XSMT Thứ 5 - Xổ số miền Trung Thứ 5 hàng tuần - SXMT Thu 5

Giải Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
G.8 92 57 87
Giải bảy 285 986 655
Giải sáu 7284 0333 1036 9769 7681 3414 7632 1055 4499
Giải năm 2800 8618 5545
Giải tư 88289 46641 27808 08054 26782 84138 40773 81966 13264 75424 81289 92777 40630 61855 76045 48967 20087 53080 87603 48524 81188
Giải ba 12229 27113 25782 72049 76951 54375
Giải nhì 44133 87037 17121
Giải nhất 92648 14572 15409
Đặc biệt 097317 791751 395830

Lô tô Bình Định Thứ 5, 26/01/2023

Đầu Lô Tô
0 08, 00
1 17, 13
2 29
3 33, 38, 33, 36
4 48, 41
5 54
6 -
7 73
8 89, 82, 84, 85
9 92

Lô tô Quảng Trị Thứ 5, 26/01/2023

Đầu Lô Tô
0 -
1 18, 14
2 24
3 37, 30
4 49
5 51, 55, 57
6 66, 64, 69
7 72, 77
8 82, 89, 81, 86
9 -

Lô tô Quảng Bình Thứ 5, 26/01/2023

Đầu Lô Tô
0 09, 03
1 -
2 21, 24
3 30, 32
4 45, 45
5 51, 55, 55
6 67
7 75
8 87, 80, 88, 87
9 99
Giải Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
G.8 17 39 36
Giải bảy 914 370 937
Giải sáu 2863 2648 5929 1436 6233 8449 1602 2613 2970
Giải năm 2526 2424 0006
Giải tư 07785 04737 32583 22739 76151 24146 17303 60921 60700 30582 51402 46225 67635 92231 42840 62489 58135 22822 20285 21934 12999
Giải ba 21794 86617 43520 54656 56272 63490
Giải nhì 74110 26842 77190
Giải nhất 15828 06888 91369
Đặc biệt 346270 349148 564059

Lô tô Bình Định Thứ 5, 19/01/2023

Đầu Lô Tô
0 03
1 10, 17, 14, 17
2 28, 26, 29
3 37, 39
4 46, 48
5 51
6 63
7 70
8 85, 83
9 94

Lô tô Quảng Trị Thứ 5, 19/01/2023

Đầu Lô Tô
0 00, 02
1 -
2 20, 21, 25, 24
3 35, 31, 36, 33, 39
4 48, 42, 49
5 56
6 -
7 70
8 88, 82
9 -

Lô tô Quảng Bình Thứ 5, 19/01/2023

Đầu Lô Tô
0 06, 02
1 13
2 22
3 35, 34, 37, 36
4 40
5 59
6 69
7 72, 70
8 89, 85
9 90, 90, 99
Giải Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
G.8 03 39 88
Giải bảy 886 375 567
Giải sáu 5600 2373 6080 2116 6637 6026 7045 1597 1267
Giải năm 5316 0280 0562
Giải tư 94219 96845 14145 00359 86045 59259 22509 66466 02771 96136 96301 27621 79702 19452 56659 19380 75197 89523 37767 50987 12739
Giải ba 46076 44087 38252 84317 62482 96452
Giải nhì 98236 16783 96871
Giải nhất 44753 54741 74828
Đặc biệt 707383 424873 050094

Lô tô Bình Định Thứ 5, 12/01/2023

Đầu Lô Tô
0 09, 00, 03
1 19, 16
2 -
3 36
4 45, 45, 45
5 53, 59, 59
6 -
7 76, 73
8 83, 87, 80, 86
9 -

Lô tô Quảng Trị Thứ 5, 12/01/2023

Đầu Lô Tô
0 01, 02
1 17, 16
2 21, 26
3 36, 37, 39
4 41
5 52, 52
6 66
7 73, 71, 75
8 83, 80
9 -

Lô tô Quảng Bình Thứ 5, 12/01/2023

Đầu Lô Tô
0 -
1 -
2 28, 23
3 39
4 45
5 52, 59
6 67, 62, 67, 67
7 71
8 82, 80, 87, 88
9 94, 97, 97
Giải Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
G.8 95 65 37
Giải bảy 430 762 944
Giải sáu 6830 7643 4492 1641 4539 2063 5531 0059 7626
Giải năm 8182 9565 5549
Giải tư 89731 76817 25950 84838 73885 18323 05092 96387 41786 80466 68295 85437 28636 79189 28510 78281 86057 02267 55005 69891 44236
Giải ba 62963 23835 00854 19786 15318 42259
Giải nhì 09472 16852 56504
Giải nhất 81002 21726 37156
Đặc biệt 714799 373200 789845

Lô tô Bình Định Thứ 5, 05/01/2023

Đầu Lô Tô
0 02
1 17
2 23
3 35, 31, 38, 30, 30
4 43
5 50
6 63
7 72
8 85, 82
9 99, 92, 92, 95

Lô tô Quảng Trị Thứ 5, 05/01/2023

Đầu Lô Tô
0 00
1 -
2 26
3 37, 36, 39
4 41
5 52, 54
6 66, 65, 63, 62, 65
7 -
8 86, 87, 86, 89
9 95

Lô tô Quảng Bình Thứ 5, 05/01/2023

Đầu Lô Tô
0 04, 05
1 18, 10
2 26
3 36, 31, 37
4 45, 49, 44
5 56, 59, 57, 59
6 67
7 -
8 81
9 91
Giải Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
G.8 88 63 66
Giải bảy 972 775 350
Giải sáu 0722 4314 2210 1655 4457 2317 5911 9129 8094
Giải năm 0655 0303 7043
Giải tư 25116 22138 93019 90701 75707 93055 30445 54966 11974 16882 61056 82881 60410 71563 15788 05552 32445 62414 69268 79830 01908
Giải ba 52193 56949 42777 77613 48778 70757
Giải nhì 06518 32158 99726
Giải nhất 48834 90145 99947
Đặc biệt 889134 399272 791237

Lô tô Bình Định Thứ 5, 29/12/2022

Đầu Lô Tô
0 01, 07
1 18, 16, 19, 14, 10
2 22
3 34, 34, 38
4 49, 45
5 55, 55
6 -
7 72
8 88
9 93

Lô tô Quảng Trị Thứ 5, 29/12/2022

Đầu Lô Tô
0 03
1 13, 10, 17
2 -
3 -
4 45
5 58, 56, 55, 57
6 66, 63, 63
7 72, 77, 74, 75
8 82, 81
9 -

Lô tô Quảng Bình Thứ 5, 29/12/2022

Đầu Lô Tô
0 08
1 14, 11
2 26, 29
3 37, 30
4 47, 45, 43
5 57, 52, 50
6 68, 66
7 78
8 88
9 94
Giải Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
G.8 18 27 48
Giải bảy 180 599 058
Giải sáu 4911 8186 0819 3216 0524 1115 5808 4214 5889
Giải năm 9920 7319 8885
Giải tư 51865 74975 41508 19594 13826 98130 53954 27212 75699 20241 73127 03788 99750 15542 78504 85151 99746 25134 15228 48292 89583
Giải ba 80816 35586 39863 72572 44806 73834
Giải nhì 00602 08759 76493
Giải nhất 82164 10669 34086
Đặc biệt 751877 839597 471653

Lô tô Bình Định Thứ 5, 22/12/2022

Đầu Lô Tô
0 02, 08
1 16, 11, 19, 18
2 26, 20
3 30
4 -
5 54
6 64, 65
7 77, 75
8 86, 86, 80
9 94

Lô tô Quảng Trị Thứ 5, 22/12/2022

Đầu Lô Tô
0 -
1 12, 19, 16, 15
2 27, 24, 27
3 -
4 41, 42
5 59, 50
6 69, 63
7 72
8 88
9 97, 99, 99

Lô tô Quảng Bình Thứ 5, 22/12/2022

Đầu Lô Tô
0 06, 04, 08
1 14
2 28
3 34, 34
4 46, 48
5 53, 51, 58
6 -
7 -
8 86, 83, 85, 89
9 93, 92
Giải Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
G.8 07 73 78
Giải bảy 805 551 770
Giải sáu 3836 6913 0605 5479 4120 8441 4209 3939 4414
Giải năm 4720 6450 1960
Giải tư 22480 98546 47262 52058 36046 15745 40836 55555 29033 33334 85701 24902 41658 77055 08418 65085 88558 75008 42544 50798 79043
Giải ba 96401 18809 08909 83326 96430 61151
Giải nhì 27566 74460 40657
Giải nhất 09580 88766 39944
Đặc biệt 962043 116008 178713

Lô tô Bình Định Thứ 5, 15/12/2022

Đầu Lô Tô
0 01, 09, 05, 05, 07
1 13
2 20
3 36, 36
4 43, 46, 46, 45
5 58
6 66, 62
7 -
8 80, 80
9 -

Lô tô Quảng Trị Thứ 5, 15/12/2022

Đầu Lô Tô
0 08, 09, 01, 02
1 -
2 26, 20
3 33, 34
4 41
5 55, 58, 55, 50, 51
6 66, 60
7 79, 73
8 -
9 -

Lô tô Quảng Bình Thứ 5, 15/12/2022

Đầu Lô Tô
0 08, 09
1 13, 18, 14
2 -
3 30, 39
4 44, 44, 43
5 57, 51, 58
6 60
7 70, 78
8 85
9 98

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Trung (XSMT)

XSMT được các công ty xổ số kiến thiết miền Trung mở thưởng hàng ngày vào hồi 17h15p và kết thúc vào 17h30p. Kết quả sxmt hôm nay được cập nhật trực tiếp ngay sau mỗi giải quay, bắt đầu từ giải 8, giải 7 và cuối cùng là giải đặc biệt.Kết quả quay thưởng xổ số miền Trung mới nhất được update trực tiếp lên website để mọi người tiện theo dõi.

  1. Lịch mở thưởng
  2. Cơ cấu giải thưởng
    • Vé số truyền thống miền Trung phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
    • Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
    • Kết quả xổ số miền Trung có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
Giải thưởngTiền thưởng (VNĐ)TrùngSố lượng giải thưởng
Giải ĐB2.000.000.0006 số01
Giải Nhất30.000.0005 số10
Giải Nhì15.000.0005 số10
Giải Ba10.000.0005 số20
Giải Tư3.000.0005 số70
Giải Năm1.000.0004 số100
Giải Sáu400.0004 số300
Giải Bảy200.0003 số1.000
Giải Tám100.0002 số10.000

Xem thêm kết quả xổ số trực tiếp 3 miền Bắc, Trung, Nam hôm nay, hôm qua, tuần này, tuần trước tại đây: Ket qua xo so

Chúc các bạn chơi xổ số may mắn và trúng lớn!

Từ khóa tìm kiếm: XSMT Thu 5, SXMT Thu 5, XSMT T5, KQXSMT Thu 5, XSMT Thu 5 Hang Tuan,xổ số miền Trung Thứ 5