XSMT Chủ nhật - Xổ số miền Trung Chủ nhật hàng tuần - SXMT Chu nhat

Giải Khánh Hòa Kon Tum Huế
G.8 81 98 83
Giải bảy 302 843 220
Giải sáu 8571 2060 0447 7953 5689 0788 3676 8973 2527
Giải năm 3839 2927 8150
Giải tư 37030 27075 65063 07556 11018 26108 22094 96552 94376 40953 62494 46216 64079 80080 35423 05498 06040 17750 51638 21858 57612
Giải ba 34668 71278 13489 16211 03062 71941
Giải nhì 56791 37978 75926
Giải nhất 71483 90178 83596
Đặc biệt 344924 990669 517931

Lô tô Khánh Hòa Chủ Nhật, 22/01/2023

Đầu Lô Tô
0 08, 02
1 18
2 24
3 30, 39
4 47
5 56
6 68, 63, 60
7 78, 75, 71
8 83, 81
9 91, 94

Lô tô Kon Tum Chủ Nhật, 22/01/2023

Đầu Lô Tô
0 -
1 11, 16
2 27
3 -
4 43
5 52, 53, 53
6 69
7 78, 78, 76, 79
8 89, 80, 89, 88
9 94, 98

Lô tô Huế Chủ Nhật, 22/01/2023

Đầu Lô Tô
0 -
1 12
2 26, 23, 27, 20
3 31, 38
4 41, 40
5 50, 58, 50
6 62
7 76, 73
8 83
9 96, 98
Giải Khánh Hòa Kon Tum Huế
G.8 00 53 82
Giải bảy 145 294 787
Giải sáu 8855 3986 9802 6665 5930 4509 7026 1419 7394
Giải năm 4198 3994 2630
Giải tư 76044 14307 77067 22866 67697 12902 07372 37230 54776 61003 53020 40964 20983 20165 11645 32955 85584 18583 55488 50106 56512
Giải ba 08873 96200 05583 86205 78413 00001
Giải nhì 63269 95824 20984
Giải nhất 98474 25032 50877
Đặc biệt 416748 104478 455321

Lô tô Khánh Hòa Chủ Nhật, 15/01/2023

Đầu Lô Tô
0 00, 07, 02, 02, 00
1 -
2 -
3 -
4 48, 44, 45
5 55
6 69, 67, 66
7 74, 73, 72
8 86
9 97, 98

Lô tô Kon Tum Chủ Nhật, 15/01/2023

Đầu Lô Tô
0 05, 03, 09
1 -
2 24, 20
3 32, 30, 30
4 -
5 53
6 64, 65, 65
7 78, 76
8 83, 83
9 94, 94

Lô tô Huế Chủ Nhật, 15/01/2023

Đầu Lô Tô
0 01, 06
1 13, 12, 19
2 21, 26
3 30
4 45
5 55
6 -
7 77
8 84, 84, 83, 88, 87, 82
9 94
Giải Khánh Hòa Kon Tum Huế
G.8 40 97 97
Giải bảy 524 050 770
Giải sáu 0217 9591 8226 8984 8937 8867 9686 7003 7819
Giải năm 3338 1103 2606
Giải tư 23834 74903 05185 35353 21387 84017 16964 60822 23863 76497 71813 52531 40626 14295 52059 61755 12315 38156 43595 74488 55017
Giải ba 44940 08822 25577 74520 02489 41050
Giải nhì 00132 08655 09284
Giải nhất 80592 70683 00883
Đặc biệt 735768 968604 789938

Lô tô Khánh Hòa Chủ Nhật, 08/01/2023

Đầu Lô Tô
0 03
1 17, 17
2 22, 26, 24
3 32, 34, 38
4 40, 40
5 53
6 68, 64
7 -
8 85, 87
9 92, 91

Lô tô Kon Tum Chủ Nhật, 08/01/2023

Đầu Lô Tô
0 04, 03
1 13
2 20, 22, 26
3 31, 37
4 -
5 55, 50
6 63, 67
7 77
8 83, 84
9 97, 95, 97

Lô tô Huế Chủ Nhật, 08/01/2023

Đầu Lô Tô
0 06, 03
1 15, 17, 19
2 -
3 38
4 -
5 50, 59, 55, 56
6 -
7 70
8 83, 84, 89, 88, 86
9 95, 97
Giải Khánh Hòa Kon Tum Huế
G.8 78 22 99
Giải bảy 025 857 568
Giải sáu 4128 6164 1016 2677 8070 4565 1505 8515 1550
Giải năm 8291 0058 5133
Giải tư 42816 17683 21052 80002 98666 41587 52863 67611 32780 45676 40032 51911 66537 43125 56201 14697 49284 73448 45126 71607 35805
Giải ba 55898 37552 00432 35553 49813 50306
Giải nhì 62140 99822 29024
Giải nhất 88528 81227 54765
Đặc biệt 313644 454379 623976

Lô tô Khánh Hòa Chủ Nhật, 01/01/2023

Đầu Lô Tô
0 02
1 16, 16
2 28, 28, 25
3 -
4 44, 40
5 52, 52
6 66, 63, 64
7 78
8 83, 87
9 98, 91

Lô tô Kon Tum Chủ Nhật, 01/01/2023

Đầu Lô Tô
0 -
1 11, 11
2 27, 22, 25, 22
3 32, 32, 37
4 -
5 53, 58, 57
6 65
7 79, 76, 77, 70
8 80
9 -

Lô tô Huế Chủ Nhật, 01/01/2023

Đầu Lô Tô
0 06, 01, 07, 05, 05
1 13, 15
2 24, 26
3 33
4 48
5 50
6 65, 68
7 76
8 84
9 97, 99
Giải Khánh Hòa Kon Tum Huế
G.8 54 36 91
Giải bảy 728 260 689
Giải sáu 2423 0319 6547 6423 1625 4619 7299 3126 6758
Giải năm 3442 2757 5626
Giải tư 32148 81647 34676 15426 14701 06239 25296 13380 24887 02729 96077 70128 78870 79180 86750 63896 45047 70601 05832 84079 34720
Giải ba 64393 00639 52654 98695 31581 92311
Giải nhì 95926 71676 32670
Giải nhất 96160 16751 52683
Đặc biệt 245326 521078 174798

Lô tô Khánh Hòa Chủ Nhật, 25/12/2022

Đầu Lô Tô
0 01
1 19
2 26, 26, 26, 23, 28
3 39, 39
4 48, 47, 42, 47
5 54
6 60
7 76
8 -
9 93, 96

Lô tô Kon Tum Chủ Nhật, 25/12/2022

Đầu Lô Tô
0 -
1 19
2 29, 28, 23, 25
3 36
4 -
5 51, 54, 57
6 60
7 78, 76, 77, 70
8 80, 87, 80
9 95

Lô tô Huế Chủ Nhật, 25/12/2022

Đầu Lô Tô
0 01
1 11
2 20, 26, 26
3 32
4 47
5 50, 58
6 -
7 70, 79
8 83, 81, 89
9 98, 96, 99, 91
Giải Khánh Hòa Kon Tum Huế
G.8 70 68 23
Giải bảy 926 128 661
Giải sáu 8355 5535 0769 9481 4205 3435 0442 5248 8894
Giải năm 0911 0094 1753
Giải tư 28751 76819 88605 09325 46423 98677 32273 73824 69236 69332 94952 18179 44811 83333 71622 69178 72062 86604 32267 73765 79054
Giải ba 32011 82403 76495 91810 75373 14530
Giải nhì 73630 77628 20512
Giải nhất 07930 13558 13854
Đặc biệt 640806 167460 842374

Lô tô Khánh Hòa Chủ Nhật, 18/12/2022

Đầu Lô Tô
0 06, 03, 05
1 11, 19, 11
2 25, 23, 26
3 30, 30, 35
4 -
5 51, 55
6 69
7 77, 73, 70
8 -
9 -

Lô tô Kon Tum Chủ Nhật, 18/12/2022

Đầu Lô Tô
0 05
1 10, 11
2 28, 24, 28
3 36, 32, 33, 35
4 -
5 58, 52
6 60, 68
7 79
8 81
9 95, 94

Lô tô Huế Chủ Nhật, 18/12/2022

Đầu Lô Tô
0 04
1 12
2 22, 23
3 30
4 42, 48
5 54, 54, 53
6 62, 67, 65, 61
7 74, 73, 78
8 -
9 94
Giải Khánh Hòa Kon Tum Huế
G.8 46 73 17
Giải bảy 770 897 967
Giải sáu 1412 7069 5502 2948 9347 3492 7051 4205 9101
Giải năm 5525 9698 1561
Giải tư 34958 34873 49221 41079 99599 62960 34187 12502 26719 21978 13037 87020 60607 55765 15005 36141 65247 06776 77804 34786 21498
Giải ba 59387 89345 23798 87605 56714 70935
Giải nhì 79998 80725 25248
Giải nhất 52721 82040 24395
Đặc biệt 196869 718120 053243

Lô tô Khánh Hòa Chủ Nhật, 11/12/2022

Đầu Lô Tô
0 02
1 12
2 21, 21, 25
3 -
4 45, 46
5 58
6 69, 60, 69
7 73, 79, 70
8 87, 87
9 98, 99

Lô tô Kon Tum Chủ Nhật, 11/12/2022

Đầu Lô Tô
0 05, 02, 07
1 19
2 20, 25, 20
3 37
4 40, 48, 47
5 -
6 65
7 78, 73
8 -
9 98, 98, 92, 97

Lô tô Huế Chủ Nhật, 11/12/2022

Đầu Lô Tô
0 05, 04, 05, 01
1 14, 17
2 -
3 35
4 43, 48, 41, 47
5 51
6 61, 67
7 76
8 86
9 95, 98

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Trung (XSMT)

XSMT được các công ty xổ số kiến thiết miền Trung mở thưởng hàng ngày vào hồi 17h15p và kết thúc vào 17h30p. Kết quả sxmt hôm nay được cập nhật trực tiếp ngay sau mỗi giải quay, bắt đầu từ giải 8, giải 7 và cuối cùng là giải đặc biệt.Kết quả quay thưởng xổ số miền Trung mới nhất được update trực tiếp lên website để mọi người tiện theo dõi.

  1. Lịch mở thưởng
  2. Cơ cấu giải thưởng
    • Vé số truyền thống miền Trung phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
    • Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
    • Kết quả xổ số miền Trung có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
Giải thưởngTiền thưởng (VNĐ)TrùngSố lượng giải thưởng
Giải ĐB2.000.000.0006 số01
Giải Nhất30.000.0005 số10
Giải Nhì15.000.0005 số10
Giải Ba10.000.0005 số20
Giải Tư3.000.0005 số70
Giải Năm1.000.0004 số100
Giải Sáu400.0004 số300
Giải Bảy200.0003 số1.000
Giải Tám100.0002 số10.000

Xem thêm kết quả xổ số trực tiếp 3 miền Bắc, Trung, Nam hôm nay, hôm qua, tuần này, tuần trước tại đây: Ket qua xo so

Chúc các bạn chơi xổ số may mắn và trúng lớn!

Từ khóa tìm kiếm: XSMT Chu nhat, SXMT Chu nhat, XSMT CN, KQXSMT Chu nhat, XSMT Chu nhat Hang Tuan,xổ số miền Trung Chủ nhật