XSMN Thứ 4 - Xổ số miền Nam Thứ 4 hàng tuần - SXMN Thu 4

Giải Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8 68 93 65
Giải bảy 413 182 178
Giải sáu 1563 9698 6043 4139 0619 1824 4003 5892 0070
Giải năm 6813 0028 5968
Giải tư 42431 31699 21582 37687 66001 02192 44004 93800 02587 23716 27876 52455 18952 91369 18783 00260 45500 39917 06910 51057 39102
Giải ba 27069 81394 25578 03989 88869 94860
Giải nhì 84650 32720 35061
Giải nhất 67983 91906 76555
Đặc biệt 643993 370295 531531

Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 29/11/2023

Đầu Lô Tô
0 01, 04
1 13, 13
2 -
3 31
4 43
5 50
6 69, 63, 68
7 -
8 83, 82, 87
9 93, 94, 99, 92, 98

Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 29/11/2023

Đầu Lô Tô
0 06, 00
1 16, 19
2 20, 28, 24
3 39
4 -
5 55, 52
6 69
7 78, 76
8 89, 87, 82
9 95, 93

Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 29/11/2023

Đầu Lô Tô
0 00, 02, 03
1 17, 10
2 -
3 31
4 -
5 55, 57
6 61, 69, 60, 60, 68, 65
7 70, 78
8 83
9 92
Giải Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8 20 73 31
Giải bảy 054 090 366
Giải sáu 5548 0541 8354 0799 7180 7162 5310 0424 3016
Giải năm 9256 8382 4812
Giải tư 46334 93736 73591 26263 43640 37014 77876 48637 07396 09822 15642 66331 82716 26302 32311 37940 21347 71857 97900 77309 06614
Giải ba 61144 60909 60145 37801 57308 67141
Giải nhì 84283 71505 30522
Giải nhất 07799 50730 10681
Đặc biệt 187240 527815 107700

Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 22/11/2023

Đầu Lô Tô
0 09
1 14
2 20
3 34, 36
4 40, 44, 40, 48, 41
5 56, 54, 54
6 63
7 76
8 83
9 99, 91

Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 22/11/2023

Đầu Lô Tô
0 05, 01, 02
1 15, 16
2 22
3 30, 37, 31
4 45, 42
5 -
6 62
7 73
8 82, 80
9 96, 99, 90

Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 22/11/2023

Đầu Lô Tô
0 00, 08, 00, 09
1 11, 14, 12, 10, 16
2 22, 24
3 31
4 41, 40, 47
5 57
6 66
7 -
8 81
9 -
Giải Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8 19 26 27
Giải bảy 911 361 298
Giải sáu 1977 5627 0912 4768 3034 4309 6959 3103 4846
Giải năm 4575 5130 9805
Giải tư 80200 43902 71855 66893 32248 64843 21686 95126 35692 11929 49048 75451 71323 85311 71031 49325 41957 64763 19714 77118 48648
Giải ba 94260 32982 10761 21681 20451 58587
Giải nhì 33458 07744 10456
Giải nhất 42174 08462 33800
Đặc biệt 438348 671811 341328

Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 15/11/2023

Đầu Lô Tô
0 00, 02
1 12, 11, 19
2 27
3 -
4 48, 48, 43
5 58, 55
6 60
7 74, 75, 77
8 82, 86
9 93

Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 15/11/2023

Đầu Lô Tô
0 09
1 11, 11
2 26, 29, 23, 26
3 30, 34
4 44, 48
5 51
6 62, 61, 68, 61
7 -
8 81
9 92

Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 15/11/2023

Đầu Lô Tô
0 00, 05, 03
1 14, 18
2 28, 25, 27
3 31
4 48, 46
5 56, 51, 57, 59
6 63
7 -
8 87
9 98
Giải Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8 54 58 34
Giải bảy 460 958 672
Giải sáu 0681 1666 2510 4330 9203 0346 6281 3032 0371
Giải năm 8656 7885 4789
Giải tư 72871 93683 84449 69165 27082 53716 38297 86226 51558 88772 83180 29788 67499 36455 34933 47817 75718 43158 64538 05372 33345
Giải ba 99537 90711 87897 65968 35193 52039
Giải nhì 14410 31691 56237
Giải nhất 14001 07507 05680
Đặc biệt 005801 965159 449099

Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 08/11/2023

Đầu Lô Tô
0 01, 01
1 10, 11, 16, 10
2 -
3 37
4 49
5 56, 54
6 65, 66, 60
7 71
8 83, 82, 81
9 97

Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 08/11/2023

Đầu Lô Tô
0 07, 03
1 -
2 26
3 30
4 46
5 59, 58, 55, 58, 58
6 68
7 72
8 80, 88, 85
9 91, 97, 99

Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 08/11/2023

Đầu Lô Tô
0 -
1 17, 18
2 -
3 37, 39, 33, 38, 32, 34
4 45
5 58
6 -
7 72, 71, 72
8 80, 89, 81
9 99, 93
Giải Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8 70 67 16
Giải bảy 957 678 833
Giải sáu 8190 7577 2157 2094 1141 6417 2976 1706 4388
Giải năm 9545 4292 8588
Giải tư 90504 16907 70428 44044 88410 17076 83617 65173 78299 93159 92922 74804 95807 95836 88682 72502 27546 16702 36831 62989 06517
Giải ba 22324 05042 74927 58240 09982 07470
Giải nhì 09029 20646 29674
Giải nhất 07006 83998 59251
Đặc biệt 182719 546657 713125

Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 01/11/2023

Đầu Lô Tô
0 06, 04, 07
1 19, 10, 17
2 29, 24, 28
3 -
4 42, 44, 45
5 57, 57
6 -
7 76, 77, 70
8 -
9 90

Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 01/11/2023

Đầu Lô Tô
0 04, 07
1 17
2 27, 22
3 36
4 46, 40, 41
5 57, 59
6 67
7 73, 78
8 -
9 98, 99, 92, 94

Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 01/11/2023

Đầu Lô Tô
0 02, 02, 06
1 17, 16
2 25
3 31, 33
4 46
5 51
6 -
7 74, 70, 76
8 82, 82, 89, 88, 88
9 -
Giải Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8 63 54 18
Giải bảy 016 267 389
Giải sáu 2377 9542 4213 5511 6912 0865 6853 0238 7419
Giải năm 5677 8415 0486
Giải tư 65304 87975 14167 56922 80933 22585 61123 87098 65269 42853 90005 50579 69678 63874 24377 68834 61625 62838 67163 56869 49398
Giải ba 26402 38805 24448 60017 79773 40365
Giải nhì 13248 40124 91041
Giải nhất 13000 93408 23143
Đặc biệt 111270 935145 300191

Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 25/10/2023

Đầu Lô Tô
0 00, 02, 05, 04
1 13, 16
2 22, 23
3 33
4 48, 42
5 -
6 67, 63
7 70, 75, 77, 77
8 85
9 -

Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 25/10/2023

Đầu Lô Tô
0 08, 05
1 17, 15, 11, 12
2 24
3 -
4 45, 48
5 53, 54
6 69, 65, 67
7 79, 78, 74
8 -
9 98

Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 25/10/2023

Đầu Lô Tô
0 -
1 19, 18
2 25
3 34, 38, 38
4 43, 41
5 53
6 65, 63, 69
7 73, 77
8 86, 89
9 91, 98
Giải Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8 10 47 10
Giải bảy 401 924 754
Giải sáu 6256 6670 7056 1346 5972 9337 4415 9447 2636
Giải năm 6538 1626 7380
Giải tư 41836 69234 50421 78686 43987 09679 23412 89364 84662 17274 94777 06052 15108 81209 92550 01122 72791 39788 68306 56386 44189
Giải ba 32618 18105 00435 14671 53589 64948
Giải nhì 69803 47346 96631
Giải nhất 17120 94084 39413
Đặc biệt 386946 884887 717533

Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 18/10/2023

Đầu Lô Tô
0 03, 05, 01
1 18, 12, 10
2 20, 21
3 36, 34, 38
4 46
5 56, 56
6 -
7 79, 70
8 86, 87
9 -

Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 18/10/2023

Đầu Lô Tô
0 08, 09
1 -
2 26, 24
3 35, 37
4 46, 46, 47
5 52
6 64, 62
7 71, 74, 77, 72
8 87, 84
9 -

Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 18/10/2023

Đầu Lô Tô
0 06
1 13, 15, 10
2 22
3 33, 31, 36
4 48, 47
5 50, 54
6 -
7 -
8 89, 88, 86, 89, 80
9 91

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Nam (XSMN)

XSMN hàng ngày do các Công ty xổ số kiến thiết ở miền Nam tổ chức mở quay thưởng, được chúng tôi cập nhật trực tiếp sau từng giải quay. Các bạn có thể theo dõi, xem trực tiếp kết quả, thống kê, dò xổ số đài miền Nam hôm nay trên website trong khoảng thời gian từ 16h10p - 16h30p. Kết quả quay thưởng xổ số miền Nam mới nhất được update trực tiếp lên website để mọi người tiện theo dõi.

  1. Lịch mở thưởng
  2. Cơ cấu giải thưởng
    • Vé số truyền thống miền Nam phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
    • Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
    • Kết quả xổ số miền Nam có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
Giải thưởng Tiền thưởng (VNĐ) Trùng Số lượng giải thưởng
Giải ĐB 2.000.000.000 6 số 01
Giải Nhất 30.000.000 5 số 10
Giải Nhì 15.000.000 5 số 10
Giải Ba 10.000.000 5 số 20
Giải Tư 3.000.000 5 số 70
Giải Năm 1.000.000 4 số 100
Giải Sáu 400.000 4 số 300
Giải Bảy 200.000 3 số 1.000
Giải Tám 100.000 2 số 10.000

Xem thêm kết quả xổ số trực tiếp 3 miền Bắc, Trung, Nam hôm nay, hôm qua, tuần này, tuần trước tại đây: Xo so

Chúc các bạn chơi xổ số may mắn và trúng lớn!

Từ khóa tìm kiếm: XSMN Thu 4, SXMN Thu 4, XSMN T4, KQXSMN Thu 4, XSMN Thu 4 Hang Tuan,xổ số miền Nam Thứ 4