XSMN Thứ 5 - Xổ số miền Nam Thứ 5 hàng tuần - SXMN Thu 5

Giải Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G.8 87 02 87
Giải bảy 333 544 335
Giải sáu 8946 0495 9588 7766 3265 0484 3193 0354 8189
Giải năm 2453 0230 1468
Giải tư 88278 41637 09741 61202 04649 92507 39303 40792 19500 00937 30566 82841 46878 51762 54878 92704 88709 57532 79290 79819 32527
Giải ba 56775 17348 91021 87192 62102 92727
Giải nhì 92670 87825 77044
Giải nhất 15839 30660 81574
Đặc biệt 202764 643317 895450

Lô tô Tây Ninh Thứ 5, 02/02/2023

Đầu Lô Tô
0 02, 07, 03
1 -
2 -
3 39, 37, 33
4 48, 41, 49, 46
5 53
6 64
7 70, 75, 78
8 88, 87
9 95

Lô tô An Giang Thứ 5, 02/02/2023

Đầu Lô Tô
0 00, 02
1 17
2 25, 21
3 37, 30
4 41, 44
5 -
6 60, 66, 62, 66, 65
7 78
8 84
9 92, 92

Lô tô Bình Thuận Thứ 5, 02/02/2023

Đầu Lô Tô
0 02, 04, 09
1 19
2 27, 27
3 32, 35
4 44
5 50, 54
6 68
7 74, 78
8 89, 87
9 90, 93
Giải Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G.8 41 65 67
Giải bảy 208 195 178
Giải sáu 1212 3016 4017 8041 0050 3324 7655 5089 8985
Giải năm 6680 2051 9472
Giải tư 86188 12387 68942 04462 51836 26734 24227 63507 24390 22896 75956 23406 08014 35160 91587 50047 01821 43657 78514 14023 80006
Giải ba 59784 40401 53291 23204 90854 95952
Giải nhì 14308 58948 05187
Giải nhất 18300 00233 86801
Đặc biệt 397242 276935 021982

Lô tô Tây Ninh Thứ 5, 26/01/2023

Đầu Lô Tô
0 00, 08, 01, 08
1 12, 16, 17
2 27
3 36, 34
4 42, 42, 41
5 -
6 62
7 -
8 84, 88, 87, 80
9 -

Lô tô An Giang Thứ 5, 26/01/2023

Đầu Lô Tô
0 04, 07, 06
1 14
2 24
3 35, 33
4 48, 41
5 56, 51, 50
6 60, 65
7 -
8 -
9 91, 90, 96, 95

Lô tô Bình Thuận Thứ 5, 26/01/2023

Đầu Lô Tô
0 01, 06
1 14
2 21, 23
3 -
4 47
5 54, 52, 57, 55
6 67
7 72, 78
8 82, 87, 87, 89, 85
9 -
Giải Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G.8 03 37 58
Giải bảy 065 217 460
Giải sáu 3922 9894 7763 9624 4995 6818 0722 3003 7804
Giải năm 6283 7621 7572
Giải tư 08758 85511 77061 66156 39033 55638 83957 24636 89959 10178 00560 29978 53745 92102 84096 45535 51126 05188 07401 92173 45401
Giải ba 69177 73823 69362 51285 38600 80852
Giải nhì 12051 52761 58091
Giải nhất 64156 91069 95230
Đặc biệt 908607 067127 495709

Lô tô Tây Ninh Thứ 5, 19/01/2023

Đầu Lô Tô
0 07, 03
1 11
2 23, 22
3 33, 38
4 -
5 56, 51, 58, 56, 57
6 61, 63, 65
7 77
8 83
9 94

Lô tô An Giang Thứ 5, 19/01/2023

Đầu Lô Tô
0 02
1 18, 17
2 27, 21, 24
3 36, 37
4 45
5 59
6 69, 61, 62, 60
7 78, 78
8 85
9 95

Lô tô Bình Thuận Thứ 5, 19/01/2023

Đầu Lô Tô
0 09, 00, 01, 01, 03, 04
1 -
2 26, 22
3 30, 35
4 -
5 52, 58
6 60
7 73, 72
8 88
9 91, 96
Giải Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G.8 51 85 28
Giải bảy 760 283 613
Giải sáu 0202 6070 0098 7321 7623 5384 5561 6223 9139
Giải năm 9640 2952 7542
Giải tư 35379 30511 63235 30209 27751 56813 82264 41130 01341 26461 23426 43461 50444 17330 16653 36658 10915 42323 90692 16532 44968
Giải ba 75473 86230 04515 34506 22092 49391
Giải nhì 19588 61981 75433
Giải nhất 69296 83359 70289
Đặc biệt 426832 470279 883853

Lô tô Tây Ninh Thứ 5, 12/01/2023

Đầu Lô Tô
0 09, 02
1 11, 13
2 -
3 32, 30, 35
4 40
5 51, 51
6 64, 60
7 73, 79, 70
8 88
9 96, 98

Lô tô An Giang Thứ 5, 12/01/2023

Đầu Lô Tô
0 06
1 15
2 26, 21, 23
3 30, 30
4 41, 44
5 59, 52
6 61, 61
7 79
8 81, 84, 83, 85
9 -

Lô tô Bình Thuận Thứ 5, 12/01/2023

Đầu Lô Tô
0 -
1 15, 13
2 23, 23, 28
3 33, 32, 39
4 42
5 53, 53, 58
6 68, 61
7 -
8 89
9 92, 91, 92
Giải Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G.8 37 41 57
Giải bảy 046 140 314
Giải sáu 9809 0155 7429 7839 7478 1404 5313 4958 0107
Giải năm 3878 3787 0395
Giải tư 75997 68537 82394 57990 72108 25886 23451 78357 09602 23002 11261 29271 94342 76330 87545 84416 19259 41989 07039 73351 85901
Giải ba 42641 26371 67718 41426 07613 84886
Giải nhì 66647 88463 64939
Giải nhất 05305 34824 74534
Đặc biệt 078483 742910 822288

Lô tô Tây Ninh Thứ 5, 05/01/2023

Đầu Lô Tô
0 05, 08, 09
1 -
2 29
3 37, 37
4 47, 41, 46
5 51, 55
6 -
7 71, 78
8 83, 86
9 97, 94, 90

Lô tô An Giang Thứ 5, 05/01/2023

Đầu Lô Tô
0 02, 02, 04
1 10, 18
2 24, 26
3 30, 39
4 42, 40, 41
5 57
6 63, 61
7 71, 78
8 87
9 -

Lô tô Bình Thuận Thứ 5, 05/01/2023

Đầu Lô Tô
0 01, 07
1 13, 16, 13, 14
2 -
3 34, 39, 39
4 45
5 59, 51, 58, 57
6 -
7 -
8 88, 86, 89
9 95
Giải Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G.8 42 50 59
Giải bảy 798 345 505
Giải sáu 4867 6990 2527 2285 2990 5617 5948 9078 2121
Giải năm 6053 2538 4893
Giải tư 91444 44982 02937 43621 73164 86143 81612 64121 58948 57467 87207 63205 31283 41038 46219 72008 76552 75153 06646 55945 89497
Giải ba 06064 74730 84219 34867 23526 75139
Giải nhì 05487 59010 79276
Giải nhất 47506 85945 17420
Đặc biệt 892443 864003 659929

Lô tô Tây Ninh Thứ 5, 29/12/2022

Đầu Lô Tô
0 06
1 12
2 21, 27
3 30, 37
4 43, 44, 43, 42
5 53
6 64, 64, 67
7 -
8 87, 82
9 90, 98

Lô tô An Giang Thứ 5, 29/12/2022

Đầu Lô Tô
0 03, 07, 05
1 10, 19, 17
2 21
3 38, 38
4 45, 48, 45
5 50
6 67, 67
7 -
8 83, 85
9 90

Lô tô Bình Thuận Thứ 5, 29/12/2022

Đầu Lô Tô
0 08, 05
1 19
2 29, 20, 26, 21
3 39
4 46, 45, 48
5 52, 53, 59
6 -
7 76, 78
8 -
9 97, 93
Giải Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G.8 94 24 50
Giải bảy 088 181 778
Giải sáu 0015 1530 7114 1359 4219 3455 7582 6380 3466
Giải năm 1108 1006 6553
Giải tư 39449 24873 67201 06464 30802 11849 11328 92637 67860 77475 64724 27999 55359 99420 00793 02001 89579 98078 81834 47658 03001
Giải ba 89071 30405 63289 23203 39844 60319
Giải nhì 25612 53815 30503
Giải nhất 51810 81865 57703
Đặc biệt 844412 457607 060911

Lô tô Tây Ninh Thứ 5, 22/12/2022

Đầu Lô Tô
0 05, 01, 02, 08
1 12, 10, 12, 15, 14
2 28
3 30
4 49, 49
5 -
6 64
7 71, 73
8 88
9 94

Lô tô An Giang Thứ 5, 22/12/2022

Đầu Lô Tô
0 07, 03, 06
1 15, 19
2 24, 20, 24
3 37
4 -
5 59, 59, 55
6 65, 60
7 75
8 89, 81
9 99

Lô tô Bình Thuận Thứ 5, 22/12/2022

Đầu Lô Tô
0 03, 03, 01, 01
1 11, 19
2 -
3 34
4 44
5 58, 53, 50
6 66
7 79, 78, 78
8 82, 80
9 93

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Nam (XSMN)

XSMN hàng ngày do các Công ty xổ số kiến thiết ở miền Nam tổ chức mở quay thưởng, được chúng tôi cập nhật trực tiếp sau từng giải quay. Các bạn có thể theo dõi, xem trực tiếp kết quả, thống kê, dò xổ số đài miền Nam hôm nay trên website trong khoảng thời gian từ 16h10p - 16h30p. Kết quả quay thưởng xổ số miền Nam mới nhất được update trực tiếp lên website để mọi người tiện theo dõi.

  1. Lịch mở thưởng
  2. Cơ cấu giải thưởng
    • Vé số truyền thống miền Nam phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
    • Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
    • Kết quả xổ số miền Nam có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
Giải thưởng Tiền thưởng (VNĐ) Trùng Số lượng giải thưởng
Giải ĐB 2.000.000.000 6 số 01
Giải Nhất 30.000.000 5 số 10
Giải Nhì 15.000.000 5 số 10
Giải Ba 10.000.000 5 số 20
Giải Tư 3.000.000 5 số 70
Giải Năm 1.000.000 4 số 100
Giải Sáu 400.000 4 số 300
Giải Bảy 200.000 3 số 1.000
Giải Tám 100.000 2 số 10.000

Xem thêm kết quả xổ số trực tiếp 3 miền Bắc, Trung, Nam hôm nay, hôm qua, tuần này, tuần trước tại đây: Xo so

Chúc các bạn chơi xổ số may mắn và trúng lớn!

Từ khóa tìm kiếm: XSMN Thu 5, SXMN Thu 5, XSMN T5, KQXSMN Thu 5, XSMN Thu 5 Hang Tuan,xổ số miền Nam Thứ 5