XSMT Thứ 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - SXMT Thu 7

Giải Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G.8 49 01 58
Giải bảy 749 228 756
Giải sáu 6415 8312 2201 1580 8394 3819 3989 6317 3439
Giải năm 8226 8094 2932
Giải tư 99486 16835 88803 85140 83547 77624 29644 47288 24039 36887 04978 13769 35852 24422 84995 57652 68294 40716 21088 67368 21774
Giải ba 98517 65384 93174 16177 18870 13515
Giải nhì 78363 97494 10259
Giải nhất 58800 71185 84670
Đặc biệt 014567 528610 766838

Lô tô Đà Nẵng Thứ 7, 02/12/2023

Đầu Lô Tô
0 00, 03, 01
1 17, 15, 12
2 24, 26
3 35
4 40, 47, 44, 49, 49
5 -
6 67, 63
7 -
8 84, 86
9 -

Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 02/12/2023

Đầu Lô Tô
0 01
1 10, 19
2 22, 28
3 39
4 -
5 52
6 69
7 74, 77, 78
8 85, 88, 87, 80
9 94, 94, 94

Lô tô Đắk Nông Thứ 7, 02/12/2023

Đầu Lô Tô
0 -
1 15, 16, 17
2 -
3 38, 32, 39
4 -
5 59, 52, 56, 58
6 68
7 70, 70, 74
8 88, 89
9 95, 94
Giải Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G.8 55 50 63
Giải bảy 052 628 639
Giải sáu 4142 7712 4437 0498 2498 4182 8837 0823 2557
Giải năm 4905 4196 0192
Giải tư 99399 97592 94374 26478 67109 77484 05416 40542 90464 76758 07275 47235 47936 63672 15337 20478 32493 94906 44551 90007 61246
Giải ba 10013 06928 92713 65037 08648 95322
Giải nhì 47874 78898 34250
Giải nhất 01865 51531 02951
Đặc biệt 908857 815234 721110

Lô tô Đà Nẵng Thứ 7, 25/11/2023

Đầu Lô Tô
0 09, 05
1 13, 16, 12
2 28
3 37
4 42
5 57, 52, 55
6 65
7 74, 74, 78
8 84
9 99, 92

Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 25/11/2023

Đầu Lô Tô
0 -
1 13
2 28
3 34, 31, 37, 35, 36
4 42
5 58, 50
6 64
7 75, 72
8 82
9 98, 96, 98, 98

Lô tô Đắk Nông Thứ 7, 25/11/2023

Đầu Lô Tô
0 06, 07
1 10
2 22, 23
3 37, 37, 39
4 48, 46
5 51, 50, 51, 57
6 63
7 78
8 -
9 93, 92
Giải Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G.8 39 73 89
Giải bảy 615 456 345
Giải sáu 6884 2472 9863 7706 8806 6191 6452 2964 5394
Giải năm 4590 4323 2698
Giải tư 71690 98126 88216 20530 83799 95942 57941 00227 10534 61495 82208 29906 69989 90967 93343 76402 40895 33471 37632 72561 94821
Giải ba 15185 27425 71596 12498 82215 09999
Giải nhì 38100 58878 11680
Giải nhất 39451 99453 03388
Đặc biệt 640591 274561 919424

Lô tô Đà Nẵng Thứ 7, 18/11/2023

Đầu Lô Tô
0 00
1 16, 15
2 25, 26
3 30, 39
4 42, 41
5 51
6 63
7 72
8 85, 84
9 91, 90, 99, 90

Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 18/11/2023

Đầu Lô Tô
0 08, 06, 06, 06
1 -
2 27, 23
3 34
4 -
5 53, 56
6 61, 67
7 78, 73
8 89
9 96, 98, 95, 91

Lô tô Đắk Nông Thứ 7, 18/11/2023

Đầu Lô Tô
0 02
1 15
2 24, 21
3 32
4 43, 45
5 52
6 61, 64
7 71
8 88, 80, 89
9 99, 95, 98, 94
Giải Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G.8 47 71 98
Giải bảy 161 540 827
Giải sáu 1045 9274 0965 1478 2611 7189 6518 0175 4729
Giải năm 8733 2679 3516
Giải tư 94812 08220 20621 22312 58495 54582 13198 93887 15005 92911 48620 01787 36437 13173 71633 92821 94108 43922 57136 49196 68095
Giải ba 69401 88904 49227 56672 27033 13204
Giải nhì 76677 84057 49256
Giải nhất 79265 70068 80464
Đặc biệt 029456 296872 243185

Lô tô Đà Nẵng Thứ 7, 11/11/2023

Đầu Lô Tô
0 01, 04
1 12, 12
2 20, 21
3 33
4 45, 47
5 56
6 65, 65, 61
7 77, 74
8 82
9 95, 98

Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 11/11/2023

Đầu Lô Tô
0 05
1 11, 11
2 27, 20
3 37
4 40
5 57
6 68
7 72, 72, 73, 79, 78, 71
8 87, 87, 89
9 -

Lô tô Đắk Nông Thứ 7, 11/11/2023

Đầu Lô Tô
0 04, 08
1 16, 18
2 21, 22, 29, 27
3 33, 33, 36
4 -
5 56
6 64
7 75
8 85
9 96, 95, 98
Giải Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G.8 83 12 73
Giải bảy 692 415 254
Giải sáu 5366 1800 6149 9967 7160 5779 2390 8271 7893
Giải năm 6098 0590 1089
Giải tư 36744 56878 37037 00014 76461 01739 51350 05881 16773 17365 55296 62249 88615 66863 46691 81359 15132 35600 02715 08771 79917
Giải ba 08627 17074 40291 62873 28098 74840
Giải nhì 12239 32142 70379
Giải nhất 60224 92566 45239
Đặc biệt 605606 188544 498917

Lô tô Đà Nẵng Thứ 7, 04/11/2023

Đầu Lô Tô
0 06, 00
1 14
2 24, 27
3 39, 37, 39
4 44, 49
5 50
6 61, 66
7 74, 78
8 83
9 98, 92

Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 04/11/2023

Đầu Lô Tô
0 -
1 15, 15, 12
2 -
3 -
4 44, 42, 49
5 -
6 66, 65, 63, 67, 60
7 73, 73, 79
8 81
9 91, 96, 90

Lô tô Đắk Nông Thứ 7, 04/11/2023

Đầu Lô Tô
0 00
1 17, 15, 17
2 -
3 39, 32
4 40
5 59, 54
6 -
7 79, 71, 71, 73
8 89
9 98, 91, 90, 93
Giải Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G.8 18 75 86
Giải bảy 482 295 996
Giải sáu 5397 0122 8358 3434 1480 1552 9628 7993 0161
Giải năm 4672 5243 4256
Giải tư 53858 57056 58560 63874 10512 09254 02252 94438 72178 51675 99894 68095 22585 72980 98588 44439 33813 39340 13661 65590 80357
Giải ba 47334 77449 14664 70451 93780 76551
Giải nhì 49496 98081 09128
Giải nhất 24151 97933 92736
Đặc biệt 684631 202034 844290

Lô tô Đà Nẵng Thứ 7, 28/10/2023

Đầu Lô Tô
0 -
1 12, 18
2 22
3 31, 34
4 49
5 51, 58, 56, 54, 52, 58
6 60
7 74, 72
8 82
9 96, 97

Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 28/10/2023

Đầu Lô Tô
0 -
1 -
2 -
3 34, 33, 38, 34
4 43
5 51, 52
6 64
7 78, 75, 75
8 81, 85, 80, 80
9 94, 95, 95

Lô tô Đắk Nông Thứ 7, 28/10/2023

Đầu Lô Tô
0 -
1 13
2 28, 28
3 36, 39
4 40
5 51, 57, 56
6 61, 61
7 -
8 80, 88, 86
9 90, 90, 93, 96
Giải Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G.8 84 71 03
Giải bảy 938 711 498
Giải sáu 9013 7015 0445 2651 2766 3140 9363 9108 1795
Giải năm 4678 9754 6990
Giải tư 83485 05541 63857 40386 51287 55588 03954 24805 93292 24416 20975 47036 09958 05187 37977 76810 86634 83816 54368 06689 19518
Giải ba 48084 27688 21196 62787 66093 10496
Giải nhì 03833 30175 69765
Giải nhất 81767 34248 52071
Đặc biệt 091459 811076 581409

Lô tô Đà Nẵng Thứ 7, 21/10/2023

Đầu Lô Tô
0 -
1 13, 15
2 -
3 33, 38
4 41, 45
5 59, 57, 54
6 67
7 78
8 84, 88, 85, 86, 87, 88, 84
9 -

Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 21/10/2023

Đầu Lô Tô
0 05
1 16, 11
2 -
3 36
4 48, 40
5 58, 54, 51
6 66
7 76, 75, 75, 71
8 87, 87
9 96, 92

Lô tô Đắk Nông Thứ 7, 21/10/2023

Đầu Lô Tô
0 09, 08, 03
1 10, 16, 18
2 -
3 34
4 -
5 -
6 65, 68, 63
7 71, 77
8 89
9 93, 96, 90, 95, 98

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Trung (XSMT)

XSMT được các công ty xổ số kiến thiết miền Trung mở thưởng hàng ngày vào hồi 17h15p và kết thúc vào 17h30p. Kết quả sxmt hôm nay được cập nhật trực tiếp ngay sau mỗi giải quay, bắt đầu từ giải 8, giải 7 và cuối cùng là giải đặc biệt.Kết quả quay thưởng xổ số miền Trung mới nhất được update trực tiếp lên website để mọi người tiện theo dõi.

  1. Lịch mở thưởng
  2. Cơ cấu giải thưởng
    • Vé số truyền thống miền Trung phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
    • Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
    • Kết quả xổ số miền Trung có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
Giải thưởngTiền thưởng (VNĐ)TrùngSố lượng giải thưởng
Giải ĐB2.000.000.0006 số01
Giải Nhất30.000.0005 số10
Giải Nhì15.000.0005 số10
Giải Ba10.000.0005 số20
Giải Tư3.000.0005 số70
Giải Năm1.000.0004 số100
Giải Sáu400.0004 số300
Giải Bảy200.0003 số1.000
Giải Tám100.0002 số10.000

Xem thêm kết quả xổ số trực tiếp 3 miền Bắc, Trung, Nam hôm nay, hôm qua, tuần này, tuần trước tại đây: Ket qua xo so

Chúc các bạn chơi xổ số may mắn và trúng lớn!

Từ khóa tìm kiếm: XSMT Thu 7, SXMT Thu 7, XSMT T7, KQXSMT Thu 7, XSMT Thu 7 Hang Tuan,xổ số miền Trung Thứ 7