XSMN Thứ 6 - Xổ số miền Nam Thứ 6 hàng tuần - SXMN Thu 6

Giải Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G.8 17 77 82
Giải bảy 255 963 196
Giải sáu 9901 2040 5563 8450 7050 7859 0846 8965 9304
Giải năm 7860 0657 9452
Giải tư 71551 08642 74012 58621 70271 55650 34642 22841 96674 29144 21839 62719 19244 86057 66997 53039 11365 31696 52649 37277 47572
Giải ba 43064 87657 57385 87876 37644 38022
Giải nhì 00788 99605 08068
Giải nhất 61412 62211 70028
Đặc biệt 434661 772967 528491

Lô tô Vĩnh Long Thứ 6, 22/09/2023

Đầu Lô Tô
0 01
1 12, 12, 17
2 21
3 -
4 42, 42, 40
5 57, 51, 50, 55
6 61, 64, 60, 63
7 71
8 88
9 -

Lô tô Bình Dương Thứ 6, 22/09/2023

Đầu Lô Tô
0 05
1 11, 19
2 -
3 39
4 41, 44, 44
5 57, 57, 50, 50, 59
6 67, 63
7 76, 74, 77
8 85
9 -

Lô tô Trà Vinh Thứ 6, 22/09/2023

Đầu Lô Tô
0 04
1 -
2 28, 22
3 39
4 44, 49, 46
5 52
6 68, 65, 65
7 77, 72
8 82
9 91, 97, 96, 96
Giải Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G.8 73 16 78
Giải bảy 738 260 751
Giải sáu 7385 0332 3627 9950 5308 8423 5614 7782 5314
Giải năm 0701 3824 4124
Giải tư 34534 41598 56602 89860 60717 86104 21799 39267 42292 03336 18494 32094 33062 83129 58827 36586 05079 07786 17195 73747 47908
Giải ba 36950 76595 01966 70532 45182 96568
Giải nhì 27463 23681 49084
Giải nhất 79932 57517 36098
Đặc biệt 910035 655753 765509

Lô tô Vĩnh Long Thứ 6, 15/09/2023

Đầu Lô Tô
0 02, 04, 01
1 17
2 27
3 35, 32, 34, 32, 38
4 -
5 50
6 63, 60
7 73
8 85
9 95, 98, 99

Lô tô Bình Dương Thứ 6, 15/09/2023

Đầu Lô Tô
0 08
1 17, 16
2 29, 24, 23
3 32, 36
4 -
5 53, 50
6 66, 67, 62, 60
7 -
8 81
9 92, 94, 94

Lô tô Trà Vinh Thứ 6, 15/09/2023

Đầu Lô Tô
0 09, 08
1 14, 14
2 27, 24
3 -
4 47
5 51
6 68
7 79, 78
8 84, 82, 86, 86, 82
9 98, 95
Giải Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G.8 20 41 97
Giải bảy 260 450 024
Giải sáu 4417 9826 2521 9035 7103 5180 7347 8850 0623
Giải năm 5464 1813 0577
Giải tư 73542 17206 17573 91276 41971 30861 35277 24824 19725 78022 41259 38451 11836 02247 08315 11228 57372 00518 09649 78918 45924
Giải ba 03184 06228 64808 75568 80734 17736
Giải nhì 46550 52287 66177
Giải nhất 88217 75733 46892
Đặc biệt 548111 842297 028910

Lô tô Vĩnh Long Thứ 6, 08/09/2023

Đầu Lô Tô
0 06
1 11, 17, 17
2 28, 26, 21, 20
3 -
4 42
5 50
6 61, 64, 60
7 73, 76, 71, 77
8 84
9 -

Lô tô Bình Dương Thứ 6, 08/09/2023

Đầu Lô Tô
0 08, 03
1 13
2 24, 25, 22
3 33, 36, 35
4 47, 41
5 59, 51, 50
6 68
7 -
8 87, 80
9 97

Lô tô Trà Vinh Thứ 6, 08/09/2023

Đầu Lô Tô
0 -
1 10, 15, 18, 18
2 28, 24, 23, 24
3 34, 36
4 49, 47
5 50
6 -
7 77, 72, 77
8 -
9 92, 97
Giải Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G.8 98 71 51
Giải bảy 823 108 831
Giải sáu 3545 7180 7029 6515 3284 4793 6833 2213 3504
Giải năm 6166 2930 8598
Giải tư 21609 45093 22347 60819 01613 77673 13587 00693 91191 98827 58001 03755 91789 94990 67712 46896 29152 37048 78100 36004 92712
Giải ba 63413 11204 97145 39310 40064 74140
Giải nhì 82600 59169 90789
Giải nhất 78759 45642 58676
Đặc biệt 815897 094438 485055

Lô tô Vĩnh Long Thứ 6, 01/09/2023

Đầu Lô Tô
0 00, 04, 09
1 13, 19, 13
2 29, 23
3 -
4 47, 45
5 59
6 66
7 73
8 87, 80
9 97, 93, 98

Lô tô Bình Dương Thứ 6, 01/09/2023

Đầu Lô Tô
0 01, 08
1 10, 15
2 27
3 38, 30
4 42, 45
5 55
6 69
7 71
8 89, 84
9 93, 91, 90, 93

Lô tô Trà Vinh Thứ 6, 01/09/2023

Đầu Lô Tô
0 00, 04, 04
1 12, 12, 13
2 -
3 33, 31
4 40, 48
5 55, 52, 51
6 64
7 76
8 89
9 96, 98
Giải Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G.8 31 82 08
Giải bảy 444 184 892
Giải sáu 3210 2715 7404 3859 0309 2852 6743 3811 3897
Giải năm 4823 0600 6845
Giải tư 51023 84135 59341 78683 62060 70291 92328 02001 07688 12173 78712 24136 01147 04974 84185 32348 70554 52973 23818 37839 48480
Giải ba 22630 74030 35031 93006 60377 82893
Giải nhì 28916 30022 97334
Giải nhất 41657 91350 41222
Đặc biệt 135513 318360 055540

Lô tô Vĩnh Long Thứ 6, 25/08/2023

Đầu Lô Tô
0 04
1 13, 16, 10, 15
2 23, 28, 23
3 30, 30, 35, 31
4 41, 44
5 57
6 60
7 -
8 83
9 91

Lô tô Bình Dương Thứ 6, 25/08/2023

Đầu Lô Tô
0 06, 01, 00, 09
1 12
2 22
3 31, 36
4 47
5 50, 59, 52
6 60
7 73, 74
8 88, 84, 82
9 -

Lô tô Trà Vinh Thứ 6, 25/08/2023

Đầu Lô Tô
0 08
1 18, 11
2 22
3 34, 39
4 40, 48, 45, 43
5 54
6 -
7 77, 73
8 85, 80
9 93, 97, 92
Giải Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G.8 21 18 60
Giải bảy 909 491 948
Giải sáu 5910 1226 7875 0066 8372 7241 1328 6266 1843
Giải năm 5330 5958 4054
Giải tư 52795 24525 27361 93906 89237 30695 50557 83909 06418 84727 22601 89467 67106 33077 56334 28666 30293 44008 83960 59902 91771
Giải ba 73138 12748 20950 72854 93215 60313
Giải nhì 37663 17672 37077
Giải nhất 62109 34630 53614
Đặc biệt 947869 590592 808209

Lô tô Vĩnh Long Thứ 6, 18/08/2023

Đầu Lô Tô
0 09, 06, 09
1 10
2 25, 26, 21
3 38, 37, 30
4 48
5 57
6 69, 63, 61
7 75
8 -
9 95, 95

Lô tô Bình Dương Thứ 6, 18/08/2023

Đầu Lô Tô
0 09, 01, 06
1 18, 18
2 27
3 30
4 41
5 50, 54, 58
6 67, 66
7 72, 77, 72
8 -
9 92, 91

Lô tô Trà Vinh Thứ 6, 18/08/2023

Đầu Lô Tô
0 09, 08, 02
1 14, 15, 13
2 28
3 34
4 43, 48
5 54
6 66, 60, 66, 60
7 77, 71
8 -
9 93
Giải Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G.8 81 59 45
Giải bảy 873 392 503
Giải sáu 9159 4575 2386 9221 3721 7001 3091 3761 5221
Giải năm 3740 7956 6747
Giải tư 68497 46078 40986 87192 93866 14124 06630 16528 45209 31872 99123 42951 45674 54073 88457 50681 97187 30623 71237 35020 19850
Giải ba 89177 47014 06692 83462 46676 48365
Giải nhì 30129 71942 77890
Giải nhất 81578 22313 01673
Đặc biệt 678163 950958 116713

Lô tô Vĩnh Long Thứ 6, 11/08/2023

Đầu Lô Tô
0 -
1 14
2 29, 24
3 30
4 40
5 59
6 63, 66
7 78, 77, 78, 75, 73
8 86, 86, 81
9 97, 92

Lô tô Bình Dương Thứ 6, 11/08/2023

Đầu Lô Tô
0 09, 01
1 13
2 28, 23, 21, 21
3 -
4 42
5 58, 51, 56, 59
6 62
7 72, 74, 73
8 -
9 92, 92

Lô tô Trà Vinh Thứ 6, 11/08/2023

Đầu Lô Tô
0 03
1 13
2 23, 20, 21
3 37
4 47, 45
5 57, 50
6 65, 61
7 73, 76
8 81, 87
9 90, 91

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Nam (XSMN)

XSMN hàng ngày do các Công ty xổ số kiến thiết ở miền Nam tổ chức mở quay thưởng, được chúng tôi cập nhật trực tiếp sau từng giải quay. Các bạn có thể theo dõi, xem trực tiếp kết quả, thống kê, dò xổ số đài miền Nam hôm nay trên website trong khoảng thời gian từ 16h10p - 16h30p. Kết quả quay thưởng xổ số miền Nam mới nhất được update trực tiếp lên website để mọi người tiện theo dõi.

  1. Lịch mở thưởng
  2. Cơ cấu giải thưởng
    • Vé số truyền thống miền Nam phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
    • Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
    • Kết quả xổ số miền Nam có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
Giải thưởng Tiền thưởng (VNĐ) Trùng Số lượng giải thưởng
Giải ĐB 2.000.000.000 6 số 01
Giải Nhất 30.000.000 5 số 10
Giải Nhì 15.000.000 5 số 10
Giải Ba 10.000.000 5 số 20
Giải Tư 3.000.000 5 số 70
Giải Năm 1.000.000 4 số 100
Giải Sáu 400.000 4 số 300
Giải Bảy 200.000 3 số 1.000
Giải Tám 100.000 2 số 10.000

Xem thêm kết quả xổ số trực tiếp 3 miền Bắc, Trung, Nam hôm nay, hôm qua, tuần này, tuần trước tại đây: Xo so

Chúc các bạn chơi xổ số may mắn và trúng lớn!

Từ khóa tìm kiếm: XSMN Thu 6, SXMN Thu 6, XSMN T6, KQXSMN Thu 6, XSMN Thu 6 Hang Tuan,xổ số miền Nam Thứ 6