XSMT Chủ nhật - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - SXMT Chu nhat

Giải Khánh Hòa Kon Tum Huế
G.8 77 63 45
Giải bảy 294 616 093
Giải sáu 4650 8285 2902 8577 7377 0001 2182 1412 8738
Giải năm 7260 0364 5336
Giải tư 59214 63985 97684 39588 19108 04526 27656 90637 31431 21552 50604 79959 47140 42370 23585 45493 47400 82858 45325 47764 35308
Giải ba 14351 84767 72731 23697 49117 96866
Giải nhì 89762 95855 96588
Giải nhất 08803 65110 33842
Đặc biệt 023054 848314 364275

Lô tô Khánh Hòa Chủ Nhật, 24/09/2023

Đầu Lô Tô
0 03, 08, 02
1 14
2 26
3 -
4 -
5 54, 51, 56, 50
6 62, 67, 60
7 77
8 85, 84, 88, 85
9 94

Lô tô Kon Tum Chủ Nhật, 24/09/2023

Đầu Lô Tô
0 04, 01
1 14, 10, 16
2 -
3 31, 37, 31
4 40
5 55, 52, 59
6 64, 63
7 70, 77, 77
8 -
9 97

Lô tô Huế Chủ Nhật, 24/09/2023

Đầu Lô Tô
0 00, 08
1 17, 12
2 25
3 36, 38
4 42, 45
5 58
6 66, 64
7 75
8 88, 85, 82
9 93, 93
Giải Khánh Hòa Kon Tum Huế
G.8 22 06 04
Giải bảy 071 606 336
Giải sáu 4152 2429 5621 8903 3533 7844 3633 2647 5948
Giải năm 1398 7558 5009
Giải tư 02819 84047 59247 01352 11978 34597 58100 70285 05025 72220 96004 65975 82336 22875 07393 11521 80577 39484 00465 20487 87592
Giải ba 94867 03750 42661 04833 54129 21534
Giải nhì 73129 02030 67953
Giải nhất 61640 36506 50028
Đặc biệt 276788 179674 025671

Lô tô Khánh Hòa Chủ Nhật, 17/09/2023

Đầu Lô Tô
0 00
1 19
2 29, 29, 21, 22
3 -
4 40, 47, 47
5 50, 52, 52
6 67
7 78, 71
8 88
9 97, 98

Lô tô Kon Tum Chủ Nhật, 17/09/2023

Đầu Lô Tô
0 06, 04, 03, 06, 06
1 -
2 25, 20
3 30, 33, 36, 33
4 44
5 58
6 61
7 74, 75, 75
8 85
9 -

Lô tô Huế Chủ Nhật, 17/09/2023

Đầu Lô Tô
0 09, 04
1 -
2 28, 29, 21
3 34, 33, 36
4 47, 48
5 53
6 65
7 71, 77
8 84, 87
9 93, 92
Giải Khánh Hòa Kon Tum Huế
G.8 20 34 78
Giải bảy 873 115 787
Giải sáu 1788 8417 8435 8561 6810 9211 7106 9428 0892
Giải năm 3413 7442 7363
Giải tư 17298 54207 14837 09200 02833 70265 61615 03364 06938 21028 99507 62872 69064 61274 31304 52824 90054 04672 89829 82643 96567
Giải ba 65371 95959 77292 36754 41258 55604
Giải nhì 04503 22605 29176
Giải nhất 32354 99027 77165
Đặc biệt 936350 643539 321036

Lô tô Khánh Hòa Chủ Nhật, 10/09/2023

Đầu Lô Tô
0 03, 07, 00
1 15, 13, 17
2 20
3 37, 33, 35
4 -
5 50, 54, 59
6 65
7 71, 73
8 88
9 98

Lô tô Kon Tum Chủ Nhật, 10/09/2023

Đầu Lô Tô
0 05, 07
1 10, 11, 15
2 27, 28
3 39, 38, 34
4 42
5 54
6 64, 64, 61
7 72, 74
8 -
9 92

Lô tô Huế Chủ Nhật, 10/09/2023

Đầu Lô Tô
0 04, 04, 06
1 -
2 24, 29, 28
3 36
4 43
5 58, 54
6 65, 67, 63
7 76, 72, 78
8 87
9 92
Giải Khánh Hòa Kon Tum Huế
G.8 52 10 38
Giải bảy 457 649 280
Giải sáu 4438 2920 1320 3684 8712 8169 9871 9191 3367
Giải năm 4029 6810 0113
Giải tư 92737 33997 18851 60864 32334 93266 82895 45846 17234 96951 68335 32312 96714 99832 68725 94983 42477 67568 01400 01869 98504
Giải ba 27456 62422 86811 67224 30046 43116
Giải nhì 87630 55648 51247
Giải nhất 72627 32200 96867
Đặc biệt 020954 274909 555275

Lô tô Khánh Hòa Chủ Nhật, 03/09/2023

Đầu Lô Tô
0 -
1 -
2 27, 22, 29, 20, 20
3 30, 37, 34, 38
4 -
5 54, 56, 51, 57, 52
6 64, 66
7 -
8 -
9 97, 95

Lô tô Kon Tum Chủ Nhật, 03/09/2023

Đầu Lô Tô
0 09, 00
1 11, 12, 14, 10, 12, 10
2 24
3 34, 35, 32
4 48, 46, 49
5 51
6 69
7 -
8 84
9 -

Lô tô Huế Chủ Nhật, 03/09/2023

Đầu Lô Tô
0 00, 04
1 16, 13
2 25
3 38
4 47, 46
5 -
6 67, 68, 69, 67
7 75, 77, 71
8 83, 80
9 91
Giải Khánh Hòa Kon Tum Huế
G.8 47 73 53
Giải bảy 845 629 557
Giải sáu 1918 1708 0089 9104 8228 0153 4961 7786 4653
Giải năm 6668 5556 8517
Giải tư 28404 74500 29610 95871 92174 42796 84786 65395 81517 03965 59854 20357 37741 39048 71464 25130 82654 17418 47870 48893 27480
Giải ba 88392 11932 37443 21915 62813 17981
Giải nhì 28064 57460 53231
Giải nhất 06178 97224 67515
Đặc biệt 131029 650472 842075

Lô tô Khánh Hòa Chủ Nhật, 27/08/2023

Đầu Lô Tô
0 04, 00, 08
1 10, 18
2 29
3 32
4 45, 47
5 -
6 64, 68
7 78, 71, 74
8 86, 89
9 92, 96

Lô tô Kon Tum Chủ Nhật, 27/08/2023

Đầu Lô Tô
0 04
1 15, 17
2 24, 28, 29
3 -
4 43, 41, 48
5 54, 57, 56, 53
6 60, 65
7 72, 73
8 -
9 95

Lô tô Huế Chủ Nhật, 27/08/2023

Đầu Lô Tô
0 -
1 15, 13, 18, 17
2 -
3 31, 30
4 -
5 54, 53, 57, 53
6 64, 61
7 75, 70
8 81, 80, 86
9 93
Giải Khánh Hòa Kon Tum Huế
G.8 80 73 83
Giải bảy 340 951 376
Giải sáu 3868 0945 0456 7628 1160 7906 4620 8207 5589
Giải năm 9393 1153 1007
Giải tư 64228 59604 39368 26143 25897 15382 37847 72889 22383 01494 73198 66578 49759 27185 05031 93329 75021 59832 00497 57094 07902
Giải ba 51688 50023 11039 31779 58606 42461
Giải nhì 68965 40120 43731
Giải nhất 94280 16275 05699
Đặc biệt 817932 368137 996311

Lô tô Khánh Hòa Chủ Nhật, 20/08/2023

Đầu Lô Tô
0 04
1 -
2 23, 28
3 32
4 43, 47, 45, 40
5 56
6 65, 68, 68
7 -
8 80, 88, 82, 80
9 97, 93

Lô tô Kon Tum Chủ Nhật, 20/08/2023

Đầu Lô Tô
0 06
1 -
2 20, 28
3 37, 39
4 -
5 59, 53, 51
6 60
7 75, 79, 78, 73
8 89, 83, 85
9 94, 98

Lô tô Huế Chủ Nhật, 20/08/2023

Đầu Lô Tô
0 06, 02, 07, 07
1 11
2 29, 21, 20
3 31, 31, 32
4 -
5 -
6 61
7 76
8 89, 83
9 99, 97, 94
Giải Khánh Hòa Kon Tum Huế
G.8 26 68 52
Giải bảy 246 206 876
Giải sáu 4843 1756 4022 9087 5127 5050 6273 0556 0100
Giải năm 0349 4047 3629
Giải tư 39795 47778 89887 87498 75724 96692 83687 00845 84081 14403 78806 16392 78757 24077 86590 88635 85915 19111 01764 64119 52537
Giải ba 10432 61920 19145 69202 78783 00226
Giải nhì 65708 03718 42676
Giải nhất 49413 80381 11968
Đặc biệt 285070 337246 301481

Lô tô Khánh Hòa Chủ Nhật, 13/08/2023

Đầu Lô Tô
0 08
1 13
2 20, 24, 22, 26
3 32
4 49, 43, 46
5 56
6 -
7 70, 78
8 87, 87
9 95, 98, 92

Lô tô Kon Tum Chủ Nhật, 13/08/2023

Đầu Lô Tô
0 02, 03, 06, 06
1 18
2 27
3 -
4 46, 45, 45, 47
5 57, 50
6 68
7 77
8 81, 81, 87
9 92

Lô tô Huế Chủ Nhật, 13/08/2023

Đầu Lô Tô
0 00
1 15, 11, 19
2 26, 29
3 35, 37
4 -
5 56, 52
6 68, 64
7 76, 73, 76
8 81, 83
9 90

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Trung (XSMT)

XSMT được các công ty xổ số kiến thiết miền Trung mở thưởng hàng ngày vào hồi 17h15p và kết thúc vào 17h30p. Kết quả sxmt hôm nay được cập nhật trực tiếp ngay sau mỗi giải quay, bắt đầu từ giải 8, giải 7 và cuối cùng là giải đặc biệt.Kết quả quay thưởng xổ số miền Trung mới nhất được update trực tiếp lên website để mọi người tiện theo dõi.

  1. Lịch mở thưởng
  2. Cơ cấu giải thưởng
    • Vé số truyền thống miền Trung phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
    • Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
    • Kết quả xổ số miền Trung có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
Giải thưởngTiền thưởng (VNĐ)TrùngSố lượng giải thưởng
Giải ĐB2.000.000.0006 số01
Giải Nhất30.000.0005 số10
Giải Nhì15.000.0005 số10
Giải Ba10.000.0005 số20
Giải Tư3.000.0005 số70
Giải Năm1.000.0004 số100
Giải Sáu400.0004 số300
Giải Bảy200.0003 số1.000
Giải Tám100.0002 số10.000

Xem thêm kết quả xổ số trực tiếp 3 miền Bắc, Trung, Nam hôm nay, hôm qua, tuần này, tuần trước tại đây: Ket qua xo so

Chúc các bạn chơi xổ số may mắn và trúng lớn!

Từ khóa tìm kiếm: XSMT Chu nhat, SXMT Chu nhat, XSMT CN, KQXSMT Chu nhat, XSMT Chu nhat Hang Tuan,xổ số miền Trung Chủ nhật