Tô
0 04, 03, 04, 06
1 17
2 21
3 31, 35
4 -
5 55, 55
6 -
7 73
8 83, 88, 80, 88, 81, 85
9 90

Lô tô Vũng Tàu Thứ 3, 27/12/2022

Đầu Lô Tô
0 00
1 10
2 29, 25, 22
3 -
4 41, 49
5 56
6 -
7 78, 77, 74, 70, 79
8 89, 81, 84
9 95, 94

Lô tô Bạc Liêu Thứ 3, 27/12/2022

Đầu Lô Tô
0 02, 05
1 -
2 27
3 31, 31, 32
4 42
5 55, 55
6 67, 61, 68, 69
7 77, 75, 72
8 82
9 96
Giải Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G.8 24 28 85
Giải bảy 019 012 105
Giải sáu 3117 5077 6851 5705 1397 1731 7494 3702 8263
Giải năm 7154 5139 7050
Giải tư 03930 37795 18709 99945 69559 19171 97196 56325 07288 55741 56866 04063 79669 80819 95783 88028 29213 18210 32449 68618 87734
Giải ba 56597 70773 42785 08306 03875 28125
Giải nhì 98831 17161 01840
Giải nhất 65478 26717 72529
Đặc biệt 980345 310867 318292

Lô tô Bến Tre Thứ 3, 20/12/2022

Đầu Lô Tô
0 09
1 17, 19
2 24
3 31, 30
4 45, 45
5 59, 54, 51
6 -
7 78, 73, 71, 77
8 -
9 97, 95, 96

Lô tô Vũng Tàu Thứ 3, 20/12/2022

Đầu Lô Tô
0 06, 05
1 17, 19, 12
2 25, 28
3 39, 31
4 41
5 -
6 67, 61, 66, 63, 69
7 -
8 85, 88
9 97

Lô tô Bạc Liêu Thứ 3, 20/12/2022

Đầu Lô Tô
0 02, 05
1 13, 10, 18
2 29, 25, 28
3 34
4 40, 49
5 50
6 63
7 75
8 83, 85
9 92, 94

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Nam (XSMN)

XSMN hàng ngày do các Công ty xổ số kiến thiết ở miền Nam tổ chức mở quay thưởng, được chúng tôi cập nhật trực tiếp sau từng giải quay. Các bạn có thể theo dõi, xem trực tiếp kết quả, thống kê, dò xổ số đài miền Nam hôm nay trên website trong khoảng thời gian từ 16h10p - 16h30p. Kết quả quay thưởng xổ số miền Nam mới nhất được update trực tiếp lên website để mọi người tiện theo dõi.

  1. Lịch mở thưởng
  2. Cơ cấu giải thưởng
    • Vé số truyền thống miền Nam phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
    • Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
    • Kết quả xổ số miền Nam có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
Giải thưởng Tiền thưởng (VNĐ) Trùng Số lượng giải thưởng
Giải ĐB 2.000.000.000 6 số 01
Giải Nhất 30.000.000 5 số 10
Giải Nhì 15.000.000 5 số 10
Giải Ba 10.000.000 5 số 20
Giải Tư 3.000.000 5 số 70
Giải Năm 1.000.000 4 số 100
Giải Sáu 400.000 4 số 300
Giải Bảy 200.000 3 số 1.000
Giải Tám 100.000 2 số 10.000

Xem thêm kết quả xổ số trực tiếp 3 miền Bắc, Trung, Nam hôm nay, hôm qua, tuần này, tuần trước tại đây: Xo so

Chúc các bạn chơi xổ số may mắn và trúng lớn!

Từ khóa tìm kiếm: XSMN Thu 3, SXMN Thu 3, XSMN T3, KQXSMN Thu 3, XSMN Thu 3 Hang Tuan,xổ số miền Nam Thứ 3