XSMN Thứ 4 - Xổ số miền Nam Thứ 4 hàng tuần - SXMN Thu 4

Giải Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8 50 19 56
Giải bảy 492 618 933
Giải sáu 4285 8531 7230 5661 2727 8623 7471 0118 6701
Giải năm 8215 9199 7793
Giải tư 03043 42564 40345 98814 95558 63416 30926 80131 81929 63608 21342 95752 78667 30736 22282 88740 26648 29306 44686 21503 55988
Giải ba 74261 35961 13443 64865 12717 46602
Giải nhì 45983 53551 68864
Giải nhất 93658 14363 53753
Đặc biệt 977881 326237 283959

Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 07/06/2023

Đầu Lô Tô
0 -
1 14, 16, 15
2 26
3 31, 30
4 43, 45
5 58, 58, 50
6 61, 61, 64
7 -
8 81, 83, 85
9 92

Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 07/06/2023

Đầu Lô Tô
0 08
1 18, 19
2 29, 27, 23
3 37, 31, 36
4 43, 42
5 51, 52
6 63, 65, 67, 61
7 -
8 -
9 99

Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 07/06/2023

Đầu Lô Tô
0 02, 06, 03, 01
1 17, 18
2 -
3 33
4 40, 48
5 59, 53, 56
6 64
7 71
8 82, 86, 88
9 93
Giải Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8 82 85 91
Giải bảy 516 243 651
Giải sáu 2249 8239 5416 0118 1711 2344 3044 6803 4086
Giải năm 4805 5906 2187
Giải tư 60520 98371 30494 23903 37145 61470 85227 84300 37786 00830 42863 76077 22590 94878 02979 06496 02309 29585 36834 83878 78623
Giải ba 47617 61289 97874 59859 49510 39535
Giải nhì 56564 24748 99058
Giải nhất 91859 52702 25367
Đặc biệt 776856 290965 839121

Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 31/05/2023

Đầu Lô Tô
0 03, 05
1 17, 16, 16
2 20, 27
3 39
4 45, 49
5 56, 59
6 64
7 71, 70
8 89, 82
9 94

Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 31/05/2023

Đầu Lô Tô
0 02, 00, 06
1 18, 11
2 -
3 30
4 48, 44, 43
5 59
6 65, 63
7 74, 77, 78
8 86, 85
9 90

Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 31/05/2023

Đầu Lô Tô
0 09, 03
1 10
2 21, 23
3 35, 34
4 44
5 58, 51
6 67
7 79, 78
8 85, 87, 86
9 96, 91
Giải Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8 52 21 15
Giải bảy 084 619 998
Giải sáu 5043 1175 6419 1912 2794 4534 5143 8775 6125
Giải năm 9112 7457 1865
Giải tư 61317 03332 87298 25762 81982 01911 14487 97019 85835 49598 87388 80406 08930 34851 88029 28858 91353 92090 39292 81742 05712
Giải ba 78068 88699 84554 36477 57269 85192
Giải nhì 57987 34496 60997
Giải nhất 85772 85428 74053
Đặc biệt 459317 238481 004582

Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 24/05/2023

Đầu Lô Tô
0 -
1 17, 17, 11, 12, 19
2 -
3 32
4 43
5 52
6 68, 62
7 72, 75
8 87, 82, 87, 84
9 99, 98

Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 24/05/2023

Đầu Lô Tô
0 06
1 19, 12, 19
2 28, 21
3 35, 30, 34
4 -
5 54, 51, 57
6 -
7 77
8 81, 88
9 96, 98, 94

Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 24/05/2023

Đầu Lô Tô
0 -
1 12, 15
2 29, 25
3 -
4 42, 43
5 53, 58, 53
6 69, 65
7 75
8 82
9 97, 92, 90, 92, 98
Giải Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8 34 34 21
Giải bảy 615 843 251
Giải sáu 7075 7565 7456 1671 4148 4586 8719 4563 3888
Giải năm 7941 4633 9342
Giải tư 66151 85862 36747 56566 35652 74265 56857 55357 51582 14877 31443 10262 38856 60677 87824 53912 44425 77022 52341 00376 81289
Giải ba 88214 47994 32318 12353 07952 97585
Giải nhì 34278 68088 99979
Giải nhất 08812 22520 78805
Đặc biệt 782638 253231 199323

Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 17/05/2023

Đầu Lô Tô
0 -
1 12, 14, 15
2 -
3 38, 34
4 47, 41
5 51, 52, 57, 56
6 62, 66, 65, 65
7 78, 75
8 -
9 94

Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 17/05/2023

Đầu Lô Tô
0 -
1 18
2 20
3 31, 33, 34
4 43, 48, 43
5 53, 57, 56
6 62
7 77, 77, 71
8 88, 82, 86
9 -

Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 17/05/2023

Đầu Lô Tô
0 05
1 12, 19
2 23, 24, 25, 22, 21
3 -
4 41, 42
5 52, 51
6 63
7 79, 76
8 85, 89, 88
9 -
Giải Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8 13 47 44
Giải bảy 419 001 290
Giải sáu 7213 8571 9616 7808 2201 5746 7340 4538 9469
Giải năm 9629 7713 7611
Giải tư 28228 96325 77205 05621 90607 02956 21886 70686 17294 08140 73338 17639 98994 06013 85622 93560 58810 17744 20087 03472 30674
Giải ba 49204 92316 57732 62308 71183 54497
Giải nhì 91866 71276 69168
Giải nhất 35001 57715 23768
Đặc biệt 005021 128993 383219

Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 10/05/2023

Đầu Lô Tô
0 01, 04, 05, 07
1 16, 13, 16, 19, 13
2 21, 28, 25, 21, 29
3 -
4 -
5 56
6 66
7 71
8 86
9 -

Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 10/05/2023

Đầu Lô Tô
0 08, 08, 01, 01
1 15, 13, 13
2 -
3 32, 38, 39
4 40, 46, 47
5 -
6 -
7 76
8 86
9 93, 94, 94

Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 10/05/2023

Đầu Lô Tô
0 -
1 19, 10, 11
2 22
3 38
4 44, 40, 44
5 -
6 68, 68, 60, 69
7 72, 74
8 83, 87
9 97, 90
Giải Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8 96 29 00
Giải bảy 690 371 144
Giải sáu 4689 9706 5564 1292 5712 0366 2399 3113 7705
Giải năm 8030 4625 2942
Giải tư 32934 19694 02918 81838 43383 95784 92145 49790 93529 05489 04113 14695 91978 54142 07490 84765 48066 63918 02173 56328 35627
Giải ba 48728 85516 69230 56735 85496 17439
Giải nhì 08871 28942 80566
Giải nhất 25357 33671 43375
Đặc biệt 798468 195447 803670

Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 03/05/2023

Đầu Lô Tô
0 06
1 16, 18
2 28
3 34, 38, 30
4 45
5 57
6 68, 64
7 71
8 83, 84, 89
9 94, 90, 96

Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 03/05/2023

Đầu Lô Tô
0 -
1 13, 12
2 29, 25, 29
3 30, 35
4 47, 42, 42
5 -
6 66
7 71, 78, 71
8 89
9 90, 95, 92

Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 03/05/2023

Đầu Lô Tô
0 05, 00
1 18, 13
2 28, 27
3 39
4 42, 44
5 -
6 66, 65, 66
7 70, 75, 73
8 -
9 96, 90, 99
Giải Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8 91 62 79
Giải bảy 446 777 123
Giải sáu 1435 7618 6820 2203 8149 7376 9805 9518 3339
Giải năm 3723 7774 7609
Giải tư 11841 13340 90860 04084 69167 12483 13737 97528 09425 73925 69603 73352 48298 48351 57459 51139 43392 20024 09048 20707 14189
Giải ba 64430 51112 44954 12155 38607 47940
Giải nhì 93693 74285 46628
Giải nhất 49571 67806 27166
Đặc biệt 136789 788867 173140

Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 26/04/2023

Đầu Lô Tô
0 -
1 12, 18
2 23, 20
3 30, 37, 35
4 41, 40, 46
5 -
6 60, 67
7 71
8 89, 84, 83
9 93, 91

Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 26/04/2023

Đầu Lô Tô
0 06, 03, 03
1 -
2 28, 25, 25
3 -
4 49
5 54, 55, 52, 51
6 67, 62
7 74, 76, 77
8 85
9 98

Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 26/04/2023

Đầu Lô Tô
0 07, 07, 09, 05
1 18
2 28, 24, 23
3 39, 39
4 40, 40, 48
5 59
6 66
7 79
8 89
9 92

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Nam (XSMN)

XSMN hàng ngày do các Công ty xổ số kiến thiết ở miền Nam tổ chức mở quay thưởng, được chúng tôi cập nhật trực tiếp sau từng giải quay. Các bạn có thể theo dõi, xem trực tiếp kết quả, thống kê, dò xổ số đài miền Nam hôm nay trên website trong khoảng thời gian từ 16h10p - 16h30p. Kết quả quay thưởng xổ số miền Nam mới nhất được update trực tiếp lên website để mọi người tiện theo dõi.

  1. Lịch mở thưởng
  2. Cơ cấu giải thưởng
    • Vé số truyền thống miền Nam phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
    • Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
    • Kết quả xổ số miền Nam có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
Giải thưởng Tiền thưởng (VNĐ) Trùng Số lượng giải thưởng
Giải ĐB 2.000.000.000 6 số 01
Giải Nhất 30.000.000 5 số 10
Giải Nhì 15.000.000 5 số 10
Giải Ba 10.000.000 5 số 20
Giải Tư 3.000.000 5 số 70
Giải Năm 1.000.000 4 số 100
Giải Sáu 400.000 4 số 300
Giải Bảy 200.000 3 số 1.000
Giải Tám 100.000 2 số 10.000

Xem thêm kết quả xổ số trực tiếp 3 miền Bắc, Trung, Nam hôm nay, hôm qua, tuần này, tuần trước tại đây: Xo so

Chúc các bạn chơi xổ số may mắn và trúng lớn!

Từ khóa tìm kiếm: XSMN Thu 4, SXMN Thu 4, XSMN T4, KQXSMN Thu 4, XSMN Thu 4 Hang Tuan,xổ số miền Nam Thứ 4