XSMT Chủ nhật - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - SXMT Chu nhat

Giải Khánh Hòa Kon Tum Huế
G.8 25 00 10
Giải bảy 594 450 396
Giải sáu 4772 2924 2303 2698 8708 7242 5170 1132 0925
Giải năm 5322 2346 7918
Giải tư 05175 24975 29833 28922 38107 12293 28420 39236 37959 47005 68200 64802 94806 56603 05196 91001 87596 73538 56780 09336 26005
Giải ba 84464 41199 90612 15712 72288 56372
Giải nhì 32838 41169 75098
Giải nhất 63569 49603 20278
Đặc biệt 308701 767900 438348

Lô tô Khánh Hòa Chủ Nhật, 04/06/2023

Đầu Lô Tô
0 01, 07, 03
1 -
2 22, 20, 22, 24, 25
3 38, 33
4 -
5 -
6 69, 64
7 75, 75, 72
8 -
9 99, 93, 94

Lô tô Kon Tum Chủ Nhật, 04/06/2023

Đầu Lô Tô
0 00, 03, 05, 00, 02, 06, 03, 08, 00
1 12, 12
2 -
3 36
4 46, 42
5 59, 50
6 69
7 -
8 -
9 98

Lô tô Huế Chủ Nhật, 04/06/2023

Đầu Lô Tô
0 01, 05
1 18, 10
2 25
3 38, 36, 32
4 48
5 -
6 -
7 78, 72, 70
8 88, 80
9 98, 96, 96, 96
Giải Khánh Hòa Kon Tum Huế
G.8 63 33 34
Giải bảy 072 306 895
Giải sáu 4439 7375 4163 4501 9967 2380 7118 5836 3579
Giải năm 6069 1214 9647
Giải tư 18569 62364 61613 91774 07677 13196 10591 35147 01938 12841 92168 85056 47877 69509 86572 36549 07153 61093 77248 12337 85275
Giải ba 09705 93168 02325 20791 38883 41659
Giải nhì 64238 09586 35311
Giải nhất 56333 11366 69724
Đặc biệt 505873 876090 795143

Lô tô Khánh Hòa Chủ Nhật, 28/05/2023

Đầu Lô Tô
0 05
1 13
2 -
3 33, 38, 39
4 -
5 -
6 68, 69, 64, 69, 63, 63
7 73, 74, 77, 75, 72
8 -
9 96, 91

Lô tô Kon Tum Chủ Nhật, 28/05/2023

Đầu Lô Tô
0 09, 01, 06
1 14
2 25
3 38, 33
4 47, 41
5 56
6 66, 68, 67
7 77
8 86, 80
9 90, 91

Lô tô Huế Chủ Nhật, 28/05/2023

Đầu Lô Tô
0 -
1 11, 18
2 24
3 37, 36, 34
4 43, 49, 48, 47
5 59, 53
6 -
7 72, 75, 79
8 83
9 93, 95
Giải Khánh Hòa Kon Tum Huế
G.8 14 23 54
Giải bảy 342 930 329
Giải sáu 6424 0242 8430 8790 5246 9056 3284 9678 8881
Giải năm 3504 8555 0732
Giải tư 44358 24062 53421 09915 20534 50708 60352 16907 50689 59097 02028 11196 41146 91197 77864 31549 65574 40142 70509 28516 50040
Giải ba 90472 28124 72707 29197 66219 90660
Giải nhì 14581 26159 63913
Giải nhất 14086 96760 41707
Đặc biệt 727077 602436 052659

Lô tô Khánh Hòa Chủ Nhật, 21/05/2023

Đầu Lô Tô
0 08, 04
1 15, 14
2 24, 21, 24
3 34, 30
4 42, 42
5 58, 52
6 62
7 77, 72
8 86, 81
9 -

Lô tô Kon Tum Chủ Nhật, 21/05/2023

Đầu Lô Tô
0 07, 07
1 -
2 28, 23
3 36, 30
4 46, 46
5 59, 55, 56
6 60
7 -
8 89
9 97, 97, 96, 97, 90

Lô tô Huế Chủ Nhật, 21/05/2023

Đầu Lô Tô
0 07, 09
1 13, 19, 16
2 29
3 32
4 49, 42, 40
5 59, 54
6 60, 64
7 74, 78
8 84, 81
9 -
Giải Khánh Hòa Kon Tum Huế
G.8 77 91 45
Giải bảy 414 603 175
Giải sáu 2458 0005 0619 7358 5861 3408 9708 2621 0958
Giải năm 1999 6336 2412
Giải tư 23689 33216 37115 07404 15580 49151 47058 73816 24271 00493 71243 87657 77879 18897 65318 23862 28981 38391 92491 17621 16145
Giải ba 44421 71221 43529 24730 82896 79318
Giải nhì 89546 33112 14353
Giải nhất 75856 11752 27820
Đặc biệt 157684 603489 783042

Lô tô Khánh Hòa Chủ Nhật, 14/05/2023

Đầu Lô Tô
0 04, 05
1 16, 15, 19, 14
2 21, 21
3 -
4 46
5 56, 51, 58, 58
6 -
7 77
8 84, 89, 80
9 99

Lô tô Kon Tum Chủ Nhật, 14/05/2023

Đầu Lô Tô
0 08, 03
1 12, 16
2 29
3 30, 36
4 43
5 52, 57, 58
6 61
7 71, 79
8 89
9 93, 97, 91

Lô tô Huế Chủ Nhật, 14/05/2023

Đầu Lô Tô
0 08
1 18, 18, 12
2 20, 21, 21
3 -
4 42, 45, 45
5 53, 58
6 62
7 75
8 81
9 96, 91, 91
Giải Khánh Hòa Kon Tum Huế
G.8 74 71 27
Giải bảy 810 202 664
Giải sáu 4359 5199 7422 9665 5314 5157 8576 0365 5688
Giải năm 0611 9671 7274
Giải tư 86902 23949 49870 77642 70613 30210 29499 17919 43123 97351 55206 48449 01939 27019 38227 52960 60719 20236 63731 54639 85825
Giải ba 37080 19533 34663 67456 14279 01542
Giải nhì 94672 02971 83212
Giải nhất 24408 98571 36263
Đặc biệt 661518 663950 908812

Lô tô Khánh Hòa Chủ Nhật, 07/05/2023

Đầu Lô Tô
0 08, 02
1 18, 13, 10, 11, 10
2 22
3 33
4 49, 42
5 59
6 -
7 72, 70, 74
8 80
9 99, 99

Lô tô Kon Tum Chủ Nhật, 07/05/2023

Đầu Lô Tô
0 06, 02
1 19, 19, 14
2 23
3 39
4 49
5 50, 56, 51, 57
6 63, 65
7 71, 71, 71, 71
8 -
9 -

Lô tô Huế Chủ Nhật, 07/05/2023

Đầu Lô Tô
0 -
1 12, 12, 19
2 27, 25, 27
3 36, 31, 39
4 42
5 -
6 63, 60, 65, 64
7 79, 74, 76
8 88
9 -
Giải Khánh Hòa Kon Tum Huế
G.8 86 15 94
Giải bảy 617 296 897
Giải sáu 6712 1949 2221 6826 1141 6254 0813 0724 7669
Giải năm 4173 6403 9234
Giải tư 39764 57078 68349 21210 84388 12225 24181 55842 06833 45327 78650 29073 83977 09499 83766 15885 97728 31727 21956 04606 79197
Giải ba 41290 58761 50612 35422 13596 39862
Giải nhì 62529 14404 73216
Giải nhất 68750 21380 92083
Đặc biệt 336021 835919 173600

Lô tô Khánh Hòa Chủ Nhật, 30/04/2023

Đầu Lô Tô
0 -
1 10, 12, 17
2 21, 29, 25, 21
3 -
4 49, 49
5 50
6 61, 64
7 78, 73
8 88, 81, 86
9 90

Lô tô Kon Tum Chủ Nhật, 30/04/2023

Đầu Lô Tô
0 04, 03
1 19, 12, 15
2 22, 27, 26
3 33
4 42, 41
5 50, 54
6 -
7 73, 77
8 80
9 99, 96

Lô tô Huế Chủ Nhật, 30/04/2023

Đầu Lô Tô
0 00, 06
1 16, 13
2 28, 27, 24
3 34
4 -
5 56
6 62, 66, 69
7 -
8 83, 85
9 96, 97, 97, 94
Giải Khánh Hòa Kon Tum Huế
G.8 56 20 64
Giải bảy 454 347 384
Giải sáu 8224 4202 8434 9587 5926 3446 6705 5345 6216
Giải năm 6453 1033 1346
Giải tư 02585 24865 14789 41426 35199 58914 20142 96366 26457 28194 92086 16299 84381 45729 79241 83997 63403 62948 26834 68362 67108
Giải ba 09731 12920 38577 92049 34944 76599
Giải nhì 29627 31410 87067
Giải nhất 08545 75412 19122
Đặc biệt 510739 304673 576692

Lô tô Khánh Hòa Chủ Nhật, 23/04/2023

Đầu Lô Tô
0 02
1 14
2 27, 20, 26, 24
3 39, 31, 34
4 45, 42
5 53, 54, 56
6 65
7 -
8 85, 89
9 99

Lô tô Kon Tum Chủ Nhật, 23/04/2023

Đầu Lô Tô
0 -
1 12, 10
2 29, 26, 20
3 33
4 49, 46, 47
5 57
6 66
7 73, 77
8 86, 81, 87
9 94, 99

Lô tô Huế Chủ Nhật, 23/04/2023

Đầu Lô Tô
0 03, 08, 05
1 16
2 22
3 34
4 44, 41, 48, 46, 45
5 -
6 67, 62, 64
7 -
8 84
9 92, 99, 97

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Trung (XSMT)

XSMT được các công ty xổ số kiến thiết miền Trung mở thưởng hàng ngày vào hồi 17h15p và kết thúc vào 17h30p. Kết quả sxmt hôm nay được cập nhật trực tiếp ngay sau mỗi giải quay, bắt đầu từ giải 8, giải 7 và cuối cùng là giải đặc biệt.Kết quả quay thưởng xổ số miền Trung mới nhất được update trực tiếp lên website để mọi người tiện theo dõi.

  1. Lịch mở thưởng
  2. Cơ cấu giải thưởng
    • Vé số truyền thống miền Trung phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
    • Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
    • Kết quả xổ số miền Trung có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
Giải thưởngTiền thưởng (VNĐ)TrùngSố lượng giải thưởng
Giải ĐB2.000.000.0006 số01
Giải Nhất30.000.0005 số10
Giải Nhì15.000.0005 số10
Giải Ba10.000.0005 số20
Giải Tư3.000.0005 số70
Giải Năm1.000.0004 số100
Giải Sáu400.0004 số300
Giải Bảy200.0003 số1.000
Giải Tám100.0002 số10.000

Xem thêm kết quả xổ số trực tiếp 3 miền Bắc, Trung, Nam hôm nay, hôm qua, tuần này, tuần trước tại đây: Ket qua xo so

Chúc các bạn chơi xổ số may mắn và trúng lớn!

Từ khóa tìm kiếm: XSMT Chu nhat, SXMT Chu nhat, XSMT CN, KQXSMT Chu nhat, XSMT Chu nhat Hang Tuan,xổ số miền Trung Chủ nhật