XSMN Thứ 3 - Xổ số miền Nam Thứ 3 hàng tuần - SXMN Thu 3

Giải Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G.8 05 55 91
Giải bảy 252 376 850
Giải sáu 8951 0021 1918 6314 9399 7271 8671 5422 4732
Giải năm 4251 2070 7954
Giải tư 34155 84962 79644 43649 44365 87918 08894 35729 49436 36546 95389 09825 61556 66006 80485 14605 47823 62318 16723 76879 46406
Giải ba 93774 60045 91490 05750 43590 84746
Giải nhì 44422 41682 54116
Giải nhất 08490 69404 33531
Đặc biệt 467228 507876 552155

Lô tô Bến Tre Thứ 3, 28/11/2023

Đầu Lô Tô
0 05
1 18, 18
2 28, 22, 21
3 -
4 45, 44, 49
5 55, 51, 51, 52
6 62, 65
7 74
8 -
9 90, 94

Lô tô Vũng Tàu Thứ 3, 28/11/2023

Đầu Lô Tô
0 04, 06
1 14
2 29, 25
3 36
4 46
5 50, 56, 55
6 -
7 76, 70, 71, 76
8 82, 89
9 90, 99

Lô tô Bạc Liêu Thứ 3, 28/11/2023

Đầu Lô Tô
0 05, 06
1 16, 18
2 23, 23, 22
3 31, 32
4 46
5 55, 54, 50
6 -
7 79, 71
8 85
9 90, 91
Giải Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G.8 38 41 34
Giải bảy 781 619 398
Giải sáu 3068 9853 7085 6318 3540 4192 7360 1802 7097
Giải năm 4243 3759 1536
Giải tư 47215 64080 69561 49246 51792 37691 96774 11827 47396 38334 21668 06461 84644 74005 28777 39401 25397 92542 80840 87671 72277
Giải ba 94572 67915 12995 01038 23313 55070
Giải nhì 70040 94154 31245
Giải nhất 43118 23491 96638
Đặc biệt 954344 959823 378081

Lô tô Bến Tre Thứ 3, 21/11/2023

Đầu Lô Tô
0 -
1 18, 15, 15
2 -
3 38
4 44, 40, 46, 43
5 53
6 61, 68
7 72, 74
8 80, 85, 81
9 92, 91

Lô tô Vũng Tàu Thứ 3, 21/11/2023

Đầu Lô Tô
0 05
1 18, 19
2 23, 27
3 38, 34
4 44, 40, 41
5 54, 59
6 68, 61
7 -
8 -
9 91, 95, 96, 92

Lô tô Bạc Liêu Thứ 3, 21/11/2023

Đầu Lô Tô
0 01, 02
1 13
2 -
3 38, 36, 34
4 45, 42, 40
5 -
6 60
7 70, 77, 71, 77
8 81
9 97, 97, 98
Giải Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G.8 70 88 37
Giải bảy 507 169 379
Giải sáu 0850 7495 5471 0592 5651 6101 5912 6901 6031
Giải năm 6138 4486 6940
Giải tư 16742 86296 50535 96611 92416 15513 41797 95185 14300 09863 84427 69063 90376 52342 24170 61313 20002 66573 12670 47876 82469
Giải ba 50455 53479 31688 88844 33573 24739
Giải nhì 62541 74147 23903
Giải nhất 79191 14616 76331
Đặc biệt 205547 629780 630229

Lô tô Bến Tre Thứ 3, 14/11/2023

Đầu Lô Tô
0 07
1 11, 16, 13
2 -
3 35, 38
4 47, 41, 42
5 55, 50
6 -
7 79, 71, 70
8 -
9 91, 96, 97, 95

Lô tô Vũng Tàu Thứ 3, 14/11/2023

Đầu Lô Tô
0 00, 01
1 16
2 27
3 -
4 47, 44, 42
5 51
6 63, 63, 69
7 76
8 80, 88, 85, 86, 88
9 92

Lô tô Bạc Liêu Thứ 3, 14/11/2023

Đầu Lô Tô
0 03, 02, 01
1 13, 12
2 29
3 31, 39, 31, 37
4 40
5 -
6 69
7 73, 70, 73, 70, 76, 79
8 -
9 -
Giải Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G.8 20 43 06
Giải bảy 223 459 250
Giải sáu 3663 3799 3287 1838 6264 8801 8575 3170 7823
Giải năm 9799 6078 7300
Giải tư 37448 63288 16282 79508 65861 65643 49277 16939 52606 83654 86663 20339 19563 45554 97305 10705 69130 85494 07817 45798 99757
Giải ba 79186 58892 67761 78764 55405 51602
Giải nhì 14027 40700 56476
Giải nhất 06320 55254 12569
Đặc biệt 197343 827561 003028

Lô tô Bến Tre Thứ 3, 07/11/2023

Đầu Lô Tô
0 08
1 -
2 20, 27, 23, 20
3 -
4 43, 48, 43
5 -
6 61, 63
7 77
8 86, 88, 82, 87
9 92, 99, 99

Lô tô Vũng Tàu Thứ 3, 07/11/2023

Đầu Lô Tô
0 00, 06, 01
1 -
2 -
3 39, 39, 38
4 43
5 54, 54, 54, 59
6 61, 61, 64, 63, 63, 64
7 78
8 -
9 -

Lô tô Bạc Liêu Thứ 3, 07/11/2023

Đầu Lô Tô
0 05, 02, 05, 05, 00, 06
1 17
2 28, 23
3 30
4 -
5 57, 50
6 69
7 76, 75, 70
8 -
9 94, 98
Giải Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G.8 69 51 23
Giải bảy 801 583 011
Giải sáu 2540 3319 0006 3212 6184 9173 3260 1189 6487
Giải năm 0840 1089 4998
Giải tư 05368 70948 97620 20580 77890 43573 87272 71856 83031 11621 24642 96991 27911 32045 90133 56882 92304 37469 71648 96324 86874
Giải ba 37551 86679 53942 41119 66956 96659
Giải nhì 95811 29421 36175
Giải nhất 25393 19449 83899
Đặc biệt 728351 508148 428867

Lô tô Bến Tre Thứ 3, 31/10/2023

Đầu Lô Tô
0 06, 01
1 11, 19
2 20
3 -
4 48, 40, 40
5 51, 51
6 68, 69
7 79, 73, 72
8 80
9 93, 90

Lô tô Vũng Tàu Thứ 3, 31/10/2023

Đầu Lô Tô
0 -
1 19, 11, 12
2 21, 21
3 31
4 48, 49, 42, 42, 45
5 56, 51
6 -
7 73
8 89, 84, 83
9 91

Lô tô Bạc Liêu Thứ 3, 31/10/2023

Đầu Lô Tô
0 04
1 11
2 24, 23
3 33
4 48
5 56, 59
6 67, 69, 60
7 75, 74
8 82, 89, 87
9 99, 98
Giải Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G.8 37 10 73
Giải bảy 452 678 732
Giải sáu 1789 4063 2084 4796 4478 3995 7968 1541 7028
Giải năm 0783 2547 5850
Giải tư 59695 90832 88235 46076 50522 46677 73029 19688 05164 96339 52057 03823 35166 54695 84216 63215 50263 46576 65901 71032 17440
Giải ba 33221 97624 01698 52493 54807 86004
Giải nhì 57896 05400 22202
Giải nhất 71783 80395 91122
Đặc biệt 645938 625649 477461

Lô tô Bến Tre Thứ 3, 24/10/2023

Đầu Lô Tô
0 -
1 -
2 21, 24, 22, 29
3 38, 32, 35, 37
4 -
5 52
6 63
7 76, 77
8 83, 83, 89, 84
9 96, 95

Lô tô Vũng Tàu Thứ 3, 24/10/2023

Đầu Lô Tô
0 00
1 10
2 23
3 39
4 49, 47
5 57
6 64, 66
7 78, 78
8 88
9 95, 98, 93, 95, 96, 95

Lô tô Bạc Liêu Thứ 3, 24/10/2023

Đầu Lô Tô
0 02, 07, 04, 01
1 16, 15
2 22, 28
3 32, 32
4 40, 41
5 50
6 61, 63, 68
7 76, 73
8 -
9 -
Giải Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G.8 10 24 92
Giải bảy 911 234 729
Giải sáu 7058 8690 1644 7642 9661 9483 2969 9925 5655
Giải năm 3049 1447 6616
Giải tư 75351 61757 86174 77908 92603 80548 89740 81044 48986 97307 96826 53732 12033 36829 45625 56959 21489 40676 49512 87683 12594
Giải ba 16928 91083 73682 54087 00018 56566
Giải nhì 84078 04134 71723
Giải nhất 23351 11779 95746
Đặc biệt 767032 664704 168245

Lô tô Bến Tre Thứ 3, 17/10/2023

Đầu Lô Tô
0 08, 03
1 11, 10
2 28
3 32
4 48, 40, 49, 44
5 51, 51, 57, 58
6 -
7 78, 74
8 83
9 90

Lô tô Vũng Tàu Thứ 3, 17/10/2023

Đầu Lô Tô
0 04, 07
1 -
2 26, 29, 24
3 34, 32, 33, 34
4 44, 47, 42
5 -
6 61
7 79
8 82, 87, 86, 83
9 -

Lô tô Bạc Liêu Thứ 3, 17/10/2023

Đầu Lô Tô
0 -
1 18, 12, 16
2 23, 25, 25, 29
3 -
4 45, 46
5 59, 55
6 66, 69
7 76
8 89, 83
9 94, 92

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Nam (XSMN)

XSMN hàng ngày do các Công ty xổ số kiến thiết ở miền Nam tổ chức mở quay thưởng, được chúng tôi cập nhật trực tiếp sau từng giải quay. Các bạn có thể theo dõi, xem trực tiếp kết quả, thống kê, dò xổ số đài miền Nam hôm nay trên website trong khoảng thời gian từ 16h10p - 16h30p. Kết quả quay thưởng xổ số miền Nam mới nhất được update trực tiếp lên website để mọi người tiện theo dõi.

  1. Lịch mở thưởng
  2. Cơ cấu giải thưởng
    • Vé số truyền thống miền Nam phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
    • Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
    • Kết quả xổ số miền Nam có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
Giải thưởng Tiền thưởng (VNĐ) Trùng Số lượng giải thưởng
Giải ĐB 2.000.000.000 6 số 01
Giải Nhất 30.000.000 5 số 10
Giải Nhì 15.000.000 5 số 10
Giải Ba 10.000.000 5 số 20
Giải Tư 3.000.000 5 số 70
Giải Năm 1.000.000 4 số 100
Giải Sáu 400.000 4 số 300
Giải Bảy 200.000 3 số 1.000
Giải Tám 100.000 2 số 10.000

Xem thêm kết quả xổ số trực tiếp 3 miền Bắc, Trung, Nam hôm nay, hôm qua, tuần này, tuần trước tại đây: Xo so

Chúc các bạn chơi xổ số may mắn và trúng lớn!

Từ khóa tìm kiếm: XSMN Thu 3, SXMN Thu 3, XSMN T3, KQXSMN Thu 3, XSMN Thu 3 Hang Tuan,xổ số miền Nam Thứ 3