XSMN Thứ 5 - Xổ số miền Nam Thứ 5 hàng tuần - SXMN Thu 5

Giải Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G.8 85 43 14
Giải bảy 223 846 021
Giải sáu 2028 4914 0808 3854 3592 2547 4558 1489 4136
Giải năm 4716 2007 7684
Giải tư 04195 94167 71045 51399 99847 44816 49183 74145 69336 73269 93302 36984 79034 63493 55725 04204 76375 27455 19083 13831 77540
Giải ba 49253 79652 45468 83087 94656 12668
Giải nhì 76573 32563 59095
Giải nhất 42320 67624 78766
Đặc biệt 677858 077808 440134

Lô tô Tây Ninh Thứ 5, 21/09/2023

Đầu Lô Tô
0 08
1 16, 16, 14
2 20, 28, 23
3 -
4 45, 47
5 58, 53, 52
6 67
7 73
8 83, 85
9 95, 99

Lô tô An Giang Thứ 5, 21/09/2023

Đầu Lô Tô
0 08, 02, 07
1 -
2 24
3 36, 34
4 45, 47, 46, 43
5 54
6 63, 68, 69
7 -
8 87, 84
9 93, 92

Lô tô Bình Thuận Thứ 5, 21/09/2023

Đầu Lô Tô
0 04
1 14
2 25, 21
3 34, 31, 36
4 40
5 56, 55, 58
6 66, 68
7 75
8 83, 84, 89
9 95
Giải Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G.8 42 63 97
Giải bảy 670 248 134
Giải sáu 5638 2832 4789 3325 1776 4753 2074 7546 6206
Giải năm 3027 8503 5321
Giải tư 53250 14964 45114 80454 58744 67565 53775 97062 99339 38543 27076 29106 89550 92374 24229 23335 20815 07801 44956 99532 05917
Giải ba 45243 22686 26556 66942 11385 18593
Giải nhì 89327 90605 44057
Giải nhất 65734 53030 55452
Đặc biệt 682586 611910 751294

Lô tô Tây Ninh Thứ 5, 14/09/2023

Đầu Lô Tô
0 -
1 14
2 27, 27
3 34, 38, 32
4 43, 44, 42
5 50, 54
6 64, 65
7 75, 70
8 86, 86, 89
9 -

Lô tô An Giang Thứ 5, 14/09/2023

Đầu Lô Tô
0 05, 06, 03
1 10
2 25
3 30, 39
4 42, 43, 48
5 56, 50, 53
6 62, 63
7 76, 74, 76
8 -
9 -

Lô tô Bình Thuận Thứ 5, 14/09/2023

Đầu Lô Tô
0 01, 06
1 15, 17
2 29, 21
3 35, 32, 34
4 46
5 52, 57, 56
6 -
7 74
8 85
9 94, 93, 97
Giải Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G.8 49 12 13
Giải bảy 555 623 168
Giải sáu 7388 4400 4958 2275 5042 2375 8544 1180 7083
Giải năm 8672 5923 8392
Giải tư 37748 13615 44949 29809 01960 37418 17084 00886 77016 67054 58340 44376 59214 27269 89825 61096 68710 83014 17777 09061 72903
Giải ba 67520 95395 31611 06920 24769 96566
Giải nhì 23165 46177 14981
Giải nhất 67025 08409 02681
Đặc biệt 155842 754626 409565

Lô tô Tây Ninh Thứ 5, 07/09/2023

Đầu Lô Tô
0 09, 00
1 15, 18
2 25, 20
3 -
4 42, 48, 49, 49
5 58, 55
6 65, 60
7 72
8 84, 88
9 95

Lô tô An Giang Thứ 5, 07/09/2023

Đầu Lô Tô
0 09
1 11, 16, 14, 12
2 26, 20, 23, 23
3 -
4 40, 42
5 54
6 69
7 77, 76, 75, 75
8 86
9 -

Lô tô Bình Thuận Thứ 5, 07/09/2023

Đầu Lô Tô
0 03
1 10, 14, 13
2 25
3 -
4 44
5 -
6 65, 69, 66, 61, 68
7 77
8 81, 81, 80, 83
9 96, 92
Giải Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G.8 93 36 93
Giải bảy 030 288 651
Giải sáu 4916 7768 2098 7171 2934 2104 6531 4719 4793
Giải năm 9457 5450 9813
Giải tư 27708 96231 05772 23499 19225 63044 99095 46700 25131 78067 51586 67683 75521 62200 66815 30995 51951 10526 99304 85228 86623
Giải ba 85074 78636 39685 91297 15431 05232
Giải nhì 75497 91986 57832
Giải nhất 36825 41617 99337
Đặc biệt 278652 262998 590547

Lô tô Tây Ninh Thứ 5, 31/08/2023

Đầu Lô Tô
0 08
1 16
2 25, 25
3 36, 31, 30
4 44
5 52, 57
6 68
7 74, 72
8 -
9 97, 99, 95, 98, 93

Lô tô An Giang Thứ 5, 31/08/2023

Đầu Lô Tô
0 00, 00, 04
1 17
2 21
3 31, 34, 36
4 -
5 50
6 67
7 71
8 86, 85, 86, 83, 88
9 98, 97

Lô tô Bình Thuận Thứ 5, 31/08/2023

Đầu Lô Tô
0 04
1 15, 13, 19
2 26, 28, 23
3 37, 32, 31, 32, 31
4 47
5 51, 51
6 -
7 -
8 -
9 95, 93, 93
Giải Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G.8 02 17 98
Giải bảy 031 835 864
Giải sáu 2077 2707 9013 7774 6275 6058 9797 2579 2433
Giải năm 2595 6424 2767
Giải tư 92762 41013 62962 65364 43410 98244 65563 11542 29072 75031 75783 82222 41029 82848 76786 20165 29084 96573 18525 86640 12962
Giải ba 28624 81491 09130 02204 89802 91620
Giải nhì 62777 16275 13753
Giải nhất 78586 43734 23227
Đặc biệt 585453 839816 054219

Lô tô Tây Ninh Thứ 5, 24/08/2023

Đầu Lô Tô
0 07, 02
1 13, 10, 13
2 24
3 31
4 44
5 53
6 62, 62, 64, 63
7 77, 77
8 86
9 91, 95

Lô tô An Giang Thứ 5, 24/08/2023

Đầu Lô Tô
0 04
1 16, 17
2 22, 29, 24
3 34, 30, 31, 35
4 42, 48
5 58
6 -
7 75, 72, 74, 75
8 83
9 -

Lô tô Bình Thuận Thứ 5, 24/08/2023

Đầu Lô Tô
0 02
1 19
2 27, 20, 25
3 33
4 40
5 53
6 65, 62, 67, 64
7 73, 79
8 86, 84
9 97, 98
Giải Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G.8 04 01 83
Giải bảy 754 839 713
Giải sáu 3007 0395 6375 9023 9150 9751 9721 2159 8447
Giải năm 7126 1365 6196
Giải tư 33261 33083 05622 23491 37814 22794 67199 05656 68950 88376 83749 25576 56785 22591 38187 84447 39616 47735 90753 74607 52909
Giải ba 23003 29421 38411 49017 14568 75877
Giải nhì 59147 90983 89451
Giải nhất 12792 04829 66355
Đặc biệt 247919 780444 872800

Lô tô Tây Ninh Thứ 5, 17/08/2023

Đầu Lô Tô
0 03, 07, 04
1 19, 14
2 21, 22, 26
3 -
4 47
5 54
6 61
7 75
8 83
9 92, 91, 94, 99, 95

Lô tô An Giang Thứ 5, 17/08/2023

Đầu Lô Tô
0 01
1 11, 17
2 29, 23
3 39
4 44, 49
5 56, 50, 50, 51
6 65
7 76, 76
8 83, 85
9 91

Lô tô Bình Thuận Thứ 5, 17/08/2023

Đầu Lô Tô
0 00, 07, 09
1 16, 13
2 21
3 35
4 47, 47
5 55, 51, 53, 59
6 68
7 77
8 87, 83
9 96
Giải Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G.8 66 18 63
Giải bảy 036 644 291
Giải sáu 2128 0615 6925 3411 0285 6775 8176 9995 9721
Giải năm 7440 8636 6260
Giải tư 60286 78672 32711 28512 67578 63803 04075 83679 20204 34007 64559 23964 64802 41176 81593 05856 10390 74153 20188 50451 92074
Giải ba 70660 96752 99533 49942 41965 43891
Giải nhì 66835 32734 79942
Giải nhất 02130 41600 83421
Đặc biệt 288563 948282 142953

Lô tô Tây Ninh Thứ 5, 10/08/2023

Đầu Lô Tô
0 03
1 11, 12, 15
2 28, 25
3 30, 35, 36
4 40
5 52
6 63, 60, 66
7 72, 78, 75
8 86
9 -

Lô tô An Giang Thứ 5, 10/08/2023

Đầu Lô Tô
0 00, 04, 07, 02
1 11, 18
2 -
3 34, 33, 36
4 42, 44
5 59
6 64
7 79, 76, 75
8 82, 85
9 -

Lô tô Bình Thuận Thứ 5, 10/08/2023

Đầu Lô Tô
0 -
1 -
2 21, 21
3 -
4 42
5 53, 56, 53, 51
6 65, 60, 63
7 74, 76
8 88
9 91, 93, 90, 95, 91

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Nam (XSMN)

XSMN hàng ngày do các Công ty xổ số kiến thiết ở miền Nam tổ chức mở quay thưởng, được chúng tôi cập nhật trực tiếp sau từng giải quay. Các bạn có thể theo dõi, xem trực tiếp kết quả, thống kê, dò xổ số đài miền Nam hôm nay trên website trong khoảng thời gian từ 16h10p - 16h30p. Kết quả quay thưởng xổ số miền Nam mới nhất được update trực tiếp lên website để mọi người tiện theo dõi.

  1. Lịch mở thưởng
  2. Cơ cấu giải thưởng
    • Vé số truyền thống miền Nam phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
    • Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
    • Kết quả xổ số miền Nam có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
Giải thưởng Tiền thưởng (VNĐ) Trùng Số lượng giải thưởng
Giải ĐB 2.000.000.000 6 số 01
Giải Nhất 30.000.000 5 số 10
Giải Nhì 15.000.000 5 số 10
Giải Ba 10.000.000 5 số 20
Giải Tư 3.000.000 5 số 70
Giải Năm 1.000.000 4 số 100
Giải Sáu 400.000 4 số 300
Giải Bảy 200.000 3 số 1.000
Giải Tám 100.000 2 số 10.000

Xem thêm kết quả xổ số trực tiếp 3 miền Bắc, Trung, Nam hôm nay, hôm qua, tuần này, tuần trước tại đây: Xo so

Chúc các bạn chơi xổ số may mắn và trúng lớn!

Từ khóa tìm kiếm: XSMN Thu 5, SXMN Thu 5, XSMN T5, KQXSMN Thu 5, XSMN Thu 5 Hang Tuan,xổ số miền Nam Thứ 5