XSMT Thứ 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - SXMT Thu 7

Giải Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G.8 71 08 50
Giải bảy 035 617 517
Giải sáu 9097 6989 8947 9578 3118 2941 7523 8679 6419
Giải năm 0959 2354 4718
Giải tư 52690 30460 93339 69074 87782 98692 59995 63676 58243 22957 73936 73212 53298 16042 99188 81629 16822 32845 77660 43807 27391
Giải ba 76783 04344 22542 77701 83029 90831
Giải nhì 77036 55125 85265
Giải nhất 43248 45518 84755
Đặc biệt 764709 443635 520971

Lô tô Đà Nẵng Thứ 7, 03/06/2023

Đầu Lô Tô
0 09
1 -
2 -
3 36, 39, 35
4 48, 44, 47
5 59
6 60
7 74, 71
8 83, 82, 89
9 90, 92, 95, 97

Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 03/06/2023

Đầu Lô Tô
0 01, 08
1 18, 12, 18, 17
2 25
3 35, 36
4 42, 43, 42, 41
5 57, 54
6 -
7 76, 78
8 -
9 98

Lô tô Đắk Nông Thứ 7, 03/06/2023

Đầu Lô Tô
0 07
1 18, 19, 17
2 29, 29, 22, 23
3 31
4 45
5 55, 50
6 65, 60
7 71, 79
8 88
9 91
Giải Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G.8 84 35 80
Giải bảy 320 763 726
Giải sáu 4842 0717 5634 8741 8081 5381 5551 7743 4797
Giải năm 0886 9422 9864
Giải tư 52982 80212 72809 70382 98196 66044 05487 95800 65365 15347 70311 42389 45228 55569 69093 55433 67077 51543 12900 02666 01701
Giải ba 72233 22074 38138 31609 02187 23681
Giải nhì 84553 95708 66943
Giải nhất 19370 11954 20176
Đặc biệt 434485 646084 540591

Lô tô Đà Nẵng Thứ 7, 27/05/2023

Đầu Lô Tô
0 09
1 12, 17
2 20
3 33, 34
4 44, 42
5 53
6 -
7 70, 74
8 85, 82, 82, 87, 86, 84
9 96

Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 27/05/2023

Đầu Lô Tô
0 08, 09, 00
1 11
2 28, 22
3 38, 35
4 47, 41
5 54
6 65, 69, 63
7 -
8 84, 89, 81, 81
9 -

Lô tô Đắk Nông Thứ 7, 27/05/2023

Đầu Lô Tô
0 00, 01
1 -
2 26
3 33
4 43, 43, 43
5 51
6 66, 64
7 76, 77
8 87, 81, 80
9 91, 93, 97
Giải Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G.8 19 74 47
Giải bảy 185 713 652
Giải sáu 1381 3664 3273 5576 7811 8493 8244 6650 7201
Giải năm 8521 2573 1888
Giải tư 48552 44475 54046 94913 02015 99466 81156 17459 37338 45789 41810 64771 08293 31909 43580 88082 80684 89630 40875 36658 66991
Giải ba 18009 53383 56167 31318 35147 54582
Giải nhì 90664 22013 90833
Giải nhất 14491 38858 61321
Đặc biệt 193652 632279 100825

Lô tô Đà Nẵng Thứ 7, 20/05/2023

Đầu Lô Tô
0 09
1 13, 15, 19
2 21
3 -
4 46
5 52, 52, 56
6 64, 66, 64
7 75, 73
8 83, 81, 85
9 91

Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 20/05/2023

Đầu Lô Tô
0 09
1 13, 18, 10, 11, 13
2 -
3 38
4 -
5 58, 59
6 67
7 79, 71, 73, 76, 74
8 89
9 93, 93

Lô tô Đắk Nông Thứ 7, 20/05/2023

Đầu Lô Tô
0 01
1 -
2 25, 21
3 33, 30
4 47, 44, 47
5 58, 50, 52
6 -
7 75
8 82, 80, 82, 84, 88
9 91
Giải Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G.8 57 19 35
Giải bảy 568 998 503
Giải sáu 6626 6289 8216 0941 5293 1634 0298 1335 1725
Giải năm 3999 5305 9343
Giải tư 11549 51709 54851 39292 81549 84711 73895 84897 62820 34370 56270 60062 08080 01849 10273 72061 50794 71818 17410 09123 30180
Giải ba 17872 53843 38785 33230 92245 39793
Giải nhì 86258 74780 71109
Giải nhất 17640 30487 61377
Đặc biệt 161597 767453 709040

Lô tô Đà Nẵng Thứ 7, 13/05/2023

Đầu Lô Tô
0 09
1 11, 16
2 26
3 -
4 40, 43, 49, 49
5 58, 51, 57
6 68
7 72
8 89
9 97, 92, 95, 99

Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 13/05/2023

Đầu Lô Tô
0 05
1 19
2 20
3 30, 34
4 49, 41
5 53
6 62
7 70, 70
8 87, 80, 85, 80
9 97, 93, 98

Lô tô Đắk Nông Thứ 7, 13/05/2023

Đầu Lô Tô
0 09, 03
1 18, 10
2 23, 25
3 35, 35
4 40, 45, 43
5 -
6 61
7 77, 73
8 80
9 93, 94, 98
Giải Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G.8 25 12 73
Giải bảy 806 645 352
Giải sáu 9267 8155 0297 1494 7603 9137 9077 3705 6634
Giải năm 0504 0689 2274
Giải tư 88158 05520 93963 51209 37390 85077 99002 71955 32807 55191 32520 91180 60052 08407 23058 29975 73082 42992 30300 62033 67700
Giải ba 71656 94969 69223 94479 01992 89893
Giải nhì 83136 56321 02048
Giải nhất 21850 89549 07044
Đặc biệt 922468 231333 259090

Lô tô Đà Nẵng Thứ 7, 06/05/2023

Đầu Lô Tô
0 09, 02, 04, 06
1 -
2 20, 25
3 36
4 -
5 50, 56, 58, 55
6 68, 69, 63, 67
7 77
8 -
9 90, 97

Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 06/05/2023

Đầu Lô Tô
0 07, 07, 03
1 12
2 21, 23, 20
3 33, 37
4 49, 45
5 55, 52
6 -
7 79
8 80, 89
9 91, 94

Lô tô Đắk Nông Thứ 7, 06/05/2023

Đầu Lô Tô
0 00, 00, 05
1 -
2 -
3 33, 34
4 44, 48
5 58, 52
6 -
7 75, 74, 77, 73
8 82
9 90, 92, 93, 92
Giải Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G.8 73 93 52
Giải bảy 479 667 068
Giải sáu 8604 9962 6295 0850 7089 1823 4811 5196 8951
Giải năm 8849 5697 3502
Giải tư 75747 26669 11076 14824 42927 61334 68146 27915 14058 72177 84301 07784 43233 86128 37955 47563 66453 08993 36105 98599 13831
Giải ba 32107 19897 75885 86434 53709 40532
Giải nhì 77612 67134 02859
Giải nhất 07748 26725 15517
Đặc biệt 478364 662940 246421

Lô tô Đà Nẵng Thứ 7, 29/04/2023

Đầu Lô Tô
0 07, 04
1 12
2 24, 27
3 34
4 48, 47, 46, 49
5 -
6 64, 69, 62
7 76, 79, 73
8 -
9 97, 95

Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 29/04/2023

Đầu Lô Tô
0 01
1 15
2 25, 28, 23
3 34, 34, 33
4 40
5 58, 50
6 67
7 77
8 85, 84, 89
9 97, 93

Lô tô Đắk Nông Thứ 7, 29/04/2023

Đầu Lô Tô
0 09, 05, 02
1 17, 11
2 21
3 32, 31
4 -
5 59, 55, 53, 51, 52
6 63, 68
7 -
8 -
9 93, 99, 96
Giải Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G.8 24 09 44
Giải bảy 283 870 728
Giải sáu 7873 3778 5053 2225 8073 4777 5285 9520 1591
Giải năm 1909 5647 3799
Giải tư 26171 21421 39753 97238 55214 56685 00774 36924 57165 81238 16620 65848 36202 43982 09403 09965 60067 19197 21862 85384 58583
Giải ba 25060 23353 10728 64376 02754 40327
Giải nhì 56867 13152 94801
Giải nhất 62494 73295 23783
Đặc biệt 028174 008923 634685

Lô tô Đà Nẵng Thứ 7, 22/04/2023

Đầu Lô Tô
0 09
1 14
2 21, 24
3 38
4 -
5 53, 53, 53
6 67, 60
7 74, 71, 74, 73, 78
8 85, 83
9 94

Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 22/04/2023

Đầu Lô Tô
0 02, 09
1 -
2 23, 28, 24, 20, 25
3 38
4 48, 47
5 52
6 65
7 76, 73, 77, 70
8 82
9 95

Lô tô Đắk Nông Thứ 7, 22/04/2023

Đầu Lô Tô
0 01, 03
1 -
2 27, 20, 28
3 -
4 44
5 54
6 65, 67, 62
7 -
8 85, 83, 84, 83, 85
9 97, 99, 91

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Trung (XSMT)

XSMT được các công ty xổ số kiến thiết miền Trung mở thưởng hàng ngày vào hồi 17h15p và kết thúc vào 17h30p. Kết quả sxmt hôm nay được cập nhật trực tiếp ngay sau mỗi giải quay, bắt đầu từ giải 8, giải 7 và cuối cùng là giải đặc biệt.Kết quả quay thưởng xổ số miền Trung mới nhất được update trực tiếp lên website để mọi người tiện theo dõi.

  1. Lịch mở thưởng
  2. Cơ cấu giải thưởng
    • Vé số truyền thống miền Trung phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
    • Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
    • Kết quả xổ số miền Trung có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
Giải thưởngTiền thưởng (VNĐ)TrùngSố lượng giải thưởng
Giải ĐB2.000.000.0006 số01
Giải Nhất30.000.0005 số10
Giải Nhì15.000.0005 số10
Giải Ba10.000.0005 số20
Giải Tư3.000.0005 số70
Giải Năm1.000.0004 số100
Giải Sáu400.0004 số300
Giải Bảy200.0003 số1.000
Giải Tám100.0002 số10.000

Xem thêm kết quả xổ số trực tiếp 3 miền Bắc, Trung, Nam hôm nay, hôm qua, tuần này, tuần trước tại đây: Ket qua xo so

Chúc các bạn chơi xổ số may mắn và trúng lớn!

Từ khóa tìm kiếm: XSMT Thu 7, SXMT Thu 7, XSMT T7, KQXSMT Thu 7, XSMT Thu 7 Hang Tuan,xổ số miền Trung Thứ 7