XSMN Thứ 4 - Xổ số miền Nam Thứ 4 hàng tuần - SXMN Thu 4

Giải Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8 07 18 05
Giải bảy 835 267 477
Giải sáu 8297 9371 7246 4063 7300 9301 2697 9288 4085
Giải năm 9951 4427 0504
Giải tư 09879 52146 83223 36541 09866 74812 50734 91656 67831 26113 71987 79097 92357 02623 67369 58420 12603 23380 57167 72311 73567
Giải ba 07978 89860 43591 31990 79032 94805
Giải nhì 09700 05630 62246
Giải nhất 38994 40747 47194
Đặc biệt 717484 173861 595292

Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 01/02/2023

Đầu Lô Tô
0 00, 07
1 12
2 23
3 34, 35
4 46, 41, 46
5 51
6 60, 66
7 78, 79, 71
8 84
9 94, 97

Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 01/02/2023

Đầu Lô Tô
0 00, 01
1 13, 18
2 23, 27
3 30, 31
4 47
5 56, 57
6 61, 63, 67
7 -
8 87
9 91, 90, 97

Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 01/02/2023

Đầu Lô Tô
0 05, 03, 04, 05
1 11
2 20
3 32
4 46
5 -
6 69, 67, 67
7 77
8 80, 88, 85
9 92, 94, 97
Giải Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8 05 70 74
Giải bảy 536 712 739
Giải sáu 2183 4509 0681 4071 8283 6568 3743 6840 4417
Giải năm 2117 5962 2772
Giải tư 82272 02907 22110 78435 34374 20109 87186 72678 40543 35253 11335 71950 77517 24240 84148 44889 97865 88594 90580 35179 59203
Giải ba 92634 34239 88588 26760 02128 74044
Giải nhì 63179 49423 08556
Giải nhất 49894 75677 34133
Đặc biệt 405901 199613 120705

Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 25/01/2023

Đầu Lô Tô
0 01, 07, 09, 09, 05
1 10, 17
2 -
3 34, 39, 35, 36
4 -
5 -
6 -
7 79, 72, 74
8 86, 83, 81
9 94

Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 25/01/2023

Đầu Lô Tô
0 -
1 13, 17, 12
2 23
3 35
4 43, 40
5 53, 50
6 60, 62, 68
7 77, 78, 71, 70
8 88, 83
9 -

Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 25/01/2023

Đầu Lô Tô
0 05, 03
1 17
2 28
3 33, 39
4 44, 48, 43, 40
5 56
6 65
7 79, 72, 74
8 89, 80
9 94
Giải Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8 98 08 51
Giải bảy 866 023 783
Giải sáu 5945 4917 5145 8407 2486 7309 1676 9043 4465
Giải năm 3508 4536 9421
Giải tư 18524 94853 87015 01540 79144 00551 53351 00176 32605 16273 79995 49821 45990 95935 27150 67563 29511 44994 99874 48634 67910
Giải ba 10513 46375 82507 80108 04115 43628
Giải nhì 83480 29088 80851
Giải nhất 05581 26393 03394
Đặc biệt 698207 363263 003168

Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 18/01/2023

Đầu Lô Tô
0 07, 08
1 13, 15, 17
2 24
3 -
4 40, 44, 45, 45
5 53, 51, 51
6 66
7 75
8 81, 80
9 98

Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 18/01/2023

Đầu Lô Tô
0 07, 08, 05, 07, 09, 08
1 -
2 21, 23
3 35, 36
4 -
5 -
6 63
7 76, 73
8 88, 86
9 93, 95, 90

Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 18/01/2023

Đầu Lô Tô
0 -
1 15, 11, 10
2 28, 21
3 34
4 43
5 51, 50, 51
6 68, 63, 65
7 74, 76
8 83
9 94, 94
Giải Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8 29 22 22
Giải bảy 909 282 645
Giải sáu 2864 0032 8396 3080 9205 5717 1039 4733 4589
Giải năm 4912 6253 1758
Giải tư 52168 61409 63564 83826 16376 78596 63021 40718 43431 76361 66430 21401 33022 60115 34404 28623 57654 86322 85751 38103 06552
Giải ba 99636 37343 63171 90951 78423 92282
Giải nhì 56605 70858 77006
Giải nhất 70130 35704 60167
Đặc biệt 553182 488615 761195

Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 11/01/2023

Đầu Lô Tô
0 05, 09, 09
1 12
2 26, 21, 29
3 30, 36, 32
4 43
5 -
6 68, 64, 64
7 76
8 82
9 96, 96

Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 11/01/2023

Đầu Lô Tô
0 04, 01, 05
1 15, 18, 15, 17
2 22, 22
3 31, 30
4 -
5 58, 51, 53
6 61
7 71
8 80, 82
9 -

Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 11/01/2023

Đầu Lô Tô
0 06, 04, 03
1 -
2 23, 23, 22, 22
3 39, 33
4 45
5 54, 51, 52, 58
6 67
7 -
8 82, 89
9 95
Giải Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8 58 56 89
Giải bảy 024 000 910
Giải sáu 0651 8355 5328 0996 6453 9276 5552 9845 9505
Giải năm 3420 4331 7258
Giải tư 85207 71397 62778 43017 57742 18028 82489 04649 66127 87110 52165 92721 58840 84922 54772 89449 49877 68263 28593 34553 96610
Giải ba 96553 11411 41618 74878 10940 17892
Giải nhì 63931 76766 32948
Giải nhất 75584 86543 10720
Đặc biệt 357105 444232 713865

Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 04/01/2023

Đầu Lô Tô
0 05, 07
1 11, 17
2 28, 20, 28, 24
3 31
4 42
5 53, 51, 55, 58
6 -
7 78
8 84, 89
9 97

Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 04/01/2023

Đầu Lô Tô
0 00
1 18, 10
2 27, 21, 22
3 32, 31
4 43, 49, 40
5 53, 56
6 66, 65
7 78, 76
8 -
9 96

Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 04/01/2023

Đầu Lô Tô
0 05
1 10, 10
2 20
3 -
4 48, 40, 49, 45
5 53, 58, 52
6 65, 63
7 72, 77
8 89
9 92, 93
Giải Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8 85 18 52
Giải bảy 924 028 463
Giải sáu 6201 2260 7872 0038 0021 1586 9900 9347 6534
Giải năm 9259 9385 1548
Giải tư 94063 01655 31947 05412 70720 84475 03737 59068 00918 85188 81587 17770 65581 40756 50721 10794 51947 90106 76057 00739 82260
Giải ba 75181 13317 28374 51145 16822 56493
Giải nhì 62553 65185 22025
Giải nhất 52618 01149 15182
Đặc biệt 541219 278205 830388

Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 28/12/2022

Đầu Lô Tô
0 01
1 19, 18, 17, 12
2 20, 24
3 37
4 47
5 53, 55, 59
6 63, 60
7 75, 72
8 81, 85
9 -

Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 28/12/2022

Đầu Lô Tô
0 05
1 18, 18
2 21, 28
3 38
4 49, 45
5 56
6 68
7 74, 70
8 85, 88, 87, 81, 85, 86
9 -

Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 28/12/2022

Đầu Lô Tô
0 06, 00
1 -
2 25, 22, 21
3 39, 34
4 47, 48, 47
5 57, 52
6 60, 63
7 -
8 88, 82
9 93, 94
Giải Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8 81 14 28
Giải bảy 843 839 119
Giải sáu 2153 6385 1188 1654 8513 9728 1387 6890 2803
Giải năm 7236 3884 1421
Giải tư 30133 36087 11433 57665 56578 84630 97006 85754 59374 36442 32416 64628 26146 92522 98405 43198 50263 60619 86881 06500 47133
Giải ba 65157 24258 14284 12769 75464 38705
Giải nhì 64504 23540 74562
Giải nhất 27502 29988 83782
Đặc biệt 483354 692979 389352

Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 21/12/2022

Đầu Lô Tô
0 02, 04, 06
1 -
2 -
3 33, 33, 30, 36
4 43
5 54, 57, 58, 53
6 65
7 78
8 87, 85, 88, 81
9 -

Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 21/12/2022

Đầu Lô Tô
0 -
1 16, 13, 14
2 28, 22, 28
3 39
4 40, 42, 46
5 54, 54
6 69
7 79, 74
8 88, 84, 84
9 -

Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 21/12/2022

Đầu Lô Tô
0 05, 05, 00, 03
1 19, 19
2 21, 28
3 33
4 -
5 52
6 62, 64, 63
7 -
8 82, 81, 87
9 98, 90

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Nam (XSMN)

XSMN hàng ngày do các Công ty xổ số kiến thiết ở miền Nam tổ chức mở quay thưởng, được chúng tôi cập nhật trực tiếp sau từng giải quay. Các bạn có thể theo dõi, xem trực tiếp kết quả, thống kê, dò xổ số đài miền Nam hôm nay trên website trong khoảng thời gian từ 16h10p - 16h30p. Kết quả quay thưởng xổ số miền Nam mới nhất được update trực tiếp lên website để mọi người tiện theo dõi.

  1. Lịch mở thưởng
  2. Cơ cấu giải thưởng
    • Vé số truyền thống miền Nam phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
    • Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
    • Kết quả xổ số miền Nam có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
Giải thưởng Tiền thưởng (VNĐ) Trùng Số lượng giải thưởng
Giải ĐB 2.000.000.000 6 số 01
Giải Nhất 30.000.000 5 số 10
Giải Nhì 15.000.000 5 số 10
Giải Ba 10.000.000 5 số 20
Giải Tư 3.000.000 5 số 70
Giải Năm 1.000.000 4 số 100
Giải Sáu 400.000 4 số 300
Giải Bảy 200.000 3 số 1.000
Giải Tám 100.000 2 số 10.000

Xem thêm kết quả xổ số trực tiếp 3 miền Bắc, Trung, Nam hôm nay, hôm qua, tuần này, tuần trước tại đây: Xo so

Chúc các bạn chơi xổ số may mắn và trúng lớn!

Từ khóa tìm kiếm: XSMN Thu 4, SXMN Thu 4, XSMN T4, KQXSMN Thu 4, XSMN Thu 4 Hang Tuan,xổ số miền Nam Thứ 4