XSMT Thứ 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - SXMT Thu 5

Giải Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
G.8 55 65 89
Giải bảy 262 333 724
Giải sáu 0256 1707 7169 0024 5510 5496 2599 3127 2581
Giải năm 8590 0824 7830
Giải tư 02686 10945 15940 93754 79168 95848 63621 07930 56015 29190 19305 68824 38052 47209 34488 23216 65222 17328 34286 91712 67956
Giải ba 85833 74034 52224 34788 72839 51792
Giải nhì 84007 71404 35178
Giải nhất 90381 32969 59076
Đặc biệt 334862 381443 038430

Lô tô Bình Định Thứ 5, 21/09/2023

Đầu Lô Tô
0 07, 07
1 -
2 21
3 33, 34
4 45, 40, 48
5 54, 56, 55
6 62, 68, 69, 62
7 -
8 81, 86
9 90

Lô tô Quảng Trị Thứ 5, 21/09/2023

Đầu Lô Tô
0 04, 05, 09
1 15, 10
2 24, 24, 24, 24
3 30, 33
4 43
5 52
6 69, 65
7 -
8 88
9 90, 96

Lô tô Quảng Bình Thứ 5, 21/09/2023

Đầu Lô Tô
0 -
1 16, 12
2 22, 28, 27, 24
3 30, 39, 30
4 -
5 56
6 -
7 76, 78
8 88, 86, 81, 89
9 92, 99
Giải Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
G.8 37 40 73
Giải bảy 930 810 774
Giải sáu 0142 4173 7705 8385 7031 4996 3064 1423 4893
Giải năm 0754 2827 0261
Giải tư 64004 02041 57092 15289 79997 14932 08605 42819 73810 54853 55313 16746 62350 38312 03116 49656 43389 72402 96643 24858 90762
Giải ba 45328 04042 36985 25258 69380 93914
Giải nhì 35467 91547 13261
Giải nhất 07454 33300 05912
Đặc biệt 401352 446168 853776

Lô tô Bình Định Thứ 5, 14/09/2023

Đầu Lô Tô
0 04, 05, 05
1 -
2 28
3 32, 30, 37
4 42, 41, 42
5 52, 54, 54
6 67
7 73
8 89
9 92, 97

Lô tô Quảng Trị Thứ 5, 14/09/2023

Đầu Lô Tô
0 00
1 19, 10, 13, 12, 10
2 27
3 31
4 47, 46, 40
5 58, 53, 50
6 68
7 -
8 85, 85
9 96

Lô tô Quảng Bình Thứ 5, 14/09/2023

Đầu Lô Tô
0 02
1 12, 14, 16
2 23
3 -
4 43
5 56, 58
6 61, 62, 61, 64
7 76, 74, 73
8 80, 89
9 93
Giải Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
G.8 51 16 53
Giải bảy 885 572 337
Giải sáu 0299 0880 8548 4409 6733 8933 0187 2550 6381
Giải năm 3708 4380 3673
Giải tư 00041 06184 97525 22273 44669 00039 40778 02149 20487 64524 10028 70380 96080 99566 72051 29013 78408 04151 54750 79226 70246
Giải ba 30384 00319 06241 85274 86135 73577
Giải nhì 60015 90086 05692
Giải nhất 83849 35072 61094
Đặc biệt 939656 690031 197311

Lô tô Bình Định Thứ 5, 07/09/2023

Đầu Lô Tô
0 08
1 15, 19
2 25
3 39
4 49, 41, 48
5 56, 51
6 69
7 73, 78
8 84, 84, 80, 85
9 99

Lô tô Quảng Trị Thứ 5, 07/09/2023

Đầu Lô Tô
0 09
1 16
2 24, 28
3 31, 33, 33
4 41, 49
5 -
6 66
7 72, 74, 72
8 86, 87, 80, 80, 80
9 -

Lô tô Quảng Bình Thứ 5, 07/09/2023

Đầu Lô Tô
0 08
1 11, 13
2 26
3 35, 37
4 46
5 51, 51, 50, 50, 53
6 -
7 77, 73
8 87, 81
9 94, 92
Giải Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
G.8 23 95 67
Giải bảy 570 557 396
Giải sáu 7746 3306 0348 2415 8067 9685 9485 6623 0025
Giải năm 5075 9124 5158
Giải tư 69160 36952 40884 12049 84012 65102 94292 77158 27680 99244 99951 13502 74303 94863 61240 74798 89704 37737 95538 63601 75691
Giải ba 21450 05560 11244 06380 22361 66168
Giải nhì 62506 06851 72792
Giải nhất 29452 18655 18706
Đặc biệt 558635 227529 928024

Lô tô Bình Định Thứ 5, 31/08/2023

Đầu Lô Tô
0 06, 02, 06
1 12
2 23
3 35
4 49, 46, 48
5 52, 50, 52
6 60, 60
7 75, 70
8 84
9 92

Lô tô Quảng Trị Thứ 5, 31/08/2023

Đầu Lô Tô
0 02, 03
1 15
2 29, 24
3 -
4 44, 44
5 55, 51, 58, 51, 57
6 63, 67
7 -
8 80, 80, 85
9 95

Lô tô Quảng Bình Thứ 5, 31/08/2023

Đầu Lô Tô
0 06, 04, 01
1 -
2 24, 23, 25
3 37, 38
4 40
5 58
6 61, 68, 67
7 -
8 85
9 92, 98, 91, 96
Giải Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
G.8 71 91 67
Giải bảy 445 127 108
Giải sáu 1993 4286 8382 8363 1276 5155 3660 9619 0095
Giải năm 0596 4950 7383
Giải tư 91491 60024 88887 87900 76942 70958 40411 90772 85475 09001 65254 02373 89275 42694 18781 26288 50039 80432 29833 74175 87091
Giải ba 64076 84056 05487 50983 07768 57119
Giải nhì 04652 23289 84685
Giải nhất 64965 75397 62359
Đặc biệt 866553 412987 782808

Lô tô Bình Định Thứ 5, 24/08/2023

Đầu Lô Tô
0 00
1 11
2 24
3 -
4 42, 45
5 53, 52, 56, 58
6 65
7 76, 71
8 87, 86, 82
9 91, 96, 93

Lô tô Quảng Trị Thứ 5, 24/08/2023

Đầu Lô Tô
0 01
1 -
2 27
3 -
4 -
5 54, 50, 55
6 63
7 72, 75, 73, 75, 76
8 87, 89, 87, 83
9 97, 94, 91

Lô tô Quảng Bình Thứ 5, 24/08/2023

Đầu Lô Tô
0 08, 08
1 19, 19
2 -
3 39, 32, 33
4 -
5 59
6 68, 60, 67
7 75
8 85, 81, 88, 83
9 91, 95
Giải Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
G.8 09 99 35
Giải bảy 274 974 689
Giải sáu 9696 2562 5586 7232 0493 6985 9815 1624 5794
Giải năm 9496 2365 7508
Giải tư 13023 22896 62528 37302 10392 07037 33479 79095 08429 67664 64481 30870 38771 44957 24088 93436 83267 25056 11098 53609 07911
Giải ba 45901 27390 86947 49743 94134 33953
Giải nhì 73018 03109 88330
Giải nhất 34702 30167 51745
Đặc biệt 205223 395087 591586

Lô tô Bình Định Thứ 5, 17/08/2023

Đầu Lô Tô
0 02, 01, 02, 09
1 18
2 23, 23, 28
3 37
4 -
5 -
6 62
7 79, 74
8 86
9 90, 96, 92, 96, 96

Lô tô Quảng Trị Thứ 5, 17/08/2023

Đầu Lô Tô
0 09
1 -
2 29
3 32
4 47, 43
5 57
6 67, 64, 65
7 70, 71, 74
8 87, 81, 85
9 95, 93, 99

Lô tô Quảng Bình Thứ 5, 17/08/2023

Đầu Lô Tô
0 09, 08
1 11, 15
2 24
3 30, 34, 36, 35
4 45
5 53, 56
6 67
7 -
8 86, 88, 89
9 98, 94
Giải Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
G.8 21 62 36
Giải bảy 179 125 031
Giải sáu 4479 4526 4013 4015 6537 0866 5872 8693 7725
Giải năm 8408 5272 0347
Giải tư 08296 45501 98243 49707 75417 09409 92673 28742 29513 88646 71687 34326 03527 54311 53383 67900 66642 02142 75345 05586 38472
Giải ba 28006 72502 87288 33027 47145 68670
Giải nhì 80869 31210 31079
Giải nhất 54262 23984 04868
Đặc biệt 891159 478402 424150

Lô tô Bình Định Thứ 5, 10/08/2023

Đầu Lô Tô
0 06, 02, 01, 07, 09, 08
1 17, 13
2 26, 21
3 -
4 43
5 59
6 62, 69
7 73, 79, 79
8 -
9 96

Lô tô Quảng Trị Thứ 5, 10/08/2023

Đầu Lô Tô
0 02
1 10, 13, 11, 15
2 27, 26, 27, 25
3 37
4 42, 46
5 -
6 66, 62
7 72
8 84, 88, 87
9 -

Lô tô Quảng Bình Thứ 5, 10/08/2023

Đầu Lô Tô
0 00
1 -
2 25
3 31, 36
4 45, 42, 42, 45, 47
5 50
6 68
7 79, 70, 72, 72
8 83, 86
9 93

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Trung (XSMT)

XSMT được các công ty xổ số kiến thiết miền Trung mở thưởng hàng ngày vào hồi 17h15p và kết thúc vào 17h30p. Kết quả sxmt hôm nay được cập nhật trực tiếp ngay sau mỗi giải quay, bắt đầu từ giải 8, giải 7 và cuối cùng là giải đặc biệt.Kết quả quay thưởng xổ số miền Trung mới nhất được update trực tiếp lên website để mọi người tiện theo dõi.

  1. Lịch mở thưởng
  2. Cơ cấu giải thưởng
    • Vé số truyền thống miền Trung phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
    • Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
    • Kết quả xổ số miền Trung có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
Giải thưởngTiền thưởng (VNĐ)TrùngSố lượng giải thưởng
Giải ĐB2.000.000.0006 số01
Giải Nhất30.000.0005 số10
Giải Nhì15.000.0005 số10
Giải Ba10.000.0005 số20
Giải Tư3.000.0005 số70
Giải Năm1.000.0004 số100
Giải Sáu400.0004 số300
Giải Bảy200.0003 số1.000
Giải Tám100.0002 số10.000

Xem thêm kết quả xổ số trực tiếp 3 miền Bắc, Trung, Nam hôm nay, hôm qua, tuần này, tuần trước tại đây: Ket qua xo so

Chúc các bạn chơi xổ số may mắn và trúng lớn!

Từ khóa tìm kiếm: XSMT Thu 5, SXMT Thu 5, XSMT T5, KQXSMT Thu 5, XSMT Thu 5 Hang Tuan,xổ số miền Trung Thứ 5