XSMT Thứ 7 - Xổ số miền Trung Thứ 7 hàng tuần - SXMT Thu 7

Giải Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G.8 59 21 36
Giải bảy 036 634 456
Giải sáu 1973 0146 1634 8813 4585 3252 9525 4620 8948
Giải năm 3825 9442 9175
Giải tư 42319 60805 70838 86014 46066 56461 64304 74614 52123 98448 75930 45524 42848 38686 83595 33041 33995 55113 63490 75142 67484
Giải ba 48146 60727 81488 01536 58403 13165
Giải nhì 17580 05204 89647
Giải nhất 15136 79727 37120
Đặc biệt 936631 127946 530068

Lô tô Đà Nẵng Thứ 7, 04/02/2023

Đầu Lô Tô
0 05, 04
1 19, 14
2 27, 25
3 31, 36, 38, 34, 36
4 46, 46
5 59
6 66, 61
7 73
8 80
9 -

Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 04/02/2023

Đầu Lô Tô
0 04
1 14, 13
2 27, 23, 24, 21
3 36, 30, 34
4 46, 48, 48, 42
5 52
6 -
7 -
8 88, 86, 85
9 -

Lô tô Đắk Nông Thứ 7, 04/02/2023

Đầu Lô Tô
0 03
1 13
2 20, 25, 20
3 36
4 47, 41, 42, 48
5 56
6 68, 65
7 75
8 84
9 95, 95, 90
Giải Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G.8 26 76 63
Giải bảy 903 545 142
Giải sáu 9196 0530 1884 5712 6211 1880 8597 7118 7387
Giải năm 7808 8120 7449
Giải tư 29338 78255 57742 30359 86976 51895 01385 80986 16707 10188 41817 34186 06738 90700 06041 50825 73444 83610 84997 09764 46958
Giải ba 11267 93435 48771 16461 85811 51333
Giải nhì 22509 32823 69919
Giải nhất 28169 88376 62064
Đặc biệt 332396 415615 655931

Lô tô Đà Nẵng Thứ 7, 28/01/2023

Đầu Lô Tô
0 09, 08, 03
1 -
2 26
3 35, 38, 30
4 42
5 55, 59
6 69, 67
7 76
8 85, 84
9 96, 95, 96

Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 28/01/2023

Đầu Lô Tô
0 07, 00
1 15, 17, 12, 11
2 23, 20
3 38
4 45
5 -
6 61
7 76, 71, 76
8 86, 88, 86, 80
9 -

Lô tô Đắk Nông Thứ 7, 28/01/2023

Đầu Lô Tô
0 -
1 19, 11, 10, 18
2 25
3 31, 33
4 41, 44, 49, 42
5 58
6 64, 64, 63
7 -
8 87
9 97, 97
Giải Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G.8 10 78 65
Giải bảy 490 504 265
Giải sáu 2479 6712 0494 7886 3990 3227 0675 4165 3390
Giải năm 1210 0165 8380
Giải tư 49926 16046 76645 72533 10902 33622 34297 33783 83271 16852 38026 48883 87275 89158 85086 63475 23954 53026 80457 73330 23547
Giải ba 99258 48994 46753 49698 44117 47904
Giải nhì 34028 46729 81404
Giải nhất 70057 71403 40662
Đặc biệt 016979 264606 441074

Lô tô Đà Nẵng Thứ 7, 21/01/2023

Đầu Lô Tô
0 02
1 10, 12, 10
2 28, 26, 22
3 33
4 46, 45
5 57, 58
6 -
7 79, 79
8 -
9 94, 97, 94, 90

Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 21/01/2023

Đầu Lô Tô
0 06, 03, 04
1 -
2 29, 26, 27
3 -
4 -
5 53, 52, 58
6 65
7 71, 75, 78
8 83, 83, 86
9 98, 90

Lô tô Đắk Nông Thứ 7, 21/01/2023

Đầu Lô Tô
0 04, 04
1 17
2 26
3 30
4 47
5 54, 57
6 62, 65, 65, 65
7 74, 75, 75
8 86, 80
9 90
Giải Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G.8 97 26 76
Giải bảy 130 622 707
Giải sáu 8706 4371 4724 0688 8957 5245 8482 9910 1795
Giải năm 0728 5778 4546
Giải tư 71445 14457 70442 09061 25025 61115 55190 76618 22119 12121 26824 92042 33189 50076 48418 54605 01660 00155 70981 20698 56270
Giải ba 94992 63416 06897 37701 37812 32454
Giải nhì 31251 33955 94551
Giải nhất 56176 85638 93320
Đặc biệt 415405 955137 061362

Lô tô Đà Nẵng Thứ 7, 14/01/2023

Đầu Lô Tô
0 05, 06
1 16, 15
2 25, 28, 24
3 30
4 45, 42
5 51, 57
6 61
7 76, 71
8 -
9 92, 90, 97

Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 14/01/2023

Đầu Lô Tô
0 01
1 18, 19
2 21, 24, 22, 26
3 37, 38
4 42, 45
5 55, 57
6 -
7 76, 78
8 89, 88
9 97

Lô tô Đắk Nông Thứ 7, 14/01/2023

Đầu Lô Tô
0 05, 07
1 12, 18, 10
2 20
3 -
4 46
5 51, 54, 55
6 62, 60
7 70, 76
8 81, 82
9 98, 95
Giải Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G.8 15 31 76
Giải bảy 874 478 010
Giải sáu 4175 3438 5166 4788 0283 3719 7130 8788 8842
Giải năm 2641 1961 8438
Giải tư 40182 62930 29223 63650 61067 95446 77450 31534 01983 52336 63771 42126 26856 03411 09166 09152 46984 00016 05189 17598 51570
Giải ba 52156 30386 02430 49268 02453 22936
Giải nhì 81528 48511 53834
Giải nhất 24893 88034 37735
Đặc biệt 791136 817869 786826

Lô tô Đà Nẵng Thứ 7, 07/01/2023

Đầu Lô Tô
0 -
1 15
2 28, 23
3 36, 30, 38
4 46, 41
5 56, 50, 50
6 67, 66
7 75, 74
8 86, 82
9 93

Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 07/01/2023

Đầu Lô Tô
0 -
1 11, 11, 19
2 26
3 34, 30, 34, 36, 31
4 -
5 56
6 69, 68, 61
7 71, 78
8 83, 88, 83
9 -

Lô tô Đắk Nông Thứ 7, 07/01/2023

Đầu Lô Tô
0 -
1 16, 10
2 26
3 35, 34, 36, 38, 30
4 42
5 53, 52
6 66
7 70, 76
8 84, 89, 88
9 98
Giải Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G.8 87 79 56
Giải bảy 754 076 157
Giải sáu 3943 5585 7919 3470 0128 6919 4170 3797 0933
Giải năm 6784 3016 0327
Giải tư 12053 37529 65591 61030 75228 40096 59059 78029 96016 48071 69799 91875 10905 87918 77500 52255 23766 69381 84973 29315 27578
Giải ba 55376 32626 79069 41158 49803 41740
Giải nhì 71841 41164 68090
Giải nhất 92246 10646 99690
Đặc biệt 516362 391419 165924

Lô tô Đà Nẵng Thứ 7, 31/12/2022

Đầu Lô Tô
0 -
1 19
2 26, 29, 28
3 30
4 46, 41, 43
5 53, 59, 54
6 62
7 76
8 84, 85, 87
9 91, 96

Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 31/12/2022

Đầu Lô Tô
0 05
1 19, 16, 18, 16, 19
2 29, 28
3 -
4 46
5 58
6 64, 69
7 71, 75, 70, 76, 79
8 -
9 99

Lô tô Đắk Nông Thứ 7, 31/12/2022

Đầu Lô Tô
0 03, 00
1 15
2 24, 27
3 33
4 40
5 55, 57, 56
6 66
7 73, 78, 70
8 81
9 90, 90, 97
Giải Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
G.8 08 11 32
Giải bảy 983 293 206
Giải sáu 1301 8634 1038 7828 0185 2530 6124 1876 9992
Giải năm 1419 8164 2466
Giải tư 34487 61270 41447 73323 43132 74397 98393 20567 30058 81406 53575 71204 23520 16349 62723 07086 44452 64853 29493 95063 86176
Giải ba 53684 79984 52578 69719 57820 55802
Giải nhì 19727 05907 46246
Giải nhất 55323 27896 77867
Đặc biệt 283957 848578 326727

Lô tô Đà Nẵng Thứ 7, 24/12/2022

Đầu Lô Tô
0 01, 08
1 19
2 23, 27, 23
3 32, 34, 38
4 47
5 57
6 -
7 70
8 84, 84, 87, 83
9 97, 93

Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 24/12/2022

Đầu Lô Tô
0 07, 06, 04
1 19, 11
2 20, 28
3 30
4 49
5 58
6 67, 64
7 78, 78, 75
8 85
9 96, 93

Lô tô Đắk Nông Thứ 7, 24/12/2022

Đầu Lô Tô
0 02, 06
1 -
2 27, 20, 23, 24
3 32
4 46
5 52, 53
6 67, 63, 66
7 76, 76
8 86
9 93, 92

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Trung (XSMT)

XSMT được các công ty xổ số kiến thiết miền Trung mở thưởng hàng ngày vào hồi 17h15p và kết thúc vào 17h30p. Kết quả sxmt hôm nay được cập nhật trực tiếp ngay sau mỗi giải quay, bắt đầu từ giải 8, giải 7 và cuối cùng là giải đặc biệt.Kết quả quay thưởng xổ số miền Trung mới nhất được update trực tiếp lên website để mọi người tiện theo dõi.

  1. Lịch mở thưởng
  2. Cơ cấu giải thưởng
    • Vé số truyền thống miền Trung phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
    • Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
    • Kết quả xổ số miền Trung có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
Giải thưởngTiền thưởng (VNĐ)TrùngSố lượng giải thưởng
Giải ĐB2.000.000.0006 số01
Giải Nhất30.000.0005 số10
Giải Nhì15.000.0005 số10
Giải Ba10.000.0005 số20
Giải Tư3.000.0005 số70
Giải Năm1.000.0004 số100
Giải Sáu400.0004 số300
Giải Bảy200.0003 số1.000
Giải Tám100.0002 số10.000

Xem thêm kết quả xổ số trực tiếp 3 miền Bắc, Trung, Nam hôm nay, hôm qua, tuần này, tuần trước tại đây: Ket qua xo so

Chúc các bạn chơi xổ số may mắn và trúng lớn!

Từ khóa tìm kiếm: XSMT Thu 7, SXMT Thu 7, XSMT T7, KQXSMT Thu 7, XSMT Thu 7 Hang Tuan,xổ số miền Trung Thứ 7